ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 173 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 173 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
18010002
วัดหลวงพ่อขาว
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 15:34:40
2
18010004
วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 15:34:58
3
18010005
วัดฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 15:35:10
4
18010006
วัดไผ่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 15:35:44
5
18010008
วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 15:36:01
6
18010010
บ้านท่าไม้
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 15:36:13
12 
7
18010012
วัดธรรมามูล
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 15:37:49
8
18010013
ชุมชนวัดดักคะนน
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 15:38:03
19 
9
18010015
วัดสระเนินพระราม
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 15:38:12
10
18010016
บ้านหนองแค
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 15:38:22
11
18010017
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 16:01:52
12
18010018
ชุมชนวัดวังเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:48:25
18 
13
18010019
วัดนางลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:07:46
19 
14
18010020
วัดศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 14:43:55
23 
15
18010021
พระยาตาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:52:17
16
18010022
อนุบาลชัยนาท
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 12:12:27
177 
17
18010023
ลัดดาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 12:56:16
18
18010024
อนุบาลเมืองชัยนาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:49:23
14 
19
18010025
วัดโรงวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:31:26
17 
20
18010026
วัดหนองเต่าดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:58:45
21
18010027
วัดแหลมหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:55:18
12 
22
18010028
วัดดอนรังนก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:50:10
23
18010029
วัดหนองพังนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:02:23
24
18010030
วัดเนินถ่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:12:59
25
18010031
รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:19:05
17 
26
18010033
วัดพิกุลงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:24:03
27
18010034
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:26:54
28
18010035
อนุบาลมโนรมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:10:22
16 
29
18010038
วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:56:44
11 
30
18010039
ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:48:48
19 
31
18010040
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:53:51
32
18010043
บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:03:58
33
18010044
บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:21:29
34
18010045
บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:03:29
35
18010047
วัดหัวหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:58:45
36
18010048
วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:54:31
37
18010049
วัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง337)
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 16:27:32
12 
38
18010050
บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:57:39
39
18010052
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:14:52
40
18010053
ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:46:24
12 
41
18010055
บ้านดอนแตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:55:45
42
18010056
คงรักษ์ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:59:22
10 
43
18010058
วัดหนองตาตน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:06:12
44
18010060
วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:15:29
45
18010061
วัดหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:31:10
11 
46
18010063
วัดคลองบุญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:28:24
47
18010064
วัดหนองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:56:43
48
18010065
อนุบาลวัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:41:44
10 
49
18010067
สำราญราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:02:47
50
18010068
วัดวังหมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:50:55
16 
51
18010069
บ้านท่าข้ามวังน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:07:18
52
18010071
บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:45:23
15 
53
18010072
บ้านทุ่งกว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:14:59
54
18010074
วัดโคกสุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:28:36
55
18010075
วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:24:54
56
18010076
วัดดอนตูมกมลาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:50:24
57
18010077
วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:51:21
58
18010078
วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:34:30
18 
59
18010079
วัดเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:42:05
60
18010081
ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:12:25
61
18010082
วัดบ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:37:18
14 
62
18010083
บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:35:00
15 
63
18010084
วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:52:13
64
18010085
เขื่อนเจ้าพระยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:17:52
18 
65
18010087
วัดกรุณา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:57:06
66
18010088
วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:47:01
67
18010090
บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:29:51
68
18010091
วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:32:03
69
18010092
วัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:49:04
16 
70
18010093
วัดมะปราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:39:31
71
18010095
วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:37:54
72
18010097
วัดดอนตะไล้
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:26:11
10 
73
18010098
อนุบาลสรรพยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:21:35
13 
74
18010099
วัดโพธิมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:04:02
75
18010100
วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:21:28
76
18010101
วัดหลวงสิริบูรณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 21:28:17
77
18010102
วัดยางศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:59:17
78
18010103
วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:56:45
19 
79
18010104
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:28:34
80
18010105
วัดหาดอาษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:25:26
81
18010106
บ้านทุ่งกระถิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:31:51
11 
82
18010107
ชุมชนวัดโคกดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:28:19
15 
83
18010108
วัดเทพรัตนวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:30:24
84
18010110
เทพรัตน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:03:45
18 
85
18010111
วัดอารีทวีวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:27:33
86
18010112
วัดหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:27:38
