ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 121 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 121 (100.00%)
1
25010001
วัดท้าวอู่ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:31:06
2
25010003
บ้านหนองชะอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:55:22
3
25010004
บ้านแหลมหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:11:21
4
25010006
ชุมชนบ้านขอนขว้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:47:16
5
25010008
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:15:10
6
25010010
ชุมชนวัดหนองจวง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:31:59
7
25010012
วัดลำดวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:18:25
8
25010013
วัดหาดสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:31:09
9
25010014
วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:14:33
10
25010016
บ้านห้วยเกษียร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:29:07
11
25010017
วัดเนินไม้หอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:39:25
12
25010018
บ่อแร่-ธารเลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:51:06
13
25010019
บ้านเนินหอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 20:50:10
14
25010020
วัดเนินสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:47:15
15
25010022
วัดประสาธน์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:39:00
16
25010024
วัดทุ่งตะลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:11:56
17
25010025
วัดประชาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 22:50:49
18
25010026
วัดหัวกรด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:50:00
19
25010028
วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:31:50
20
25010029
วัดบ้านพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:34:27
21
25010031
อนุบาลเมืองปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:07:32
22
25010034
บ้านแหลมไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:30:54
23
25010035
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:21:40
24
25010037
วัดบางคาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:00:44
25
25010038
วัดโบสถ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:07:57
26
25010039
เมืองปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:31:06
27
25010040
อนุบาลปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:42:11
28
25010155
วัดกระทุ่มแพ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:21:51
29
25010156
วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:43:47
30
25010157
ไผ่แถวอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:24:47
31
25010158
บ้านบางขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:57:24
32
25010160
วัดบางเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:16:52
33
25010161
ชุมชนวัดบางแตน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:32:27
34
25010162
บ้านปากคลองบางกระดาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:06:49
35
25010163
บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:20:10
36
25010164
นิคมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:42:30
37
25010165
อนุบาลวัดบ้านสร้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:01:02
38
25010166
วัดหัวไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:37:20
39
25010167
วัดพิกุลวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:18:52
40
25010168
บ้านคลองบางไซ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:48:42
41
25010170
บ้านหนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:00:09
42
25010172
วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:21:59
43
25010173
บ้านบางรุ่งโรจน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 08:31:03
44
25010174
วัดใหม่โพธิ์เย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:48:50
45
25010175
วัดคลองเฆ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:09:26
46
25010176
วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:56:57
47
25010177
ประชุมเขตศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:39:05
48
25010178
วัดมูลเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 08:25:57
49
25010179
บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:02:55
50
25010180
วัดไชยมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:44:49
51
25010181
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:50:34
52
25010182
วัดเกาะลอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:48:11
53
25010183
วัดศรีสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:52:35
54
25010184
วัดหนองคุ้ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:41:01
55
25010185
วัดทุ่งสบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:13:34
56
25010187
วัดใหม่กวางทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:06:03
57
25010188
วัดตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:43:06
58
25010192
วัดศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:10:25
59
25010193
วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:32:34
60
25010194
วัดบ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:06:41
61
25010195
บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:04:54
62
25010196
วัดเกาะมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:45:19
63
25010197
วัดบุฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 14:40:35
64
25010198
บ้านว่านบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:13:44
65
25010199
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:00:18
66
25010200
วัดขิงกระชาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:05:17
67
25010201
อนุบาลประจันตคาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:28:13
68
25010202
วัดดงไชยมัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:17:14
69
25010203
ชุมชนวัดศรีประจันตคาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:37:55
70
25010204
ชุมชนวัดบ้านโง้ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-15 09:35:10
71
25010205
วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 11:48:12
72
25010206
วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:02:12
73
25010207
บ้านเขานันทา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:51:14
74
25010208
บ้านคลองแก้มช้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:40:49
75
25010209
วัดอินทร์ไตรย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:13:54
76
25010210
บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:49:18
77
25010212
วัดหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:09:28
78
25010213
วัดโคกเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:38:12
79
25010214
วัดประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:12:47
80
25010215
วัดประสาทรังสฤษฎิ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 14:56:50
81
25010216
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 12:52:57
82
25010217
บ้านประพาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:51:02
83
25010218
บ้านวังทะลุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:41:52
84
25010219
บ้านวังขอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:03:55
85
25010220
บ้านดงกระทงยาม
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 12:28:05
86
25010221
บ้านย่านนางวิ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:03:40
87
25010222
บ้านโป่งไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:19:32
88
25010223
วัดบุยายใบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:28:27
89
25010224
วัดหลังถ้ำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:18:59
90
25010225
บ้านท่าตูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:05:44
91
25010227
วัดบุพพาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:13:40
92
25010228
วัดอรัญไพรศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:41:29
93
25010229
อนุบาลศรีมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:59:49
94
25010230
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:12:33
95
25010231
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:45:15
96
25010232
บ้านหว้าเอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:55:57
97
25010233
วัดสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:05:57
98
25010234
วัดระเบาะไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:59:07
99
25010235
บ้านปรือวายใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:58:38
100
25010236
วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:16:41
101
25010237
บ้านโป่งกะพ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:28:30
102
25010238
บ้านมาบเหียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:02:25
103
25010239
วัดหนองโพรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:13:37
104
25010240
บ้านโคกกระเจียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:34:49
105
25010241
วัดนพคุณทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:43:56
106
25010242
วัดหนองหูช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:07:44
107
25010244
หัวซาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:08:46
108
25010245
ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:07:09
109
25010246
บ้านหนองปรือน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:03:18
110
25010247
วัดเนินผาสุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:59:19
111
25010248
วัดลิรัญดอน
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:49:15
112
25010249
วัดคู้ลำพัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:36:08
113
25010250
วัดหนองเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 09:40:08
114
25010251
บ้านโป่งตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:45:46
115
25010252
วัดสระข่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:10:38
116
25010253
วัดแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:22:04
117
25010254
บ้านโคกพนมดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:07:22
118
25010255
วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:06:08
119
25010256
อนุบาลศรีมโหสถ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:43:23
120
25010257
วัดสระมะเขือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:37:13
121
25010258
วัดไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:10:18
     
121 (100.00%)