ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 154 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 154 (100.00%)
1
42010001
บ้านท่าเปิบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:01:22
2
42010003
บ้านไผ่โทน
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 12:16:30
3
42010004
บ้านห้วยเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:26:02
4
42010005
บ้านตูบโกบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:08:09
5
42010006
บ้านลาดค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:25:23
6
42010007
บ้านกำพี้
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:36:56
7
42010008
บ้านกกดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:46:58
8
42010009
บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 23:42:07
9
42010010
บ้านกกทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:30:42
10
42010011
บ้านห้วยกระทิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 22:04:22
11
42010012
บ้านสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:19:42
12
42010013
เมืองเลย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:32:21
13
42010015
อนุบาลเลย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:32:48
14
42010017
บ้านก้างปลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 21:38:28
15
42010019
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:52:16
16
42010020
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:10:08
17
42010021
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:07:48
18
42010022
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:27:54
19
42010023
บ้านนาแขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:04:22
20
42010024
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:39:03
21
42010025
บ้านนาดินดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 16:23:05
22
42010026
บ้านหนองหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 20:41:55
23
42010027
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:09:13
24
42010028
บ้านหนองนาทราย
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 21:37:05
25
42010030
บ้านหนองผำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:01:58
26
42010031
บ้านนาโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:16:59
27
42010032
บ้านขอนแก่นหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 20:41:09
28
42010033
บ้านติ้วน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:15:33
29
42010035
บ้านห้วยโตก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 22:26:31
30
42010036
บ้านกกชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:12:01
31
42010037
บ้านป่าข้าวหลาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:25:41
32
42010038
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:59:15
33
42010039
ชุมชนบ้านนาอ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:36:24
34
42010040
บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:54:23
35
42010041
บ้านแหล่งควาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:52:28
36
42010042
บ้านไร่ทาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:42:58
37
42010046
บ้านเพียซำพุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 07:57:56
38
42010047
บ้านสูบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:14:40
39
42010049
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 11:56:55
40
42010050
บ้านหนองดอกบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:44:13
41
42010051
บ้านสะอาดลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:47:09
42
42010052
มโนบุเรศรบำรุงการ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:41:54
43
42010053
บ้านห้วยลวงไซ
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:18:27
44
42010055
บ้านห้วยสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:46:11
45
42010056
บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 15:08:57
46
42010058
บ้านน้ำภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:28:00
47
42010059
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 16:07:22
48
42010060
บ้านนาโคก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 17:25:43
49
42010061
บ้านปากหมาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:56:43
50
42010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:53:08
51
42010065
บ้านโพนป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 21:49:40
52
42010066
บ้านเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:37:49
53
42010067
บ้านน้ำคิว
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:53:48
54
42010068
บ้านภูสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:37:28
55
42010069
บ้านกอไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:28:16
56
42010070
บ้านท่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:50:02
57
42010071
บ้านน้ำสวยภักดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 11:35:39
58
42010072
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:54:55
59
42010074
ชุมชนบ้านนาด้วง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 17:37:01
60
42010075
บ้านแก้วเมธี
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 17:23:10
61
42010076
บ้านนาดอกคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 19:56:29
62
42010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:41:12
63
42010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 20:50:34
64
42010079
บ้านห้วยตาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:15:20
65
42010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:44:14
66
42010081
บ้านนาป่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:52:37
67
42010082
บ้านตาดซ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 20:06:30
68
42010083
บ้านท่าบม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 00:10:04
69
42010084
บ้านนาเบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 21:34:54
70
42010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:44:48
71
42010087
บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:52:10
72
42010088
บ้านแสนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 20:00:17
73
42010089
บ้านคกมาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 20:35:06
74
42010091
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:31:19
75
42010092
บ้านเชียงคาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 20:29:33
76
42010094
บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:09:42
77
42010095
บ้านผากลางดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 05:48:04
