ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 202 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 202 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
31010001
บ้านโพธิ์ดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:32:47
13 
2
31010002
บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-11-06 10:39:19
12 
3
31010003
บ้านหนองม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 20:09:09
13 
4
31010004
บ้านกลันทาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:23:19
11 
5
31010005
บ้านท้องเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:39:01
6
31010006
บ้านพระครูน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:16:20
7
31010007
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:49:00
19 
8
31010008
บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:09:04
13 
9
31010009
วัดบ้านเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:42:48
10
31010010
ไตรภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:35:13
26 
11
31010011
บ้านโกรกขี้หนู
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:28:01
17 
12
31010012
บ้านหนองตราดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:17:16
10 
13
31010013
สามัคคีมีชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:36:46
15 
14
31010014
บ้านหนองไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:47:31
10 
15
31010015
บ้านตราดหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:59:14
10 
16
31010016
บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:04:24
17
31010017
วัดบ้านถลุงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:44:14
16 
18
31010018
บ้านโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:39:10
11 
19
31010019
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:26:30
20
31010020
บ้านพะไล
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:04:36
21
31010021
เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 13:23:39
32 
22
31010022
อนุบาลบุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 15:00:17
79 
23
31010023
บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:33:10
24
31010024
บ้านหนองเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:01:49
25
31010025
วัดบ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 07:10:22
17 
26
31010026
วัดบ้านรุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:13:25
27
31010027
บ้านหนองค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:12:55
13 
28
31010028
บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:22:36
29
31010029
บ้านปรุบุมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:44:55
30
31010030
บ้านโคกระกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:50:50
10 
31
31010031
บ้านม่วงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 13:56:18
32
31010032
อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:00:02
22 
33
31010033
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:55:08
20 
34
31010034
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:32:53
10 
35
31010035
บ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:20:40
36
31010036
บ้านง้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:32:14
37
31010037
บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 16:05:20
22 
38
31010038
บ้านหนองมะค่าแต้
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:12:54
17 
39
31010039
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:58:24
11 
40
31010040
บ้านสระเกษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:30:23
41
31010041
บ้านหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:41:02
42
31010042
พระครูวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 17:57:54
15 
43
31010043
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:19:52
13 
44
31010044
วัดบ้านเมืองฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-11-05 16:53:25
20 
45
31010045
วัดบ้านเมืองดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:12:07
12 
46
31010046
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 22:05:33
16 
47
31010047
วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:20:01
21 
48
31010048
บ้านหนองทะลอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:11:37
21 
49
31010049
วัดสว่างบูรพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:24:59
50
31010050
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 15:12:41
13 
51
31010051
บ้านสวายจีก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:41:20
13 
52
31010052
บ้านโคกเปราะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 20:32:56
10 
53
31010053
บ้านพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:07:30
10 
54
31010054
บ้านฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:57:12
55
31010055
เบญจคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:36:38
19 
56
31010056
บ้านหนองปรือน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:33:13
12 
57
31010057
บ้านถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:35:45
10 
58
31010058
บ้านโคกระกาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:03:12
59
31010059
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 15:00:33
60
31010060
บ้านตลาดชัย
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 15:00:48
18 
61
31010061
บ้านกระเดื่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:06:02
11 
62
31010062
บ้านร่มไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:04:43
63
31010063
บ้านสารภี
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 15:00:46
64
31010064
ประชาสวัสดิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:49:41
65
31010065
วัดบ้านสะแกซำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:33:22
20 
66
31010066
บ้านตลาดควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:57:36
20 
67
31010067
บ้านฝังงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:12:47
68
31010068
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 20:05:43
18 
69
31010069
สะแกโพรงอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:00:08
28 
70
31010070
บ้านหนองมะเขือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 20:14:46
17 
71
31010071
บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:30:12
18 
72
31010072
บ้านสมสนุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:39:32
73
31010073
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:40:30
11 
74
31010074
ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:57:10
36 
75
31010075
บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:25:57
76
31010076
บ้านเสม็ดโคกตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:03:41
23 
77
31010077
โสภณวรวัฒน์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 01:14:14
78
31010078
บ้านโคกหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:39:41
79
31010079
วัดบ้านเย้ยสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:31:39
10 
80
31010080
บ้านสำโรงโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:34:21
17 
81
31010081
บ้านม่วงโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:53:02
11 
82
31010082
บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:57:03
14 
83
31010083
บ้านมาบสมอ
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 11:56:32
84
31010084
วัดบ้านบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 20:07:37
12 
85
31010085
บ้านหนองตราด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:46:11
86
31010086
วัดสถานีหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:43:32
10 
87
31010087
ไตรมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 11:05:05
16 
88
31010088
วิมลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:42:59
17 
89
31010089
บ้านหลักเขต
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:35:21
20 
90
31010090
บ้านโคกเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:24:22
91
31010091
ประกาศธรรมคุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:48:06
92
31010092
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:16:19
12 
93
31010093
คงชัยสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 21:22:37
94
31010094
เสนศิริอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-11-07 15:14:55
38 
95
31010095
บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:37:27
12 
96
31010096
บ้านโคกกลางอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 12:04:50
14 
97
31010097
บ้านกวางงอย
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 15:37:56
98
31010098
วัดโกรกประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:29:22
17 
99
31010099
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:29:02
14 
100
31010100
วัดโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:47:28
101
31010101
บ้านลุงม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:51:23
