ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 57 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
53012001
อุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:13:17
184 
2
53012002
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:09:18
55 
3
53012003
ตรอนตรีสินธุ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:33:17
36 
4
53012004
อุตรดิตถ์ดรุณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:01:36
161 
5
53012005
บ้านโคนพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:24:54
16 
6
53012006
ดาราพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 16:28:50
15 
7
53012007
ทุ่งกะโล่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:56:33
24 
8
53012008
แสนตอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:59:07
18 
9
53012010
น้ำริดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:49:22
28 
10
53012011
พิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:46:19
147 
11
53012012
ลับแลศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:41:53
25 
12
53012013
ด่านแม่คำมันพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:57:08
23 
13
53012014
ลับแลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:24:43
27 
14
53012015
ทองแสนขันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:19:15
36 
15
53022001
ฟากท่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:27:00
41 
16
53022002
ท่าปลาประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:51:11
52 
17
53022003
บ้านโคกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:47:13
46 
18
53022004
น้ำปาดชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:26:38
49 
19
65012001
พิษณุโลกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:35:06
154 
20
65012002
เฉลิมขวัญสตรี
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:53:28
208 
21
65012003
จ่านกร้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:39:24
105 
22
65012004
เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 15:15:28
62 
23
65012005
วังน้ำคู้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:55:26
13 
24
65012006
ท่าทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:52:31
23 
25
65012007
ดอนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:12:08
20 
26
65012008
บ้านกร่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:32:02
22 
27
65012009
พุทธชินราชพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:29:36
131 
28
65012010
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:50:44
65 
29
65012011
บางระกำวิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:38:25
41 
30
65012012
ชุมแสงสงคราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:13:28
22 
31
65012013
ประชาสงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:14:34
66 
32
65022001
เนินกุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 08:16:10
16 
33
65022002
บางกระทุ่มพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:15:47
42 
34
65022003
วังทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:05:51
67 
35
65022004
สฤษดิ์เสนาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:33:54
15 
36
65022005
หนองพระพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:08:48
22 
37
65022006
ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:14:10
17 
38
65022007
บ้านกลางพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:59:20
32 
39
65022008
เนินสะอาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:12:53
16 
40
65022009
น้ำรินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:32:00
15 
41
65022010
วังพิกุลวิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:24:35
18 
42
65022011
เนินมะปรางศึกษาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:39:07
58 
43
65022012
วังโพรงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:11:23
30 
44
65022013
ไทรย้อยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:40:23
20 
45
65032001
นครไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:18:46
87 
46
65032002
นาบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:59:19
20 
47
65032003
นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:16:23
18 
48
65032004
นครบางยางพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:51:34
26 
49
65032005
บ่อโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:32:46
14 
50
65032006
ยางโกลนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:10:36
18 
51
65032010
ชาติตระการวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:45:18
67 
52
65032011
สวนเมี่ยงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:38:02
19 
53
65032012
พรหมพิรามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:21:31
84 
54
65032013
วังมะด่านพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:20:48
22 
55
65032014
ดงประคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:49:43
16 
56
65032015
วัดโบสถ์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:36:46
37 
57
65032016
คันโช้งพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:38:09
17 
     
57 (100.00%)