ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 161 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 161 (100.00%)
1
42010001
บ้านท่าเปิบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 10:32:36
2
42010002
บ้านโป่งป่าติ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 11:15:08
3
42010003
บ้านไผ่โทน
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 12:35:06
4
42010004
บ้านห้วยเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 20:00:40
5
42010005
บ้านตูบโกบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:42:02
6
42010006
บ้านลาดค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:45:20
7
42010007
บ้านกำพี้
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 16:02:35
8
42010008
บ้านกกดู่
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:02:13
9
42010009
บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 09:59:32
10
42010010
บ้านกกทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 14:39:08
11
42010011
บ้านห้วยกระทิง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 11:19:32
12
42010012
บ้านสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:20:33
13
42010013
เมืองเลย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:51:58
14
42010015
อนุบาลเลย
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 17:44:03
15
42010017
บ้านก้างปลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:19:30
16
42010018
บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:01:08
17
42010019
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:08:09
18
42010020
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:09:19
19
42010021
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:21:44
20
42010022
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:28:22
21
42010023
บ้านนาแขม
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:58:47
22
42010024
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:57:14
23
42010025
บ้านนาดินดำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:28:59
24
42010026
บ้านหนองหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 22:46:21
25
42010027
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 16:39:20
26
42010028
บ้านหนองนาทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 20:53:59
27
42010029
บ้านทรัพย์มงคล
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:34:35
28
42010030
บ้านหนองผำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 22:26:03
29
42010031
บ้านนาโป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 18:35:32
30
42010032
บ้านขอนแก่นหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:52:30
31
42010033
บ้านติ้วน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:50:00
32
42010035
บ้านห้วยโตก
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:38:19
33
42010036
บ้านกกชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2017-07-02 21:47:08
34
42010037
บ้านป่าข้าวหลาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 23:57:17
35
42010038
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 13:55:57
36
42010039
ชุมชนบ้านนาอ้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:38:27
37
42010040
บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 14:56:10
38
42010041
บ้านแหล่งควาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:10:45
39
42010042
บ้านไร่ทาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 10:05:03
40
42010046
บ้านเพียซำพุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 12:31:11
41
42010047
บ้านสูบ
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 09:43:11
42
42010049
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 13:55:44
43
42010050
บ้านหนองดอกบัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:08:59
44
42010051
บ้านสะอาดลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 19:39:34
45
42010052
มโนบุเรศรบำรุงการ
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 22:38:36
46
42010053
บ้านห้วยลวงไซ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 18:08:15
47
42010055
บ้านห้วยสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:31:08
48
42010056
บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:19:43
49
42010058
บ้านน้ำภู
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:05:51
50
42010059
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ยืนยันแล้ว
2017-07-09 16:38:52
51
42010060
บ้านนาโคก
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 01:09:53
52
42010061
บ้านปากหมาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 15:00:52
53
42010062
บ้านท่าบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:27:04
54
42010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 15:03:50
55
42010065
บ้านโพนป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 10:19:21
56
42010066
บ้านเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:33:31
57
42010067
บ้านน้ำคิว
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 13:36:23
58
42010068
บ้านภูสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 19:24:53
59
42010069
บ้านกอไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 11:02:39
60
42010070
บ้านท่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 11:50:54
61
42010071
บ้านน้ำสวยภักดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 21:17:36
62
42010072
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 12:52:51
63
42010074
ชุมชนบ้านนาด้วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:28:49
64
42010075
บ้านแก้วเมธี
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 21:03:56
65
42010076
บ้านนาดอกคำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:41:28
66
42010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 12:52:55
67
42010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:46:18
68
42010079
บ้านห้วยตาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:09:55
69
42010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:14:52
70
42010081
บ้านนาป่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:51:23
71
42010082
บ้านตาดซ้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 11:27:10
72
42010083
บ้านท่าบม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:39:39
73
42010084
บ้านนาเบน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:11:14
74
42010085
บ้านวังอาบช้าง มิตรภาพที่ 141
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:16:20
75
42010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:49:14
76
42010087
บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:00:38
77
42010088
บ้านแสนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 18:06:37
78
42010089
บ้านคกมาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 20:17:04
79
42010090
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:57:01
80
42010091
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 22:29:26
