ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 145 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
15010001
วัดโพธิวงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:28:49
12 
2
15010002
วัดโคศุภราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:02:52
3
15010003
วัดจำปาหล่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:39:01
4
15010004
วัดโพทูล
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 09:37:54
5
15010006
วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:56:21
10 
6
15010007
อนุบาลวัดอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:44:48
124 
7
15010008
กระทุ่มราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:16:02
8
15010009
วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:24:30
12 
9
15010010
วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 )
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:41:52
10
15010011
บ้านน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:22:56
15 
11
15010012
วัดบ้านอิฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:50:04
12
15010013
วัดอรัญญิกาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:23:19
13
15010014
วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:50:09
14
15010015
วัดราชปักษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:19:44
11 
15
15010016
อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:26:03
11 
16
15010017
วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:32:57
12 
17
15010018
วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:59:37
13 
18
15010019
วัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:31:05
10 
19
15010020
วัดจันทร์นิรมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:29:10
11 
20
15010021
วัดท้ายย่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:21:03
21
15010022
วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:32:54
11 
22
15010024
วัดเซิงหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:25:02
17 
23
15010025
วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 20:45:57
20 
24
15010026
บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:18:08
25
15010027
วัดชัยสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:01:50
13 
26
15010028
วัดนางเล่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:24:35
13 
27
15010030
วัดมหานาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:54:59
11 
28
15010031
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:21:11
29
15010032
อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:17:46
30
15010034
วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:56:04
15 
31
15010035
วัดละมุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:44:02
10 
32
15010036
วัดบ้านป่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:42:08
14 
33
15010038
วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:05:58
34
15010039
วัดเจ้าบุญเกิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:05:17
35
15010040
วัดเยื้องคงคาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:57:46
36
15010042
วัดวงษ์ภาศน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:02:09
37
15010044
วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:37:45
38
15010045
ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:29:39
16 
39
15010046
วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:57:39
40
15010047
ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 19:50:47
41
15010048
วัดท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:43:39
42
15010049
วัดถนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:13:54
12 
43
15010050
วัดพิจารณ์โสภณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:20:37
44
15010051
วัดศรีมหาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:03:34
45
15010052
ชุมชนวัดพายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:04:21
12 
46
15010054
อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:03:45
11 
47
15010055
วัดเอกราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:05:42
48
15010056
วัดคำหยาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:31:25
18 
49
15010057
วัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:54:24
50
15010058
วัดโคกพุทรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:38:12
10 
51
15010059
วัดจันทราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 11:59:02
52
15010060
วัดไตรรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:46:27
53
15010061
วัดทางพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:15:21
15 
54
15010062
วัดท่าโขลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:54:35
10 
55
15010063
วัดยางทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:51:16
56
15010064
วัดโพธิ์ราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:03:13
11 
57
15010065
วัดบ้านสร้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:51:53
58
15010066
อนุบาลโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:00:08
59
15010067
วัดท่าอิฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:18:43
12 
60
15010068
วัดสามประชุม(วันครู2504)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:15:40
13 
61
15010069
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:29:05
62
15010070
วัดข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:40:18
63
15010071
วัดบุญเกิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:12:19
64
15010072
วัดศรีกุญชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 10:38:32
65
15010073
วัดยางช้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:37:25
16 
66
15010074
วัดงิ้วราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:51:06
13 
67
15010075
วัดลั่นทม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:45:30
10 
68
15010076
วัดม่วงคัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:49:32
11 
69
15010077
วัดโพธิ์เอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:23:40
17 
70
15010078
วัดโพธิ์เกรียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:22:54
71
15010079
วัดสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:34:25
10 
72
15010080
วัดสนธิธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:31:59
73
15010083
วัดสุวรรณราชหงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:36:51
15 
74
15010084
วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:24:42
10 
75
15010085
วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:35:50
76
15010086
ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:02:40
36 
77
15010087
วัดน้ำอาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:43:19
18 
78
15010088
วัดบุญศิริวิทยาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:24:23
79
15010089
วัดป่ามุนี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:24:38
80
15010090
วัดท่าตลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:20:47
12 
81
15010091
วัดหัวสะแกตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:50:59
11 
82
15010092
วัดรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:56:06
83
15010093
ชุมชนวัดริ้วหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 15:04:13
12 
84
15010094
บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:48:01
12 
85
15010095
วัดวังน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:52:08
11 
86
15010096
วัดหมื่นเกลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:40:46
87
15010097
วัดหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:28:13
19 
88
15010098
วัดรางฉนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:26:24
11 
89
15010099
วัดจันทร์มณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:25:24
12 
90
15010100
วัดบ้านแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:41:18
12 
91
15010101
วัดบ้านพราน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:27:06
92
15010102
บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:27:31
93
15010103
วัดสีบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:08:52
20 
94
15010104
วัดแก้วกระจ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:13:08
18 
95
15010105
อนุบาลแสวงหา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:22:25
26 
96
15010106
พวงทองอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:08:24
12 
97
15010107
วัดบ้านเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:32:38
12 
98
15010108
วัดทองเลื่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:15:45
11 
99
15010109
วัดยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:31:57
100
15010110
ประสิทธิวิทยาฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:53:01
14 
101
15010112
วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:49:02
13 
102
15010113
วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:26:58
103
15010114
วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:01:13
10 
104
15010115
วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:36:30
105
15010116
วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:50:09
106
15010117
วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:46:47
107
15010118
วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:45:22
108
15010119
วัดขุมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:02:14
109
15010120
วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:23:10
11 
110
15010121
วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:02:35
18 
111
15010122
วัดไผ่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:10:25
112
15010123
วัดต้นทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:56:45
113
15010124
วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:54:38
18 
114
15010125
วัดศาลาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:27:47
10 
115
15010126
วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:08:20
10 
116
15010127
วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:57:09
16 
117
15010128
บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:37:54
10 
118
15010130
วัดหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:56:41
119
15010131
บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:16:50
120
15010132
วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:46:19
11 
121
15010133
อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:26:11
64 
122
15010134
ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:11:33
10 
123
15010135
บ้านห้วยคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:06:25
15 
124
15010136
วัดสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:32:23
10 
125
15010137
ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 07:31:22
10 
126
15010138
วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:12:40
10 
127
15010139
วัดทำนบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:27:13
128
15010140
วัดหลักแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:36:31
13 
129
15010141
วัดลานช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:48:09
130
15010142
วัดคลองสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:00:21
131
15010143
วัดใหม่ทางข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:12:32
132
15010144
วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:33:34
18 
133
15010145
วัดห้วยคันแหลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 09:16:19
10 
134
15010146
วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:36:49
13 
135
15010147
วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 21:02:49
11 
136
15010148
วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:57:24
10 
137
15010149
วัดท่าชุมนุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:38:56
18 
138
15010150
บ้านหนองถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 04:02:55
17 
139
15010151
วัดมงคลธรรมนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:08:22
13 
140
15010152
วัดหนองกร่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:34:46
141
15010154
วัดเกษทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:57:19
142
15010155
วัดสามโก้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:14:37
11 
143
15010156
อนุบาลบ้านลำสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:16:31
14 
144
15010157
บ้านดอนตาวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:21:12
145
15010158
วัดสามขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:57:47
11 
     
145 (100.00%)