ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 128 (100.00%)
1
61010097
บ้านท่าชะอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:57:29
2
61010099
บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 15:55:01
3
61010100
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:39:00
4
61010101
บ้านดงประดาพระ
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 14:01:30
5
61010102
บ้านประดาหัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:27:58
6
61010103
บ้านเขากวางทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:50:08
7
61010104
ชุมชนบ้านทุ่งนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 15:46:22
8
61010105
บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:03:08
9
61010106
บ้านวังผาลาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:31:10
10
61010107
วัดเทพนิมิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:50:12
11
61010108
วัดทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:21:59
12
61010109
บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
2018-10-10 10:22:47
13
61010111
บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:12:14
14
61010113
ชุมชนบ้านหนองงาแซง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:42:04
15
61010114
วัดทุ่งโพ
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 15:27:50
16
61010115
วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:44:20
17
61010116
บ้านเนินสาธารณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:13:26
18
61010117
วัดห้วยพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:40:52
19
61010118
วัดหนองมะกอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:43:49
20
61010120
บ้านห้วยไผ่ขุย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:19:38
21
61010122
วัดปทุมทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:41:32
22
61010123
บ้านงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:08:03
23
61010124
วัดหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:01:06
24
61010125
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:58:29
25
61010126
บ้านล่อมเสือโฮก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:42:01
26
61010127
วัดห้วยขานาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:54:29
27
61010128
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:44:53
28
61010129
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 08:16:19
29
61010131
บ้านบ่อทับใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:37:28
30
61010132
วัดหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:34:17
31
61010133
บ้านหนองจิกยาว
ยืนยันแล้ว
2018-11-08 15:02:24
32
61010134
วัดหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:28:03
33
61010154
บ้านใหม่คลองอังวะ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:27:04
34
61010155
บ้านอีมาดอีทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:42:56
35
61010156
บ้านคลองหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:54:29
36
61010157
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:09:54
37
61010158
วัดทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 09:35:41
38
61010159
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:51:47
39
61010160
บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 20:09:22
40
61010161
บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:08:10
41
61010162
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:20:46
42
61010163
บ้านใหม่ร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:47:22
43
61010164
บ้านเจ้าวัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 20:43:34
44
61010165
วัดทัพคล้าย
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:14:42
45
61010166
วัดทัพหมัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:04:20
46
61010167
วัดทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:35:55
47
61010168
วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 18:52:21
48
61010169
บ้านพุต่อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:36:58
49
61010170
บ้านใหม่หนองแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:47:45
50
61010171
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 10:09:33
51
61010172
บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 21:30:27
52
61010173
บ้านวังตอสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:20:21
53
61010174
บ้านพุบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:02:51
54
61010175
อนุบาลบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:43:24
55
61010176
บ้านศาลาคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 18:43:58
56
61010177
บ้านห้วยป่าปก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:12:11
57
61010178
วัดสะนำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:53:43
58
61010179
บ้านหินตุ้ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:05:04
59
61010180
สง่ารวมราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:35:14
60
61010181
บ้านใหม่คลองเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:07:40
61
61010182
บ้านเขาลูกโล่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:01:25
62
61010183
บ้านหนองอาสา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:19:09
63
61010184
บ้านคลองโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:28:48
64
61010185
ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:45:50
65
61010186
บ้านตะกรุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:23:37
66
61010187
บ้านหนองแกเชียงราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:57:12
67
61010189
บ้านคลองตะขาบ
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 11:51:29
68
61010191
บ้านวังพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:07:52
69
61010192
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 07:24:00
70
61010193
บ้านจัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:59:02
71
61010195
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:37:50
72
61010196
บ้านหนองไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
2018-11-08 15:53:31
73
61010197
บ้านหนองบ่มกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 16:14:36
74
61010198
บ้านหินงามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:09:29
75
61010199
บ้านลานคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:35:59
76
61010200
บ้านทุ่งนาสวน
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 19:44:16
77
61010201
บ้านห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:26:50
78
61010202
บ้านนาทุ่งเชือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:00:01
79
61010203
วัดผาทั่ง
ยืนยันแล้ว
2018-11-08 13:25:11
80
61010204
วัดห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:01:37
81
61010205
บ้านร่องมะดูก
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:17:06
82
61010206
บ้านหนองฝาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:41:38
83
61010207
บ้านหูช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:13:00
84
61010208
บ้านซับสุราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:51:27
85
61010209
บ้านบุ่งฝาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:36:52
86
61010210
บ้านน้ำวิ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:42:22
87
61010211
บ้านเขาน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:29:37
88
61010212
บ้านห้วยโศก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:33:37
89
61010213
ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:22:10
90
61010214
บ้านน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:06:38
91
61010215
บ้านโกรกลึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:44:22
92
61010216
บ้านบุ่งกะเซอร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:41:10
93
61010217
วัดเขาผาแรต
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:58:25
94
61010218
บ้านเนินมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:22:57
95
61010220
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:10:32
96
61010221
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:18:53
97
61010222
ชุมชนบ้านประดู่ยืน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:56:31
98
61010223
บ้านทุ่งสามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:51:00
99
61010224
บ้านหนองผักกาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:21:23
100
61010225
บ้านทัพยายปอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:19:34
101
61010226
บ้านป่าอ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:31:40
102
61010227
วัดเขาฆ้องชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 00:22:06
103
61010228
รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 12:43:38
104
61010229
บ้านคลองชะนี
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:41:24
105
61010230
บ้านเขาวง
ยืนยันแล้ว
2018-11-08 14:09:19
106
61010231
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:50:05
107
61010232
ห้วยขาแข้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:13:07
108
61010234
บ้านโป่งสามสิบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:58:38
109
61010235
บ้านห้วยเปล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:42:16
110
61010236
บ้านปางไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 15:12:14
111
61010237
บ้านนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:37:04
112
61010238
วัดเขาพระยาสังฆาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:48:35
113
61010239
บ้านร่องตาที
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:40:10
114
61010240
บ้านเพชรน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:42:51
115
61010241
อนุบาลลานสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 18:34:26
116
61010242
บ้านโป่งข่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:50:34
117
61010243
บ้านสมอทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:21:05
118
61010244
บ้านคลองแห้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:46:22
119
61010245
บ้านตลิ่งสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:53:01
120
61010246
บ้านหนองผักแพว
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 15:35:35
121
61010248
บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:13:20
122
61010249
ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:42:06
123
61010250
บ้านหนองมะสัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:03:04
124
61010252
อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:42:18
125
61010253
อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:11:47
126
61010254
บ้านหินโหง่น
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:38:26
127
61010255
ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:01:00
128
61010256
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:54:47
     
128 (100.00%)