ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 173 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 144 (83.24%)
1
57020001
เจริญเมืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2
57020002
บ้านเจริญเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:45:37
3
57020003
บ้านป่าตึง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 14:59:58
4
57020004
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:02:05
5
57020005
บ้านสิบสอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:27:33
6
57020006
บ้านจำคาวตอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:46:36
7
57020007
สันหนองควาย
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 16:47:38
8
57020010
ร่องธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:51:37
9
57020013
บ้านโป่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
10
57020016
บ้านร่องคตสันปูเลย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:26:15
11
57020017
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:28:51
12
57020018
บ้านดงเวียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:01:03
13
57020020
บ้านสันมะแฟน
ยังไม่ยืนยัน
14
57020021
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 08:09:13
15
57020023
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
ยังไม่ยืนยัน
16
57020024
บ้านป่าหัดป่าแขม
ยังไม่ยืนยัน
17
57020027
บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
18
57020028
บ้านปางเกาะทราย
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:46:44
19
57020029
ริมวัง ๑
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:47:26
20
57020030
ริมวัง ๒
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:51:13
21
57020032
บ้านสันผักแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:16:46
22
57020034
บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:02:05
23
57020035
บ้านสันต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:07:33
24
57020036
บ้านฝั่งตื้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:27:28
25
57020038
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:05:09
26
57020039
บ้านป่าส้าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:21:26
27
57020042
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:01:56
28
57020043
พานพสกสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
29
57020044
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:00:43
30
57020045
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:52:39
31
57020047
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:00:03
32
57020048
บ้านสันต้นแหน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:06:53
33
57020049
บ้านจำผักกูดทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:22:12
34
57020050
โป่งทะลายใหม่เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:56:17
35
57020051
บ้านแม่แก้วเด่นชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:58:43
36
57020052
บ้านแม่แก้วเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:55:37
37
57020053
บ้านแม่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
38
57020054
บ้านแม่แก้วใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:25:47
39
57020055
บ้านปอเรียง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:57:21
40
57020056
บ้านแม่อ้อนอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:44:47
41
57020057
บ้านแม่อ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:59:12
42
57020058
เวียงห้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:11:34
43
57020061
บ้านแม่คาวหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:34:03
44
57020062
สันกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:26:29
45
57020063
บ้านถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:30:51
46
57020065
บ้านป่าต้าก
ยังไม่ยืนยัน
47
57020066
บ้านเหมืองง่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:15:36
48
57020068
บ้านสันติวัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:31:45
49
57020071
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:50:37
50
57020072
ชุมชนสันมะเค็ด
ยังไม่ยืนยัน
51
57020074
บ้านสันต้นดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:48:57
52
57020075
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:19:24
53
57020077
บ้านป่าแดงงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:49:35
54
57020078
บ้านหนองฮ่างสันหลวง
ยังไม่ยืนยัน
55
57020079
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:03:05
56
57020080
ป่าแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 14:13:51
57
57020082
บ้านป่าแงะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:21:32
58
57020083
บ้านป่าเส้า
ยังไม่ยืนยัน
59
57020084
บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
60
57020087
บ้านใหม่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
61
57020089
บ้านสักพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 16:15:07
62
57020090
บ้านแม่พุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:34:58
63
57020091
โรงช้างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:14:54
64
57020092
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:52:32
65
57020094
ศรีโพธิ์เงินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:59:40
66
57020095
บ้านวังวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:32:36
67
57020096
ชุมชนบ้านสันมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:52:22
68
57020097
บ้านป่าตึงงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:41:08
69
57020098
บ้านร้องบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:26:45
70
57020099
เจดีย์หลวงพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:41:05
71
57020100
บ้านห้วยหมอเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:36:39
72
57020101
บ้านสันก้างปลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:37:58
73
57020102
บ้านแม่ตาแมว
ยืนยันแล้ว
2018-04-26 20:42:52
74
57020103
บ้านดินดำ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:02:13
75
57020104
บ้านแม่ผักแหละ
ยังไม่ยืนยัน
76
57020105
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:51:01
77
57020106
บ้านแม่ต๋ำ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:04:39
78
57020107
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:38:17
79
57020108
บ้านปางหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:26:37
80
57020109
บ้านปางหก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:20:15
81
57020110
ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 09:58:51
82
57020112
บ้านห้วยมะแกง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:13:09
83
57020113
บ้านห้วยสะลักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:44:54
84
57020114
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:51:43
85
57020115
ชุมชนบ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:40:15
86
57020116
บ้านดอนสลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:58:22
87
57020117
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:58:11
88
57020118
บ้านห้วยหญ้าไซ
