ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 177 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 176 (99.44%)
1
40040001
บ้านกุดกว้าง
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 12:12:53
2
40040002
บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 11:21:10
3
40040003
บ้านฟากพอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 22:15:57
4
40040004
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 11:11:13
5
40040006
อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
6
40040007
บ้านโคกสง่านางาม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 13:20:04
7
40040008
บ้านจำปาหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 18:48:51
8
40040009
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:11:53
9
40040011
บ้านหนองหว้าสุขใจ
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 17:32:06
10
40040012
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 10:01:43
11
40040013
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:57:26
12
40040014
บ้านท่ามะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:26:16
13
40040015
บ้านกุดพังเครือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:36:56
14
40040016
บ้านท่ากระเสริม
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 13:47:33
15
40040017
น้ำพองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:18:51
16
40040019
บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 13:15:02
17
40040020
บ้านห้วยไผ่หนองโน
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:27:44
18
40040021
โคกสูงกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:28:30
19
40040022
บ้านคำมืด
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:29:13
20
40040023
บ้านหนองหารจาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 15:10:48
21
40040024
บ้านห้วยเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 12:05:19
22
40040025
บ้านนาฝายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:21:37
23
40040026
บ้านโนนแดงโคกเล้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:08:00
24
40040027
บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 15:27:15
25
40040028
บ้านหนองกุงขี้ควง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:07:38
26
40040029
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:09:10
27
40040030
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 09:03:08
28
40040031
บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:41:08
29
40040032
คำบอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:40:12
30
40040033
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 11:30:16
31
40040034
กู่สว่างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 08:22:59
32
40040035
ชุมชนบ้านบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 15:08:03
33
40040036
บ้านคอกคีแสนตอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:39:59
34
40040037
บ้านคำม่วมดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 11:18:23
35
40040038
บ้านโนนหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 17:07:29
36
40040039
พระธาตุขามแก่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 13:19:43
37
40040040
บ้านโนนเชือก
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:27:50
38
40040041
บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:55:03
39
40040042
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 16:44:01
40
40040043
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:08:24
41
40040044
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 11:21:47
42
40040045
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:38:07
43
40040046
บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:37:04
44
40040047
บ้านกุดพังทุย
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 12:01:06
45
40040049
บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 09:57:07
46
40040051
บ้านสระกุด
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 09:32:05
47
40040052
บ้านห้วยหินลาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:26:20
48
40040054
บ้านคำแก่นคูณ
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:32:53
49
40040055
บ้านโนนพยอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 10:06:27
50
40040056
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 09:41:20
51
40040057
บ้านม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:30:00
52
40040058
บ้านวังเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 09:57:14
53
40040059
บ้านวังชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:06:16
54
40040060
บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:31:03
55
40040061
บ้านเสียวโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:51:25
56
40040062
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:42:10
57
40040063
บ้านคำบง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:16:57
58
40040064
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 14:12:47
59
40040065
บ้านนาศรีดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:32:16
60
40040066
บ้านสะอาดหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 14:48:22
61
40040067
บ้านบึงกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 12:05:43
62
40040069
ชุมชนหนองกุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:47:18
63
40040070
น้ำพอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:16:00
64
40040071
บ้านโสกแสง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:34:57
65
40040072
บ้านนาคู
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 10:04:16
66
40040073
บ้านนาเรียง
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 10:46:45
67
40040074
อนุบาลอุบลรัตน์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:26:33
68
40040075
บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 09:28:38
69
40040076
บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 14:28:56
70
40040077
บ้านพระบาทท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 16:06:18
71
40040078
บ้านภูคำเบ้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 14:36:41
72
40040079
บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:21:00
73
40040080
โคกสูงใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 06:48:20
74
40040081
บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 21:09:56
75
40040083
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:02:21
76
40040084
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:35:05
77
40040085
ห้วยยางวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:33:35
78
40040086
บ้านกุดกระหนวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:19:57
79
40040087
นาคำพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:40:03
80
40040088
หนองขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:34:50
81
40040089
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:48:17
82
40040090
บ้านกุดเชียงมี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:00:27
83
40040091
บ้านขุนด่าน
ยืนยันแล้ว
2017-07-10 22:06:07
84
40040092
บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 15:49:24
85
40040093
บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 23:34:01
86
40040094
บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2017-05-19 16:00:20
87
40040095
บ้านห้วยทรายศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:25:32
88
40040096
บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:49:55
89
40040097
บ้านโนนศิลาราศรี
ยืนยันแล้ว
2017-05-27 14:45:32
