ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 110 (100.00%)
1
63010001
บ้านตลุกกลางทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 16:24:38
2
63010002
บ้านเนินมะลื่น
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 09:02:14
3
63010003
บ้านลานมะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:13:18
4
63010004
บ้านคลองสัก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 19:25:05
5
63010005
อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:59:53
6
63010006
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:24:17
7
63010007
บ้านชะลาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 13:42:36
8
63010008
บ้านลานห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:45:03
9
63010009
บ้านตลุกป่าตาล
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:01:15
10
63010010
บ้านโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:17:01
11
63010011
บ้านหนองนกปีกกา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 20:50:27
12
63010012
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:41:56
13
63010013
บ้านโพรงตะเข้
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:08:23
14
63010014
บ้านชะลาดระฆัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:04:06
15
63010015
บ้านมูเซอ
ยืนยันแล้ว
2016-06-21 21:05:04
16
63010016
บ้านลานสาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:50:57
17
63010017
บ้านห้วยเหลือง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:00:37
18
63010018
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 12:57:19
19
63010019
บ้านห้วยนึ่ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 16:01:29
20
63010020
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:34:53
21
63010021
บ้านหนองกระโห้
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 08:05:05
22
63010022
ชุมชนบ้านไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 18:01:57
23
63010023
ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 19:13:03
24
63010024
บ้านลานเต็ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:48:16
25
63010025
บ้านหนองร่ม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:52:22
26
63010026
บ้านวังประจบ
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 19:44:25
27
63010027
น้ำดิบพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:04:17
28
63010028
หนองเสือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:13:43
29
63010029
บ้านสะแกเครือ
ยืนยันแล้ว
2016-07-07 10:41:24
30
63010030
บ้านเกาะอ้ายด้วน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:25:16
31
63010031
บ้านน้ำด้วน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 12:03:18
32
63010033
ชุมชนบ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 12:01:16
33
63010034
บ้านท่าไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:13:47
34
63010036
บ้านหนองบัวใต้
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:21:59
35
63010037
บ้านคลองห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:08:16
36
63010038
บ้านท่าเล่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:18:40
37
63010039
เด่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:01:34
38
63010040
วัดปากห้วยไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:02:56
39
63010041
บ้านหนองบัวเหนือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:03:41
40
63010042
ตากสินราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2016-07-07 10:41:46
41
63010043
อนุบาลตาก
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:27:37
42
63010044
ศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:00:44
43
63010045
ชูวิชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 11:52:52
44
63010046
ชุมชนบ้านแม่ยะ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:56:58
45
63010047
บ้านแม่พะยวบ
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:29:15
46
63010048
สว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-07-08 16:03:05
47
63010049
บ้านตากประถมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:16:21
48
63010050
บ้านหนองชะลาบ
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:33:04
49
63010051
วัดพระธาตุน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:23:21
50
63010052
ชุมชนวัดสันป่าลาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 12:25:36
51
63010053
อนุบาลรอดบำรุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:03:15
52
63010054
ประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2016-07-14 10:21:09
53
63010055
บ้านวังไม้ส้าน
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:49:12
54
63010056
บ้านปากวัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:38:49
55
63010057
บ้านฉลอม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 15:10:23
56
63010058
บ้านห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:20:33
57
63010059
บ้านท้องฟ้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:12:37
58
63010060
ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:51:10
59
63010061
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:44:13
60
63010062
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:20:40
61
63010063
บ้านทุ่งกระเชาะ
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:20:03
62
63010064
ยางโองน้ำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 08:43:52
63
63010065
เด่นไม้ซุงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:24:28
64
63010066
บ้านห้วยแม่บอน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 13:32:33
65
63010067
บ้านแม่สลิด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:54:07
66
63010068
บ้านสันกลาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 23:08:51
67
63010069
บ้านยางโองนอก
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 08:41:15
68
63010070
เสริมปัญญา
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:37:42
69
63010071
บ้านเกาะลาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 23:37:59
70
63010072
บ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:41:08
71
63010073
บ้านสันป่าป๋วย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:31:21
72
63010074
บ้านโสมง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:09:36
73
63010075
บ้านอูมวาบ
ยืนยันแล้ว
2016-07-23 13:37:34
74
63010076
หินลาดนาไฮวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:57:09
75
63010077
บ้านหนองเชียงคา
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:18:29
76
63010078
ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 12:54:56
77
63010080
บ้านท่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:14:01
78
63010081
บ้านคลองไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:37:30
79
63010082
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 22:21:20
80
63010083
บ้านวังโพ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 16:34:24
81
63010084
บ้านดงลาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:21:11
82
63010085
หมู่บ้านตัวอย่าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:11:17
83
63010086
บ้านนาตาโพ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:42:29
84
63010087
วังหวายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 11:44:07
85
63010088
บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 09:25:55
86
63010089
บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:48:00
87
63010090
อนุบาลบ้านท่าปุย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:49:33
88
63010091
เขื่อนภูมิพล
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:42:18
89
63010092
ชุมชนชลประทานรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:58:56
90
63010093
บ้านสามเงา
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 20:18:18
91
63010094
บ้านป่ายางใต้
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:00:02
92
63010095
บ้านป่ายางตะวันตก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:12:41
93
63010096
วัดสามเงา
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 08:41:50
94
63010097
บ้านท่าปุยตก
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:18:26
95
63010098
บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:31:45
96
63010099
อนุบาลวังเจ้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:57:38
97
63010100
เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:53:45
98
63010101
ดงซ่อมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:19:10
99
63010102
บ้านใหม่เสรีธรรม
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 13:46:36
100
63010103
บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:16:22
101
63010104
ผาผึ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:02:45
102
63010105
บ้านตะเคียนด้วน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:07:38
103
63010106
บ้านวังตำลึง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 08:57:02
104
63010107
บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:09:47
105
63010108
ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:58:13
106
63010109
บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:19:43
107
63010110
บ้านทุ่งกง
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 10:41:44
108
63010111
บ้านท่าตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:27:53
109
63010112
บ้านวังน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 20:31:40
110
63010113
บ้านศรีคีรีรักษ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 18:46:19
     
110 (100.00%)