ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 120 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
51010001
วัดป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:39:15
10 
2
51010002
วัดสันต้นธง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:58:53
10 
3
51010003
วัดพันตาเกิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:06:45
4
51010004
บ้านศรีย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:47:03
18 
5
51010005
บ้านสันมะนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:00:09
6
51010006
วัดจักรคำภิมุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:06:55
7
51010007
อนุบาลลำพูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:37:46
101 
8
51010008
วัดขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:28:53
19 
9
51010012
ตำบลบ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:23:02
19 
10
51010014
บ้านป่าซางน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:31:05
11
51010016
วัดสันมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:26:52
12
51010018
วัดล่ามช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:24:46
13
51010019
วัดประตูป่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:51:36
14
51010020
บ้านศรีสุพรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 07:06:49
15 
15
51010022
วัดสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:14:07
15 
16
51010023
วัดห้วยม้าโก้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:22:48
17
51010024
วัดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:02:24
11 
18
51010025
วัดหนองซิว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:06:40
16 
19
51010028
วัดศรีดอนตัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:35:27
20
51010030
บ้านสันป่าเหียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:44:46
12 
21
51010031
วัดสันคะยอม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 21:45:33
15 
22
51010032
วัดสะแล่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:37:26
23
51010034
บ้านมะเขือแจ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:15:54
24
51010035
วัดเหมืองกวัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:33
25
51010036
บ้านฮ่องกอม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:27:59
13 
26
51010037
วัดบ้านแจ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:45:17
10 
27
51010038
วัดศรีบังวัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 08:29:22
12 
28
51010039
ตำบลริมปิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:27:33
19 
29
51010042
บ้านเวียงยอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:12:31
30
51010044
วัดป่าแดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:28:57
17 
31
51010047
วัดหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:32:05
32
51010048
วัดทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:00:13
33
51010049
บ้านจำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:39:19
34
51010051
วัดบ้านม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:36:54
15 
35
51010052
บ้านหนองช้างคืน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:25:23
15 
36
51010054
วัดบ่อโจง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:38:56
37
51010055
วัดหนองเหียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:19:27
38
51010056
บ้านหนองหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:07:59
39
51010059
บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:22:07
40
51010060
วัดเหมืองง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:29:49
17 
41
51010061
บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:10:59
11 
42
51010064
วัดกู่เส้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:49:03
43
51010065
ชุมชนบ้านเหมืองจี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:28:52
10 
44
51010066
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:21:16
11 
45
51010067
วัดป่าตึงเชตวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:43:21
46
51010068
วัดต้นโชค
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:42:32
47
51010070
อนุบาลเมืองลำพูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:35:24
23 
48
51010071
บ้านป่าเส้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:20:35
49
51010072
เชตวันหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 07:53:50
11 
50
51010073
วัดฮ่องกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:41:09
51
51010074
วัดชัยสถาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:15:24
52
51010076
บ้านหมื่นข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:09:38
53
51010077
บ้านแพะยันต์ดอยแช่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:51:48
11 
54
51010078
วัดทากาศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:37:54
55
51010079
บ้านดอยคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:37:25
15 
56
51010081
บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:14:21
19 
57
51010082
บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:56:17
58
51010083
บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:48
59
51010084
บ้านศรีป้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:39:20
13 
60
51010086
บ้านสัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:52:01
61
51010088
บ้านแม่เมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:55:04
13 
62
51010090
บ้านทาขุมเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:38:40
63
51010091
บ้านสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:11:12
64
51010093
บ้านเหมืองลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:38:05
10 
65
51010094
บ้านหนองยางไคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:20:19
10 
66
51010096
บ้านทาปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:40:48
67
51010097
บ้านทาทุ่งไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:53:30
68
51010099
บ้านทาสองท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:51:56
69
51010101
บ้านทาชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:13:14
70
51010102
บ้านทาป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:50:27
20 
71
51010103
บ้านทาป่าเปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:59:36
72
51010105
บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:40:20
73
51010106
บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:58:20
74
51010107
บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:37:39
75
51010108
บ้านปงแม่ลอบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:57:37
18 
76
51010110
บ้านหล่ายทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:41:07
77
51010111
บ้านศาลาแม่ทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:33:08
11 
78
51010113
บ้านร้องเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:54:28
13 
79
51010114
บ้านดงสารภี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:22:00
80
51010115
วัดอรัญญาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:46:46
10 
81
51010117
บ้านผาตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:04:21
10 
82
51010118
บ้านดอยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:38:46
12 
83
51010119
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:37:23
84
51010120
บ้านหนองเกิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:01:16
12 
85
51010123
บ้านห้วยไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:35:54
86
51010124
บ้านน้ำย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:00:31
13 
87
51010126
บ้านโป่งรู
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:46:07
11 
88
51010127
บ้านโทกน้ำกัด
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:02:52
89
51010128
วัดนครเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:01:21
11 
90
51010129
วัดหนองสมณะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:15:43
91
51010130
บ้านป่ารกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:41:24
92
51010131
บ้านเหล่าป่าก๋อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:37:56
11 
93
51010132
วัดน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:11:41
16 
94
51010133
บ้านห้วยอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:41:34
95
51010134
บ้านไร่ดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:36:14
14 
96
51010137
บ้านหนองผ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:17:52
97
51010139
วัดเจดีย์สามยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:15:24
98
51010140
วัดบ้านเรือน
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:19:25
99
51010142
บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:39:46
100
51010143
วัดบ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:40:01
101
51010144
วัดบ้านก้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:45:02
13 
102
51010145
วัดท่าต้นงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:17:36
103
51010146
บ้านฉางข้าวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:32:28
104
51010147
บ้านล้องหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:31:25
105
51010148
บ้านป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:34:13
106
51010149
บ้านสะปุ๋ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:19:32
107
51010151
บ้านป่าตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:40:51
10 
108
51010154
วัดช้างค้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:08
109
51010156
บ้านกองงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:50:12
10 
110
51010157
วัดบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 04:33:22
111
51010158
บ้านหนองเงือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:25:22
21 
112
51010159
วัดป่าบุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:43:00
113
51010160
บ้านดอนตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:43:26
114
51010161
วัดบ้านธิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:42:10
10 
115
51010162
วัดสันทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:30:33
116
51010163
วัดป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:41:52
10 
117
51010166
วัดศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:16:57
118
51010168
บ้านห้วยไซ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:16:21
19 
119
51010170
วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:33:37
14 
120
51010172
บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:22:35
     
120 (100.00%)