ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 173 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 173 (100.00%)
1
53010001
บ้านเหล่าป่าสา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:06:38
2
53010002
บ้านขุนฝาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:25:12
3
53010003
บ้านบ่อพระ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:27:47
4
53010004
บ้านหาดเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:29:15
5
53010005
บ้านคุ้งตะเภา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:59:54
6
53010006
ป่าขนุนเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:00:03
7
53010007
ป่ากล้วยเสริมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:24:28
8
53010008
บ้านหัวหาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:24:39
9
53010009
วัดศรีธาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:05:14
10
53010010
ชุมชนเมืองปากฝาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:01:43
11
53010011
บ้านงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:03:56
12
53010012
บ้านน้ำไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:22:13
13
53010013
มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:05:01
14
53010014
บ้านวังถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:06:06
15
53010015
บ้านห้วยฉลอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:31:13
16
53010016
วัดอรัญญิการาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:07:19
17
53010017
วัดดอย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:09:05
18
53010018
ม่อนดินแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:10:09
19
53010019
พิชัยดาบหัก 1
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:11:26
20
53010020
อนุบาลอุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:21:18
21
53010021
น้ำริดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:12:21
22
53010022
ชายเขาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:13:14
23
53010023
บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:51:50
24
53010025
วัดคุ้งวารี
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:07:46
25
53010027
บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:14:58
26
53010028
บ้านเด่นด่าน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:32:49
27
53010029
สามัคยาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:22:17
28
53010030
วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:05:19
29
53010032
ปางต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:10:42
30
53010033
ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:12:57
31
53010034
ราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:33:43
32
53010035
บ้านน้ำไคร้
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:35:02
33
53010036
ชุมชนด่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:25:08
34
53010037
วัดแม่เฉย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:28:19
35
53010038
ราษฎร์อํานวย
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 12:26:57
36
53010039
ประชาชนอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:29:19
37
53010040
ราษฎร์ดําริ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:32:13
38
53010041
หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 10:37:14
39
53010042
สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:33:58
40
53010043
วัดทุ่งเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:34:07
41
53010044
วัดวังยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:36:20
42
53010046
วัดผาจักร
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:35:28
43
53010049
วัดคลองนาพง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:36:26
44
53010051
วัดพระฝาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:46:08
45
53010052
บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:48:13
46
53010054
วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:49:13
47
53010055
วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:51:51
48
53010056
บ้านหนองป่าไร่
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:53:53
49
53010057
บ้านวังดิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:08:58
50
53010058
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:52:37
51
53010059
วัดสิงห์ศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:52:59
52
53010061
วัดดอยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:53:39
53
53010062
บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 12:07:39
54
53010063
วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:54:44
55
53010064
บ้านซ่านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:56:46
56
53010065
ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:23:37
57
53010066
บ้านดงช้างดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:00:00
58
53010067
นาน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:51:56
59
53010068
วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:52:35
60
53010070
บ้านหาดงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:53:47
61
53010071
บ้านวังแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:54:38
62
53010072
บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 14:41:34
63
53010073
บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:57:41
64
53010074
ศรีอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:46:38
65
53010075
บ้านข่อยสูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:59:06
66
53010076
บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:00:01
67
53010077
บ้านไชยมงคล
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:01:18
68
53010078
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:01:07
69
53010079
บ้านชําทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:02:45
70
53010080
ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 13:11:25
71
53010081
หมู่สี่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:43:31
72
53010082
พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:30:42
73
53010083
ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 15:14:29
74
53010084
หมู่ห้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:35:19
75
53010085
บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:36:52
76
53010086
วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:37:46
77
53010087
บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:38:40
78
53010088
บ้านหัวดาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:41:26
79
53010089
บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:29:09
80
53010091
ชุมชนบ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:29:02
81
53010092
บ้านท่าอวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 20:55:46
82
53010094
บ้านเด่นสําโรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:05:35
83
53010095
บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:28:12
84
53010096
บ้านหาดสองแคว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:27:09
85
53010097
บ้านคลองกล้วย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:27:00
86
53010098
บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:26:02
87
53010099
บ้านกองโค
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 15:50:27
88
53010100
