ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 104 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 71 (68.27%)
1
17010001
วัดจักรสีห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:04:50
2
17010002
ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:01:46
3
17010005
วัดศรีสาคร
ยังไม่ยืนยัน
4
17010007
วัดกระดังงา
ยังไม่ยืนยัน
5
17010008
วัดประโชติการาม
ยังไม่ยืนยัน
6
17010010
วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
7
17010011
อนุบาลสิงห์บุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:53:45
8
17010012
วัดพรหมสาคร
ยังไม่ยืนยัน
9
17010013
วัดโคกพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:13:14
10
17010015
วัดราษฎร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:19:09
11
17010016
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
ยังไม่ยืนยัน
12
17010020
วัดตึกราชา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:49:10
13
17010021
วัดพระปรางค์มุนี
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:04:26
14
17010022
วัดศรัทธาภิรม
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 14:35:50
15
17010023
วัดข่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:37:35
16
17010025
วัดโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:01:16
17
17010026
อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 07:59:57
18
17010027
ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:47:19
19
17010029
วัดโพธิ์หอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 21:53:15
20
17010031
วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
21
17010033
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:19:58
22
17010034
วัดชะอมสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:25:56
23
17010035
บ้านทุ่งกลับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:16:29
24
17010036
วัดห้วยเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 20:46:22
25
17010037
วัดน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
26
17010038
วัดวังขรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:21:42
27
17010039
วัดชันสูตร
ยังไม่ยืนยัน
28
17010041
วัดแหลมคาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:02:18
29
17010043
เรืองเดชประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:42:56
30
17010044
วัดตลาดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:45:04
31
17010045
อนุบาลบางระจัน
ยังไม่ยืนยัน
32
17010046
วัดคีม
ยังไม่ยืนยัน
33
17010047
วัดดอนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 19:30:24
34
17010048
บ้านทุ่งว้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 14:34:16
35
17010049
วัดสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
36
17010050
วัดประสิทธิ์คุณากร
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 10:31:57
37
17010052
ชุมชนบ้านไม้ดัด
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:59:34
38
17010053
วัดตะโกรวม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:01:01
39
17010054
วัดวังกะจับ
ยังไม่ยืนยัน
40
17010055
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
41
17010056
วัดโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:38:59
42
17010057
วัดสาธุการาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:27:38
43
17010058
วัดขุนสงฆ์
ยังไม่ยืนยัน
44
17010059
ค่ายบางระจัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:19:05
45
17010060
วัดประดับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:27:22
46
17010061
อนุบาลค่ายบางระจัน
ยังไม่ยืนยัน
47
17010062
บ้านหนองลีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:26:27
48
17010063
วัดบ้านกลับ
ยังไม่ยืนยัน
49
17010064
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:43:05
50
17010065
วัดโพธิ์สังฆาราม
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 15:19:00
51
17010066
ชุมชนวัดม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 09:42:23
52
17010067
วัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:17:31
53
17010068
ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
ยังไม่ยืนยัน
54
17010069
อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:40:45
55
17010070
วัดโพธิ์เอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:53:08
56
17010071
วัดโภคาภิวัฒน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:01:22
57
17010072
วัดหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 08:41:16
58
17010073
วัดกลางธนรินทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 08:32:24
59
17010076
บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:56:45
60
17010077
วัดเก้าชั่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:32:04
61
17010078
วัดโคปูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:00:58
62
17010079
ชุมชนวัดตราชู
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 16:52:49
63
17010081
วัดอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
64
17010083
วัดเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:00:44
65
17010084
วัดประสาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:18:52
66
17010086
ชุมชนวัดเทพมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:41:51
67
17010088
วัดพรหมเทพาวาส
ยังไม่ยืนยัน
68
17010089
วัดถอนสมอ
ยังไม่ยืนยัน
69
17010090
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:48:47
70
17010091
อนุบาลท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
71
17010092
วัดพิกุลทอง
ยังไม่ยืนยัน
72
17010093
ชุมชนวัดเสาธงหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:56:52
73
17010094
วัดโสภา
ยังไม่ยืนยัน
74
17010095
วัดวิหารขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:56:07
75
17010097
วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 08:32:36
76
17010098
วัดเพิ่มประสิทธิผล
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:42:41
77
17010100
วัดน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:02:29
78
17010101
วัดบางปูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:22:43
79
17010102
วัดระนาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:34:31
80
17010103
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ยังไม่ยืนยัน
81
17010104
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:15:04
82
17010105
วัดคลองโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
83
17010106
วัดเชียงราก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:04:54
84
17010107
วัดเซ่าสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
85
17010108
ชุมชนวัดดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
86
17010109
วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 08:46:29
87
17010110
วัดล่องกะเบา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:24:02
88
17010112
วัดยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:05:33
89
17010115
วัดท่าอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
90
17010118
วัดตุ้มหู
ยังไม่ยืนยัน
91
17010119
วัดโฆสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:09:31
92
17010120
วัดทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:03:56
93
17010122
วัดดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:28:42
94
17010123
วัดปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:24:01
95
17010124
วัดเสือข้าม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 09:43:52
96
17010125
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:02:12
97
17010126
วัดกระทุ่มปี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:30:02
98
17010127
วัดบ้านลำ
ยังไม่ยืนยัน
99
17010129
บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:24:54
100
17010130
วัดหนองสุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:25:14
101
17010131
วัดการ้อง
ยังไม่ยืนยัน
102
17010134
อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
ยังไม่ยืนยัน
103
17010135
วัดประศุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:30:22
104
17010136
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:12:27
     
71 (68.27%)