ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 125 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 125 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
61010097
บ้านท่าชะอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:31:25
15 
2
61010099
บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:41:50
3
61010100
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:18:05
18 
4
61010101
บ้านดงประดาพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:02:18
5
61010102
บ้านประดาหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:52:47
18 
6
61010103
บ้านเขากวางทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:24:21
10 
7
61010104
ชุมชนบ้านทุ่งนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:17:12
20 
8
61010105
บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:45:50
11 
9
61010106
บ้านวังผาลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:24:13
10
61010107
วัดเทพนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:33:17
11
61010108
วัดทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:46:15
14 
12
61010109
บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:23:52
13
61010111
บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 22:01:00
14
61010113
ชุมชนบ้านหนองงาแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:38:38
10 
15
61010114
วัดทุ่งโพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:04:27
16
61010116
บ้านเนินสาธารณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:59:07
10 
17
61010117
วัดห้วยพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:33:36
18
61010118
วัดหนองมะกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:56:03
12 
19
61010120
บ้านห้วยไผ่ขุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:47:35
20
61010122
วัดปทุมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:58:54
21
61010123
บ้านงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:05:17
10 
22
61010124
วัดหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:48:48
10 
23
61010125
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:48:40
18 
24
61010126
บ้านล่อมเสือโฮก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:40:17
25
61010128
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:41:38
26
61010129
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:57:00
108 
27
61010131
บ้านบ่อทับใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:56:29
28
61010132
วัดหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:38:46
29
61010133
บ้านหนองจิกยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:40:05
30
61010134
วัดหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:57:15
31
61010154
บ้านใหม่คลองอังวะ
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:56:39
15 
32
61010155
บ้านอีมาดอีทราย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:30:39
18 
33
61010156
บ้านคลองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:07:43
18 
34
61010157
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:17:46
35
61010158
วัดทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:41:17
16 
36
61010159
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:22:38
21 
37
61010160
บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:39:22
38
61010161
บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:41:55
39
61010162
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:03:50
40
61010163
บ้านใหม่ร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:56:53
41
61010164
บ้านเจ้าวัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:26:29
11 
42
61010165
วัดทัพคล้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:36:18
11 
43
61010166
วัดทัพหมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:53:30
34 
44
61010167
วัดทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:25:20
13 
45
61010169
บ้านพุต่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:50:23
46
61010170
บ้านใหม่หนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:50:50
47
61010171
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:16:35
48
61010172
บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 08:48:23
49
61010173
บ้านวังตอสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:36:42
50
61010174
บ้านพุบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:56:22
51
61010175
อนุบาลบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:24:58
36 
52
61010176
บ้านศาลาคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:57:05
53
61010177
บ้านห้วยป่าปก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:43:52
54
61010178
วัดสะนำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:26:43
12 
55
61010179
บ้านหินตุ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 07:38:18
56
61010180
สง่ารวมราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:04:01
57
61010181
บ้านใหม่คลองเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 20:56:31
58
61010182
บ้านเขาลูกโล่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:10:21
13 
59
61010183
บ้านหนองอาสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:23:39
60
61010184
บ้านคลองโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:18:45
61
61010185
ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:16:07
30 
62
61010186
บ้านตะกรุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:02:38
63
61010187
บ้านหนองแกเชียงราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:21:35
64
61010189
บ้านคลองตะขาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:07:01
65
61010191
บ้านวังพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:26:08
66
61010192
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:03:49
11 
67
61010193
บ้านจัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:08:19
13 
68
61010195
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:06:29
17 
69
61010196
บ้านหนองไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:19:05
70
61010197
บ้านหนองบ่มกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:29:00
11 
71
61010198
บ้านหินงามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:55:50
72
61010199
บ้านลานคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:00:21
73
61010200
บ้านทุ่งนาสวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:03:16
74
61010201
บ้านห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:22:47
11 
75
61010202
บ้านนาทุ่งเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:03:20
76
61010203
วัดผาทั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:49:58
12 
77
61010204
วัดห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:28:12
17 
78
61010205
บ้านร่องมะดูก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:48:56
79
61010206
บ้านหนองฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:25:08
17 
80
61010207
บ้านหูช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:17:55
21 
81
61010208
บ้านซับสุราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:44:15
82
61010209
บ้านบุ่งฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:32:24
83
61010210
บ้านน้ำวิ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:31:52
84
61010211
บ้านเขาน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:40:03
85
61010212
บ้านห้วยโศก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:32:47
86
61010213
ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:13:43
17 
87
61010214
บ้านน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:28:03
88
61010215
บ้านโกรกลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:12:19
20 
89
61010216
บ้านบุ่งกะเซอร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:07:11
90
61010217
วัดเขาผาแรต
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:05:24
91
61010218
บ้านเนินมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:12:35
17 
92
61010220
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:28:09
93
61010221
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:23:25
94
61010222
ชุมชนบ้านประดู่ยืน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:44:37
95
61010223
บ้านทุ่งสามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:42:31
18 
96
61010224
บ้านหนองผักกาด
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:26:05
10 
97
61010225
บ้านทัพยายปอน
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:59:23
11 
98
61010226
บ้านป่าอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:47:11
15 
99
61010227
วัดเขาฆ้องชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:47:10
11 
100
61010228
รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:38:06
20 
101
61010229
บ้านคลองชะนี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:58:24
11 
102
61010230
บ้านเขาวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:30:00
11 
103
61010231
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:06:39
21 
104
61010232
ห้วยขาแข้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:42:57
21 
105
61010234
บ้านโป่งสามสิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:03:33
16 
106
61010235
บ้านห้วยเปล้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:22:24
31 
107
61010236
บ้านปางไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:01:13
12 
108
61010237
บ้านนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:14:52
109
61010238
วัดเขาพระยาสังฆาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:26:57
18 
110
61010239
บ้านร่องตาที
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:57:24
16 
111
61010240
บ้านเพชรน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:28:06
112
61010241
อนุบาลลานสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:28:37
40 
113
61010242
บ้านโป่งข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:44:01
114
61010243
บ้านสมอทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:09:49
11 
115
61010244
บ้านคลองแห้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:21:32
11 
116
61010245
บ้านตลิ่งสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:08:55
15 
117
61010246
บ้านหนองผักแพว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:37:36
118
61010248
บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:09:32
119
61010249
ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:58:21
120
61010250
บ้านหนองมะสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:33:29
18 
121
61010252
อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:44:01
14 
122
61010253
อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:46:49
123
61010254
บ้านหินโหง่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:33:36
124
61010255
ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:21:42
14 
125
61010256
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:59:38
16 
     
125 (100.00%)