ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 150 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 150 (100.00%)
1
60020001
วัดเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:34:04
2
60020002
วัดมาบมะขาม
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 13:07:26
3
60020003
วัดศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 12:33:33
4
60020004
วัดด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 11:58:32
5
60020005
บ้านทุ่งท่าเสา
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 11:11:03
6
60020006
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 11:07:16
7
60020007
บ้านหนองละมาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 20:22:59
8
60020008
วัดหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:48:25
9
60020009
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 14:40:00
10
60020010
บ้านงิ้วแบ้
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 12:27:45
11
60020011
บ้านดงคู้
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 16:46:05
12
60020012
บ้านหนองเจ็ดหาบ
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 11:48:24
13
60020013
วัดโพธิ์ขวัญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 12:55:05
14
60020014
วัดธรรมรักขิตาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 11:38:56
15
60020015
ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
ยืนยันแล้ว
2017-07-27 21:09:42
16
60020016
วัดสังขสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:20:25
17
60020017
วัดบ้านวัง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 14:21:37
18
60020018
วัดบ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:18:34
19
60020019
วัดคลองสองหน่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 15:36:48
20
60020020
วัดจันทร์ทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 11:20:52
21
60020021
วัดตาสังใต้
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 19:03:02
22
60020022
วัดท่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 08:30:13
23
60020023
บ้านหนองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 20:59:05
24
60020024
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 08:41:22
25
60020025
วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 08:59:42
26
60020028
วัดประสาทวิถี
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 11:12:02
27
60020030
วัดวิวิตตาราม
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 09:50:50
28
60020031
วัดมงคลสถิตย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:35:53
29
60020032
บ้านบึงราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 13:20:51
30
60020033
วัดเทพสถาพร
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 10:35:23
31
60020034
วัดบ้านแดน
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 10:33:15
32
60020036
วัดเขาห้วยลุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:45:15
33
60020037
ราษฎร์ร่วมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 11:02:39
34
60020038
วัดหนองมะขาม
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 21:28:06
35
60020040
บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 10:14:53
36
60020041
วัดบ้านพลัง
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 12:49:55
37
60020042
วัดหนองกรด
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 11:41:35
38
60020043
วัดคลองธรรม
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:25:31
39
60020044
วัดธรรมจริยาวาส
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:22:33
40
60020045
ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-05-21 10:04:32
41
60020046
บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 11:18:25
42
60020047
วัดหนองตางู
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 12:50:20
43
60020048
บ้านโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 15:24:26
44
60020049
วัดจิกลาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:05:07
45
60020050
วัดคลองจินดา
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 12:21:27
46
60020051
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 11:04:27
47
60020052
หัดไทยวิทยาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 08:19:31
48
60020053
วัดท่าแรต
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 22:38:41
49
60020054
วัดวิมลประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 10:30:51
50
60020055
วัดบ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:41:15
51
60020057
วัดอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:48:05
52
60020058
บ้านดอนจังหัน
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 10:09:12
53
60020060
จันทราราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2017-06-18 17:04:32
54
60020061
วัดหนองไร่
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:46:34
55
60020062
วัดสังฆวิถี
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:54:27
56
60020063
บ้านหนองบอนใต้
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:28:50
57
60020064
บ้านทุ่งตัน
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 10:37:12
58
60020065
บ้านบึงหล่ม
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 11:19:44
59
60020067
บ้านบ่อกะปุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 11:07:37
60
60020068
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 14:14:53
61
60020069
ชุมชนวัดเนินม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 17:13:52
62
60020070
วัดสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 13:57:40
63
60020071
บ้านหนองแฟบ
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:33:52
64
60020072
บ้านไทรทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 21:23:18
65
60020073
บ้านหนองน้ำแดง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 12:30:54
66
60020074
ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 13:33:39
67
60020076
บ้านมาบแก
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 12:23:12
68
60020077
บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 15:14:54
69
60020078
วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 10:52:47
70
60020079
วัดแหลมทองธรรมจักร
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 10:53:21
71
60020080
อนุบาลลาดยาว
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 10:11:04
72
60020082
วัดคลองสาลี
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 16:31:02
73
60020083
วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 11:29:05
74
60020084
ไตรประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 12:48:55
75
60020085
วัดเกาะเปา
