ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 173 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 31 (17.92%)
1
53010001
บ้านเหล่าป่าสา
ยังไม่ยืนยัน
2
53010002
บ้านขุนฝาง
ยังไม่ยืนยัน
3
53010003
บ้านบ่อพระ
ยังไม่ยืนยัน
4
53010004
บ้านหาดเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 08:44:28
5
53010005
บ้านคุ้งตะเภา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:24:59
6
53010006
ป่าขนุนเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7
53010007
ป่ากล้วยเสริมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-24 09:17:54
8
53010008
บ้านหัวหาด
ยังไม่ยืนยัน
9
53010009
วัดศรีธาราม
ยังไม่ยืนยัน
10
53010010
ชุมชนเมืองปากฝาง
ยังไม่ยืนยัน
11
53010011
บ้านงิ้วงาม
ยังไม่ยืนยัน
12
53010012
บ้านน้ำไผ่
ยังไม่ยืนยัน
13
53010013
มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
14
53010014
บ้านวังถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
15
53010015
บ้านห้วยฉลอง
ยังไม่ยืนยัน
16
53010016
วัดอรัญญิการาม
ยังไม่ยืนยัน
17
53010017
วัดดอย
ยังไม่ยืนยัน
18
53010018
ม่อนดินแดงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19
53010019
พิชัยดาบหัก 1
ยังไม่ยืนยัน
20
53010020
อนุบาลอุตรดิตถ์
ยังไม่ยืนยัน
21
53010021
น้ำริดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
22
53010022
ชายเขาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23
53010023
บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
24
53010025
วัดคุ้งวารี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:57:09
25
53010027
บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:49:42
26
53010028
บ้านเด่นด่าน
ยังไม่ยืนยัน
27
53010029
สามัคยาราม
ยังไม่ยืนยัน
28
53010030
วัดคุ้งยาง
ยังไม่ยืนยัน
29
53010032
ปางต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
30
53010033
ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
31
53010034
ราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
32
53010035
บ้านน้ำไคร้
ยังไม่ยืนยัน
33
53010036
ชุมชนด่านวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34
53010037
วัดแม่เฉย
ยังไม่ยืนยัน
35
53010038
ราษฎร์อํานวย
ยังไม่ยืนยัน
36
53010039
ประชาชนอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
37
53010040
ราษฎร์ดําริ
ยังไม่ยืนยัน
38
53010041
หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
39
53010042
สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 12:53:29
40
53010043
วัดทุ่งเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 12:54:15
41
53010044
วัดวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
42
53010046
วัดผาจักร
ยังไม่ยืนยัน
43
53010049
วัดคลองนาพง
ยังไม่ยืนยัน
44
53010051
วัดพระฝาง
ยังไม่ยืนยัน
45
53010052
บ้านวังโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
46
53010054
วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
47
53010055
วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:22:23
48
53010056
บ้านหนองป่าไร่
ยังไม่ยืนยัน
49
53010057
บ้านวังดิน
ยังไม่ยืนยัน
50
53010058
สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51
53010059
วัดสิงห์ศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:52:44
52
53010061
วัดดอยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
53
53010062
บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 12:52:17
54
53010063
วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
ยังไม่ยืนยัน
55
53010064
บ้านซ่านสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
56
53010065
ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
57
53010066
บ้านดงช้างดี
ยังไม่ยืนยัน
58
53010067
นาน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59
53010068
วัดช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
60
53010070
บ้านหาดงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
61
53010071
บ้านวังแดง
ยังไม่ยืนยัน
62
53010072
บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:28:31
63
53010073
บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
64
53010074
ศรีอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
65
53010075
บ้านข่อยสูง
ยังไม่ยืนยัน
66
53010076
บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
ยังไม่ยืนยัน
67
53010077
บ้านไชยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
68
53010078
บ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
69
53010079
บ้านชําทอง
ยังไม่ยืนยัน
70
53010080
ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
71
53010081
หมู่สี่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
72
53010082
พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
73
53010083
ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
74
53010084
หมู่ห้าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
75
53010085
บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
76
53010086
วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
77
53010087
บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
78
53010088
บ้านหัวดาน
ยังไม่ยืนยัน
79
53010089
บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
80
53010091
ชุมชนบ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
81
53010092
บ้านท่าอวน
ยังไม่ยืนยัน
82
53010094
บ้านเด่นสําโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:42:32
83
53010095
บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
84
53010096
บ้านหาดสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
85
53010097
บ้านคลองกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:14:30
86
53010098
บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:38:22
87
53010099
บ้านกองโค
ยังไม่ยืนยัน
88
53010100
บ้านท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:04:19
89
53010101
บ้านป่าแต้ว
ยังไม่ยืนยัน
90
53010102
บ้านบึงท่ายวน
ยังไม่ยืนยัน
91
53010103
บ้านป่ากะพี้
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 18:10:53
92
53010104
วัดดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 18:11:17
93
53010106
บ้านหาดทับยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-13 12:00:51
94
53010107
บ้านท่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
95
53010108
บ้านชําสอง
ยังไม่ยืนยัน
96
53010109
บ้านชําหนึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
97
53010111
บ้านชําตก
ยังไม่ยืนยัน
98
53010113
บ้านเต่าไหเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
99
53010114
บ้านหนองกวาง
ยังไม่ยืนยัน
100
53010115
บ้านนายาง
ยังไม่ยืนยัน
101
53010116
บ้านหลักร้อย
ยังไม่ยืนยัน
102
53010117
บ้านนาอิซาง
ยังไม่ยืนยัน
103
53010118
บ้านนาคะนึง
ยังไม่ยืนยัน
104
53010119
แหลมนกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
105
53010120
บ้านฟากบึง
ยังไม่ยืนยัน
106
53010121
นาอินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
107
53010122
บ้านหน้าพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 12:00:06
108
53010123
บ้านคลองละวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:36:44
109
53010124
บ้านหัวค่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:14:06
110
53010125
บ้านคลองกะชี
ยังไม่ยืนยัน
111
53010126
บ้านในเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:32:21
112
53010127
ชุมชนบ้านโคน
ยังไม่ยืนยัน
113
53010128
บ้านคลองเรียงงาม
ยังไม่ยืนยัน
114
53010129
บ้านคลองกะพั้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:25:00
115
53010131
บ้านดารา
ยังไม่ยืนยัน
116
53010132
วัดบ้านเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
117
53010133
บ้านวังสําโม
ยังไม่ยืนยัน
118
53010134
บ้านวังสะโม
ยังไม่ยืนยัน
119
53010135
บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
ยังไม่ยืนยัน
120
53010136
บ้านท้ายน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
121
53010137
วัดโรงม้า
ยังไม่ยืนยัน
122
53010138
บ้านดอนโพ
ยังไม่ยืนยัน
123
53010139
วัดพญาปันแดน
ยังไม่ยืนยัน
124
53010140
ชุมชนบ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
125
53010141
บ้านขอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:45:40
126
53010142
บ้านท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:26:33
127
53010143
บ้านทุ่งป่ากระถิน
ยังไม่ยืนยัน
128
53010144
บ้านคลองละมุง
ยังไม่ยืนยัน
129
53010145
วัดวังผักรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:48:04
130
53010146
บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:59:41
131
53010147
วัดไร่อ้อย
ยังไม่ยืนยัน
132
53010149
ไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:50:00
133
53010150
วัดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
134
53010151
วัดนาทะเล
ยังไม่ยืนยัน
135
53010152
วัดห้องสูง
ยังไม่ยืนยัน
136
53010154
บ้านชําผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
137
53010155
บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
138
53010156
ด่านแม่คํามัน
ยังไม่ยืนยัน
139
53010157
ฤาษีพหลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
140
53010159
บ้านหัวดุม
ยังไม่ยืนยัน
141
53010160
ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
ยังไม่ยืนยัน
142
53010162
ชุมชนวัดบรมธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
143
53010164
นานกกก
ยังไม่ยืนยัน
144
53010165
วัดดงสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
145
53010166
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:01:48
146
53010167
วัดสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
147
53010168
วัดไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
148
53010169
ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
149
53010171
วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ)
ยังไม่ยืนยัน
150
53010172
หนองนาเกลือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
151
53010173
วัดดอนสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:55:35
152
53010174
วัดใหม่
ยังไม่ยืนยัน
153
53010175
บ้านห้วยใต้
ยังไม่ยืนยัน
154
53010176
อนุบาลชุมชนหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
155
53010178
บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
ยังไม่ยืนยัน
156
53010179
บ้านห้วยปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
157
53010180
บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
158
53010181
บ้านแสนขัน
ยังไม่ยืนยัน
159
53010182
บ้านแพะ
ยังไม่ยืนยัน
160
53010183
บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
161
53010184
บ้านปางหมิ่น
ยังไม่ยืนยัน
162
53010185
บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
163
53010186
บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-12-04 11:32:37
164
53010187
เลอเดชประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
165
53010188
บ้านนาลับแลง
ยังไม่ยืนยัน
166
53010189
บ้านไร่ห้วยพี้
ยังไม่ยืนยัน
167
53010190
บ้านนาป่าคาย
ยังไม่ยืนยัน
168
53010191
บ้านวังปรากฏ
ยังไม่ยืนยัน
169
53010193
บ้านน้ำหมีใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
170
53010194
วังโป่งดํารงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
171
53010195
บ้านร้องลึก
ยังไม่ยืนยัน
172
53010196
บ้านปางวุ้น
ยังไม่ยืนยัน
173
53010197
บ้านผักขวง
ยังไม่ยืนยัน
     
31 (17.92%)