ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 94 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 93 (98.94%)
ครู/บุคลากร
1
52030001
อนุบาลแจ้ห่ม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 20:02:10
32 
2
52030002
บ้านสบฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:01:24
3
52030003
บ้านม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:58:47
4
52030004
บ้านฮ่องลี่
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 11:48:25
5
52030006
บ้านหนองนาว
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:55:49
10 
6
52030007
บ้านทุ่งผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 11:20:45
7
52030008
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 17:27:38
8
52030009
แจ้คอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 10:10:54
21 
9
52030010
บ้านทุ่งฮ้าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:53:54
10
52030011
บ้านช่อฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:36:36
11
52030012
บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:00:47
12
52030013
ชุมชนบ้านสา
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:08:17
10 
13
52030014
บ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 10:17:19
14
52030015
บ้านสาแพะ
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:32:50
15
52030016
บ้านแม่ตา
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 11:22:41
16
52030017
บ้านแม่ตาใน
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 22:27:40
17
52030019
บ้านปงดอน
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 09:52:01
18
52030020
บ้านไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:43:33
19
52030021
บ้านเปียงใจ
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 08:15:47
20
52030022
บ้านเลาสู
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 13:09:22
21
52030023
ไผ่งามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 10:30:06
20 
22
52030024
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:03:57
23
52030025
บ้านแม่เบิน
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 10:03:20
24
52030026
บ้านนาไหม้
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:07:27
25
52030029
ผาช่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 11:01:56
20 
26
52030030
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 11:39:55
27
52030031
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:42:11
28
52030032
บ้านหนองกอก
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 11:27:40
29
52030033
บ้านแม่สุก
ยืนยันแล้ว
2019-11-06 14:46:25
30
52030035
ทุ่งคาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 07:51:50
19 
31
52030036
บ้านปงคอบ
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 11:03:15
32
52030037
บ้านสวนดอกคำ
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:10:00
33
52030038
บ้านสันมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:59:00
34
52030039
บ้านใหม่เหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 09:49:30
35
52030040
บ้านใหม่ผ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:12:50
36
52030042
ทุ่งฮั้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:31:29
19 
37
52030045
บ้านทุ่งปี้
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 09:58:46
38
52030046
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:17:37
39
52030047
บ้านแม่ม่า
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:06:50
40
52030048
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 14:39:21
11 
41
52030050
บ้านวังใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 10:19:03
42
52030052
บ้านทุ่งฝูง
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 11:44:20
43
52030055
ร่องเคาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 09:59:21
20 
44
52030059
บ้านแม่หีด
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 09:31:19
45
52030060
วังแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 14:22:29
22 
46
52030062
บ้านแม่สุขใน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:28:53
47
52030063
บ้านป่าแขม
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:01:36
48
52030064
บ้านหัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 12:43:29
10 
49
52030065
บ้านแม่สุขวังเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:50:23
50
52030067
บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 09:26:43
13 
51
52030068
บ้านแม่พริก
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 12:48:45
52
52030070
บ้านก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:46:11
10 
53
52030071
บ้านทุ่งฮี
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 09:53:27
54
52030074
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:24:29
12 
55
52030075
บ้านปงถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-10-08 13:55:08
11 
56
52030076
บ้านแม่เย็น
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:06:03
57
52030077
บ้านเมืองตึง
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 09:53:46
58
52030078
วังทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:02:35
19 
59
52030081
อนุบาลวังเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 19:00:39
25 
60
52030082
ชุมชนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 12:30:10
13 
61
52030083
บ้านทัพป่าเส้า
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 11:16:57
62
52030084
บ้านป่าเหมี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:15:43
63
52030085
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:38:12
64
52030086
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-10-09 15:16:54
12 
65
52030087
บ้านสบลี
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 10:07:53
10 
66
52030088
แจ้ซ้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:05:37
16 
67
52030089
บ้านหลวงแจ้ซ้อน
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:06:25
68
52030091
บ้านแม่แจ๋ม
ยืนยันแล้ว
2020-03-10 10:26:27
69
52030092
บ้านทุ่งจี้
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 14:29:53
70
52030093
บ้านทุ่งปง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 09:32:06
71
52030095
บ้านเฮี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 13:10:04
72
52030096
ปลายนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:49:30
73
52030097
บ้านถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 09:55:39
74
52030098
อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 14:31:17
75
52030099
บ้านจ๋ง
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 10:51:49
76
52030100
บ้านทุ่งข่วง
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 09:56:22
77
52030101
บ้านทุ่งส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 09:53:53
78
52030102
บ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:57:53
79
52030103
บ้านแม่กองปิน
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 23:59:15
80
52030104
บ้านขอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 10:07:31
11 
81
52030105
บ้านทุ่งสะแกง
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 09:37:11
82
52030106
บ้านป่าเหว
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 09:59:10
12 
83
52030107
บ้านปางดะ
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 17:55:03
84
52030108
บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
85
52030110
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:00:21
86
52030111
บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 09:44:30
87
52030112
บ้านน้ำจำ
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 11:20:56
88
52030113
บ้านแพะ
ยืนยันแล้ว
2019-11-05 14:31:48
11 
89
52030114
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 19:09:45
90
52030116
บ้านต้นงุ้น
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:09:45
91
52030117
บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-09 13:54:59
92
52030118
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:56:41
10 
93
52030119
บ้านหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 10:20:16
10 
94
52030120
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 11:43:59
     
93 (98.94%)