บ้านท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:25:54
89
53010101
บ้านป่าแต้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:25:21
90
53010102
บ้านบึงท่ายวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:23:45
91
53010103
บ้านป่ากะพี้
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 17:33:14
92
53010104
วัดดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:10:14
93
53010106
บ้านหาดทับยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:20:25
94
53010107
บ้านท่าสัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:20:45
95
53010108
บ้านชําสอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:19:03
96
53010109
บ้านชําหนึ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 21:42:40
97
53010111
บ้านชําตก
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:55:20
98
53010113
บ้านเต่าไหเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:11:21
99
53010114
บ้านหนองกวาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:09:03
100
53010115
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:29:46
101
53010116
บ้านหลักร้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:17:51
102
53010117
บ้านนาอิซาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:16:48
103
53010118
บ้านนาคะนึง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:24:53
104
53010119
แหลมนกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:08:19
105
53010120
บ้านฟากบึง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:11:44
106
53010121
นาอินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:07:20
107
53010122
บ้านหน้าพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:13:02
108
53010123
บ้านคลองละวาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:13:59
109
53010124
บ้านหัวค่าย
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:43:18
110
53010125
บ้านคลองกะชี
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 16:43:46
111
53010126
บ้านในเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:48:40
112
53010127
ชุมชนบ้านโคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:06:53
113
53010128
บ้านคลองเรียงงาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:04:48
114
53010129
บ้านคลองกะพั้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:15:11
115
53010131
บ้านดารา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:16:51
116
53010132
วัดบ้านเกาะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:49:22
117
53010133
บ้านวังสําโม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:48:11
118
53010134
บ้านวังสะโม
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 09:02:23
119
53010135
บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:03:50
120
53010136
บ้านท้ายน้ำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:02:33
121
53010137
วัดโรงม้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:17:51
122
53010138
บ้านดอนโพ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:51:12
123
53010139
วัดพญาปันแดน
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:17:02
124
53010140
ชุมชนบ้านดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:01:58
125
53010141
บ้านขอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 09:47:15
126
53010142
บ้านท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 09:38:40
127
53010143
บ้านทุ่งป่ากระถิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:22:05
128
53010144
บ้านคลองละมุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 09:20:57
129
53010145
วัดวังผักรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 09:28:37
130
53010146
บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 09:23:51
131
53010147
วัดไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:40:44
132
53010149
ไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 09:16:45
133
53010150
วัดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:04:11
134
53010151
วัดนาทะเล
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:39:40
135
53010152
วัดห้องสูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:18:58
136
53010154
บ้านชําผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:38:40
137
53010155
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:41:50
138
53010156
ด่านแม่คํามัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:37:28
139
53010157
ฤาษีพหลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:38:03
140
53010159
บ้านหัวดุม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:27:25
141
53010160
ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:56:14
142
53010162
ชุมชนวัดบรมธาตุ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:57:57
143
53010164
นานกกก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:28:30
144
53010165
วัดดงสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:31:28
145
53010166
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:38:28
146
53010167
วัดสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:52:34
147
53010168
วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:44:15
148
53010169
ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:02:07
149
53010171
วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:29:33
150
53010172
หนองนาเกลือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:28:22
151
53010173
วัดดอนสัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:53:07
152
53010174
วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:50:46
153
53010175
บ้านห้วยใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:52:57
154
53010176
อนุบาลชุมชนหัวดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:54:11
155
53010178
บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 11:10:50
156
53010179
บ้านห้วยปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:23:01
157
53010180
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:30:26
158
53010181
บ้านแสนขัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:21:33
159
53010182
บ้านแพะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:20:14
160
53010183
บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:38:01
161
53010184
บ้านปางหมิ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:00:21
162
53010185
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:36:16
163
53010186
บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:34:16
164
53010187
เลอเดชประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:32:21
165
53010188
บ้านนาลับแลง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:32:07
166
53010189
บ้านไร่ห้วยพี้
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:33:51
167
53010190
บ้านนาป่าคาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:24:23
168
53010191
บ้านวังปรากฏ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:25:24
169
53010193
บ้านน้ำหมีใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:20:18
170
53010194
วังโป่งดํารงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:29:57
171
53010195
บ้านร้องลึก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:35:20
172
53010196
บ้านปางวุ้น
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:32:41
173
53010197
บ้านผักขวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:37:11
     
173 (100.00%)