ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 0 (0.00%)
1
63010001
บ้านตลุกกลางทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
2
63010002
บ้านเนินมะลื่น
ยังไม่ยืนยัน
3
63010003
บ้านลานมะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
4
63010004
บ้านคลองสัก
ยังไม่ยืนยัน
5
63010005
อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ยังไม่ยืนยัน
6
63010006
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
7
63010007
บ้านชะลาด
ยังไม่ยืนยัน
8
63010008
บ้านลานห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
9
63010009
บ้านตลุกป่าตาล
ยังไม่ยืนยัน
10
63010010
บ้านโป่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
11
63010011
บ้านหนองนกปีกกา
ยังไม่ยืนยัน
12
63010012
บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
13
63010013
บ้านโพรงตะเข้
ยังไม่ยืนยัน
14
63010014
บ้านชะลาดระฆัง
ยังไม่ยืนยัน
15
63010015
บ้านมูเซอ
ยังไม่ยืนยัน
16
63010016
บ้านลานสาง
ยังไม่ยืนยัน
17
63010017
บ้านห้วยเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
18
63010018
บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
19
63010019
บ้านห้วยนึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
20
63010020
บ้านวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
21
63010021
บ้านหนองกระโห้
ยังไม่ยืนยัน
22
63010022
ชุมชนบ้านไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
23
63010023
ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
24
63010024
บ้านลานเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
25
63010025
บ้านหนองร่ม
ยังไม่ยืนยัน
26
63010026
บ้านวังประจบ
ยังไม่ยืนยัน
27
63010027
น้ำดิบพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28
63010028
หนองเสือพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29
63010029
บ้านสะแกเครือ
ยังไม่ยืนยัน
30
63010030
บ้านเกาะอ้ายด้วน
ยังไม่ยืนยัน
31
63010031
บ้านน้ำด้วน
ยังไม่ยืนยัน
32
63010033
ชุมชนบ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
33
63010034
บ้านท่าไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
34
63010036
บ้านหนองบัวใต้
ยังไม่ยืนยัน
35
63010037
บ้านคลองห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
36
63010038
บ้านท่าเล่
ยังไม่ยืนยัน
37
63010039
เด่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38
63010040
วัดปากห้วยไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
39
63010041
บ้านหนองบัวเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
40
63010042
ตากสินราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
41
63010043
อนุบาลตาก
ยังไม่ยืนยัน
42
63010044
ศรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43
63010045
ชูวิชาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
44
63010046
ชุมชนบ้านแม่ยะ
ยังไม่ยืนยัน
45
63010047
บ้านแม่พะยวบ
ยังไม่ยืนยัน
46
63010048
สว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47
63010049
บ้านตากประถมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48
63010050
บ้านหนองชะลาบ
ยังไม่ยืนยัน
49
63010051
วัดพระธาตุน้อย
ยังไม่ยืนยัน
50
63010052
ชุมชนวัดสันป่าลาน
ยังไม่ยืนยัน
51
63010053
อนุบาลรอดบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
52
63010054
ประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
53
63010055
บ้านวังไม้ส้าน
ยังไม่ยืนยัน
54
63010056
บ้านปากวัง
ยังไม่ยืนยัน
55
63010057
บ้านฉลอม
ยังไม่ยืนยัน
56
63010058
บ้านห้วยพลู
ยังไม่ยืนยัน
57
63010059
บ้านท้องฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
58
63010060
ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
59
63010061
บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
60
63010062
บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
61
63010063
บ้านทุ่งกระเชาะ
ยังไม่ยืนยัน
62
63010064
ยางโองน้ำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
63
63010065
เด่นไม้ซุงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
64
63010066
บ้านห้วยแม่บอน
ยังไม่ยืนยัน
65
63010067
บ้านแม่สลิด
ยังไม่ยืนยัน
66
63010068
บ้านสันกลาง
ยังไม่ยืนยัน
67
63010069
บ้านยางโองนอก
ยังไม่ยืนยัน
68
63010070
เสริมปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
69
63010071
บ้านเกาะลาน
ยังไม่ยืนยัน
70
63010072
บ้านน้ำดิบ
ยังไม่ยืนยัน
71
63010073
บ้านสันป่าป๋วย
ยังไม่ยืนยัน
72
63010074
บ้านโสมง
ยังไม่ยืนยัน
73
63010075
บ้านอูมวาบ
ยังไม่ยืนยัน
74
63010076
หินลาดนาไฮวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
75
63010077
บ้านหนองเชียงคา
ยังไม่ยืนยัน
76
63010078
ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
77
63010080
บ้านท่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
78
63010081
บ้านคลองไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
79
63010082
บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
80
63010083
บ้านวังโพ
ยังไม่ยืนยัน
81
63010084
บ้านดงลาน
ยังไม่ยืนยัน
82
63010085
หมู่บ้านตัวอย่าง
ยังไม่ยืนยัน
83
63010086
บ้านนาตาโพ
ยังไม่ยืนยัน
84
63010087
วังหวายวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
85
63010088
บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
ยังไม่ยืนยัน
86
63010089
บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
ยังไม่ยืนยัน
87
63010090
อนุบาลบ้านท่าปุย
ยังไม่ยืนยัน
88
63010091
เขื่อนภูมิพล
ยังไม่ยืนยัน
89
63010092
ชุมชนชลประทานรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
90
63010093
บ้านสามเงา
ยังไม่ยืนยัน
91
63010094
บ้านป่ายางใต้
ยังไม่ยืนยัน
92
63010095
บ้านป่ายางตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
93
63010096
วัดสามเงา
ยังไม่ยืนยัน
94
63010097
บ้านท่าปุยตก
ยังไม่ยืนยัน
95
63010098
บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
96
63010099
อนุบาลวังเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
97
63010100
เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
98
63010101
ดงซ่อมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
99
63010102
บ้านใหม่เสรีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
100
63010103
บ้านหนองปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
101
63010104
ผาผึ้งวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
102
63010105
บ้านตะเคียนด้วน
ยังไม่ยืนยัน
103
63010106
บ้านวังตำลึง
ยังไม่ยืนยัน
104
63010107
บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
105
63010108
ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
ยังไม่ยืนยัน
106
63010109
บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
107
63010110
บ้านทุ่งกง
ยังไม่ยืนยัน
108
63010111
บ้านท่าตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
109
63010112
บ้านวังน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
110
63010113
บ้านศรีคีรีรักษ์
ยังไม่ยืนยัน
     
0 (0.00%)