ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 176 (100.00%)
1
18010002
วัดหลวงพ่อขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:34:38
2
18010004
วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:17:54
3
18010005
วัดฝาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:27:18
4
18010006
วัดไผ่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:28:39
5
18010008
วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:00:15
6
18010009
วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:29:35
7
18010010
บ้านท่าไม้
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 12:43:05
8
18010012
วัดธรรมามูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:00:54
9
18010013
ชุมชนวัดดักคะนน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:04:31
10
18010015
วัดสระเนินพระราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:40:17
11
18010016
บ้านหนองแค
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:32:00
12
18010017
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:17:31
13
18010018
ชุมชนวัดวังเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:48:20
14
18010019
วัดนางลือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:28:59
15
18010020
วัดศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:01:19
16
18010021
พระยาตาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:49:45
17
18010022
อนุบาลชัยนาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:07:09
18
18010023
ลัดดาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:00:45
19
18010024
อนุบาลเมืองชัยนาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:23:28
20
18010025
วัดโรงวัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:57:46
21
18010026
วัดหนองเต่าดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:58:28
22
18010027
วัดแหลมหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:57:10
23
18010028
วัดดอนรังนก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:13:50
24
18010029
วัดหนองพังนาค
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 15:56:40
25
18010030
วัดเนินถ่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:20:22
26
18010031
รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:02:28
27
18010033
วัดพิกุลงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:37:04
28
18010034
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:41:10
29
18010035
อนุบาลมโนรมย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:19:26
30
18010038
วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:49:33
31
18010039
ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 08:58:21
32
18010040
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:45:11
33
18010043
บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:39:10
34
18010044
บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:30:59
35
18010045
บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:29:56
36
18010047
วัดหัวหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:17:26
37
18010048
วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:40:49
38
18010049
วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:25:24
39
18010050
บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:49:41
40
18010052
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:02:30
41
18010053
ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:29:25
42
18010055
บ้านดอนแตง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 01:53:44
43
18010056
คงรักษ์ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:54:29
44
18010058
วัดหนองตาตน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:17:53
45
18010060
วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:25:03
46
18010061
วัดหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:59:20
47
18010063
วัดคลองบุญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:09:43
48
18010064
วัดหนองน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:42:32
49
18010065
อนุบาลวัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:10:34
50
18010067
สำราญราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:27:54
51
18010068
วัดวังหมัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:16:32
52
18010069
บ้านท่าข้ามวังน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:24:52
53
18010071
บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:46:48
54
18010072
บ้านทุ่งกว้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:44:36
55
18010074
วัดโคกสุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:08:43
56
18010075
วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:14:29
57
18010076
วัดดอนตูมกมลาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:20:46
58
18010077
วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:15:32
59
18010078
วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:28:41
60
18010079
วัดเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:50:37
61
18010080
บ้านโป่งแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:43:37
62
18010081
ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:49:46
63
18010082
วัดบ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:38:15
64
18010083
บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:35:07
65
18010084
วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:52:55
66
18010085
เขื่อนเจ้าพระยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:47:16
67
18010087
วัดกรุณา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:47:49
68
18010088
วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:40:31
69
18010089
วัดโคกจันทน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:46:19
70
18010090
บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:18:42
71
18010091
วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:55:45
72
18010092
วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:11:03
73
18010093
วัดมะปราง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:05:28
74
18010095
วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:26:39
75
18010097
วัดดอนตะไล้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:55:52
76
18010098
อนุบาลสรรพยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:27:04
77
18010099
วัดโพธิมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:51:48
78
18010100
วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:38:05
79
18010101
วัดหลวงสิริบูรณาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:59:23
80
18010102
วัดยางศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:56:33
81
18010103
วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:51:59
82
18010104
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:23:24
83
18010105
วัดหาดอาษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:56:17
84
18010106
บ้านทุ่งกระถิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:50:10
85
18010107
ชุมชนวัดโคกดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 18:43:12
86
18010108
วัดเทพรัตนวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:48:24
87
18010110
เทพรัตน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:02:37
88
18010111
วัดอารีทวีวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:51:40
89
18010112
วัดหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 07:49:58
90
18010113
วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:05:22
91
18010114
วัดสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:05:49
92
18010115
วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:04:34
93
18010116
วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:14:03
94
18010117
วัดท่ากระแส
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:50:31
95
18010118
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:50:09
96
18010119
วัดหัวเด่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:16:50
97
18010120
วัดโฆสิตาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:15:49
98
18010121
วัดหอระฆัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:32:42
99
18010122
วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:12:41
100
18010123
วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:24:03
101
18010124
วัดสระไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:38:33
102
18010125
วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:38:30
103
18010126
วัดหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:23:53
104
18010127
วัดพระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:03:34
105
18010128
อนุบาลสรรคบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:52:20
106
18010129
วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:52:33
107
18010130
วัดโพธาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:42:18
108
18010131
วัดพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:09:24
109
18010132
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:54:36
110
18010133
วัดท่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 18:52:20
111
18010134
วัดธรรมิกาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:40:21
112
18010135
วัดจั่นเจริญศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:51:16
113
18010137
วัดบำเพ็ญบุญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:23:10
114
18010138
วัดจันทน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:52:44
115
18010139
วัดคลองงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:38:28
116
18010140
วัดดอนโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:08:24
117
18010141
ชุมชนวัดมาติการาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:54:08
118
18010142
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:15:32
119
18010143
วัดเด่นใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:53:03
120
18010144
บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:55:04
121
18010145
บ้านหนองแจง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:28:37
122
18010146
วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:44:59
123
18010147
วัดวิจิตรังสิตาราม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 12:36:03
124
18010148
ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:52:19
125
18010149
วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:46:41
126
18010150
ไกรราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:13:31
127
18010151
บ้านวังเดือนห้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 14:38:15
128
18010152
บ้านรางจิก
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 14:36:56
129
18010153
วัดพรหมวิหาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 14:52:17
130
18010154
บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:24:55
131
18010155
บ้านหนองอ้ายสาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:47:06
132
18010156
วัดคลองธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:42:12
133
18010157
บ้านดอนกะโดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:25:26
134
18010158
ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:28:42
135
18010159
วัดวิจิตรรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:28:57
136
18010160
วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:53:49
137
18010161
วัดถ้ำเข้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:54:00
138
18010162
วัดวงเดือน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:35:49
139
18010163
วัดคลองเกษม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:26:01
140
18010164
วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:21:49
141
18010165
วัดศรีเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 14:40:10
142
18010166
วัดอรัญญวาสี
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:44:28
143
18010167
บ้านชัฏฝาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:02:50
144
18010168
ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 17:07:34
145
18010169
วัดหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:50:06
146
18010170
วัดสระดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:57:50
147
18010171
วัดทองนพคุณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:40:21
148
18010172
บ้านหมื่นเทพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:24:14
149
18010173
วัดท่าแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:03:04
150
18010174
ชุมชนคลองจันทน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:05:57
151
18010175
วัดโคกหมู
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:39:20
152
18010176
บ้านหนองต่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:08:57
153
18010177
อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:29:48
154
18010178
วัดสวนอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:53:23
155
18010180
วัดศรีสโมสร
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:46:55
156
18010182
บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:10:51
157
18010183
บ้านวังหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:54:34
158
18010184
วัดวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:53:15
159
18010185
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:54:38
160
18010186
อนุบาลหนองมะโมง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:20:45
161
18010187
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:13:25
162
18010188
บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 10:58:48
163
18010190
บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:37:50
164
18010192
บ้านหนองตะขบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:16:03
165
18010193
บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 09:30:23
166
18010194
วัดเขาดิน(วันครู2502)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:07:02
167
18010195
บ้านเขาเกล็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:57:54
168
18010196
บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:39:34
169
18010197
บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:14:23
170
18010198
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:29:39
171
18010199
บ้านกะบกเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:19:13
172
18010201
บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:55:12
173
18010202
อนุบาลเนินขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:55:24
174
18010203
บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:21:21
175
18010204
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:59:14
176
18010205
บ้านสุขเดือนห้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:13:18
     
176 (100.00%)