ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 165 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 165 (100.00%)
1
60010001
วัดกลางแดด
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:18:22
2
60010002
บ้านบ่อดินสอพอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:19:19
3
60010003
วัดเกรียงไกรเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:56:14
4
60010004
วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:00:41
5
60010005
วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 06:27:25
6
60010007
วัดวังยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:36:57
7
60010008
ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:43:37
8
60010009
วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:32:27
9
60010010
วัดท่าทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:08:25
10
60010012
อนุบาลนครสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:06:31
11
60010013
วัดวังไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:38:40
12
60010015
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:16:30
13
60010016
วัดหัวถนน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:22:28
14
60010018
วัดท่าล้อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:12:45
15
60010019
วัดนิเวศวุฒาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:45:20
16
60010020
วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:53:53
17
60010021
บ้านคุ้งวารี
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:00:23
18
60010022
ชุมชนวัดบ้านแก่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:58:15
19
60010023
วัดเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 11:20:24
20
60010024
วัดบ้านมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:42:33
21
60010025
บ้านสระงาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 11:31:31
22
60010026
วัดบึงน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 11:30:53
23
60010027
วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:51:01
24
60010029
ศิริราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:50:31
25
60010030
อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:23:04
26
60010032
วัดพระนอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:01:14
27
60010033
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:01:58
28
60010035
วัดรังงาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 15:42:40
29
60010036
บ้านเขากะลา
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 15:42:51
30
60010037
บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 15:43:03
31
60010038
วัดบางม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:11:48
32
60010039
วัดหาดทรายงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:08:37
33
60010040
วัดวังหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:07:14
34
60010041
วัดสันติธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 12:54:34
35
60010042
วัดดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:33:37
36
60010043
วัดหนองโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:32:40
37
60010044
วัดหนองเขนง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:12:54
38
60010045
วัดทัพชุมพล
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:29:58
39
60010046
วัดสวรรค์ประชากร
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:23:25
40
60010047
บ้านสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:31:21
41
60010048
วัดศรีอุทุมพร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:25:43
42
60010049
บ้านสุวรรณประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:04:32
43
60010052
วัดหนองกระโดน
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 09:17:28
44
60010053
วัดศรีอัมพวัลย์
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 15:00:36
45
60010054
วัดวังสวัสดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:03:44
46
60010055
ศรีพูลราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:09:44
47
60010057
วัดบริรักษ์ประชาสาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 12:42:58
48
60010058
วัดสมานประชาชน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:09:58
49
60010059
วัดเนินมะขามงาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:40:15
50
60010061
วัดเขามโน
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 16:27:27
51
60010062
บ้านพรหมเขต
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:11:02
52
60010063
วัดหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:26:52
53
60010064
วัดสุบรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:33:10
54
60010065
บ้านช่อกระถินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:01:38
55
60010067
อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:27:35
56
60010069
วัดนากลาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 08:29:51
57
60010070
บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:01:24
58
60010072
วัดหนองพรมหน่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:32:49
59
60010073
บ้านเนินศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:26:17
60
60010074
บ้านคลองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:25:17
61
60010075
บ้านเขาถ้ำพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:19:27
62
60010076
วัดเนินกะพี้
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:00:28
63
60010078
วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 11:18:19
64
60010079
วัดมโนราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 11:18:29
65
60010080
บ้านโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 11:18:39
66
60010081
ราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:36:35
67
60010082
บ้านบางมะฝ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:49:21
68
60010084
บ้านเนินเวียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:56:28
69
60010085
วัดบางมะฝ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:44:06
70
60010087
สระวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:30:06
71
60010088
ชุมชนวัดบ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:28:28
72
60010089
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:16:00
73
60010090
วัดศาลาแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:35:03
74
60010091
บ้านกระจังงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:19:32
75
60010092
บ้านหาดสูง
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 11:14:50
76
60010093
ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:51:41
77
60010094
วัดท่านา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:38:48
78
60010095
บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 21:12:01
79
60010097
บ้านเนิน
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 13:12:38
80
60010098
บ้านท่าจันทน์(ศักดี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:54:22
81
60010100
วัดฆะมัง
ยืนยันแล้ว
2018-05-16 14:43:12
82
60010101
วัดพิกุล
ยืนยันแล้ว
2018-05-08 15:43:44
83
60010102
วัดทับกฤชเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:00:40
84
60010105
ชุมชนวัดคลองปลากด
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:53:43
85
60010106
อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:48:17
86
60010107
วัดดอนสนวน
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 13:46:55
87
60010108
วัดท่าไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:00:35
88
60010110
บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:13:14
89
60010111
วัดวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 09:12:09
90
60010112
วัดดงกะพี้
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:03:27
91
60010113
บ้านท่ากร่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:08:39
92
60010114
วัดหนองขอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:37:54
93
60010115
บ้านท่าเตียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 08:32:36
94
60010116
บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:44:11
95
60010117
บ้านประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:43:32
96
60010118
วัดคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:10:31
97
60010119
วัดเนินสะเดา
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:42:36
98
60010120
วัดบ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:17:07
99
60010121
วัดบางเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:20:34
100
60010122
วัดไผ่สิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:39:20
101
60010124
วัดคลองเกษมเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:50:57
102
60010126
วัดโพธิ์หนองยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:45:10
103
60010127
บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:32:00
104
60010128
วัดแสงรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:09:56
105
60010129
วัดพันลาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:17:55
106
60010130
วัดปากคลองปลากด
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:57:37
107
60010131
วัดบางไซ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:50:25
108
60010132
วัดหัวกะทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:49:15
109
60010133
วัดหนองกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:36:11
110
60010134
วัดหนองโก
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:34:25
111
60010135
บ้านหนองโพลง
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:38:45
112
60010136
บ้านดงขุย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:52:15
113
60010137
อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:46:35
114
60010138
บ้านแหลมยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:09:55
115
60010139
ชุมชนวัดเขาดินเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:19:04
116
60010140
โอสถสภาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:06:38
117
60010141
วัดมรรครังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:08:38
118
60010142
วัดดงเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:15:45
119
60010143
บ้านคลองคล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:04:14
120
60010144
สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:53:53
121
60010145
บ้านหนองหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:34:19
122
60010146
วัดมหาโพธิใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:14:07
123
60010147
ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:13:29
124
60010148
บ้านยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:16:08
125
60010149
บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:33:18
126
60010150
วัดหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:10:44
127
60010151
วัดหนองแพงพวย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:04:57
128
60010153
บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:26:18
129
60010154
ศึกษาศาสตร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:39:49
130
60010156
วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:22:55
131
60010157
วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:32:50
132
60010158
วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:22:10
133
60010159
บ้านเนินพะยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:23:16
134
60010160
วัดหนองกลอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:16:15
135
60010161
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:57:40
136
60010162
ย่านคีรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:19:15
137
60010163
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:26:37
138
60010165
เขาสามยอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:18:40
139
60010167
บ้านซับผักกาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:48:58
140
60010169
เขาทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:17:57
141
60010170
วัดบ้านบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:12:27
142
60010171
อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 08:22:16
143
60010172
บ้านเขาไม้เดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:23:21
144
60010174
บ้านสระเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:31:38
145
60010175
วัดหนองคล่อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 13:00:49
146
60010177
วัดคลองบางเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:24:21
147
60010178
วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:57:25
148
60010181
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:59:51
149
60010182
ไทยรัฐวิทยา107(บ้านหนองไม้แดง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 13:36:06
150
60010183
เขาสระนางสรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:34:43
151
60010184
วัดโป่งสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:52:25
152
60010185
วัดหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:53:27
153
60010186
เนินมะกอก
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 11:03:04
154
60010187
บ้านประดู่เฒ่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:55:43
155
60010188
วัดหัวงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 11:50:03
156
60010189
พยุหะศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:08:13
157
60010190
วัดเขาบ่อพลับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:31:16
158
60010191
บ้านดอนกระชาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 16:05:25
159
60010192
วัดยางขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:04:00
160
60010193
วัดท่าโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:47:15
161
60010195
บ้านย่านมัทรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:11:24
162
60010197
สามแยกเจ้าพระยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:39:11
163
60010198
ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:44:11
164
60010199
บ้านใหม่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:43:52
165
60010201
บ้านธารหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 12:38:57
     
165 (100.00%)