ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 105 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 105 (100.00%)
1
57010001
บ้านโป่งเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:00:29
2
57010002
บ้านโป่งช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:50:38
3
57010003
ดอยลานพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:05:22
4
57010004
บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 16:46:37
5
57010006
บ้านจำหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:49:36
6
57010007
บ้านจำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:40:49
7
57010008
บ้านผาเสริฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:11
8
57010009
บ้านโป่งนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 16:50:30
9
57010011
บ้านดอยฮาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:18:11
10
57010012
บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:18:54
11
57010013
บ้านท่าสาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:32:52
12
57010014
บ้านหัวดอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:38:14
13
57010016
ห้วยพลูพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:38:13
14
57010017
บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:19:28
15
57010018
บ้านถ้ำผาตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:42:22
16
57010019
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:34:14
17
57010020
บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:54:59
18
57010021
อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:36:57
19
57010022
บ้านนางแลใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:07:22
20
57010023
บ้านนางแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:12:51
21
57010024
บ้านสันต้นขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:30:37
22
57010025
บ้านโป่งพระบาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 20:01:47
23
57010026
บ้านโป่งน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 02:13:10
24
57010027
บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:29:51
25
57010028
บ้านขัวแคร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:02:42
26
57010029
บ้านป่าสักไก่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:47:02
27
57010030
บ้านริมลาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:52:03
28
57010031
บ้านป่าอ้อดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:46:20
29
57010032
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:41:31
30
57010033
บ้านปุยคำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:27:32
31
57010034
บ้านสันกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 16:02:27
32
57010036
บ้านหนองหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 20:13:03
33
57010037
บ้านแม่กรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:52:21
34
57010038
บ้านปางริมกรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:06:12
35
57010040
บ้านปางคึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:42:58
36
57010042
บ้านปางลาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:24:01
37
57010043
บ้านเวียงกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 19:56:45
38
57010045
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:24:57
39
57010046
ห้วยเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:55:10
40
57010047
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:08:03
41
57010048
บ้านโล๊ะป่าห้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:07:08
42
57010049
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:04:19
43
57010050
บ้านรวมมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:13:53
44
57010051
ผาขวางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:14:11
45
57010053
แม่ยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:05:02
46
57010054
บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:27:54
47
57010056
บ้านห้วยขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:43:12
48
57010057
อนุบาลหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:35:29
49
57010058
อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:08:38
50
57010059
บ้านป่ายางมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:17:36
51
57010063
บ้านป่ายางหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:53:55
52
57010064
บ้านน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:29:18
53
57010066
บ้านเวียงกือนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 17:00:57
54
57010068
อนุบาลเชียงราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:42:08
55
57010069
บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:01:58
56
57010071
อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 14:33:00
57
57010074
บ้านห้วยชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:33:18
58
57010075
บ้านปางขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:53:16
59
57010076
บ้านผาลั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:12:35
60
57010077
บ้านจะคือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:51:26
61
57010078
บ้านห้วยแม่เลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:13:26
62
57010079
แม่มอญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:59:19
63
57010081
บ้านห้วยแม่ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 16:21:36
64
57010082
บ้านป่าก๊อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:11:56
65
57010083
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 16:11:40
66
57010084
บ้านดงป่าเหมี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:23:03
67
57010085
บ้านป่าแหย่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:06:58
68
57010086
บ้านโป่งฮึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:29:44
69
57010087
บ้านร่องปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:14:22
70
57010088
อนุบาลห้วยสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:24:33
71
57010089
บ้านร่องเผียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:43:29
72
57010090
ร่องเบ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:33:39
73
57010091
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:08:30
74
57010092
บ้านชัยพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:40:19
75
57010093
บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:42:17
76
57010094
บ้านจอเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:09:13
77
57010096
บ้านดอยงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 23:12:48
78
57010097
บ้านสมานมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:41:40
79
57010098
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:10:14
80
57010099
บ้านร่องห้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:43:08
81
57010100
ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:16:50
82
57010101
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:20:03
83
57010102
บ้านหนองบัวผาบ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:29:38
84
57010106
บ้านเมืองชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:12:50
85
57010107
เวียงแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:02:50
86
57010108
บ้านศรีเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:00:25
87
57010110
บ้านเวียงชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:39:24
88
57010111
อนุบาลเวียงชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:58:27
89
57010116
บ้านเวียงเดิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 18:53:35
90
57010118
อนุบาลดงมหาวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:52:48
91
57010119
บ้านปงเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 18:43:52
92
57010120
บ้านร่องหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:29:29
93
57010122
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:14:01
94
57010123
บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:56:54
95
57010125
บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:58:43
96
57010126
อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:48:35
97
57010127
เวียงเชียงรุ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:41:21
98
57010128
บ้านป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:20:59
99
57010129
บ้านห้วยหมากเอียก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:13:47
100
57010130
บ้านห้วยห้างป่าสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 07:56:25
101
57010131
บ้านห้วยขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:11:16
102
57010132
บ้านป่าซางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:26:07
103
57010133
บ้านกกน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:45:14
104
57010135
บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:18:12
105
57010136
ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:23:37
     
105 (100.00%)