ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 181 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 181 (100.00%)
1
30060001
บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
ยืนยันแล้ว
2018-10-04 10:56:48
2
30060002
บ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:09:55
3
30060003
บ้านตะหนอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 20:45:52
4
30060004
ปริยัติไพศาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:13:48
5
30060005
บ้านโคกเสี่ยว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:46:18
6
30060006
บ้านน้อยหนองหนาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:37:47
7
30060007
บ้านปอบิด
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:08:17
8
30060008
บ้านเมืองคง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:27:40
9
30060009
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:38:17
10
30060010
วัดกู่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 18:50:03
11
30060011
บ้านไทรโยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 18:44:25
12
30060012
บ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 14:16:43
13
30060013
บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 21:16:22
14
30060014
บ้านศรีนิมิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:45:33
15
30060015
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:54:28
16
30060016
บ้านโคกตะพาบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 19:45:51
17
30060017
บ้านตะโกโคก
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:25:09
18
30060018
บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:22:17
19
30060019
บ้านตาจั่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:12:35
20
30060021
บ้านหนองบัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:02:22
21
30060022
ชุมชนบ้านวัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:56:32
22
30060023
บ้านกระถิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 07:35:59
23
30060024
บ้านคอนเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:26:22
24
30060025
บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:16:49
25
30060026
บ้านหนองบัวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:38:22
26
30060027
บ้านหนองพรานปาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 15:09:46
27
30060028
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:17:00
28
30060029
บ้านหนองบัวกระจาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:36:53
29
30060030
บ้านตลุกสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:36:24
30
30060031
บ้านโนนเต็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 02:38:50
31
30060032
วัดบ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:20:57
32
30060033
บ้านประคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:10:40
33
30060034
บ้านปรางค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:27:35
34
30060036
บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:26:33
35
30060037
บ้านดอนทะแยง
ยืนยันแล้ว
2018-04-29 22:17:33
36
30060038
บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:12:23
37
30060039
บ้านทัพมะขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:54:41
38
30060040
ชุมชนคงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:19:45
39
30060041
บ้านโคกเพ็ด
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 10:42:20
40
30060042
บ้านตลุกหินปูน
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 09:50:45
41
30060043
วันครู 2502
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:26:30
42
30060044
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 20:38:43
43
30060045
บ้านตากิ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 09:14:06
44
30060046
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:09:53
45
30060047
บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:24:55
46
30060048
วนาประชารัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:49:38
47
30060049
ห้วยไหวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:07:27
48
30060050
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:57:38
49
30060051
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:29:30
50
30060052
บ้านเก่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:21:06
51
30060053
บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:08:48
52
30060054
บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:47:43
53
30060055
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:06:22
54
30060056
บ้านหมัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:56:07
55
30060057
บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:21:41
56
30060058
บ้านดอนตะหนิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:27:02
57
30060059
บ้านตลุกพลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:38:51
58
30060060
บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:44:23
59
30060061
บ้านหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:33:16
60
30060062
บ้านหนองปรือโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:42:07
61
30060063
บ้านหนองม่วงช่างพิม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:20:55
62
30060064
บ้านโนนเพ็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:44:34
63
30060066
ชุมชนบ้านช่อระกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:17:25
64
30060067
บ้านขามเวียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 16:13:33
65
30060068
ชุมชนบ้านเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:18:01
66
30060069
บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:23:03
67
30060070
บ้านดอนเปล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:05:43
68
30060071
บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:11:16
69
30060072
บ้านโนนทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:38:40
70
30060073
บ้านวังโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:07:45
71
30060074
บ้านโคกเพ็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:27:04
72
30060075
วัดบ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:09:13
73
30060076
บ้านดอนแร้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:00:55
74
30060077
บ้านอ้อยช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:00:06
75
30060079
บ้านหนองหว้าเอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:48:58
76
30060080
ไทยรัฐวิทยา18
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:47:01
77
30060081
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:08:27
78
30060082
บ้านโคกสี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:31:29
79
30060083
บ้านดอนคนทา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:54:43
80
30060084
บ้านโสกงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:21:58
81
30060085
บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:17:47
82
30060086
บ้านกู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:12:34
83
30060087
บ้านโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:06:20
84
30060088
บ้านทองหลางน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:33:25
85
30060089
วัดบ้านกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:54:26
86
30060090
บ้านขามหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:31:36
87
30060091
บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:35:30
88
30060092
บ้านดอนหันโนนเพ็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:10:59
89
30060093
บ้านตะคร้อโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:53:59
90
30060094
บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:32:52
