ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 115 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 114 (99.13%)
1
21010001
วัดแกลงบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 20:05:39
2
21010002
วัดธงหงส์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:59:14
3
21010003
บ้านสมานมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 19:03:31
4
21010004
บ้านตะพุนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:14:35
5
21010005
บ้านไร่จันดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:08:49
6
21010006
บ้านเขายายชุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:09:34
7
21010007
สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:53:55
8
21010008
วัดท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:12:44
9
21010009
วัดตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:00:28
10
21010010
วัดบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 22:25:21
11
21010011
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 17:09:52
12
21010012
วัดเกาะกลอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:15:36
13
21010013
วัดปลวกเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:06:11
14
21010014
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:26:08
15
21010015
วัดตะพงนอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:12:33
16
21010017
วัดยายดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:05:02
17
21010018
บ้านเนินเสาธง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:04:02
18
21010019
ชุมชนวัดทับมา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:19:41
19
21010020
อนุบาลระยอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:31:53
20
21010021
วัดนาตาขวัญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:31:40
21
21010022
บ้านชะวึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:41:21
22
21010023
บ้านเขาวังม่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 17:56:18
23
21010024
วัดน้ำคอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 17:27:36
24
21010025
วัดเนินพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:44:03
25
21010026
อนุบาลระยองวัดหนองสนม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 17:49:51
26
21010027
วัดกรอกยายชา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 18:10:02
27
21010028
วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 19:48:32
28
21010029
ชุมชนวัดบ้านแลง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:56:48
29
21010031
บ้านตะเกราทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:27:16
30
21010032
วัดเภตราสุขารมย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 19:48:50
31
21010033
วัดในไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:54:09
32
21010034
วัดเขาสำเภาทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 20:20:58
33
21010035
เกาะแก้วพิศดาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:02:51
34
21010036
บ้านหนองแฟบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:08:35
35
21010037
บ้านมาบตาพุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 16:19:08
36
21010038
วัดตากวน
ยังไม่ยืนยัน
37
21010039
ไทยรัฐวิทยา 108(บ้านสำนักทอง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 22:47:23
38
21010040
บ้านยายจั่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:32:12
39
21010041
วัดธรรมสถิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:43:01
40
21010042
วัดห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:57:28
41
21010043
วัดชากลูกหญ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:25:13
42
21010044
วัดมาบชลูด
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 16:17:31
43
21010045
บ้านพยูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:57:08
44
21010046
วัดบ้านฉาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:11:03
45
21010047
วัดประชุมมิตรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:01:58
46
21010048
วัดเนินกระปรอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:12:47
47
21010049
บ้านเขาห้วยมะหาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:04:38
48
21010050
วัดพลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:11:29
49
21010051
บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 19:19:50
50
21010052
วัดคีรีภาวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:52:42
51
21010053
ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 18:17:26
52
21010054
บ้านคลองบางไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:21:53
53
21010055
วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 00:23:31
54
21010056
วัดสมบูรณาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 19:49:40
55
21010057
วัดสำนักกะท้อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 19:28:06
56
21010058
วัดชากหมาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 21:34:42
57
21010059
วัดห้วงหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:23:05
58
21010060
บ้านบึงต้นชัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 18:21:11
59
21010061
วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:42:21
60
21010062
บ้านเขาลอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:14:17
61
21010063
วัดหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:13:37
62
21010064
ชุมชนวัดหนองคอกหมู
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:06:44
63
21010065
วัดบ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:06:17
64
21010066
วัดตาขัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 17:07:40
65
21010067
บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 20:00:01
66
21010068
วัดหนองพะวา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 17:22:16
67
21010069
บ้านคลองยายเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:12:09
68
21010070
บ้านเขาหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:54:48
69
21010071
บ้านชากมะหาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:37:19
70
21010073
วัดบ้านค่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:18:35
71
21010074
วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 21:31:28
72
21010075
บ้านหนองสะพาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:30:02
73
21010076
วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:26:16
74
21010077
วัดปทุมาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:22:31
75
21010078
บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:48:27
76
21010079
บ้านมาบป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 16:19:32
77
21010080
วัดหนองกรับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:24:54
78
21010081
บ้านคลองขนุน
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:59:44
79
21010082
บ้านหนองฆ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:09:13
80
21010083
บ้านท่าเสา
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 10:04:26
81
21010084
วัดดอนจันทน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 16:40:18
82
21010085
วัดละหารไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:42:24
83
21010086
บ้านหนองละลอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 18:02:15
84
21010088
วัดหนองกระบอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:52:44
85
21010089
บ้านมาบตอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:32:23
86
21010090
บ้านคลองกรำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 19:50:13
87
21010091
ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:11:20
88
21010092
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:50:36
89
21010093
บ้านปลวกแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:26:36
90
21010094
บ้านมาบเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:24:09
91
21010095
บ้านมาบยางพร
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:54:23
92
21010096
มาบยางพรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 20:11:45
93
21010097
บ้านห้วยปราบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:15:06
94
21010099
บ้านแม่น้ำคู้
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:47:43
95
21010100
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:57:18
96
21010101
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 08:37:15
97
21010102
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:13:03
98
21010104
บ้านหมอมุ่ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:00:08
99
21010105
บ้านปากแพรก
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 18:32:15
100
21010108
บ้านคลองน้ำแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:44:50
101
21010109
บ้านเขาคลองซอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 19:00:02
102
21010110
บ้านบึงตาต้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:07:29
103
21010111
บ้านหนองไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:19:08
104
21010112
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:00:21
105
21010113
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:32:02
106
21010114
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:08:54
107
21010115
วัดชากผักกูด
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:16:33
108
21010116
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 19:00:22
109
21010117
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 07:22:44
110
21010118
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:30:12
111
21010119
บ้านหนองระกำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:16:04
112
21010120
ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 16:54:31
113
21010121
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:59:46
114
21010122
วัดมาบข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:48:20
115
21010123
วัดกระเฉท
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 16:43:58
     
114 (99.13%)