ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 112 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 112 (100.00%)
1
20020001
วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 12:13:38
2
20020003
วัดโคกขี้หนอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:41:25
3
20020004
วัดวรพรตสังฆาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:21:01
4
20020005
บ้านบางแสม
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:01:57
5
20020006
วัดบางนาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:33:21
6
20020007
บ้านเนินถาวร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:24:10
7
20020008
บ้านบางหัก
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 09:09:35
8
20020009
วัดบ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:50:53
9
20020010
วัดศรีประชาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:58:35
10
20020011
บ้านย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 09:26:04
11
20020012
อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:17:09
12
20020013
วัดพานทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:56:56
13
20020014
วัดหนองแช่แว่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:12:43
14
20020015
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:18:30
15
20020016
วัดบ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:16:55
16
20020017
อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:02:09
17
20020018
ชุมชนวัดหนองตำลึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:18:53
18
20020019
บ้านห้วยตากด้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:07:00
19
20020020
วัดหนองกะขะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:23:28
20
20020021
วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:38:36
21
20020022
วัดหนองกาน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:04:15
22
20020023
วัดโป่งตามุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:16:24
23
20020024
วัดแหลมแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:36:40
24
20020025
อนุบาลพนัสศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:59:45
25
20020026
วัดโคกเพลาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:01:46
26
20020027
วัดเนินตามาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:23:09
27
20020029
บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:01:34
28
20020030
วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:28:49
29
20020031
วัดใหม่ท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 22:40:04
30
20020032
ไทยรัฐวิทยา42
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:17:38
31
20020033
วัดโคกพระศิลาราม
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:33:43
32
20020034
บ้านเนิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:02:16
33
20020035
วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 20:08:52
34
20020036
วัดเนินสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:36:18
35
20020037
บ้านน้ำซับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:01:05
36
20020038
บ้านสระนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:45:06
37
20020039
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:26:00
38
20020040
วัดอัมพวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:01:17
39
20020041
วัดนาวังหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:48:51
40
20020042
บ้านเนินหลังเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:58:21
41
20020043
วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:07:42
42
20020044
วัดบ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 16:08:04
43
20020045
วัดกลางคลองหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:29:01
44
20020046
ชุมชนวัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:28:39
45
20020047
วัดหลวงพรหมาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:42:57
46
20020048
บ้านเขาดินวังตาสี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:20:17
47
20020049
วัดแก้วศิลาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:05:29
48
20020050
บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:13:09
49
20020051
วัดหนองม่วงใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:41:08
50
20020052
บ้านหนองขยาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:05:19
51
20020053
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:14:19
52
20020054
วัดทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:44:55
53
20020056
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:51:43
54
20020057
วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:59:21
55
20020058
บ้านหนองข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:07:34
56
20020059
บ้านไร่เสธ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:12:50
57
20020060
บ้านหนองไผ่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:45:15
58
20020061
วัดแปลงเกต
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:58:27
59
20020062
บ้านเขาอำนวยสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:29:00
60
20020063
วัดหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:22:12
61
20020064
วัดหน้าพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:34:49
62
20020065
วัดบ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:02:18
63
20020066
ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:28:40
64
20020067
วัดทุ่งเหียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:11:48
65
20020068
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:57:34
66
20020069
วัดชุมแสงศรีวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 08:15:41
67
20020070
บ้านหนองพรหม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:35:34
68
20020071
วัดป่าแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:24:33
69
20020072
บ้านแปลงกระถิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:03:40
70
20020073
วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:22:07
71
20020074
วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:29:33
72
20020075
บ้านอ่างกระพงศ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:23:10
73
20020076
บ้านธรรมรัตน์
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 12:58:16
74
20020077
บ้านคลองโค
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:32:42
75
20020078
บ้านขุนชำนาญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:53:19
76
20020079
บ้านวังมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:56:53
77
20020080
บ้านคลองปริง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:05:07
78
20020081
บ้านบึงตะกู
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:16:43
79
20020082
บ้านตลาดเนินหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:05:57
80
20020084
บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:43:05
81
20020085
บ้านโปร่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:07:54
82
20020086
บ้านบ่อกวางทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:23:04
83
20020087
วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:41:31
84
20020088
บ้านหนองเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:36:05
85
20020089
บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:27:23
86
20020090
อนุบาลบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:44:40
87
20020091
บ้านทับสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:42:21
88
20020093
บ้านทับร้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:34:21
89
20020094
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:43:56
90
20020095
บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:17:43
91
20020096
บ้านคลองกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:22:32
92
20020097
สวนป่าคลองตาเพชรบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:24:05
93
20020098
บ้านคลองตาเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:37:12
94
20020100
บ้านเขาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:28:56
95
20020101
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:53:19
96
20020102
บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 19:07:26
97
20020103
บ้านคลองโอ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 00:21:52
98
20020104
วัดเขาวนาพุทธาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 13:24:12
99
20020105
บ้านหนองชุมเห็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:41:06
100
20020106
บ้านเนินทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:03:20
101
20020107
บ้านเขาสัตตพรหม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:40:42
102
20020108
บ้านหนองยายหมาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:09:27
103
20020109
บ้านเขาวังแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:46:54
104
20020110
บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:53:18
105
20020111
อนุบาลเกาะจันทน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:25:06
106
20020112
บ้านโค้งประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:28:04
107
20020113
บ้านเจ็ดเนิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:36:50
108
20020114
บ้านชุมนุมปรกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:20:30
109
20020116
วัดท่าบุญมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:18:28
110
20020117
บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:55:47
111
20020118
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:31:17
112
20020119
บ้านสามแยก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:52:54
     
112 (100.00%)