ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 105 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 105 (100.00%)
1
57010001
บ้านโป่งเกลือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:04:55
2
57010002
บ้านโป่งช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:21:39
3
57010003
ดอยลานพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:41:10
4
57010004
บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:41:59
5
57010006
บ้านจำหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:58:25
6
57010007
บ้านจำบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:39:07
7
57010008
บ้านผาเสริฐ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 07:43:58
8
57010009
บ้านโป่งนาคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:37:42
9
57010011
บ้านดอยฮาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:11:03
10
57010012
บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:40:48
11
57010013
บ้านท่าสาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:16:39
12
57010014
บ้านหัวดอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 18:00:21
13
57010016
ห้วยพลูพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 18:37:26
14
57010017
บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:43:04
15
57010018
บ้านถ้ำผาตอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:27:04
16
57010019
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:48:40
17
57010020
บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:10:06
18
57010021
อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:27:43
19
57010022
บ้านนางแลใน
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:05:22
20
57010023
บ้านนางแล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:08:49
21
57010024
บ้านสันต้นขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:45:58
22
57010025
บ้านโป่งพระบาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 16:07:09
23
57010026
บ้านโป่งน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:14:06
24
57010027
บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:57:27
25
57010028
บ้านขัวแคร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:26:00
26
57010029
บ้านป่าสักไก่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:32:35
27
57010030
บ้านริมลาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:38:37
28
57010031
บ้านป่าอ้อดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:46:27
29
57010032
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:32:11
30
57010033
บ้านปุยคำ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:49:10
31
57010034
บ้านสันกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:31:46
32
57010036
บ้านหนองหม้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:16:58
33
57010037
บ้านแม่กรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:15:56
34
57010038
บ้านปางริมกรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:00:11
35
57010040
บ้านปางคึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:27:03
36
57010042
บ้านปางลาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:21:36
37
57010043
บ้านเวียงกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:48:57
38
57010045
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 06:03:21
39
57010046
ห้วยเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:23:15
40
57010047
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:09:11
41
57010048
บ้านโล๊ะป่าห้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:21:47
42
57010049
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:57:06
43
57010050
บ้านรวมมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 19:18:03
44
57010051
ผาขวางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:58:09
45
57010053
แม่ยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:41:24
46
57010054
บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:16:32
47
57010056
บ้านห้วยขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:41:36
48
57010057
อนุบาลหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:55:10
49
57010058
อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:46:18
50
57010059
บ้านป่ายางมน
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:05:43
51
57010063
บ้านป่ายางหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:13:55
52
57010064
บ้านน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:45:33
53
57010066
บ้านเวียงกือนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:12:08
54
57010068
อนุบาลเชียงราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:03:40
55
57010069
บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:10:15
56
57010071
อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:19:27
57
57010074
บ้านห้วยชมภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:07:40
58
57010075
บ้านปางขอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 22:11:33
59
57010076
บ้านผาลั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:37:58
60
57010077
บ้านจะคือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:09:40
61
57010078
บ้านห้วยแม่เลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:26:36
62
57010079
แม่มอญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:07:45
63
57010081
บ้านห้วยแม่ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 20:11:31
64
57010082
บ้านป่าก๊อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:24:34
65
57010083
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:58:13
66
57010084
บ้านดงป่าเหมี้ยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:42:45
67
57010085
บ้านป่าแหย่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:35:30
68
57010086
บ้านโป่งฮึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:00:40
69
57010087
บ้านร่องปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:01:08
70
57010088
อนุบาลห้วยสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:16:04
71
57010089
บ้านร่องเผียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:17:30
72
57010090
ร่องเบ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:08:47
73
57010091
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:29:03
74
57010092
บ้านชัยพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:47:24
75
57010093
บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:11:35
76
57010094
บ้านจอเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:07:01
77
57010096
บ้านดอยงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:31:54
78
57010097
บ้านสมานมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:11:36
79
57010098
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:04:19
80
57010099
บ้านร่องห้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:56:39
81
57010100
ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:15:14
82
57010101
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:43:00
83
57010102
บ้านหนองบัวผาบ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:06:25
84
57010106
บ้านเมืองชุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:25:13
85
57010107
เวียงแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:52:50
86
57010108
บ้านศรีเวียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:04:53
87
57010110
บ้านเวียงชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:59:38
88
57010111
อนุบาลเวียงชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:22:42
89
57010116
บ้านเวียงเดิม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:57:27
90
57010118
อนุบาลดงมหาวัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:09:28
91
57010119
บ้านปงเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:35:06
92
57010120
บ้านร่องหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:28:39
93
57010122
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:06:10
94
57010123
บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:51:19
95
57010125
บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:41:50
96
57010126
อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:49:09
97
57010127
เวียงเชียงรุ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:31:46
98
57010128
บ้านป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:38:51
99
57010129
บ้านห้วยหมากเอียก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:18:20
100
57010130
บ้านห้วยห้างป่าสา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:50:30
101
57010131
บ้านห้วยขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 11:10:10
102
57010132
บ้านป่าซางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:04:36
103
57010133
บ้านกกน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:21:48
104
57010135
บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:14:11
105
57010136
ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 21:19:29
     
105 (100.00%)