81
42010092
บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:03:08
82
42010094
บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 14:12:07
83
42010095
บ้านผากลางดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:47:59
84
42010096
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:57:36
85
42010097
บ้านธาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:16:11
86
42010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:55:24
87
42010099
บ้านห้วยพอด
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 11:13:21
88
42010100
บ้านผาพอด
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 22:28:05
89
42010101
ชุมชนบ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 06:10:34
90
42010103
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 18:07:16
91
42010104
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:45:09
92
42010105
บ้านแก่งมี้
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:54:08
93
42010106
บ้านนาซ่าว
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 00:39:21
94
42010107
บ้านผาแบ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 14:05:59
95
42010108
ห้วยซวกคกเลาใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:50:30
96
42010109
บ้านอุมุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:30:20
97
42010110
บ้านบุฮม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:36:13
98
42010111
บ้านคกเลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 06:08:21
99
42010112
เพียงหลวง 18
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:48:08
100
42010113
บ้านน้ำพร
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:07:29
101
42010114
บ้านคกงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-25 21:50:33
102
42010115
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:04:24
103
42010116
บ้านท่าดีหมี
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 12:43:41
104
42010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:34:11
105
42010118
บ้านหาดทรายขาวผามุม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:14:48
106
42010119
บ้านสาระแพ
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:19:10
107
42010120
บ้านหัวแก่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:13:23
108
42010121
บ้านแก่งปลาปก
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 12:52:14
109
42010122
บ้านห้วยอาลัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:36:52
110
42010123
บ้านชมน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:06:30
111
42010124
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:57:11
112
42010125
ชุมชนบ้านเชียงกลม
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 12:35:16
113
42010126
บ้านปางคอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 17:05:22
114
42010127
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 16:13:07
115
42010128
บ้านคอนสา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:46:06
116
42010129
บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:51:41
117
42010130
บ้านห้วยผักกูด
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:49:58
118
42010131
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:41:55
119
42010132
ชุมชนบ้านปากชม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:11:43
120
42010133
บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:03:08
121
42010134
บ้านหาดเบี้ย
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:26:30
122
42010135
บ้านคกไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:26:14
123
42010136
บ้านห้วยบ่อซืน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:56:39
124
42010137
บ้านวังผา
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 09:58:51
125
42010138
บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 22:09:51
126
42010139
บ้านสงาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 09:22:07
127
42010140
บ้านปากเนียม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:53:46
128
42010141
บ้านปากปัด
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 11:12:34
129
42010142
บ้านห้วยพิชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 11:32:34
130
42010143
บ้านห้วยหินขาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 23:10:36
131
42010144
บ้านหาดคัมภีร์
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 10:15:13
132
42010145
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 15:04:17
133
42010146
บ้านนาโม้
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 00:48:14
134
42010147
บ้านคกเว้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:43:05
135
42010148
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 14:31:55
136
42010260
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:49:00
137
42010261
บ้านร่องไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 21:17:21
138
42010262
บ้านบวกอ่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:45:27
139
42010263
บ้านห้วยไค้
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 21:22:25
140
42010264
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:02:57
141
42010265
บ้านวังขาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:10:26
142
42010267
บ้านน้ำกระโทม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:14:14
143
42010268
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:28:14
144
42010270
บ้านห้วยด้าย
ยืนยันแล้ว
2017-06-25 21:29:57
145
42010271
บ้านน้ำแคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:44:53
146
42010272
บ้านปากยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:58:28
147
42010273
บ้านแก่งม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:06:40
148
42010274
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:04:25
149
42010275
บ้านน้ำมี
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:33:11
150
42010276
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 11:06:08
151
42010277
บ้านวังเป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:05:51
152
42010278
บ้านเมี่ยง
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 13:47:40
153
42010279
ชุมชนบ้านปากห้วย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:03:02
154
42010280
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 09:04:17
155
42010281
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 16:05:01
156
42010282
บ้านหาดพระ
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 16:03:01
157
42010283
บ้านน้ำพาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 10:28:18
158
42010284
บ้านหนองปกติ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:03:41
159
42010285
บ้านห้วยคัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:04:45
160
42010286
บ้านนากระเซ็ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 08:35:47
161
42010287
ชุมชนบ้านอาฮี
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:23:07
     
161 (100.00%)