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:53:55
76
60020086
บ้านวังสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 10:22:32
77
60020087
วัดบ้านวังดินดาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 11:48:59
78
60020089
บ้านดอนพลอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:30:33
79
60020091
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 12:30:23
80
60020092
บ้านวังทับเกวียน
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 12:56:31
81
60020093
วัดใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 19:15:02
82
60020094
บ้านท่าตะโก
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 12:30:36
83
60020095
บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 10:11:56
84
60020096
บ้านบุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 10:58:55
85
60020097
บ้านหนองชำนาญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 15:12:26
86
60020099
บ้านหนองจิกรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 13:03:35
87
60020100
บ้านดงสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 13:11:15
88
60020101
ชุมชนบ้านดอนโม่
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 20:09:38
89
60020102
วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 12:53:26
90
60020103
วัดสวนขวัญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:44:22
91
60020106
บ้านดอนกระดูกเนื้อ
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:42:59
92
60020107
วัดเขาสมุก
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 11:04:33
93
60020108
บ้านหนองนมวัว
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 20:27:57
94
60020109
บ้านวังยิ้มแย้ม
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 10:08:34
95
60020110
วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 09:49:11
96
60020111
บ้านนกคลาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 22:17:21
97
60020112
วัดดงหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:07:05
98
60020113
วัดหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 12:59:52
99
60020114
บ้านศรีไกรลาศ
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 12:52:11
100
60020116
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 10:12:53
101
60020117
บ้านสะเดาซ้าย
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:09:37
102
60020118
บ้านศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 14:12:26
103
60020119
บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:14:54
104
60020120
บ้านตลุกข่อยน้ำ
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:54:35
105
60020121
บ้านวังชุมพร
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 11:38:27
106
60020122
บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 16:29:30
107
60020123
บ้านเนินใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 12:06:58
108
60020124
บ้านคลองไทร
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 12:37:10
109
60020125
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:57:51
110
60020126
บ้านปางสุด
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 16:59:54
111
60020127
อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
ยืนยันแล้ว
2017-07-22 09:10:42
112
60020128
บ้านใหม่ศรีนคร
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 10:33:34
113
60020129
บ้านปางขนุน
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 10:57:40
114
60020130
สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 21:18:50
115
60020131
บ้านยุบใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 10:19:51
116
60020132
บ้านยอดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 11:29:52
117
60020133
บ้านหนองไม้
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 19:43:25
118
60020137
บ้านคลองน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 11:22:46
119
60020138
บ้านเทพมงคลทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 11:18:14
120
60020139
บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 15:41:22
121
60020140
บ้านลานตะแบก
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 08:46:54
122
60020141
บ้านเขาแม่กระทู้
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 10:49:34
123
60020142
บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:36:06
124
60020143
บ้านเปราะ
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 16:07:40
125
60020144
บ้านตะแบกงาม
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 13:06:35
126
60020145
บ้านตะกรุด
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 09:13:37
127
60020146
บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 14:09:53
128
60020147
บ้านคลองสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 16:26:48
129
60020148
บ้านวังซ่าน
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 13:18:50
130
60020149
บ้านคลองม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 21:03:09
131
60020150
วัดศรีกัลยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 13:48:34
132
60020151
อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 15:14:41
133
60020152
สวนป่าแม่กะสี
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 21:13:43
134
60020153
บ้านท่ามะกรูด
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 07:56:11
135
60020154
บ้านคลองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 21:11:48
136
60020155
บ้านพนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 08:39:03
137
60020156
สวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 09:11:29
138
60020157
บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 14:33:19
139
60020159
บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 13:22:15
140
60020160
บ้านชุมม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 10:55:03
141
60020161
อนุบาลชุมตาบง
ยืนยันแล้ว
2017-07-30 18:47:15
142
60020162
บ้านเขาจั๊กจั่น
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 18:24:44
143
60020163
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 10:49:06
144
60020164
บ้านปางงู
ยืนยันแล้ว
2017-07-27 00:29:20
145
60020165
บ้านปางสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 17:06:28
146
60020166
เขาหินกราวประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 14:13:04
147
60020167
โรงเรียนบ้านปางชัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 08:58:27
148
60020168
บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 11:30:16
149
60020169
บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 14:10:41
150
60020170
บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 08:59:01
     
150 (100.00%)