ยังไม่ยืนยัน
89
57020119
บ้านแม่ตาช้าง
ยังไม่ยืนยัน
90
57020120
บ้านปางอ้อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 14:09:25
91
57020121
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:39:45
92
57020122
บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 14:41:54
93
57020123
ชุมชนบ้านสันจำปา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:19:54
94
57020126
บ้านโป่งปูเฟือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:11:36
95
57020128
บ้านหนองผำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:41:11
96
57020129
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:25:29
97
57020130
อนุบาลแม่สรวย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:41:56
98
57020131
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:58:15
99
57020132
บ้านวาวี
ยังไม่ยืนยัน
100
57020133
บ้านมังกาล่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:25:23
101
57020134
บ้านเลาลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:14:05
102
57020135
บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
103
57020136
บ้านแม่โมงเย้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:25:01
104
57020138
ดอยเวียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:03:10
105
57020139
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
106
57020140
บ้านขุนสรวย
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 15:02:58
107
57020141
บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
108
57020142
บ้านห้วยน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
109
57020143
บ้านห้วยกล้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 15:13:23
110
57020144
บ้านผาแดงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
111
57020145
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 12:02:27
112
57020146
บ้านแสนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 11:25:46
113
57020147
บ้านดอยช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:53:37
114
57020148
บ้านห้วยมะซาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:35:44
115
57020149
บ้านห้วยขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:11:29
116
57020150
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:25:44
117
57020151
บ้านห้วยเฮี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:10:25
118
57020152
บ้านแม่ยางมิ้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:35:57
119
57020153
เวียงผาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:09:45
120
57020154
บ้านสัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:05:30
121
57020155
บ้านลังกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:10:56
122
57020156
บ้านโป่งเทวี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:06:47
123
57020157
บ้านป่าตึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:51:34
124
57020158
บ้านห้วยหินลาดใน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:08:22
125
57020160
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 01:36:13
126
57020161
บ้านฮ่างต่ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:34:13
127
57020164
ป่างิ้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:33:11
128
57020165
บ้านหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
129
57020167
ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:47:34
130
57020168
อนุบาลแม่ขะจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:27:26
131
57020169
บ้านป่าแงะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:32:07
132
57020170
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:07:23
133
57020171
ปางมะกาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:41:07
134
57020172
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:22:55
135
57020173
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:00:18
136
57020174
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:18:51
137
57020175
โป่งน้ำร้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:33:51
138
57020176
บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 14:38:26
139
57020177
บ้านขุนลาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:19:00
140
57020178
บ้านแม่เจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
141
57020179
บ้านโฮ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:33:06
142
57020180
อนุบาลเวียงป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:42:29
143
57020181
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:33:21
144
57020182
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:39:15
145
57020183
ดอยเวียงผาพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 17:00:58
146
57020184
บ้านแม่ปูนหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:02:18
147
57020186
เวียงกาหลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:40:02
148
57020187
บ้านป่าจั่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:24:12
149
57020188
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:40:24
150
57020189
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
ยังไม่ยืนยัน
151
57020190
บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:04:33
152
57020191
บ้านเด่นศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:58:39
153
57020192
บ้านแม่ตะละ
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 15:24:13
154
57020193
บ้านปางมะขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
155
57020194
บ้านโป่งนก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:45:25
156
57020195
บ้านโป่งเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:42:59
157
57020196
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:28:19
158
57020197
บ้านสันสลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:48:59
159
57020198
อนุบาลจอมหมอกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 19:33:44
160
57020200
บ้านท่ามะโอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 04:25:29
161
57020203
บ้านดงมะดะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:55:41
162
57020204
อนุบาลแม่ลาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:42:12
163
57020205
บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
164
57020206
ห้วยส้านยาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
165
57020207
บ้านหนองเก้าห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 04:36:04
166
57020209
บ้านต้นง้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 20:42:34
167
57020210
บัวสลีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 19:30:30
168
57020211
บ้านต้นยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:55:24
169
57020212
บ้านโป่งมอญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:31:49
170
57020213
บ้านแม่ผง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 12:52:47
171
57020214
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:57:37
172
57020215
บ้านห้วยส้านพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:49:30
173
57020216
โป่งแพร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:30:53
     
144 (83.24%)