ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 158 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 91 (57.59%)
ครู/บุคลากร
1
14020002
วัดกระแชง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:41:41
16 
2
14020005
วัดอนุกุญชราราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:41:51
3
14020006
วัดศิริสุขาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:42:02
4
14020007
วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:42:12
17 
5
14020008
ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:42:26
16 
6
14020009
บ้านเชียงรากน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:42:33
12 
7
14020010
ศรีบางไทร
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:42:41
17 
8
14020011
ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:42:52
9
14020013
วัดสง่างาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:42:59
10
14020014
บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:43:09
11
14020016
สินสังวาลย์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:44:08
12
14020017
วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:44:16
13
14020018
วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:44:22
14
14020020
วัดทางยาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:45:21
12 
15
14020021
วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:45:34
16
14020022
วัดโพธิ์แตงใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:45:44
17
14020023
วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:46:40
18
14020024
วัดไม้ตราสมาชิการาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:45:54
12 
19
14020025
วัดเชิงเลน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:46:48
18 
20
14020026
วัดโบสถ์สมพรชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:46:24
13 
21
14020027
วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:29:46
11 
22
14020028
บางไทร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:31:51
11 
23
14020029
วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:18:39
12 
24
14020030
วัดสุนทราราม
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 16:38:31
25
14020032
วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 10:01:51
26
14020033
วัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
27
14020034
วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2021-03-08 14:37:27
10 
28
14020035
วัดปราสาททอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:44:16
29
14020036
วัดบุญกันนาวาส
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:58:39
30
14020037
วัดไทรน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:20:51
31
14020038
วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:37:46
32
14020039
วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 13:56:48
33
14020041
วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
ยังไม่ยืนยัน
34
14020042
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2021-04-17 21:34:06
35
14020043
วัดบางบาล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:04:41
36
14020044
ประชากรรังสฤษฏ์
ยังไม่ยืนยัน
37
14020045
วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:08:16
38
14020046
วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 11:53:31
39
14020047
วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
17 
40
14020049
วัดขวิด
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:06:49
41
14020050
วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:43:25
26 
42
14020051
วัดแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 09:08:21
43
14020053
วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 12:49:50
34 
44
14020054
วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:53:13
45
14020055
วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
11 
46
14020056
วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:59:45
10 
47
14020057
วัดเชิงท่า
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 10:53:47
48
14020058
วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
ยังไม่ยืนยัน
49
14020061
ราษฎร์นิรมิตร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:24:09
19 
50
14020062
เชียงรากน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-12-19 10:55:52
54 
51
14020063
วัดธรรมนาวา
ยังไม่ยืนยัน
33 
52
14020064
วัดเปรมปรีชา
ยังไม่ยืนยัน
11 
53
14020065
วัดตลาด (อุดมวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
21 
54
14020066
ราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
12 
55
14020067
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:11:12
15 
56
14020068
บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 22:27:11
17 
57
14020069
วัดบางเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 20:47:51
11 
58
14020070
วัดบ้านกลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
59
14020072
วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
60
14020073
วัดขนอนบ้านกรด
ยังไม่ยืนยัน
16 
61
14020074
วัดสุทธิรุจิราราม
ยังไม่ยืนยัน
15 
62
14020075
เจ้าฟ้าสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
11 
63
14020076
บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
ยังไม่ยืนยัน
15 
64
14020077
วัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
13 
65
14020078
ปราสาททองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:15:10
28 
66
14020079
วัดชุมพลนิกายาราม
ยืนยันแล้ว
2021-02-03 22:45:02
53 
67
14020080
ชุมชนวัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 23:04:30
10 
68
14020081
วัดบ้านสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
55 
69
14020082
วัดทำใหม่
ยังไม่ยืนยัน
70
14020083
วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
12 
71
14020085
วัดลาดระโหง
ยังไม่ยืนยัน
72
14020086
วัดยม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:48:23
14 
73
14020087
วัดสามเรือน
ยังไม่ยืนยัน
11 
74
14020088
วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:17:30
75
14020089
วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:36:18
76
14020091
วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:24:31
17 
77
14020092
วัดตาลานเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
78
14020093
