ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 83 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 83 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
56010001
บ้านจำป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:38:15
20 
2
56010002
บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:56:07
11 
3
56010007
บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:20:56
4
56010008
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 07:29:58
5
56010009
บ้านต๋อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:47:26
21 
6
56010011
ตำบลสันป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:47:54
10 
7
56010012
บ้านร่องห้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:24:36
21 
8
56010013
บ้านต๊ำพระแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:13:32
15 
9
56010015
ชุมชนบ้านตุ้มท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:12:40
10 
10
56010016
บ้านต๊ำเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:10:50
11
56010019
บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:06:03
17 
12
56010022
บ้านสันเวียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:26:43
12 
13
56010024
บ้านสาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:32:36
12 
14
56010025
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:55:32
15
56010026
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:55:23
16
56010028
บ้านแม่กา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:36:33
21 
17
56010030
บ้านห้วยเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:54:40
18
56010031
บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:10:47
19
56010032
อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:43:02
19 
20
56010034
บ้านร่องคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:10:01
21
56010037
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:50:24
22
56010038
บ้านแม่นาเรือใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:44:25
13 
23
56010039
บ้านภูเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:08:19
17 
24
56010040
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:21:48
19 
25
56010041
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:48:29
26
56010045
บ้านต๊ำม่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:15:36
27
56010048
ชุมชนบ้านแม่ใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:18:44
19 
28
56010051
อนุบาลพะเยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:04:03
132 
29
56010056
บ้านหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:26:17
19 
30
56010057
บ้านแม่พริก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:31:40
31
56010058
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:02:54
15 
32
56010059
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:11:32
18 
33
56010062
บ้านจำไก่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:45:16
25 
34
56010065
บ้านดอกคำใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:07:26
35
56010066
ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:15:32
20 
36
56010067
บ้านถ้ำประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:50:29
37
56010068
บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:10:44
14 
38
56010069
บ้านปางงุ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:19:00
12 
39
56010071
บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:40:01
10 
40
56010072
บ้านสันจกปก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:12:59
41
56010073
บ้านค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:22:55
19 
42
56010074
บ้านค่าบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:45:11
10 
43
56010076
บ้านร่องจว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:09:14
17 
44
56010077
อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:03:19
12 
45
56010079
บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:10:23
46
56010080
บ้านปาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:12:49
12 
47
56010082
บ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:28:49
48
56010083
บ้านปิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:32:50
20 
49
56010085
บ้านวังขอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:27:00
10 
50
56010086
ชุมชนบ้านห้วยลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:58:13
51
56010088
บ้านทุ่งต้นศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:45:51
14 
52
56010089
บ้านเนินสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:54:15
10 
53
56010091
บ้านสันต้นม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:12:34
54
56010093
บ้านป่าแฝกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:35:02
55
56010094
บ้านดงอินตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:02:34
17 
56
56010096
บ้านดงบุญนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:12:14
15 
57
56010098
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:41:21
15 
58
56010099
บ้านไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:54:01
20 
59
56010101
บ้านห้วยเจริญราษฏร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:55:10
12 
60
56010102
ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:06:40
13 
61
56010103
บ้านหนองสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:24:31
62
56010105
บ้านป่าตึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:51:58
12 
63
56010106
บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:20:20
10 
64
56010107
ชุมชนบ้านแม่สุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:33:46
16 
65
56010108
บ้านแม่จว้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:47:40
11 
66
56010109
บ้านแม่จว้าใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:56:19
67
56010112
อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:04:26
21 
68
56010113
บ้านป่าสักสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:21:35
11 
69
56010114
บ้านทุ่งป่าข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:30:23
11 
70
56010115
เจริญใจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:45:22
11 
71
56010116
บ้านป่าแฝกใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:25:02
11 
72
56010117
บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:45:39
73
56010118
อนุบาลภูกามยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:41:53
16 
74
56010119
บ้านแม่อิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:59:57
10 
75
56010120
บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:50:37
11 
76
56010121
บ้านร่องปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:42:35
10 
77
56010125
บ้านสันต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:11:23
78
56010126
บ้านอิงโค้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:43:43
19 
79
56010127
บ้านห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:53:10
80
56010128
บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:24:51
81
56010129
บ้านกาดถี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:42:18
10 
82
56010131
บ้านหนองลาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:40:24
83
56010132
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:43:32
     
83 (100.00%)