ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 214 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 153 (71.50%)
1
43020063
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 18:11:24
2
43020064
บ้านหนองโดดอนเสียด
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 11:15:06
3
43020065
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
4
43020066
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 09:33:35
5
43020067
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 06:18:11
6
43020069
บ้านคำแวง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 20:22:24
7
43020070
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 22:14:50
8
43020071
บ้านท่าสวาทท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2017-11-09 11:39:43
9
43020072
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 14:49:18
10
43020073
อนุบาลโซ่พิสัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 09:48:12
11
43020074
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 15:53:26
12
43020075
บ้านไทรงามโนนภูดิน
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 03:36:56
13
43020076
สังวาลย์วิทย์ 1
ยังไม่ยืนยัน
14
43020077
บ้านถ้ำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
15
43020078
บ้านศรีนาวา
ยังไม่ยืนยัน
16
43020079
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
ยังไม่ยืนยัน
17
43020080
บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 16:12:12
18
43020081
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 12:20:56
19
43020082
ชุมชนบ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 16:22:20
20
43020083
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 15:12:52
21
43020084
บ้านท่าคำรวม
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 14:24:07
22
43020085
บ้านสามหนอง
ยังไม่ยืนยัน
23
43020086
บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู
ยังไม่ยืนยัน
24
43020087
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25
43020088
บ้านคำไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 15:45:15
26
43020089
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 11:25:19
27
43020090
บ้านแสงอรุณ
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 13:12:44
28
43020091
บ้านศรีชมภู
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 10:15:26
29
43020092
บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
30
43020093
บ้านโนนประเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
31
43020094
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 03:03:47
32
43020095
บ้านโนนแก้วโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 21:26:44
33
43020096
บ้านป่าไร่โนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 10:39:28
34
43020097
บ้านหนองพันทา
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 12:29:37
35
43020098
บ้านเหล่าทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
36
43020099
บ้านคลองทิพย์
ยืนยันแล้ว
2017-08-07 14:49:20
37
43020100
บ้านซำบอน
ยังไม่ยืนยัน
38
43020101
บ้านต้าย
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 07:49:50
39
43020102
บ้านนากั้ง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 16:50:30
40
43020103
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:47:17
41
43020104
บ้านนาดง
ยืนยันแล้ว
2017-11-17 18:55:16
42
43020105
บ้านโสกบง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 06:31:26
43
43020106
บ้านไร่โนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
44
43020107
บ้านดาลบังบด
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 11:12:52
45
43020108
บ้านโนนเสถียร
ยืนยันแล้ว
2017-11-09 15:15:59
46
43020109
บ้านพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
47
43020111
บ้านห้วยก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 19:45:59
48
43020112
อนุบาลปากคาด
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 10:37:33
49
43020113
บ้านห้วยไม้ซอด
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 03:03:00
50
43020114
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 15:24:10
51
43020115
ชุมชนสมสนุก
ยังไม่ยืนยัน
52
43020116
บ้านศรีสว่างพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 10:58:57
53
43020117
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 14:20:48
54
43020118
สิริภัทรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 13:06:20
55
43020119
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 13:58:11
56
43030001
เลิดสิน
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 13:52:16
57
43030002
บ้านชุมภูทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 10:36:18
58
43030003
บ้านนาเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 15:02:18
59
43030004
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
60
43030005
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 11:24:49
61
43030006
บ้านโนนสา
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 21:35:12
62
43030007
บ้านนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
63
43030008
บ้านห้วยดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2017-11-09 09:42:12
64
43030009
บ้านท่าอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 14:09:02
65
43030010
บ้านไร่สุขสันต์
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 13:24:44
66
43030011
บ้านโนนวังเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 15:29:20
67
43030012
บ้านห้วยเซือมเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 11:25:33
68
43030013
บ้านไคสี
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 15:39:53
69
43030014
บ้านคำหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
70
43030015
แก่งอาฮง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 15:36:26