91
30060095
บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:24:35
92
30060096
วัดบ้านดอนชุมช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:03:32
93
30060097
บ้านโคกสะอาดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 19:59:15
94
30060098
บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 18:24:18
95
30060099
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:19:39
96
30060100
วัดบ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:15:30
97
30060101
บ้านโนนกระพี้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:04:26
98
30060102
บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:05:35
99
30060103
บ้านดอนฆ่าเสือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:52:02
100
30060104
บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:42:23
101
30060105
วัดบ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:21:25
102
30060106
บ้านหนองปรือคึมม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:07:41
103
30060107
บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:54:31
104
30060108
วัดบ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:22:19
105
30060109
บ้านเสมา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:53:29
106
30060110
บ้านหนองแจ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:37:48
107
30060111
บ้านนาดอนบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:31:32
108
30060112
บ้านบุเสมาทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:09:36
109
30060113
บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:58:57
110
30060114
วัดบ้านหนองไข่ผำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:18:34
111
30060115
บ้านหนองแจ้งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:41:20
112
30060116
บ้านโนนมะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:34:57
113
30060117
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:03:23
114
30060118
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:32:46
115
30060119
บ้านกระพี้
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:16:56
116
30060120
บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:17:42
117
30060121
บ้านสระครก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:08:06
118
30060122
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:17:26
119
30060123
ขามเตี้ยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:41:12
120
30060124
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 13:20:59
121
30060125
บ้านด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:29:02
122
30060126
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 08:31:39
123
30060127
วัดบ้านเก่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:36:27
124
30060128
บ้านอุทัยทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:34:42
125
30060129
บ้านหนองขามนาดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:14:34
126
30060130
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:08:08
127
30060131
บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:40:46
128
30060132
บ้านหนองสะเดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:12:37
129
30060133
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:58:05
130
30060134
บ้านหินลาดหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:01:12
131
30060135
บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:27:39
132
30060136
บ้านโสกน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:50:29
133
30060137
บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:20:30
134
30060138
บ้านแก้งสนามนาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 19:10:57
135
30060139
บ้านโนนระเวียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:55:30
136
30060140
บ้านหนองโคบาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:46:03
137
30060141
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 04:11:18
138
30060142
บ้านศาลาหนองขอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:46:51
139
30060143
บ้านหนองขามน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:29:15
140
30060144
บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:06:24
141
30060145
บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:09:27
142
30060146
บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:29:57
143
30060147
บ้านหัวหนองฯ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:51:08
144
30060148
บ้านสีสุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:39:13
145
30060149
บ้านโสกสนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:16:41
146
30060150
บ้านดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:56:23
147
30060151
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 16:16:37
148
30060152
บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:52:21
149
30060153
บ้านหนองคอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:25:40
150
30060154
บ้านหลุบกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:24:29
151
30060155
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:17:39
152
30060156
วัดบ้านศาลาดิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:32:20
153
30060157
ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:00:08
154
30060158
บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:50:18
155
30060159
วังโพน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:52:05
156
30060160
บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:56:06
157
30060161
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:41:34
158
30060162
บ้านแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:25:25
159
30060163
บ้านฝาผนัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:03:53
160
30060164
บ้านเพ็ดน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-16 20:27:47
161
30060165
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:11:40
162
30060166
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:15:52
163
30060167
บ้านคึมมะอุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:29:16
164
30060168
ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:20:27
165
30060169
วัดบ้านโนนประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:42:01
166
30060170
บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:05:25
167
30060171
เบญจราษฎร์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:44:38
168
30060172
วัดบ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:39:29
169
30060173
บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:36:40
170
30060174
บ้านโนนสัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:13:46
171
30060175
วัดบ้านโนนกอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:15:27
172
30060176
บ้านแฝก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:19:13
173
30060177
วัดบ้านสามเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 13:14:00
174
30060178
วัดบ้านสีดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:35:19
175
30060179
วัดบ้านดอนโก่ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:23:09
176
30060180
บ้านหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:16:21
177
30060181
บ้านหินแห่
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 20:51:13
178
30060182
วัดบ้านดอนเต็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:27:18
179
30060183
วัดบ้านเมืองสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 11:47:51
180
30060184
บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:14:56
181
30060185
บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:48:20
     
181 (100.00%)