ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 83 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 82 (98.80%)
1
22010001
วัดเกาะขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:47:58
2
22010002
วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:40:57
3
22010003
วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 18:36:08
4
22010005
วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:54:36
5
22010006
วัดคมบาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:59:28
6
22010007
วัดเนินยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:42:48
7
22010008
วัดทองทั่ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:07:25
8
22010009
วัดเนินสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:58:32
9
22010011
วัดจันทนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:49:52
10
22010012
วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:58:13
11
22010013
บ้านคลองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:16:41
12
22010014
บ้านแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:15:50
13
22010017
วัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:47:01
14
22010018
วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:15:14
15
22010019
บ้านท่าแฉลบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:14:11
16
22010020
วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:52:20
17
22010021
วัดพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:30:06
18
22010022
วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:58:11
19
22010023
อนุบาลจันทบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:18:37
20
22010024
สฤษดิเดช
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:38:19
21
22010025
บ้านชำโสม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:23:42
22
22010026
วัดแสลง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:13:45
23
22010027
วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:34:50
24
22010028
วัดเสม็ดงาม
ยังไม่ยืนยัน
25
22010029
วัดเนินโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:43:54
26
22010030
บ้านศรัทธาตะพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:31:23
27
22010032
บ้านตาเลียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:26:07
28
22010033
บ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
2018-05-19 13:28:51
29
22010034
บ้านแก่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:44:59
30
22010036
บ้านเขาแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:44:34
31
22010038
บ้านคลองกะพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:00:05
32
22010040
บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:39:29
33
22010041
บ้านมาบโอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:14:56
34
22010042
วัดบูรพาพิทยาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:09:24
35
22010043
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:09:52
36
22010044
วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:35:12
37
22010045
วัดคลองขุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:22:15
38
22010046
วัดหมูดุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:23:16
39
22010047
บ้านเจ้าหลาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:45:29
40
22010049
บ้านเตาหม้อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:44:20
41
22010050
บ้านสังข์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:46:10
42
22010051
วัดหนองคัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:56:53
43
22010052
วัดแขมหนู
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:14:13
44
22010054
วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:32:02
45
22010055
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:57:54
46
22010056
วัดทุ่งเบญจา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:39:51
47
22010057
บ้านสะพานเลือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:46:04
48
22010059
วัดรำพัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:51:22
49
22010060
วัดท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:59:13
50
22010063
ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:22:20
51
22010065
วัดสามผาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:44:11
52
22010066
บ้านช่องกะพัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:57:24
53
22010067
วัดแก่งหางแมว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:22:46
54
22010068
บ้านโป่งวัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:12:18
55
22010069
บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:27:30
56
22010070
บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:02:07
57
22010071
วัดขุนซ่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:02:00
58
22010072
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 15:06:16
59
22010073
วัดเขาวงกต
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:26:26
60
22010074
บ้านหนองเจ๊กสร้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:44:05
61
22010075
บ้านเนินจำปา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:59:12
62
22010076
บ้านวังอีแอ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:40:51
63
22010077
บ้านบ่อไฟไหม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:59:29
64
22010078
บ้านคลองครก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:09:25
65
22010079
บ้านวังไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:47:58
66
22010080
บ้านซอยสอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:49:51
67
22010081
บ้านประแกต
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:05:22
68
22010082
วัดหนองแหวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:39:00
69
22010083
วัดโขดหอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:10:23
70
22010084
วัดนาซา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:29:59
71
22010085
บ้านยางระหง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:42:07
72
22010086
วัดช้างข้าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:51:48
73
22010088
วัดหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:20:52
74
22010089
บ้านเขามะปริง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:46:47
75
22010090
วัดนายายอาม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 16:27:14
76
22010091
บ้านต้นกระบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:03:08
77
22010092
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:25:37
78
22010093
วัดวังเวียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:27:34
79
22010094
บ้านห้วงกระแจะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:40:13
80
22010095
วัดวังหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:11:16
81
22010096
วัดหนองสีงา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:47:19
82
22010097
บ้านคลองลาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:31:46
83
22010101
วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:07:11
     
82 (98.80%)