ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 85 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 85 (100.00%)
1
56010001
บ้านจำป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:02:33
2
56010002
บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:40:09
3
56010007
บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:03:52
4
56010008
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:58:02
5
56010009
บ้านต๋อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:19:15
6
56010011
ตำบลสันป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:14:16
7
56010012
บ้านร่องห้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:44:25
8
56010013
บ้านต๊ำพระแล
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:48:04
9
56010015
ชุมชนบ้านตุ้มท่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:11:04
10
56010016
บ้านต๊ำเหล่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:31:36
11
56010019
บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:02:35
12
56010022
บ้านสันเวียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:52:31
13
56010024
บ้านสาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:41:11
14
56010025
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:26:07
15
56010026
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:21:51
16
56010028
บ้านแม่กา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:33:14
17
56010030
บ้านห้วยเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:25:26
18
56010031
บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:38:16
19
56010032
อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:20:42
20
56010034
บ้านร่องคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:40:04
21
56010037
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:29:42
22
56010038
บ้านแม่นาเรือใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:24:04
23
56010039
บ้านภูเงิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:20:16
24
56010040
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:51:30
25
56010041
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:57:24
26
56010044
บ้านต๊ำดอนมูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:40:18
27
56010045
บ้านต๊ำม่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:18:02
28
56010048
ชุมชนบ้านแม่ใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:01:18
29
56010051
อนุบาลพะเยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:22:12
30
56010056
บ้านหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:08:50
31
56010057
บ้านแม่พริก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:58:57
32
56010058
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 23:55:34
33
56010059
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:26:06
34
56010062
บ้านจำไก่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:17:54
35
56010063
บ้านห้วยทรายเลื่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:21:19
36
56010065
บ้านดอกคำใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:13:10
37
56010066
ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:36:00
38
56010067
บ้านถ้ำประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:10:07
39
56010068
บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:43:28
40
56010069
บ้านปางงุ้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:19:08
41
56010071
บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:59:27
42
56010072
บ้านสันจกปก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:02:30
43
56010073
บ้านค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:36:33
44
56010074
บ้านค่าบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:48:15
45
56010076
บ้านร่องจว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:48:27
46
56010077
อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:37:57
47
56010079
บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:57:44
48
56010080
บ้านปาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:36:42
49
56010082
บ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:06:50
50
56010083
บ้านปิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 16:04:27
51
56010085
บ้านวังขอนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:44:16
52
56010086
ชุมชนบ้านห้วยลาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:58:15
53
56010088
บ้านทุ่งต้นศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:36:19
54
56010089
บ้านเนินสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:01:49
55
56010091
บ้านสันต้นม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:24:53
56
56010093
บ้านป่าแฝกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:21:01
57
56010094
บ้านดงอินตา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:02:25
58
56010096
บ้านดงบุญนาค
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:10:59
59
56010098
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:38:13
60
56010099
บ้านไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:57:56
61
56010101
บ้านห้วยเจริญราษฏร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:52:28
62
56010102
ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:24:08
63
56010103
บ้านหนองสระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:09:45
64
56010105
บ้านป่าตึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:57:35
65
56010106
บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:17:17
66
56010107
ชุมชนบ้านแม่สุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:21:12
67
56010108
บ้านแม่จว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:59:44
68
56010109
บ้านแม่จว้าใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:20:06
69
56010112
อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:33:59
70
56010113
บ้านป่าสักสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:33:55
71
56010114
บ้านทุ่งป่าข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:29:23
72
56010115
เจริญใจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:09:32
73
56010116
บ้านป่าแฝกใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:20:12
74
56010117
บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:23:00
75
56010118
อนุบาลภูกามยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:37:26
76
56010119
บ้านแม่อิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:38:16
77
56010120
บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:31:45
78
56010121
บ้านร่องปอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 16:00:55
79
56010125
บ้านสันต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:17:06
80
56010126
บ้านอิงโค้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:45:43
81
56010127
บ้านห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:19:18
82
56010128
บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:44:18
83
56010129
บ้านกาดถี
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:02:27
84
56010131
บ้านหนองลาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:50:05
85
56010132
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:46:32
     
85 (100.00%)