14 
87
18010113
วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:27:57
16 
88
18010114
วัดสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 07:51:35
11 
89
18010115
วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:35:30
90
18010116
วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:59:51
91
18010117
วัดท่ากระแส
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:36:09
10 
92
18010118
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:12:26
93
18010119
วัดหัวเด่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:56:57
15 
94
18010120
วัดโฆสิตาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:50:53
18 
95
18010121
วัดหอระฆัง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 15:15:53
96
18010122
วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:04:09
14 
97
18010123
วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:45:57
98
18010124
วัดสระไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:04:40
99
18010125
วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:38:11
16 
100
18010126
วัดหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:36:25
101
18010127
วัดพระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:25:57
102
18010128
อนุบาลสรรคบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:33:53
31 
103
18010129
วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:43:02
104
18010130
วัดโพธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:51:53
11 
105
18010131
วัดพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:48:43
106
18010132
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:51:43
19 
107
18010133
วัดท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:28:32
108
18010134
วัดธรรมิกาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:46:00
109
18010135
วัดจั่นเจริญศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:04:57
110
18010137
วัดบำเพ็ญบุญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:15:01
14 
111
18010138
วัดจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:42:42
112
18010139
วัดคลองงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:26:46
113
18010140
วัดดอนโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:36:52
114
18010141
ชุมชนวัดมาติการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:29:21
22 
115
18010142
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:55:41
14 
116
18010143
วัดเด่นใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:49:42
117
18010144
บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:31:59
118
18010145
บ้านหนองแจง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:15:05
10 
119
18010146
วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:08:47
17 
120
18010147
วัดวิจิตรังสิตาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:46:24
121
18010148
ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:49:53
12 
122
18010149
วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:22:23
123
18010150
ไกรราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:36:58
124
18010151
บ้านวังเดือนห้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:36:02
125
18010152
บ้านรางจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:27:42
126
18010153
วัดพรหมวิหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:07:50
15 
127
18010154
บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:21:45
12 
128
18010155
บ้านหนองอ้ายสาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:52:54
13 
129
18010156
วัดคลองธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:31:00
130
18010157
บ้านดอนกะโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:33:42
10 
131
18010158
ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:36:10
132
18010159
วัดวิจิตรรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:52:16
133
18010160
วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:37:51
134
18010161
วัดถ้ำเข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:28:18
135
18010162
วัดวงเดือน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:25:37
136
18010163
วัดคลองเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:11:56
137
18010164
วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:48:07
13 
138
18010165
วัดศรีเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 11:36:41
139
18010166
วัดอรัญญวาสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:29:35
11 
140
18010167
บ้านชัฏฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:48:41
13 
141
18010168
ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:10:42
19 
142
18010169
วัดหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:00:48
143
18010170
วัดสระดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:23:22
144
18010171
วัดทองนพคุณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:07:23
145
18010172
บ้านหมื่นเทพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:09:28
14 
146
18010173
วัดท่าแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:14:26
147
18010174
ชุมชนคลองจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:37:25
16 
148
18010175
วัดโคกหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:25:59
149
18010176
บ้านหนองต่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:39:44
18 
150
18010177
อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:00:53
37 
151
18010178
วัดสวนอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:03:06
152
18010180
วัดศรีสโมสร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:40:00
13 
153
18010182
บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:45:14
14 
154
18010183
บ้านวังหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:41:45
155
18010184
วัดวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:23:55
17 
156
18010185
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:35:18
157
18010186
อนุบาลหนองมะโมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:29:48
158
18010187
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:30:14
159
18010188
บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:29:45
20 
160
18010190
บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:56:57
161
18010192
บ้านหนองตะขบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:43:55
19 
162
18010193
บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:24:23
163
18010194
วัดเขาดิน(วันครู 2502)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:54:02
10 
164
18010195
บ้านเขาเกล็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:29:50
165
18010196
บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:56:27
12 
166
18010197
บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:26:06
167
18010198
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:15:09
10 
168
18010199
บ้านกะบกเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:15:36
17 
169
18010201
บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:26:48
10 
170
18010202
อนุบาลเนินขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:26:14
12 
171
18010203
บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:33:54
18 
172
18010204
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:46:29
19 
173
18010205
บ้านสุขเดือนห้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:16:52
     
173 (100.00%)