90
40040098
บ้านศาลาดินห้วยเตย
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 12:53:22
91
40040099
บ้านศรีสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 08:34:35
92
40040100
บ้านหนองแสงน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 11:26:14
93
40040101
ชุมชนดูนสาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 16:07:29
94
40040102
นามูลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 09:53:08
95
40040103
บ้านหนองซา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:19:14
96
40040104
ชุมชนน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 08:27:35
97
40040105
บ้านหนองแวงเป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:56:57
98
40040106
บ้านฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:16:29
99
40040107
บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:58:19
100
40040109
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 12:59:40
101
40040110
บ้านผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:35:59
102
40040111
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:37:03
103
40040112
บ้านเวียงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:38:05
104
40040113
ชุมชนหนองกุงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 22:42:57
105
40040114
บ้านหนองโอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 11:08:00
106
40040115
ชุมชนกระนวน
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:38:59
107
40040116
บ้านคำไฮผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 08:45:13
108
40040117
บ้านบะแต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 17:04:32
109
40040118
ศรีสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 21:28:10
110
40040119
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:42:46
111
40040120
บ้านห้วยเชือก
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:59:52
112
40040121
ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:39:09
113
40040122
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 14:21:39
114
40040123
บ้านนาเลาะ
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 12:54:06
115
40040124
บ้านป่าติ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 20:19:55
116
40040125
หนองโนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 14:41:00
117
40040126
ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 19:17:51
118
40040127
บ้านนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:43:16
119
40040128
บ้านโนนสังป่ารัง
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:39:16
120
40040129
บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:22:44
121
40040130
ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 09:31:00
122
40040131
ศิลาโป่งคำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:07:40
123
40040132
บ้านน้ำสามวัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:10:49
124
40040133
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:40:18
125
40040134
บ้านโคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:06:07
126
40040135
โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:32:48
127
40040136
บ้านท่าลาดคำตานา
ยืนยันแล้ว
2017-07-08 18:42:04
128
40040137
บ้านคำครึ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 11:42:33
129
40040138
บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:41:19
130
40040139
บ้านคำนางปุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 12:34:41
131
40040140
บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:42:14
132
40040141
บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 11:06:39
133
40040142
สองห้องประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:55:05
134
40040143
อนุบาลเขาสวนกวาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 11:57:04
135
40040144
บ้านโนนสว่างหนองตะนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:45:31
136
40040145
บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 09:16:09
137
40040146
บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 21:57:17
138
40040147
บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:08:57
139
40040148
บ้านนาอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:10:00
140
40040149
บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 09:28:55
141
40040150
บ้านโนนทองห้วยบาก
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:42:46
142
40040151
บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 10:36:08
143
40040152
ทุ่งบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:43:42
144
40040153
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 15:10:25
145
40040154
ศรีเมืองแอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 19:05:51
146
40040155
บ้านโนนน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:26:49
147
40040156
บ้านคำแคนคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:59:24
148
40040157
บ้านโคกสูงสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 09:11:38
149
40040158
หนองแวงเรือประชาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 14:31:11
150
40040159
บ้านห้วยยางสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 12:14:44
151
40040160
บ้านคำสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:34:59
152
40040161
บ้านแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 20:31:30
153
40040162
บ้านนาง้อง
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 11:46:55
154
40040163
บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 22:25:15
155
40040164
บ้านขามป้อมดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 20:06:53
156
40040165
บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:44:30
157
40040166
ชุมชนโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:45:30
158
40040167
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 12:42:27
159
40040168
บ้านโนนหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:53:30
160
40040169
บ้านคำป่าก่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:38:41
161
40040170
บ้านหัวฝายประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-07-09 13:00:22
162
40040171
บ้านโคกกลางนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:45:32
163
40040173
บ้านกระนวนซำสูง
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:45:39
164
40040174
บ้านคำแมด
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:51:43
165
40040175
บ้านหนองบัวคำมูล
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 22:34:28
166
40040176
บ้านบ่อใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-09 10:48:56
167
40040177
บ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 11:01:54
168
40040178
คูคำพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:46:31
169
40040179
บ้านโคกใหม่นายม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:56:34
170
40040180
บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:51:28
171
40040181
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 16:29:09
172
40040182
บ้านแห้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 11:18:00
173
40040183
บ้านห้วยเตย
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:25:15
174
40040184
บ้านหนองกุงดิ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:37:12
175
40040185
บ้านหลุบเลา
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:47:06
176
40040186
บ้านสว่างซำโอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 11:05:03
177
40111337
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:56:29
     
176 (99.44%)