ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 39 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
67012001
เพชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:15:19
139 
2
67012002
วิทยานุกูลนารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:05:55
187 
3
67012004
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:13:28
39 
4
67012005
เนินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 18:41:21
25 
5
67012006
เพชรบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:08:17
29 
6
67012007
พัชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:11:03
18 
7
67012010
ชนแดนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:00:28
41 
8
67012011
ดงขุยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:13:12
59 
9
67012012
วังโป่งพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:12:59
21 
10
67012013
วังโป่งศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:14:02
33 
11
67022001
หล่มสักวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:54:53
163 
12
67022002
ติ้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:29:46
38 
13
67022003
ผาเมืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:02:32
22 
14
67022004
เมืองกลางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:22:30
26 
15
67022005
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:31:49
14 
16
67022006
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:07:25
68 
17
67022007
ผาแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:59:39
16 
18
67022008
หล่มเก่าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:43:52
140 
19
67022009
เมืองราดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:51:50
42 
20
67022010
น้ำหนาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:53:59
29 
21
67022011
แคมป์สนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:25:07
39 
22
67022012
ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:42:32
24 
23
67032001
นิยมศิลป์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:53:52
99 
24
67032002
พุขามครุฑมณีอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:55:44
27 
25
67032003
น้ำร้อนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:47:36
23 
26
67032004
ซับสมบูรณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 20:19:55
17 
27
67032005
โคกปรงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 06:53:59
18 
28
67032006
วังใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:57:54
18 
29
67032007
ศรีเทพประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:41:43
68 
30
67032008
เมืองศรีเทพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:19:05
36 
31
67032009
นาสนุ่นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:21:48
26 
32
67032010
หนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:53:15
107 
33
67032011
เพชรละครวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:39:53
46 
34
67032012
นาเฉลียงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:45:16
35 
35
67032013
ท่าด้วงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:49:19
25 
36
67032014
บึงสามพันวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:56:26
76 
37
67032015
วังพิกุลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:09:32
32 
38
67032016
ซับบอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:21:11
29 
39
67032017
ศรีมงคลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:17:54
17 
     
39 (100.00%)