71
43030016
บ้านนาต้อง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 16:09:39
72
43030017
ประสานมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 14:58:31
73
43030018
บ้านคำภู
ยังไม่ยืนยัน
74
43030019
บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
75
43030020
บ้านห้วยเชือมใต้
ยืนยันแล้ว
2017-08-23 12:49:51
76
43030021
บ้านหนองตอ
ยังไม่ยืนยัน
77
43030022
บ้านนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 16:23:45
78
43030023
บ้านโคกสวาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 09:18:02
79
43030024
บ้านโนนจำปา
ยังไม่ยืนยัน
80
43030025
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
ยังไม่ยืนยัน
81
43030026
บ้านทองสาย
ยืนยันแล้ว
2017-11-07 20:47:36
82
43030027
บ้านกำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 13:00:27
83
43030028
บ้านบึงกาฬ
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 21:18:31
84
43030029
บ้านท่าไคร้
ยังไม่ยืนยัน
85
43030030
บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 15:29:51
86
43030031
บ้านแสนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 06:32:44
87
43030032
บ้านโป่งเปือย
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 20:01:02
88
43030033
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
ยังไม่ยืนยัน
89
43030034
บ้านเหล่าถาวร
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 13:13:45
90
43030035
บ้านหนองนาแซง
ยืนยันแล้ว
2017-11-11 11:16:08
91
43030037
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 16:09:40
92
43030038
บ้านนาป่าน
ยังไม่ยืนยัน
93
43030039
บ้านพันลำเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 16:03:37
94
43030040
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 15:12:18
95
43030041
บ้านดอนปอ
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 13:14:40
96
43030042
บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 12:04:54
97
43030043
บ้านนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
98
43030044
บ้านคลองเค็ม
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 08:58:24
99
43030045
บ้านสรรเสริญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 10:31:07
100
43030046
บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 16:13:50
101
43030047
หอคำพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
102
43030048
ธเนตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 06:41:04
103
43030049
บ้านสะง้อ
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 15:27:51
104
43030050
บ้านหนองเข็ง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 10:17:16
105
43030051
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 15:23:36
106
43030052
บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
107
43030053
บ้านดอนหญ้านาง
ยังไม่ยืนยัน
108
43030054
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 15:22:23
109
43030055
สันติสุขเจริญราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
110
43030056
บ้านปรารถนาดี
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 15:03:06
111
43030057
บ้านใหม่ศรีชมภู
ยังไม่ยืนยัน
112
43030058
ชุมชนบ้านโคกอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 16:51:16
113
43030059
อนุบาลพรเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 14:36:57
114
43030060
บ้านโคกนิยม
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 14:44:34
115
43030061
บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
116
43030062
บ้านสร้างคำ
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 13:11:59
117
43030063
บ้านดงเสียด
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 14:13:53
118
43030064
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:45:52
119
43030065
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 15:54:37
120
43030066
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 08:58:26
121
43030067
บ้านนาคำนาใน
ยังไม่ยืนยัน
122
43030068
บ้านเหล่าใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
123
43030069
บ้านโคกหนองลาด
ยังไม่ยืนยัน
124
43030070
บ้านท่าศรีชมชื่น
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 12:02:13
125
43030071
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 18:07:45
126
43030072
บ้านนาซาว
ยังไม่ยืนยัน
127
43030073
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 08:33:39
128
43030074
ชุมชนบ้านซาง
ยังไม่ยืนยัน
129
43030075
บ้านท่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 13:23:45
130
43030076
บ้านซ่อมกอก
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 16:13:29
131
43030077
บ้านโคกบริการสันกำแพง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 14:33:32
132
43030078
บ้านห้วยผักขะ สาขา ไทยเสรี
ยังไม่ยืนยัน
133
43030079
บ้านห้วยผักขะ
ยังไม่ยืนยัน
134
43030080
บ้านนางัวสายปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
135
43030081
บ้านโนนเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2017-11-09 15:57:28
136
43030082
บ้านห้วยเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 14:17:28
137
43030083
บ้านทรัพย์วังทอง
ยืนยันแล้ว
2017-11-07 09:47:46
138
43030084
บ้านห้วยคอม
ยังไม่ยืนยัน
139
43030085
อนุบาลเซกา
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 14:04:27
140
43030086
บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-11-18 10:54:52
141
43030087
บ้านท่ากกแดง
ยืนยันแล้ว
2017-11-09 20:47:53
142
43030088
ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 10:54:24
143
43030089
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 11:25:08
144
43030090
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
ยังไม่ยืนยัน
145
43030091
บ้านท่ากกต้อง
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 10:28:07
146
43030092
บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
147
43030093
บ้านหัวแฮต
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 12:58:38
148
43030095
บ้านตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2017-11-07 11:18:34
149
43030097
บ้านท่าสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 19:28:37
150
43030098
บ้านคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
151
43030099
บ้านดงกะพุงหนองนาแซง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 13:49:11
152
43030100
บ้านเหล่าคาม
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 14:22:45
153
43030101
บ้านทุ่งทรายจก
ยังไม่ยืนยัน
154
43030102
บ้านดอนเสียด
ยังไม่ยืนยัน
155
43030103
บ้านศิริพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 10:29:53
156
43030105
บ้านต้องโคกกระแซ
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 14:54:17
157
43030106
บ้านโนนยางคำ
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 13:50:58
158
43030107
บ้านท่าเชียงเครือ
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 15:15:52
159
43030108
บ้านหนองชัยวาน
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 13:35:01
160
43030110
บ้านหนองแก่งทราย
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 14:03:55
161
43030111
ท่าไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 10:05:56
162
43030112
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 04:48:14
163
43030113
บ้านโสกก่ามนาตาไก้
ยังไม่ยืนยัน
164
43030114
บ้านดงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
165
43030115
บ้านบ่อพนา
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 13:07:12
166
43030116
บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 15:35:52
167
43030117
หนองทุ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
168
43030119
บ้านเหล่าหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 09:41:59
169
43030120
บ้านกุดสิม
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 15:40:22
170
43030121
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 16:47:23
171
43030122
บ้านดงโทน
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 06:37:35
172
43030123
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 08:05:16
173
43030124
บ้านท่าสีไค
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 16:02:02
174
43030125
บ้านหนองฮูฝอยลม
ยืนยันแล้ว
2017-11-09 15:01:21
175
43030126
บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 13:35:32
176
43030127
บ้านท่าดอกคำ
ยังไม่ยืนยัน
177
43030128
บ้านเหล่าหมากผาง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 15:07:25
178
43030129
โนนสาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 15:00:25
179
43030130
หนองแสงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
180
43030131
บึงของหลงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
181
43030132
บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
ยืนยันแล้ว
2017-11-09 15:21:54
182
43030133
บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
183
43030134
บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 15:25:46
184
43030135
บ้านบัวโคก
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 18:26:45
185
43030136
บ้านดงชมภู
ยืนยันแล้ว
2017-11-09 20:21:16
186
43030137
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
ยังไม่ยืนยัน
187
43030138
บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 12:01:25
188
43030139
หนองสิมโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
189
43030140
บ้านชุมภูพรโสกก่าม
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 12:35:45
190
43030141
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 11:06:51
191
43030142
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 14:07:41
192
43030143
บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
193
43030144
บ้านนาสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
194
43030145
บ้านหนองบัวงาม
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 14:59:43
195
43030146
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 09:51:43
196
43030147
บ้านนาทราย
ยังไม่ยืนยัน
197
43030148
บ้านนาสิงห์
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 14:53:56
198
43030149
บ้านนาแสง
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 14:37:56
199
43030150
บ้านนาคำแคน
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 21:12:43
200
43030151
กัลยาณิวัฒนา 2
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 08:51:16
201
43030152
บ้านคำไชยวาล
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 09:02:16
202
43030154
บ้านหนองจันทน์
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 10:13:25
203
43030155
อนุบาลศรีวิไล
ยังไม่ยืนยัน
204
43030156
บ้านหาดแฮ่
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 19:00:15
205
43030157
ประวิตร (หนองบ่อ)
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 10:17:11
206
43030158
ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
ยืนยันแล้ว
2017-12-25 16:16:28
207
43030159
บ้านท่าส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 10:33:16
208
43030160
อนุบาลบุ่งคล้า
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 13:05:32
209
43030161
บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 16:18:07
210
43030162
บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
211
43030163
บ้านดอนแพง
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 15:26:52
212
43030164
บ้านห้วยเล็บมือ
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 16:01:44
213
43030165
บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 10:51:53
214
43030166
บ้านหนองเดิ่นท่า
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 11:23:30
     
153 (71.50%)