ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 114 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 114 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
52010001
วัดหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 16:48:03
14 
2
52010002
วัดพระเจ้านั่งแท่น
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 16:18:39
11 
3
52010005
บ้านกาศเมฆ
ยืนยันแล้ว
2020-07-26 07:18:40
10 
4
52010006
บ้านศรีหมวดเกล้า
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 14:05:14
10 
5
52010009
บ้านโทกหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-07-26 08:41:30
6
52010012
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 19:55:37
38 
7
52010016
บ้านสำเภา
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 11:44:21
8
52010021
อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 20:31:05
16 
9
52010023
ธงชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-22 13:15:18
14 
10
52010024
บ้านทุ่งฝาย
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 12:06:33
11
52010025
บ้านท่าโทก
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 12:06:47
12
52010029
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 09:10:27
11 
13
52010031
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 13:48:43
14
52010034
วัดน้ำโท้ง
ยืนยันแล้ว
2020-07-23 13:27:18
11 
15
52010042
บ้านห้วยเป้ง
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 17:27:16
16
52010043
ทุ่งฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 12:00:00
11 
17
52010044
วัดค่ากลาง
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 09:37:52
18
52010045
วัดทุ่งโจ้
ยืนยันแล้ว
2020-07-26 11:38:05
19
52010046
บ้านสบค่อม
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 14:28:56
20
52010047
บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 17:45:34
21
52010048
วัดบ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 17:53:30
22
52010051
แม่ก๋งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 17:21:05
21 
23
52010052
บ้านแม่อาง
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 08:31:54
10 
24
52010054
วัดศรีปรีดานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-07-26 07:47:27
25
52010055
สบมายสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 17:28:41
26
52010056
บ้านหัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 13:18:59
27
52010059
วัดเสด็จ
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 13:59:32
15 
28
52010060
ชุมชนบ้านทราย
ยืนยันแล้ว
2020-07-22 10:42:17
29
52010061
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:30:05
30
52010063
บ้านจำค่า
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 19:12:19
31
52010064
บ้านเอื้อม
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 17:28:42
32
52010065
บ้านทุ่งกล้วย
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 15:39:56
11 
33
52010066
วัดบ้านฮ่อง
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 08:38:47
34
52010069
วัดบ้านสัก
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 19:27:36
35
52010070
บ้านแม่เฟือง
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 23:20:46
10 
36
52010071
บ้านหมากหัววัง
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 20:58:40
11 
37
52010072
บ้านบุญนาค
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 14:21:18
38
52010073
วัดบ้านแลง
ยืนยันแล้ว
2020-07-23 09:03:33
39
52010075
วัดนาน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 21:33:50
40
52010077
บ้านกาด
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 21:30:54
41
52010078
บ้านทุ่งกู่ด้าย
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 21:32:41
42
52010079
บ้านป่าตันกุมเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 16:20:08
10 
43
52010082
วัดต้นต้อง
ยืนยันแล้ว
2020-08-03 11:27:52
44
52010083
บ้านไร่(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 17:37:01
45
52010084
พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 17:34:45
13 
46
52010085
บ้านปงวัง
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 14:58:36
47
52010088
บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 15:37:38
155 
48
52010089
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 16:43:56
245 
49
52010090
กอรวกพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-07-23 12:50:09
21 
50
52010091
บ้านทาน
ยืนยันแล้ว
2020-07-22 13:50:07
13 
51
52010092
บ้านวังตม
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 08:47:10
52
52010093
บ้านนาแช่
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 15:16:26
12 
53
52010095
บ้านนาสัก
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 13:48:00
11 
54
52010098
บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 15:16:43
22 
55
52010099
บ้านแม่จาง
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 15:19:36
56
52010100
วัดสบจาง
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:25:45
11 
57
52010101
วัดท่าสี
ยืนยันแล้ว
2020-07-22 09:33:35
13 
58
52010104
บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 23:34:10
59
52010105
บ้านจำปุย
ยืนยันแล้ว
2020-07-22 09:37:45
12 
60
52010106
บ้านแม่ส้าน
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 23:32:17
12 
61
52010107
วัดหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:44:48
62
52010108
บ้านเวียงหงส์ล้านนา
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 12:21:35
63
52010109
วัดบ้านแขม
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 10:04:10
21 
64
52010110
อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 11:42:13
57 
65
52010113
สบป้าดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-26 07:07:45
21 
66
52010114
บ้านสบเติ๋น
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 20:25:03
67
52010116
สบเมาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 10:30:40
16 
68
52010120
แม่แป้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 14:53:25
13 
69
52010121
แม่ฮ่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-23 15:42:15
19 
70
52010123
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-07-26 10:40:00
71
52010124
บ้านสบพลึง
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 17:50:01
19 
72
52010125
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 10:00:32
73
52010127
ชุมชนบ้านร้อง
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 17:09:29
74
52010128
บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 14:02:47
75
52010129
บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 14:02:50
76
52010130
ผาแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 13:39:19
77
52010131
บ้านแม่งาวใต้
ยืนยันแล้ว
2020-07-23 15:33:28
78
52010132
บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:43:12
79
52010134
บ้านหวด
ยืนยันแล้ว
2020-07-26 10:50:00
80
52010135
ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 15:28:18
20 
81
52010138
ชุมชนบ้านแหง
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 09:07:16
82
52010140
บ้านบ่อห้อ
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 14:53:09
22 
83
52010143
บ้านห้วยหก
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 17:28:25
84
52010145
บ้านอ้อน
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 15:20:51
21 
85
52010147
บ้านแม่กวัก
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 20:33:12
86
52010149
บ้านห้วยอูน
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 15:57:16
10 
87
52010150
บ้านขุนแหง
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:38:28
88
52010153
บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:25:36
89
52010155
บ้านแม่ตีบ
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 08:53:04
21 
90
52010156
บ้านงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 10:20:57
91
52010157
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 14:03:05
14 
92
52010159
บ้านหลวงใต้
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 10:26:37
11 
93
52010162
บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-07-22 11:59:27
94
52010163
อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 15:20:35
41 
95
52010164
ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 15:57:12
14 
96
52010169
บ้านสัน
ยืนยันแล้ว
2020-07-23 13:55:55
97
52010170
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 14:12:52
15 
98
52010171
เมืองยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 09:11:54
21 
99
52010173
ชุมชนบ้านสันกำแพง
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 15:54:12
15 
100
52010176
บ้านป่าเหียง
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 12:26:03
101
52010177
บ้านโป่งขวาก
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 12:39:03
12 
102
52010178
บ้านหัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:34:57
103
52010180
บ้านปันเต้า
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 12:49:31
104
52010182
บ้านทุ่งหก
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 16:06:53
10 
105
52010183
บ้านทุ่งผา
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 15:14:57
106
52010184
บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 12:36:07
107
52010185
บ้านยางอ้อย
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 14:02:14
108
52010186
บ้านทุ่งเกวียน
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 21:49:42
109
52010188
บ้านดอนหัววัง
ยืนยันแล้ว
2020-07-26 10:50:58
110
52010189
บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 21:42:57
111
52010190
ทุ่งหนองขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 16:01:26
112
52010194
บ้านปันง้าว
ยืนยันแล้ว
2020-07-23 16:00:10
12 
113
52010195
อนุบาลห้างฉัตร
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 12:36:25
45 
114
52010196
ชุมชนบ้านแม่ฮาว
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:40:14
     
114 (100.00%)