ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 158 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 158 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
14020002
วัดกระแชง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:31:47
18 
2
14020005
วัดอนุกุญชราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:43:52
3
14020006
วัดศิริสุขาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:18:50
4
14020007
วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:18:07
17 
5
14020008
ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 16:13:40
18 
6
14020009
บ้านเชียงรากน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:54:50
13 
7
14020010
ศรีบางไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:36:39
17 
8
14020011
ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:50:24
9
14020013
วัดสง่างาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:39:59
10
14020014
บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:19:11
11
14020016
สินสังวาลย์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:16:00
12
14020017
วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:12:55
13
14020018
วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:34:18
14
14020020
วัดทางยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:42:52
14 
15
14020021
วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:41:33
16
14020022
วัดโพธิ์แตงใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:19:43
17
14020023
วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:55:34
18
14020024
วัดไม้ตราสมาชิการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:12:19
12 
19
14020025
วัดเชิงเลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:36:58
19 
20
14020026
วัดโบสถ์สมพรชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:57:41
13 
21
14020027
วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:14:17
12 
22
14020028
บางไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:39:01
11 
23
14020029
วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:20:06
10 
24
14020030
วัดสุนทราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:00:11
25
14020032
วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:00:22
26
14020033
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:00:29
27
14020034
วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:00:35
28
14020035
วัดปราสาททอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:53:01
29
14020036
วัดบุญกันนาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:08:12
30
14020037
วัดไทรน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:38:41
31
14020038
วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:54:15
32
14020039
วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:54:51
33
14020041
วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:00:41
34
14020042
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:55:45
35
14020043
วัดบางบาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:23:11
36
14020044
ประชากรรังสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:12:39
37
14020045
วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:05:12
38
14020046
วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:05:38
39
14020047
วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:55:54
17 
40
14020049
วัดขวิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:59:45
10 
41
14020050
วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:53:55
27 
42
14020051
วัดแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:42:32
43
14020053
วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:19:38
32 
44
14020054
วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:00:35
45
14020055
วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:26:29
12 
46
14020056
วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:45:01
47
14020057
วัดเชิงท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:35:16
48
14020058
วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:47:44
49
14020061
ราษฎร์นิรมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:00:46
21 
50
14020062
เชียงรากน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:04:29
49 
51
14020063
วัดธรรมนาวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:02:03
30 
52
14020064
วัดเปรมปรีชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:02:45
13 
53
14020065
วัดตลาด (อุดมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:21:16
24 
54
14020066
ราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:39:02
12 
55
14020067
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 04:27:09
14 
56
14020068
บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:08:05
19 
57
14020069
วัดบางเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:01:59
12 
58
14020070
วัดบ้านกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:44:38
59
14020072
วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:07:56
60
14020073
วัดขนอนบ้านกรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:01:04
17 
61
14020074
วัดสุทธิรุจิราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:32:10
14 
62
14020075
เจ้าฟ้าสร้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:12:58
13 
63
14020076
บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:02:53
15 
64
14020077
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:03:39
10 
65
14020078
ปราสาททองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:26:41
26 
66
14020079
วัดชุมพลนิกายาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:04:34
34 
67
14020080
ชุมชนวัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:33:26
12 
68
14020081
วัดบ้านสร้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:44:22
55 
69
14020082
วัดทำใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:38:43
70
14020083
วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:59:11
11 
71
14020085
วัดลาดระโหง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:11:07
10 
72
14020086
วัดยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:28:28
12 
73
14020087
วัดสามเรือน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:04:45
74
14020088
วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:00:09
75
14020089
วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:20:58
17 
76
14020091
วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:45:38
17 
77
14020092
วัดตาลานเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:35:16
78
14020093
วัดท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:06:17
79
14020094
วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:20:31
80
14020095
วัดบ้านแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:05:51
11 
81
14020096
วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:51:28
82
14020097
วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:45:11
83
14020098
วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:45:31
84
14020099
วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:34:58
15 
85
14020100
วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:46:46
20 
86
14020101
วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:09:48
87
14020102
วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:34:03
13 
88
14020103
วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:18:29
15 
89
14020104
วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:50:12
27 
90
14020105
วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:59:38
10 
91
14020106
วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:45:56
11 
92
14020108
รอซีดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:21:15
24 
93
14020109
มาลาอีสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:18:36
18 
94
14020110
วัดราษฎร์ปุณณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:19:31
95
14020111
ประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:12:16
96
14020112
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:01:52
97
14020113
วัดโสภณเจติการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:30:12
20 
98
14020114
คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 10:32:24
10 
99
14020115
วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:01:05
100
14020116
สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:06:21
101
14020117
วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:06:40
102
14020118
รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:07:21
12 
103
14020119
ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:49:56
16 
104
14020120
วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:01:13
11 
105
14020121
วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:41:15
18 
106
14020122
อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:54:24
18 
107
14020123
วัดสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:04:26
12 
108
14020124
วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:31:18
27 
109
14020125
วัดตรีพาราสีมาเขต
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:49:35
10 
110
14020126
สัตตปทุมบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:28:19
111
14020127
วิทยานนท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:31:22
12 
112
14020128
วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:13:19
14 
113
14020129
หงสประภาสประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:22:52
19 
114
14020130
วัดลาดประทุมคงคาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:09:13
19 
115
14020131
วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:15:56
116
14020132
วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:55:14
19 
117
14020133
วัดเจ้าเจ็ดใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:45:28
17 
118
14020135
ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:59:45
119
14020137
วัดไชยภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:36:54
22 
120
14020138
วัดแก้วสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:48:18
121
14020139
วัดปิ่นแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:34:35
13 
122
14020140
วัดจรเข้ไล่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:56:34
19 
123
14020144
วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:16:49
10 
124
14020145
บ้านแถววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:20:16
25 
125
14020147
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:24:42
126
14020148
วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:57:28
10 
127
14020150
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:34:33
13 
128
14020151
วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:54:21
12 
129
14020152
วัดรางจระเข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:21:27
130
14020153
จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:11:41
131
14020154
จุฬาราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:11:51
132
14020155
วัดอู่ตะเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:56:06
133
14020156
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:12:46
11 
134
14020157
ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:25:09
10 
135
14020159
ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:30:29
136
14020161
วัดบ้านแพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:18:38
18 
137
14020162
วัดสามตุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:21:48
11 
138
14020163
วัดคู้สลอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:52:13
17 
139
14020164
วัดหัวเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:01:15
16 
140
14020165
วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:22:16
141
14020166
วัดบันไดช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:28:38
142
14020167
วัดประดู่โลกเชษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:26:27
143
14020169
วัดบางซ้ายใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:30:03
13 
144
14020170
โคกตาพรหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:38:19
145
14020171
ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 21:16:33
11 
146
14020172
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:25:55
17 
147
14020173
วัดสุคนธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:19:51
14 
148
14020174
วัดเทพมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 17:02:35
149
14020175
วัดฤกษ์บุญมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:46:01
150
14020176
วัดวังชะโด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:49:17
16 
151
14020177
คอตัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:06:49
152
14020178
วัดเศวตศิลาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:13:34
153
14020179
วัดใหม่ต้านทาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:29:29
154
14020180
วัดสามเพลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:12:39
13 
155
14020181
วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:32:42
16 
156
14020182
วัดดอนพัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:48:53
15 
157
14020183
วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:19:55
158
14020184
คชเวกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:15:02
     
158 (100.00%)