ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 115 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 115 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
21010001
วัดแกลงบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:37:52
18 
2
21010002
วัดธงหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:00:21
11 
3
21010003
บ้านสมานมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:54:16
4
21010004
บ้านตะพุนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:44:28
5
21010005
บ้านไร่จันดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:37:56
21 
6
21010006
บ้านเขายายชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:44:10
12 
7
21010007
สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:25:04
17 
8
21010008
วัดท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:56:15
34 
9
21010009
วัดตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:10:52
13 
10
21010010
วัดบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:06:04
34 
11
21010011
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:52:12
19 
12
21010012
วัดเกาะกลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:04:04
14 
13
21010013
วัดปลวกเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:31:41
16 
14
21010014
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:40:29
10 
15
21010015
วัดตะพงนอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:32:07
55 
16
21010017
วัดยายดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:27:22
12 
17
21010018
บ้านเนินเสาธง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:52:17
11 
18
21010019
ชุมชนวัดทับมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:48:33
40 
19
21010020
อนุบาลระยอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:46:07
217 
20
21010021
วัดนาตาขวัญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 09:36:38
10 
21
21010022
บ้านชะวึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:40:47
12 
22
21010023
บ้านเขาวังม่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:53:44
12 
23
21010024
วัดน้ำคอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:15:15
25 
24
21010025
วัดเนินพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:17:12
44 
25
21010026
อนุบาลระยองวัดหนองสนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:40:40
26 
26
21010027
วัดกรอกยายชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:05:17
28 
27
21010028
วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:52:28
27 
28
21010029
ชุมชนวัดบ้านแลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:08:23
28 
29
21010031
บ้านตะเกราทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:07:10
13 
30
21010032
วัดเภตราสุขารมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:19:11
23 
31
21010033
วัดในไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 07:54:43
28 
32
21010034
วัดเขาสำเภาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:15:26
14 
33
21010035
เกาะแก้วพิศดาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:28:43
10 
34
21010036
บ้านหนองแฟบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:51:17
15 
35
21010037
บ้านมาบตาพุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:42:20
80 
36
21010038
วัดตากวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:58:02
32 
37
21010039
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:50:51
24 
38
21010040
บ้านยายจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:00:54
17 
39
21010041
วัดธรรมสถิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:40:28
40
21010042
วัดห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:43:03
76 
41
21010043
วัดชากลูกหญ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:15:02
42 
42
21010044
วัดมาบชลูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:51:37
34 
43
21010045
บ้านพยูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:56:33
12 
44
21010046
วัดบ้านฉาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:29:49
97 
45
21010047
วัดประชุมมิตรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:33:00
18 
46
21010048
วัดเนินกระปรอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:46:08
19 
47
21010049
บ้านเขาห้วยมะหาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:11:35
15 
48
21010050
วัดพลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:17:09
25 
49
21010051
บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:49:08
10 
50
21010052
วัดคีรีภาวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:21:27
14 
51
21010053
ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:58:30
31 
52
21010054
บ้านคลองบางไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:23:49
13 
53
21010055
วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:25:19
27 
54
21010056
วัดสมบูรณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:42:45
16 
55
21010057
วัดสำนักกะท้อน
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:48:56
13 
56
21010058
วัดชากหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:58:04
32 
57
21010059
วัดห้วงหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:05:38
15 
58
21010060
บ้านบึงต้นชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:13:03
16 
59
21010061
วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:52:08
60
21010062
บ้านเขาลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:15:30
61
21010063
วัดหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 05:06:52
62
21010064
ชุมชนวัดหนองคอกหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:06:40
26 
63
21010065
วัดบ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:38:20
10 
64
21010066
วัดตาขัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:51:03
15 
65
21010067
บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:05:47
66
21010068
วัดหนองพะวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:04:29
31 
67
21010069
บ้านคลองยายเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:06:45
11 
68
21010070
บ้านเขาหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:04:41
10 
69
21010071
บ้านชากมะหาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:33:35
70
21010073
วัดบ้านค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:13:44
13 
71
21010074
วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 21:27:29
22 
72
21010075
บ้านหนองสะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:21:29
73
21010076
วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:13:40
10 
74
21010077
วัดปทุมาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:05:59
20 
75
21010078
บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:56:06
76
21010079
บ้านมาบป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:52:02
14 
77
21010080
วัดหนองกรับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:55:46
19 
78
21010081
บ้านคลองขนุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:25:04
18 
79
21010082
บ้านหนองฆ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:00:45
22 
80
21010083
บ้านท่าเสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:39:38
10 
81
21010084
วัดดอนจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:38:56
11 
82
21010085
วัดละหารไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:38:43
11 
83
21010086
บ้านหนองละลอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:09:26
11 
84
21010088
วัดหนองกระบอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 10:11:16
17 
85
21010089
บ้านมาบตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:39:09
14 
86
21010090
บ้านคลองกรำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:37:16
15 
87
21010091
ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:26:47
25 
88
21010092
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:32:35
16 
89
21010093
บ้านปลวกแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:49:20
46 
90
21010094
บ้านมาบเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:47:10
15 
91
21010095
บ้านมาบยางพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:33:41
62 
92
21010096
มาบยางพรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:19:37
34 
93
21010097
บ้านห้วยปราบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:17:37
53 
94
21010099
บ้านแม่น้ำคู้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:22:23
13 
95
21010100
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:00:33
39 
96
21010101
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:23:30
10 
97
21010102
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:25:43
98
21010104
บ้านหมอมุ่ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:04:25
12 
99
21010105
บ้านปากแพรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:32:22
20 
100
21010108
บ้านคลองน้ำแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:21:31
101
21010109
บ้านเขาคลองซอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:43:27
102
21010110
บ้านบึงตาต้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:12:48
16 
103
21010111
บ้านหนองไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:31:40
104
21010112
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:27:10
55 
105
21010113
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:09:13
14 
106
21010114
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:35:11
26 
107
21010115
วัดชากผักกูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 23:02:45
10 
108
21010116
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:47:08
43 
109
21010117
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:56:48
16 
110
21010118
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:48:07
13 
111
21010119
บ้านหนองระกำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:13:00
112
21010120
ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:50:10
49 
113
21010121
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:24:25
40 
114
21010122
วัดมาบข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:51:38
49 
115
21010123
วัดกระเฉท
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:05:04
13 
     
115 (100.00%)