ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 199 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 199 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
46030001
นามนราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:05:55
24 
2
46030002
บ้านโนนเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:42:12
19 
3
46030003
คำยิ่งหมีมณีเวทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 05:50:07
4
46030004
สามัคคีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 05:51:41
5
46030005
เย็นสยามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 05:54:26
10 
6
46030007
ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:24:53
23 
7
46030008
หนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:34:27
18 
8
46030009
บ้านแห่เจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:34:07
9
46030010
หนองโพนสูง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:36:00
10
46030011
สงเปลือยวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:28:51
22 
11
46030012
หัวงัววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:18:41
12
46030013
หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:20:03
13
46030014
ดงสวางวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:22:19
14
46030015
หนองบัวใน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:32:11
20 
15
46030016
ยิ่งสันต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:02:48
16
46030017
หนองบัวนอก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:08:38
17
46030018
หนองบัวกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:13:43
18
46030019
หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:26:58
19
46030020
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:02:47
11 
20
46030021
สังคมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 05:59:19
12 
21
46030022
กุดค้าวเทพพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:51:23
15 
22
46030023
บ้านหนองโง้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:56:18
23
46030024
ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:28:01
14 
24
46030025
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:48:07
25
46030026
บ้านขุมขี้ยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:58:15
26
46030027
บ้านห้วยแดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:30:21
27
46030028
บ้านโคกโก่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:30:52
28
46030029
นาไคร้ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:02:42
29
46030030
กุดหว้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:03:33
11 
30
46030031
โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:14:40
12 
31
46030032
บ้านนาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:24:31
32
46030033
จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:05:56
15 
33
46030034
หนองจระเข้เรืองศิลป์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:31:31
19 
34
46030035
หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:58:05
16 
35
46030036
ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 02:51:24
17 
36
46030037
แจนแลนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:51:54
37
46030038
นาโกวิทยาสูง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:01:10
16 
38
46030039
นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:09:55
39
46030040
โคกหวายราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:10:52
11 
40
46030041
บ้านคำอีหงษ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:45:40
41
46030042
บ้านคำป่าหว้าน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:47:21
17 
42
46030043
นาขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:02:14
23 
43
46030044
บ้านสุขเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:01:31
44
46030045
บอนเขียวราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:43:19
11 
45
46030046
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:21:01
46
46030047
บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:21:58
17 
47
46030048
บ้านกกตาล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:14:05
48
46030049
สามัคคีบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:16:55
11 
49
46030050
บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:17:54
10 
50
46030051
บ้านดอนอุมรัว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:19:43
10 
51
46030052
บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:16:41
60 
52
46030053
หนองหูลิงเจริญเวทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:12:36
11 
53
46030054
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:30:38
17 
54
46030055
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:23:09
55
46030056
หนองบัวทองวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:22:49
56
46030057
สามขาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:17:02
12 
57
46030058
บ้านคุย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:11:27
15 
58
46030059
บ้านบึงทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:18:45
59
46030060
คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:19:38
18 
60
46030061
บ้านแก้งเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:20:23
61
46030063
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:05:14
62
46030064
หนองสระพังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:39:09
63
46030065
หนองห้างฉวีวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:32:49
12 
64
46030066
หนองห้างอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:36:28
12 
65
46030067
ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:14:27
15 
66
46030068
มะนาววิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:15:32
11 
67
46030069
บ้านกุดฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:05:00
68
46030070
บ้านจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:06:01
69
46030071
เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:39:11
20 
70
46030072
ดงเหนือประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:12:55
12 
71
46030073
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:27:52
16 
72
46030074
เหล่าไฮงามวิทยาสูง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:21:08
16 
73
46030075
บ้านสวนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 02:49:28
21 
74
46030076
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:25:09
75
46030077
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:26:26
76
46030078
กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:52:01
15 
77
46030080
กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:50:29
22 
78
46030081
บ้านโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:58:39
79
46030082
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:01:04
80
46030083
กุดสิมวิทยาสาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:52:57
19 
81
46030084
บ้านดงหมู
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:10:45
12 
82
46030085
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:12:22
11 
83
46030086
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:06:28
21 
84
46030087
บ้านนาวี
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:08:12
14 
85
46030088
หนองแสงถวิลราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:33:30
18 
86
46030089
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:18:36
19 
87
46030090
บ้านกุดกอก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:23:29
88
46030091
โคกมะลิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:26:47
89
46030092
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:19:26
14 
90
46030093
บ้านโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:30:02
91
46030094
บ้านโพนนาดี
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:32:13
12 
92
46030095
บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:17:22
20 
93
46030096
บ้านดินจี่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:21:48
31 
94
46030097
นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:23:48
95
46030098
คำม่วงจรัสวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:34:13
24 
96
46030099
ทุ่งคลองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:35:19
10 
97
46030100
บ้านเก่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:36:46
98
46030101
โป่งนกเปล้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 02:49:46
99
46030102
บ้านคำพิมูล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 02:58:34
17 
100
46030103
