ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 120 (86.33%)
1
16020001
วัดโคกสลุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 16:54:58
2
16020002
วัดหนองตามิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
3
16020003
ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:11:48
4
16020004
บ้านเขาขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:31:13
5
16020005
บ้านห้วยสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:21:46
6
16020007
วัดดำรงบุล
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:35:55
7
16020008
วัดมณีศรีโสภณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:23:56
8
16020009
ช่องสาริกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:01:39
9
16020010
บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
10
16020012
ซอย 19 สาย 2 ขวา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:43:26
11
16020013
บ้านดีลัง
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 09:08:39
12
16020014
พรหมรังษี
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:36:50
13
16020015
ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:32:16
14
16020016
น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
15
16020017
บ้านคลองสาริกา
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:41:49
16
16020019
วัดหนองนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:16:45
17
16020021
ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:42:21
18
16020022
ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:55:56
19
16020023
อนุบาลพัฒนานิคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:55:07
20
16020024
ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
21
16020025
บ้านมะนาวหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:04:02
22
16020027
ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 14:57:36
23
16020028
บ้านสหพันธ์อ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 14:52:58
24
16020029
บ้านสวนมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 16:11:10
25
16020030
บ้านซับโศก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:12:20
26
16020031
วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:42:02
27
16020032
บ้านคลองกลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:05:10
28
16020033
บ้านหนองปีกนก
ยังไม่ยืนยัน
29
16020034
บ้านเกาะรัง
ยืนยันแล้ว
2018-07-15 10:19:39
30
16020035
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 14:10:19
31
16020036
บ้านลังกาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 13:00:16
32
16020037
บ้านหนองปล้อง
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:42:09
33
16020038
บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:58:47
34
16020040
บ้านเขายายกะตา
ยืนยันแล้ว
2018-08-07 09:32:49
35
16020041
บ้านโกรกรกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 08:51:31
36
16020042
วัดศิริบรรพต
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:42:27
37
16020043
ชุมชนบ้านชัยบาดาล
ยังไม่ยืนยัน
38
16020044
บ้านลำโกฎิทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:55:48
39
16020045
บ้านท่ามะกอก
ยังไม่ยืนยัน
40
16020047
บ้านหนองโกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 13:51:19
41
16020048
บ้านเขาตะแคง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:52:33
42
16020050
บ้านท่าดินดำ
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 15:49:33
43
16020051
บ้านวังก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:43:01
44
16020052
บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:43:07
45
16020053
บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:51:38
46
16020054
บ้านสันตะลุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:49:16
47
16020055
บ้านนาโสม
ยืนยันแล้ว
2018-08-07 09:36:43
48
16020056
บ้านซับงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 13:27:42
49
16020057
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 16:00:44
50
16020058
นิคมลำนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:20:35
51
16020059
บ้านไร่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:15:16
52
16020060
บ้านโค้งรถไฟ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:31:32
53
16020061
บ้านบัวชุม
ยืนยันแล้ว
2019-01-15 10:22:25
54
16020062
บ้านเขาสมโภชน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:55:10
55
16020063
บ้านซับเค้าแมว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:31:36
56
16020065
บ้านธงชัยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 14:02:06
57
16020066
บ้านซับหินขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:16:24
58
16020067
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:38:04
59
16020068
บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:36:42
60
16020069
บ้านม่วงค่อม
ยืนยันแล้ว
2018-08-08 13:10:39
61
16020070
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 13:11:42
62
16020071
บ้านมะกอกหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:34:46
63
16020072
อนุบาลลำนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 15:40:42
64
16020075
วัดสุนทรเทพคีรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:50:40
65
16020076
บ้านซับไทร
ยืนยันแล้ว
2018-08-11 15:55:04
66
16020077
บ้านซับผาสุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:04:23
67
16020078
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:16:56
68
16020080
วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:14:14
69
16020081
บ้านบ่อน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-08-08 09:03:21
70
16020082
บ้านทุ่งตาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 14:49:10
71
16020083
บ้านห้วยดีเลิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:57:09
72
16020084
บ้านท่ากรวด
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:43:51
73
16020085
บ้านเนินทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 13:21:20
74
16020086
บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:43:58
75
16020087
บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:04:37
76
16020088
บ้านซับจำปา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:59:10
77
16020089
บ้านทะเลวังวัด
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 17:37:25
78
16020090
บ้านบ่อคู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:46:54
79
16020091
บ้านท่าตะโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:34:59
80
16020092
บ้านท่าหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 13:07:14
81
16020093
อนุบาลท่าหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 20:55:14
82
16020094
บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:27:48
83
16020095
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 17:51:58
84
16020099
ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
85
16020100
บ้านทุ่งดินแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:41:20
86
16020101
บ้านหัวลำ
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 12:28:40
87
16020102
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:30:07
88
16020104
บ้านทุ่งท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
89
16020106
บ้านด่านจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
90
16020108
บ้านเขาหมูมัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 00:21:17
91
16020109
บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-14 08:10:08
92
16020110
บ้านห้วยเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
93
16020111
บ้านวังแขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:05:08
94
16020112
บ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:44:26
95
16020113
บ้านมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:31:20
96
16020114
อนุบาลสระโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 21:13:19
97
16020116
บ้านห้วยใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 08:02:56
98
16020117
อนุบาลโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:44:32
99
16020118
บ้านทะเลทอง
ยังไม่ยืนยัน
100
16020120
บ้านโคกแสมสาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:40:19
101
16020121
บ้านเขาราบ
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:45:02
102
16020122
บ้านวังตาอินทร์
ยังไม่ยืนยัน
103
16020123
บ้านสระเพลง
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 10:25:19
104
16020125
บ้านยางราก
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:08:17
105
16020127
บ้านพุกะชัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:38:55
106
16020128
บ้านห้วยสาราม
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 12:55:37
107
16020129
บ้านลำโป่งเพชร
ยังไม่ยืนยัน
108
16020131
บ้านแหลมชนแดน
ยืนยันแล้ว
2018-08-08 21:17:39
109
16020132
บ้านหนองมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
110
16020133
บ้านกุดตาเพชร
ยังไม่ยืนยัน
111
16020134
บ้านราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
112
16020135
หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 18:04:01
113
16020136
บ้านเหวตาบัว
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 11:21:47
114
16020137
บ้านปรางค์น้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:41:53
115
16020138
บ้านเขารวก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:59:54
116
16020139
บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:11:13
117
16020140
บ้านศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 20:14:12
118
16020141
บ้านด่านไทยล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 13:10:39
119
16020143
บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
120
16020144
บ้านลำสนธิ
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 12:36:44
121
16020145
บ้านหนองเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:45:37
122
16020146
อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:27:03
123
16020147
ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 09:59:36
124
16020148
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 13:49:16
125
16020150
บ้านชอนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:39:10
126
16020151
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:44:35
127
16020153
ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 15:56:53
128
16020156
บ้านป่าเขว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:41:32
129
16020157
บ้านหนองสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:10:22
130
16020158
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:02:48
131
16020159
บ้านบ่อดินสอพอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 23:45:11
132
16020160
บ้านดงดินแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:24:09
133
16020161
บ้านหนองเสมา
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 14:34:02
134
16020163
บ้านใหม่โสพิมพ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:45:55
135
16020164
บ้านหนองไก่ห้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:30:04
136
16020165
บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:14:38
137
16020166
บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:16:03
138
16020167
บ้านยางโทน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:53:26
139
16020168
อนุบาลวัดหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
     
120 (86.33%)