ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 149 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 149 (100.00%)
1
24020002
ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:24:41
2
24020003
วัดบางกระเจ็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:49:22
3
24020004
วัดสามแยก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:05:43
4
24020005
วัดบางกระดาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 20:21:37
5
24020006
วัดใหม่บางคล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:49:43
6
24020007
วัดกกสับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:11:06
7
24020008
วัดปากน้ำโจ้โล้
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:12:25
8
24020009
วัดสาวชะโงก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:16:26
9
24020010
วัดเสม็ดใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:31:54
10
24020011
วัดสนามช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:12:18
11
24020012
วัดหัวสวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 00:13:18
12
24020014
บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:14:48
13
24020015
วัดศรีสุตาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:53:09
14
24020017
วัดเสม็ดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:19:13
15
24020018
วัดลาดบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:18:20
16
24020019
วัดหัวไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 22:16:53
17
24020020
วัดทางข้ามน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:55:42
18
24020021
วัดคูมอญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:26:46
19
24020022
วัดพงษาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:25:53
20
24020023
บ้านแหลมตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 00:37:18
21
24020024
วัดหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:19:06
22
24020025
วัดชายเคืองวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:40:21
23
24020026
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:52:36
24
24020027
วัดนาน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:05:58
25
24020029
บ้านไร่ดอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:52:33
26
24020030
วัดดอนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:33:13
27
24020031
บ้านชำขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:06:33
28
24020032
บ้านปรือวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:40:49
29
24020033
บ้านม่วงโพรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:02:15
30
24020034
วัดแหลมเขาจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:36:06
31
24020035
บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:30:47
32
24020036
บ้านหนองกลางดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:01:27
33
24020037
บ้านหนองเหียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:34:21
34
24020038
สว่างศรัทธาธรรมสถาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:44:52
35
24020039
วัดลำมหาชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:41:25
36
24020040
วัดหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:52:13
37
24020041
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:59:12
38
24020043
วัดโคกหัวข้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:43:39
39
24020044
วัดดอนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:28:40
40
24020045
วัดท่าลาดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:34:46
41
24020046
วัดหนองเค็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 21:38:59
42
24020047
วัดธารพูด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:14:23
43
24020048
วัดหัวกระสังข์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:50:16
44
24020050
บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:06:31
45
24020051
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:30:50
46
24020052
บ้านเขาหินซ้อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:56:04
47
24020053
ไพบูลย์ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:32:02
48
24020054
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:54:20
49
24020055
วัดนาเหล่าบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:10:15
50
24020056
วัดแหลมไผ่ศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:42:58
51
24020057
วัดต้นตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:07:33
52
24020058
วัดหนองปาตอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:45:45
53
24020059
วัดบึงกระจับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:30:13
54
24020060
วัดสระสองตอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:50:44
55
24020061
สุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:34:17
56
24020062
วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:18:46
57
24020063
วัดหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:50:47
58
24020064
วัดดงยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:43:19
59
24020065
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:53:13
60
24020066
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:06:56
61
24020067
วัดหินดาษ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:37:05
62
24020068
วัดสะแกงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:21:03
63
24020070
บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:13:37
64
24020071
วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:33:29
65
24020072
วัดแสนภุมราวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:59:05
66
24020073
วัดบางคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:42:27
67
24020074
วัดไผ่ขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:47:54
68
24020076
วัดดอนท่านา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:04:00
69
24020077
บางพะเนียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:34:29
70
24020078
บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:22:40
71
24020079
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:20:06
72
24020080
บ้านยางแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:07:38
73
24020081
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:14:50
74
24020082
บ้านสระไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:01:54
75
24020083
บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 20:29:07
76
24020084
ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 08:51:24
77
24020085
บ้านท่าเลียบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:38:09
78
24020086
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 18:53:04
79
24020087
บ้านโป่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:36:32
80
24020088
บ้านหินแร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 07:19:34
81
24020089
บ้านทุ่งส่อหงษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:16:16
82
24020090
วัดชำป่างาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:44:17
83
24020091
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:58:52
84
24020092
บ้านท่ากระดาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:07:52
85
24020093
บ้านกระบกเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:03:32
86
24020094
บ้านสุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:51:24
87
24020095
บ้านโปร่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:01:17
88
24020096
บ้านโป่งตาสา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:08:59
89
24020097
บ้านท่าทองดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:10:10
90
24020098
บ้านคลองอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 07:50:18
91
24020099
บ้านคลองยายสร้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:11:00
92
24020100
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:06:32
93
24020101
บ้านวังคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:59:59
94
24020102
บ้านอ่างตะแบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 16:14:48
95
24020103
บ้านโคกตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 17:13:16
96
24020104
บ้านมาบนาดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:22:12
97
24020105
สวนป่าอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:47:38
98
24020106
บ้าน ก.ม.7
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:12:35
99
24020107
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:30:09
100
24020108
บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:08:09
101
24020109
บ้านลาดกระทิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:35:27
102
24020110
บ้านท่าซุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:36:27
103
24020114
บ้านเนินไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:08:16
104
24020115
วัดไผ่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:18:07
105
24020116
วัดแปลงยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:21:59
106
24020117
ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:08:26
107
24020118
บ้านคลองสอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:35:54
108
24020119
ไม้แก้วประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:08:42
109
24020120
ไทรทองอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:22:22
110
24020121
วัดวังกะจะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:48:41
111
24020122
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:42:59
112
24020123
วัดวังเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:08:51
113
24020124
หนองปรือประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:30:40
114
24020125
บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:27:23
115
24020126
วัดหนองไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:16:43
116
24020127
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:06:34
117
24020128
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:22:50
118
24020129
บ้านเขาสะท้อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:26:23
119
24020130
วัดหัวสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:57:48
120
24020131
บ้านหนองสทิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:32:06
121
24020132
วัดอ่าวช้างไล่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:10:44
122
24020133
บ้านกรอกสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:46:02
123
24020134
บ้านหนองคอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 18:05:25
124
24020135
บ้านห้วยตะปอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:17:09
125
24020136
บ้านร่มโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:04:24
126
24020137
บ้านเทพประทาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:22:41
127
24020138
บ้านทุ่งส่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:46:19
128
24020139
บ้านหนองขาหยั่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:12:31
129
24020140
บ้านธรรมรัตน์ใน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:36:34
130
24020141
บ้านศรีเจริญทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:32:39
131
24020142
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:03:29
132
24020143
บ้านหนองปลาซิว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:09:11
133
24020144
บ้านท่ากลอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:48:50
134
24020145
วัดทุ่งยายชี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:27:02
135
24020146
บ้านหนองปรือกันยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:37:12
136
24020147
บ้านท่าคาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:03:44
137
24020148
บ้านหนองประโยชน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:55:54
138
24020149
บ้านอ่างเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:23:43
139
24020150
วัดเทพพนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:14:48
140
24020151
สียัดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:33:10
141
24020152
บ้านอ่างเสือดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:17:55
142
24020153
วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:01:47
143
24020154
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:42:19
144
24020155
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:40:14
145
24020156
วัดคลองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 22:26:43
146
24020157
วัดบ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:09:29
147
24020159
วัดบางตลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:24:10
148
24020162
วัดบางโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:46:21
149
24020163
วัดสามร่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:37:53
     
149 (100.00%)