ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 118 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 118 (100.00%)
1
27020001
บ้านโคคลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:05:17
2
27020002
ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:28:41
3
27020003
บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:35:01
4
27020004
บ้านกุดเวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:08:08
5
27020005
บ้านทัพเซียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:15:24
6
27020006
บ้านนางามมิตรภาพที่131
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:21:36
7
27020007
กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:55:29
8
27020008
บ้านแก้วเพชรพลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:16:48
9
27020009
อนุบาลตาพระยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:42:22
10
27020010
บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:25:50
11
27020011
บ้านกะสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:13:07
12
27020012
เพชรรัตนราชสุดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:29:57
13
27020013
บ้านหนองบัวสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:27:16
14
27020014
บ้านรัตนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:22:46
15
27020015
บ้านทัพไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:00:45
16
27020016
บ้านโคกปราสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 23:04:31
17
27020017
ทับทิมสยาม03
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:31:11
18
27020018
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 11:36:34
19
27020019
กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:39:56
20
27020020
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:04:11
21
27020021
วัดหนองติม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:20:12
22
27020022
บ้านโคกไพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:48:59
23
27020023
บ้านเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:34:18
24
27020024
บ้านมะกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:08:03
25
27020025
บ้านโคกเพร็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:15:59
26
27020026
บ้านโคกทหาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 21:04:30
27
27020027
เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:30:36
28
27020028
บ้านโคกแจง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:10:27
29
27020029
บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:46:48
30
27020030
ช่องกุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:25:44
31
27020031
ชุมชนบ้านแซร์ออ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 23:08:26
32
27020032
บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:31:30
33
27020033
บ้านเขาพรมสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:57:53
34
27020034
บ้านท่าเกวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:45:40
35
27020035
บ้านเขาจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:07:31
36
27020037
บ้านสี่แยก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:11:08
37
27020038
บ้านคลองมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:04:09
38
27020039
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:24:12
39
27020040
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:38:04
40
27020041
บ้านทับใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:09:52
41
27020042
บ้านซับใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:31:04
42
27020043
วัดสารคุณสโมสร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:08:15
43
27020044
ประชาเกษตรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 14:28:48
44
27020046
บ้านโป่งคอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:28:35
45
27020047
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:41:03
46
27020049
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:09:56
47
27020051
อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:12:17
48
27020053
บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:44:25
49
27020054
บ้านเนินผาสุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:33:43
50
27020055
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:52:01
51
27020057
บ้านโนนผาสุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:59:31
52
27020058
บ้านหนองตะเคียนบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:08:59
53
27020059
ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:59:13
54
27020061
บ้านใหม่ไทยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:28:50
55
27020062
บ้านวังรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:18:44
56
27020063
บ้านหนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:26:57
57
27020064
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:39:26
58
27020065
บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:12:03
59
27020066
บ้านซับนกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:34:55
60
27020068
บ้านบุกะสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:36:27
61
27020069
บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:37:37
62
27020070
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:31:01
63
27020071
บ้านหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:38:45
64
27020072
บ้านภักดีแผ่นดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:33:08
65
27020073
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:35:31
66
27020074
บ้านใหม่ศรีจำปาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:24:07
67
27020076
วัดพุทธิสาร
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:53:39
68
27020077
ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:58:03
69
27020078
คลองยางนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:27:31
70
27020079
บ้านบ่อนางชิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:15:53
71
27020080
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:41:34
72
27020081
บ้านหนองหมูน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:59:05
73
27020082
บีกริม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:14:02
74
27020083
บ้านคลองวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:08:23
75
27020085
อพป.คลองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:09:35
76
27020086
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:21:12
77
27020088
บ้านกุดหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:11:27
78
27020089
บ้านจัดสรรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:56:58
79
27020090
บ้านคลองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:17:25
80
27020091
สระปทุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:20:07
81
27020092
บ้านโคกสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:18:19
82
27020093
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:56:45
83
27020095
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 10:29:35
84
27020097
บ้านกุดม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:41:03
85
27020098
บ้านตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 16:21:53
86
27020099
บ้านไทยสามารถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:43:50
87
27020100
อนุบรรพต
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:42:51
88
27020101
อนุบาลศรีอรัญโญทัย
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 16:52:42
89
27020102
ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:04:59
90
27020104
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:32:14
91
27020105
ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:30:31
92
27020106
นิคมสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:25:47
93
27020107
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:38:43
94
27020108
กรุงไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:08:49
95
27020109
บ้านคลองยางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:20:44
96
27020110
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:17:02
97
27020111
บ้านทดเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:16:20
98
27020113
บ้านหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:54:43
99
27020116
เมืองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:27:20
100
27020117
บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:22:52
101
27020118
บ้านเหล่าอ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:18:41
102
27020119
บ้านหันทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:57:04
103
27020120
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:43:36
104
27020121
บ้านบ่อหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:11:57
105
27020122
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:24:05
106
27020123
บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:12:40
107
27020124
บ้านละลมติม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:39:55
108
27020125
บ้านโนนหมากมุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:20:59
109
27020126
สมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:45:42
110
27020127
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:32:41
111
27020128
สหัสหงษ์มหาคุณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:16:09
112
27020129
บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:41:31
113
27020130
วัดหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:52:42
114
27020131
อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 10:52:06
115
27020132
บ้านโคกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:40:26
116
27020133
ชุมชนบ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:11:16
117
27020134
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:10:09
118
27020135
บ้านหนองมั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:01:17
     
118 (100.00%)