บ้านนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:54:04
19 
101
46030104
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:54:50
26 
102
46030105
นาทันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:02:59
14 
103
46030106
บ้านหนองสระพัง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 02:59:24
15 
104
46030107
บ้านโจดนาตาล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:12:26
19 
105
46030108
บ้านดงสวนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:11:02
23 
106
46030109
บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:15:37
27 
107
46030110
สะพานหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:19:53
108
46030111
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:20:39
109
46030112
คำเมยราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:39:24
110
46030113
ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:52:12
111
46030114
ชุมชนหนองยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 02:50:36
112
46030115
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:46:18
15 
113
46030116
บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:48:23
114
46030117
สูงเนินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:49:21
12 
115
46030118
บ้านใหม่ชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:45:02
116
46030119
ชุมชนโพนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:55:30
20 
117
46030120
หนองซองแมวผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:43:38
11 
118
46030121
แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:58:50
119
46030122
บ้านบัวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:00:09
13 
120
46030123
คำเม็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:36:56
13 
121
46030124
บ้านเหล่าภูพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:37:44
122
46030125
โพธิ์คำประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:36:47
123
46030126
บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:46:24
124
46030127
หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:47:46
125
46030128
บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:51:28
126
46030129
บ้านกอกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:08:58
19 
127
46030130
บ้านแก้งกะอาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:24:28
10 
128
46030131
บ้านขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:15:40
129
46030132
หนองบัววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:06:34
10 
130
46030133
บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:04:20
131
46030134
มหาไชยโคกกว้างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:20:45
14 
132
46030135
หนองสนมราษฎร์อำนวย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:27:22
133
46030136
บ้านคำหม่วย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:28:49
134
46030137
ดงบังนาแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:31:27
135
46030138
ชุมชนบ้านบอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:39:40
13 
136
46030139
บ้านสร้างแสน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:45:38
13 
137
46030140
บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:46:28
138
46030141
บ้านหนองป่าอ้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:49:26
139
46030142
หนองแสงวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:31:36
21 
140
46030143
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:48:34
141
46030144
บ้านคำกุงหนองอิดุม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:53:34
142
46030145
บ้านสี่แยกสมเด็จ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 02:51:02
56 
143
46030146
หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:32:48
12 
144
46030147
สมเด็จประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:07:05
19 
145
46030148
หนองกุงสมเด็จ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:47:16
146
46030149
หนองแวงวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:32:49
15 
147
46030150
บ้านโนนชาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:03:38
18 
148
46030151
บ้านสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:54:09
149
46030152
บ้านหนองผ้าอ้อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:05:22
12 
150
46030153
โคกกลางสมเด็จ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:07:39
151
46030154
คำไผ่ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:09:48
152
46030155
หนองขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:12:30
153
46030156
บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:18:54
154
46030158
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 02:27:13
155
46030159
บ้านนาทัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:58:22
156
46030160
บ้านดงแหลม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:59:35
157
46030161
ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:57:43
18 
158
46030162
แก่งพฤๅชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:13:02
159
46030163
บ้านบึงโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:55:23
160
46030164
คำบงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:34:20
21 
161
46030165
คำหมุนผดุงเวทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:40:19
10 
162
46030166
บ้านหนองมะงง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:02:29
12 
163
46030167
บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:35:31
10 
164
46030168
บ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:35:00
165
46030169
ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:31:58
166
46030170
บ้านเหล่าสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:04:16
16 
167
46030171
ไค้นุ่นวิทยาพูน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 02:50:06
18 
168
46030172
อุปรีศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:27:28
169
46030173
บ้านผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:29:58
170
46030174
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:42:43
15 
171
46030175
บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:20:06
13 
172
46030176
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:42:09
10 
173
46030177
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:41:00
12 
174
46030178
บ้านห้วยฝา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:37:32
175
46030179
บ้านหนองขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:39:58
176
46030180
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:41:08
177
46030181
หนองอีบุตรไพรเวทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:43:08
18 
178
46030182
บ้านนาคู
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:13:42
15 
179
46030183
บ้านวังเวียง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:22:10
180
46030184
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:52:59
17 
181
46030185
นาสีนวลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:58:22
182
46030186
สามเพื่อนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:00:49
183
46030187
บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:02:09
184
46030188
โคกนาดี
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:04:22
16 
185
46030189
บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:43:52
186
46030190
รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:12:14
187
46030191
นางามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:54:21
15 
188
46030192
หินลาดนารายณ์สาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:56:26
189
46030193
บ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:44:43
190
46030194
บ้านม่วงกุล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:18:00
19 
191
46030195
ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 03:56:57
10 
192
46030196
บ้านพรหมสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 02:52:02
193
46030197
บ้านน้ำปุ้น
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:29:17
194
46030198
บ้านโนนศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:06:00
195
46030199
บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:52:04
196
46030200
บ้านนากระเดา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 04:13:06
197
46030201
บ้านกุดตาใกล้
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:48:57
198
46030202
บ้านนากุดสิม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:49:44
199
46030203
บ้านหนองขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:50:49
     
199 (100.00%)