18 
102
31010102
บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:44:28
103
31010103
วัดโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:18:26
10 
104
31010104
เรืองทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:14:48
105
31010105
บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:43:06
106
31010106
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 11:31:41
26 
107
31010107
บ้านหนองเฒ่ากา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:50:55
11 
108
31010108
บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:39:33
11 
109
31010109
วัดขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 15:01:00
11 
110
31010110
บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา"
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:21:26
111
31010111
วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 14:30:56
12 
112
31010112
บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:41:54
113
31010113
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 15:01:11
114
31010114
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:31:03
115
31010115
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:57:22
10 
116
31010116
บ้านหนองตาดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:26:16
117
31010117
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:50:27
10 
118
31010118
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:05:24
10 
119
31010119
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:34:49
20 
120
31010120
บ้านบริหารชนบท
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:34:34
121
31010121
บ้านทะเมนชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:46:24
14 
122
31010122
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 18:19:51
21 
123
31010123
วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:09:35
17 
124
31010124
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 16:21:19
14 
125
31010125
บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:12:45
126
31010126
บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:56:43
14 
127
31010127
บ้านนาศรีนวล
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 19:41:56
17 
128
31010128
บ้านตูมหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 21:06:22
129
31010129
วัดบ้านบุโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:45:40
130
31010130
บ้านผไทรินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:48:43
21 
131
31010131
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:25:45
10 
132
31010132
วัดบ้านโคกซาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:10:48
10 
133
31010133
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:10:13
10 
134
31010134
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:46:19
135
31010135
รวมมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:51:33
23 
136
31010136
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:13:13
16 
137
31010137
บ้านเมืองแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:03:43
10 
138
31010138
บ้านตูบช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:01:53
17 
139
31010139
วัดหนองเก้าข่า
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:34:28
10 
140
31010140
วัดหนองครก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:27:20
141
31010141
วัดหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:00:42
10 
142
31010142
บ้านห้วยมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:26:06
143
31010143
วัดหนองขุนปราบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:50:21
144
31010144
อนุบาลลำปลายมาศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:08:36
55 
145
31010145
จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:30:42
12 
146
31010146
บ้านแสลงพัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:16:03
11 
147
31010147
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:18:21
11 
148
31010148
วัดบ้านบุขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:05:37
11 
149
31010149
บ้านโคกใหม่หนองสรวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 09:52:48
150
31010150
บ้านหนองระนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:45:51
151
31010151
บ้านหนองผักโพด
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:25:57
10 
152
31010152
จตุคามสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:47:08
153
31010153
วัดบ้านหนองกะทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:52:09
17 
154
31010154
ไตรคามสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 03:55:20
15 
155
31010155
วัดบ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:50:03
11 
156
31010156
บ้านหนองซอแซ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:23:02
157
31010157
บ้านหนองเมืองต่ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:57:18
158
31010158
บ้านแท่นพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:40:24
159
31010159
บ้านหนองมันปลา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:56:37
10 
160
31010160
บ้านบุตาวงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:43:35
10 
161
31010161
บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 11:08:18
20 
162
31010162
ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:50:01
13 
163
31010163
บ้านห้วยศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 16:18:13
20 
164
31010164
บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:44:01
165
31010165
วัดบ้านตะขบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:29:36
11 
166
31010166
วัดหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:33:41
167
31010167
วัดบ้านหินโคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:03:17
20 
168
31010168
วัดกะทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:25:25
169
31010169
วัดโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:27:13
11 
170
31010170
บ้านโคกสนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:12:30
19 
171
31010171
บ้านช่อผกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:34:48
20 
172
31010172
บ้านบุหนองเทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:59:21
10 
173
31010173
บ้านสำโรงโคกเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:14:38
11 
174
31010174
บ้านหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:36:38
17 
175
31010175
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:06:12
11 
176
31010176
อนุบาลชำนิ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:34:34
21 
177
31010177
บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:26:39
10 
178
31010178
บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:00:39
12 
179
31010179
บ้านประคอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 16:14:03
12 
180
31010180
บ้านกระโดนกะลันทา
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 07:20:05
12 
181
31010181
วัดละลวด
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:19:22
21 
182
31010182
บ้านหนองพะอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:27:09
11 
183
31010183
บ้านหนองเพิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:55:54
184
31010184
บ้านดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:17:48
11 
185
31010185
วัดหนองปล่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:00:19
18 
186
31010186
บ้านตาเหล็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:40:42
24 
187
31010187
มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:35:09
11 
188
31010188
บ้านหนองแต้พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:39:56
189
31010189
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 11:02:27
190
31010190
บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:27:20
11 
191
31010191
บ้านสำโรงสันติภาพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:35:18
192
31010192
สรีพรรณสันติภาพนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:38:45
10 
193
31010193
บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:50:57
194
31010194
อนุบาลบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:58:39
26 
195
31010195
บ้านตะโคงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:23:24
13 
196
31010196
โนนสวรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:34:21
197
31010197
วัดบ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:05:41
19 
198
31010199
บ้านบุมะขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 12:31:45
17 
199
31010200
วัดบ้านกะชาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:05:05
20 
200
31010201
บ้านตะโกตาเนตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:51:25
17 
201
31010202
วัดบ้านกะหาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:31:15
16 
202
31010203
วัดบ้านปลัดปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:44:27
18 
     
202 (100.00%)