ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 113 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 108 (95.58%)
1
25010041
ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:38:36
2
25010042
วัดโคกป่าแพง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:43:37
3
25010043
บ้านหนองช้างลง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 15:42:58
4
25010044
บ้านชำโสม
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:33:25
5
25010045
บ้านนางเลง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:20:44
6
25010046
วัดปากแพรก
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 14:36:48
7
25010047
วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:05:50
8
25010048
บ้านโปร่งสะเดา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:50:28
9
25010049
บ้านเขาไม้แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
10
25010050
บ้านคลองตามั่น
ยืนยันแล้ว
2017-05-20 06:21:36
11
25010051
บ้านคลองเจ้าแรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:26:07
12
25010052
บ้านนาคลองกลาง
ยังไม่ยืนยัน
13
25010053
บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:32:19
14
25010054
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 08:47:03
15
25010055
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 07:42:14
16
25010056
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 08:52:49
17
25010057
วัดศรีสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 10:26:03
18
25010058
วัดตันทาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 15:28:40
19
25010059
บ้านหนองอนามัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 14:42:31
20
25010060
วัดเนาวรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 11:53:43
21
25010061
บ้านท่าอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 22:54:54
22
25010062
บ้านหนองมันปลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:27:06
23
25010063
วัดศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 14:21:39
24
25010064
บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 23:21:02
25
25010065
บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:34:39
26
25010066
วัดปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:51:44
27
25010067
บ่อทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 20:33:28
28
25010068
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:18:45
29
25010069
บ้านบุเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
30
25010070
บ้านพระปรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 20:23:34
31
25010071
วัดวัฒนารังษี
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 09:15:12
32
25010072
บ้านหนองนาใน
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:52:13
33
25010074
บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:42:14
34
25010075
อนุบาลกบินทร์บุรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 08:53:37
35
25010076
บรรหารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:02:03
36
25010077
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:25:00
37
25010078
วัดราษฎร์รังษี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 23:05:37
38
25010079
บ้านโคกหอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:49:41
39
25010080
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 11:01:56
40
25010081
บ้านโนนหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 12:02:12
41
25010082
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 22:26:05
42
25010083
บ้านตรอกปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
43
25010084
บ้านซ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 14:28:19
44
25010085
วัดย่านรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 14:41:54
45
25010086
บ้านเขาด้วน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 18:03:25
46
25010087
ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:24:06
47
25010088
บ้านโคกกระท้อน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:33:23
48
25010089
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:04:31
49
25010090
บ้านหนองตลาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 15:23:49
50
25010091
บ้านคลองร่วม
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 14:39:03
51
25010092
วัดใหม่พรหมสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:07:55
52
25010093
บ้านหนองศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:52:55
53
25010094
วัดวังหวาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 20:45:47
54
25010095
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 11:28:46
55
25010096
วัดรัตนโชติการาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 21:30:45
56
25010097
วัดรัตนชมภู
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 10:48:18
57
25010098
วัดเกาะแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 11:10:06
58
25010099
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:37:20
59
25010100
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:28:16
60
25010101
บ้านแก่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:59:49
61
25010102
วัดจันทรังษีถาวร
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 10:45:05
62
25010103
วัดเนินสูง
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 19:30:31
63
25010104
บ้านเขากระแต
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:04:44
64
25010105
บ้านคลองระกำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:33:11
65
25010106
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:18:08
66
25010107
บ้านวังมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:15:38
67
25010108
บ้านเขาถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:36:25
68
25010109
บ้านไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:27:16
69
25010110
บ้านคลองสิบสอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 11:26:48
70
25010111
บ้านโปร่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 13:57:51
71
25010112
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:31:32
72
25010113
บ้านคลองหันแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:40:54
73
25010114
บ้านวังกวาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:45:22
74
25010115
บ้านวังดินสอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:43:13
75
25010116
บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 18:13:32
76
25010117
บ้านทด
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 13:06:12
77
25010118
บ้านโคกลาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:00:39
78
25010119
บ้านโคกสั้น
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:01:15
79
25010120
บ้านคลองอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:18:32
80
25010121
วัดโคกขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:54:53
81
25010122
วัดโคกอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:41:48
82
25010123
วัดหาดสูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 11:13:40
83
25010124
บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
84
25010125
บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 13:50:48
85
25010126
บ้านวังบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:38:24
86
25010127
บ้านท่าสะตือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:44:32
87
25010128
บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:04:56
88
25010129
บ้านราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 22:13:29
89
25010130
บ้านวังรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:09:09
90
25010131
บ้านแก่งดินสอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:46:08
91
25010132
บ้านคลองมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:30:46
92
25010133
บ้านอุดมบรรพต
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 10:46:40
93
25010134
บ้านหินเทิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:59:32
94
25010135
บ้านทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 14:31:20
95
25010136
ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:51:34
96
25010137
บ้านคลองตาหมื่น
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 18:00:48
97
25010138
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 11:19:07
98
25010139
บ้านกระเดียง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:26:02
99
25010140
อนุบาลนาดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 10:55:54
100
25010141
บ้านบุสูง
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 13:46:18
101
25010142
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:04:03
102
25010143
บ้านโนนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 19:40:47
103
25010144
บ้านขุนศรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:59:49
104
25010145
บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 13:05:15
105
25010146
บ้านบุพราหมณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:11:48
106
25010147
บ้าน ก.ม.80
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:10:30
107
25010148
บ้านทับลาน
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 14:01:09
108
25010149
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 19:34:14
109
25010150
บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2017-06-25 13:40:37
110
25010151
ชุมชนบ้านสำพันตา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:57:59
111
25010152
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:14:38
112
25010153
บ้านโคกกระจง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:08:12
113
25010154
วัดสารวนาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:31:48
     
108 (95.58%)