วัดท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
2020-12-15 19:55:24
79
14020094
วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
80
14020095
วัดบ้านแค
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 11:29:40
11 
81
14020096
วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:13:02
82
14020097
วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
83
14020098
วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
84
14020099
วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 19:29:23
14 
85
14020100
วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
20 
86
14020101
วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
87
14020102
วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:29:44
18 
88
14020103
วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
14 
89
14020104
วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 15:10:46
24 
90
14020105
วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
91
14020106
วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 10:41:11
13 
92
14020108
รอซีดี
ยังไม่ยืนยัน
23 
93
14020109
มาลาอีสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
17 
94
14020110
วัดราษฎร์ปุณณาราม
ยืนยันแล้ว
2021-02-09 21:49:03
95
14020111
ประสิทธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
96
14020112
สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
97
14020113
วัดโสภณเจติการาม
ยืนยันแล้ว
2020-12-23 20:07:02
17 
98
14020114
คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 14:25:46
11 
99
14020115
วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:09:59
100
14020116
สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
11 
101
14020117
วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:13:00
102
14020118
รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
12 
103
14020119
ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
15 
104
14020120
วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
ยังไม่ยืนยัน
11 
105
14020121
วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
16 
106
14020122
อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
19 
107
14020123
วัดสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
12 
108
14020124
วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 11:45:08
30 
109
14020125
วัดตรีพาราสีมาเขต
ยังไม่ยืนยัน
110
14020126
สัตตปทุมบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
111
14020127
วิทยานนท์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:22:41
13 
112
14020128
วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 14:16:52
13 
113
14020129
หงสประภาสประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
19 
114
14020130
วัดลาดประทุมคงคาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:52:04
19 
115
14020131
วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
116
14020132
วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:47:40
17 
117
14020133
วัดเจ้าเจ็ดใน
ยังไม่ยืนยัน
17 
118
14020135
ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
119
14020137
วัดไชยภูมิ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:00:55
21 
120
14020138
วัดแก้วสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:48:25
121
14020139
วัดปิ่นแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
12 
122
14020140
วัดจรเข้ไล่
ยังไม่ยืนยัน
20 
123
14020144
วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-12-28 10:49:47
124
14020145
บ้านแถววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
25 
125
14020147
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:46:13
12 
126
14020148
วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:04:59
127
14020150
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:58:30
17 
128
14020151
วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
12 
129
14020152
วัดรางจระเข้
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:58:47
130
14020153
จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:37:37
12 
131
14020154
จุฬาราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
132
14020155
วัดอู่ตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
133
14020156
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 08:13:41
134
14020157
ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:35:42
135
14020159
ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
136
14020161
วัดบ้านแพน
ยังไม่ยืนยัน
19 
137
14020162
วัดสามตุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
12 
138
14020163
วัดคู้สลอด
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 11:08:22
18 
139
14020164
วัดหัวเวียง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:49:15
16 
140
14020165
วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
141
14020166
วัดบันไดช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:05:45
142
14020167
วัดประดู่โลกเชษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
143
14020169
วัดบางซ้ายใน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:30:55
12 
144
14020170
โคกตาพรหม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:49:08
145
14020171
ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
ยืนยันแล้ว
2020-12-15 15:35:27
13 
146
14020172
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
18 
147
14020173
วัดสุคนธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 21:37:22
17 
148
14020174
วัดเทพมงคล
ยังไม่ยืนยัน
149
14020175
วัดฤกษ์บุญมี
ยังไม่ยืนยัน
150
14020176
วัดวังชะโด
ยังไม่ยืนยัน
15 
151
14020177
คอตัน
ยังไม่ยืนยัน
152
14020178
วัดเศวตศิลาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:31:49
153
14020179
วัดใหม่ต้านทาน
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 10:29:31
154
14020180
วัดสามเพลง
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 15:06:40
11 
155
14020181
วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
14 
156
14020182
วัดดอนพัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
17 
157
14020183
วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
ยังไม่ยืนยัน
158
14020184
คชเวกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
     
91 (57.59%)