ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 87 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 87 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
50010001
ศรีเนห์รู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:03:16
15 
2
50010002
วัดช่างเคี่ยน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:32:01
26 
3
50010003
วัดเจ็ดยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:37:12
13 
4
50010004
วัดข่วงสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:10:45
21 
5
50010005
วัดป่าตัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:28:51
20 
6
50010006
อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:32:09
20 
7
50010007
คำเที่ยงอนุสสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:50:47
40 
8
50010008
ท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:44:41
17 
9
50010009
วัดดอนจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:44:11
29 
10
50010011
วัดป่าแดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:54:36
14 
11
50010012
วัดวังสิงห์คำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:08:47
21 
12
50010013
พุทธิโศภน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:55:14
54 
13
50010014
อนุบาลเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:10:57
140 
14
50010015
วัดขะจาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 12:58:21
19 
15
50010016
ศิริมังคลาจารย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:35:14
12 
16
50010017
บ้านแม่เหียะสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:34:30
17 
17
50010018
บ้านดอนปิน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 11:48:17
23 
18
50010019
ชุมชนวัดท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:56:13
19 
19
50010020
วัดป่าข่อยใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:17:58
14 
20
50010021
วัดร้องอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:53:00
17 
21
50010022
บ้านท่าหลุกสันทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:50:54
18 
22
50010023
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:45:10
17 
23
50010024
สังวาลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:07:34
16 
24
50010025
บ้านเชิงดอยสุเทพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:15:07
13 
25
50010026
วัดสวนดอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:05:48
28 
26
50010027
บ้านโป่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:55:29
26 
27
50010028
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:24:36
10 
28
50010029
วัดหนองป่าครั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:49:32
29
50010030
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:53:38
24 
30
50010031
วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:46:06
15 
31
50010032
วัดเมืองสาตร
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:03:48
13 
32
50010033
บ้านแม่ดอกแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:06:57
11 
33
50010035
บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:26:33
56 
34
50010036
บ้านร้องขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:55:32
13 
35
50010037
บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:23:03
15 
36
50010039
บ้านแม่จ้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:58:10
37
50010042
เทพเสด็จวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 12:13:31
38
50010046
บ้านป่าไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:44:41
25 
39
50010047
บ้านป่าป้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:25:59
40
50010048
บ้านปางแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:27:14
41
50010049
บ้านปางน้ำถุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:18:25
42
50010050
บ้านแม่หวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:46:47
10 
43
50010051
บ้านโป่งกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:26:22
44
50010053
แม่คือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:23:49
21 
45
50010056
บ้านตลาดขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:46:52
46
50010058
แม่โป่งประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:51:37
16 
47
50010059
บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:08:29
48
50010061
บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:37:57
49
50010062
ชลประทานผาแตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:08:59
33 
50
50010063
บ้านลวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:52:02
12 
51
50010064
บ้านป่าสักงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:13:06
52
50010066
บ้านป่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:41:06
53
50010069
บ้านป่าขุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:20:53
54
50010073
บ้านป่าเสร้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:58:28
28 
55
50010074
บ้านป่าเหมือด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:53:30
15 
56
50010075
บ้านสันต้นม่วงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:22:48
57
50010079
บ้านดอนปีน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:47:41
58
50010080
บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:13:47
18 
59
50010081
บ้านหนองโค้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:42:06
31 
60
50010082
บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:33:16
21 
61
50010083
วัดสันมะฮกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:27:26
16 
62
50010084
วัดสันป่าค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:37:41
63
50010085
วัดทรายมูลรัตนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:03:04
64
50010086
บ้านบวกค้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:40:08
16 
65
50010087
วัดป่าตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:27:38
66
50010089
บ้านกอสะเลียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:34:18
67
50010094
บ้านปงป่าเอื้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:08:49
68
50010096
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:27:16
10 
69
50010099
บ้านมอญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:29:55
10 
70
50010100
วัดสันกลางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:22:57
10 
71
50010102
สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:56:41
19 
72
50010103
บ้านสันกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:28
80 
73
50010104
วัดบ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:09:08
11 
74
50010105
วัดสันโค้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 11:16:47
75
50010106
บ้านแม่ปูคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:33:45
19 
76
50010108
วัดล้านตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:41:28
13 
77
50010112
วัดบ้านโห้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:55:12
78
50010114
ออนใต้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:51:29
79
50010115
แม่ตะไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:52:26
80
50010116
ทาเหนือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:42:01
20 
81
50010122
หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:39:52
12 
82
50010125
วัดห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:13:31
16 
83
50010126
วัดดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:30:43
84
50010130
วัดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:59:06
19 
85
50010133
บ้านออนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:21:39
86
50010135
วัดเปาสามขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:15:09
10 
87
50010137
บ้านออนหลวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:26:51
     
87 (100.00%)