78
42010096
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:39:56
79
42010097
บ้านธาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:45:33
80
42010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:45:11
81
42010099
บ้านห้วยพอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:47:27
82
42010100
บ้านผาพอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:58:02
83
42010101
ชุมชนบ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 05:25:31
84
42010103
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:04:35
85
42010104
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:07:14
86
42010105
บ้านแก่งมี้
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:18:32
87
42010106
บ้านนาซ่าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 19:38:28
88
42010107
บ้านผาแบ่น
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:55:13
89
42010108
ห้วยซวกคกเลาใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:41:03
90
42010109
บ้านอุมุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:33:06
91
42010110
บ้านบุฮม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 16:24:42
92
42010111
บ้านคกเลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 00:14:32
93
42010112
เพียงหลวง 18
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:07:03
94
42010113
บ้านน้ำพร
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:59:09
95
42010114
บ้านคกงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:16:32
96
42010115
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:44:00
97
42010116
บ้านท่าดีหมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:55:23
98
42010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:47:44
99
42010118
บ้านหาดทรายขาวผามุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:39:13
100
42010119
บ้านสาระแพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:40:06
101
42010120
บ้านหัวแก่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:40:55
102
42010121
บ้านแก่งปลาปก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:00:35
103
42010122
บ้านห้วยอาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:56:04
104
42010123
บ้านชมน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:44:05
105
42010124
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:39:42
106
42010125
ชุมชนบ้านเชียงกลม
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:32:02
107
42010126
บ้านปางคอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:06:18
108
42010127
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:18:11
109
42010128
บ้านคอนสา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:58:46
110
42010129
บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:14:25
111
42010130
บ้านห้วยผักกูด
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:39:45
112
42010131
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:13:55
113
42010132
ชุมชนบ้านปากชม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 07:01:39
114
42010133
บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 19:52:53
115
42010134
บ้านหาดเบี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 08:12:11
116
42010135
บ้านคกไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 07:56:24
117
42010136
บ้านห้วยบ่อซืน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 22:16:23
118
42010137
บ้านวังผา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:16:06
119
42010138
บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:08:55
120
42010139
บ้านสงาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:53:11
121
42010140
บ้านปากเนียม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 15:20:51
122
42010141
บ้านปากปัด
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 09:13:20
123
42010142
บ้านห้วยพิชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 21:37:11
124
42010143
บ้านห้วยหินขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:59:53
125
42010144
บ้านหาดคัมภีร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:21:42
126
42010145
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 18:35:24
127
42010146
บ้านนาโม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:43:52
128
42010147
บ้านคกเว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 16:12:44
129
42010148
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:56:48
130
42010260
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:52:54
131
42010261
บ้านร่องไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:47:40
132
42010262
บ้านบวกอ่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:29:35
133
42010263
บ้านห้วยไค้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:46:14
134
42010264
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:29:15
135
42010265
บ้านวังขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:04:14
136
42010267
บ้านน้ำกระโทม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:31:30
137
42010268
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:49:36
138
42010270
บ้านห้วยด้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:23:38
139
42010271
บ้านน้ำแคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 07:19:07
140
42010272
บ้านปากยาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 13:44:25
141
42010273
บ้านแก่งม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:14:35
142
42010274
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:45:19
143
42010275
บ้านน้ำมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:37:43
144
42010276
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:05:34
145
42010277
บ้านวังเป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:31:37
146
42010278
บ้านเมี่ยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 07:28:43
147
42010279
ชุมชนบ้านปากห้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:05:18
148
42010280
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 09:20:33
149
42010281
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:45:52
150
42010282
บ้านหาดพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:27:38
151
42010284
บ้านหนองปกติ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:03:05
152
42010285
บ้านห้วยคัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:08:50
153
42010286
บ้านนากระเซ็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:00:07
154
42010287
ชุมชนบ้านอาฮี
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:04:18
     
154 (100.00%)