ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 109 (80.74%)
1
64010001
วัดยางเอน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 18:12:35
2
64010002
วัดตาลเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:32:52
3
64010003
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:29:16
4
64010004
บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 07:12:57
5
64010005
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 21:33:21
6
64010006
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
7
64010007
บ้านเพชรไฝ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:43:57
8
64010009
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
9
64010010
บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:35:45
10
64010011
บ้านเหมืองตามุก
ยังไม่ยืนยัน
11
64010012
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:54:45
12
64010013
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
ยังไม่ยืนยัน
13
64010014
วัดคุ้งยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:52:24
14
64010016
บ้านคลองปลายนา
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 10:33:58
15
64010019
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:34:26
16
64010020
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
17
64010021
อนุบาลสุโขทัย
ยังไม่ยืนยัน
18
64010022
บ้านปากแคว
ยังไม่ยืนยัน
19
64010023
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:37:15
20
64010024
วัดปากพระ
ยังไม่ยืนยัน
21
64010025
วัดลัดทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
22
64010026
บ้านวังขวาก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 20:55:36
23
64010027
บ้านหนองพยอม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:24:18
24
64010028
บ้านจอมสังข์
ยืนยันแล้ว
2016-06-21 17:58:28
25
64010029
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:18:08
26
64010030
วัดเชตุพน
ยังไม่ยืนยัน
27
64010031
บ้านมนต์คีรี
ยังไม่ยืนยัน
28
64010032
บ้านปากคลอง
ยังไม่ยืนยัน
29
64010033
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:01:23
30
64010034
บ้านวังวน
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:10:18
31
64010035
อนุบาลเมืองสุโขทัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 19:36:23
32
64010036
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:20:57
33
64010039
บ้านวังทองแดง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:21:18
34
64010040
บ้านสำนัก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:08:44
35
64010041
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 07:56:02
36
64010042
วัดหนองตาโชติ
ยังไม่ยืนยัน
37
64010043
บ้านราวรังงาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:19:08
38
64010045
บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:28:32
39
64010046
บ้านวังหาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 20:10:04
40
64010047
บ้านคลองไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:03:30
41
64010048
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 05:57:39
42
64010049
บ้านลานกระบือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 22:17:09
43
64010050
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:34:55
44
64010051
บ้านวังแดด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 07:49:15
45
64010053
บ้านหนองจัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:13:45
46
64010054
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:12:11
47
64010055
เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 20:55:45
48
64010056
บ้านหนองเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 06:12:44
49
64010057
บ้านวังโคนเปือย
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 09:12:54
50
64010058
บ้านวังไทร
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 09:35:32
51
64010059
บ้านปากคลองร่วม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:20:30
52
64010060
บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:04:04
53
64010061
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 16:08:02
54
64010062
บ้านลานทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:35:19
55
64010063
บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:07:42
56
64010064
บ้านหนองสองตอน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:41:02
57
64010065
บ้านหนองตม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:04:47
58
64010066
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 22:02:30
59
64010067
บ้านหนองจิกตีนเนิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:08:17
60
64010068
บ้านหนองไม้กอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 21:00:16
61
64010069
บ้านวังตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:16:21
62
64010071
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:15:48
63
64010072
บ้านยางแหลม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 16:34:20
64
64010073
บ้านเนินประดู่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:41:06
65
64010074
วัดหนองกก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:17:21
66
64010075
บ้านวังกร่าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 09:18:56
67
64010076
บ้านยางเมือง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:39:55
68
64010077
บ้านคลองน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 21:42:27
69
64010079
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:43:21
70
64010082
บ้านนาเชิงคีรี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:51:25
71
64010083
บ้านขุนนาวัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:54:52
72
64010084
บ้านโว้งบ่อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:17:28
73
64010085
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 07:09:54
74
64010086
บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:51:00
75
64010087
บ้านเขาทองผางับ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 19:51:34
76
64010088
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:11:03
77
64010089
บ้านลานเอื้อง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 20:56:56
78
64010090
มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 19:17:41
79
64010091
บ้านเนินยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:05:44
80
64010092
บ้านนากาหลง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:13:26
81
64010093
บ้านป้อมประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 22:10:44
82
64010094
บ้านนาไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 22:12:36
83
64010095
บ้านนาสระลอย
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 18:19:25
84
64010096
บ้านหนองตลับ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 16:33:41
85
64010097
ศรีคีรีมาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:16:06
86
64010099
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 21:31:29
87
64010100
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:24:10
88
64010102
บ้านหนองกระดิ่ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 23:12:03
89
64010103
บ้านลำคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:41:58
90
64010104
บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:17:33
91
64010105
บ้านใหม่เจริญผล
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:57:20
92
64010106
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:20:48
93
64010107
หนองบัวเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 15:57:12
94
64010108
วัดมุจลินทาราม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 21:08:19
95
64010109
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:54:24
96
64010110
บ้านบึงหญ้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:14:21
97
64010111
วัดปรักรัก
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:30:22
98
64010112
วัดกกแรต
ยังไม่ยืนยัน
99
64010113
บ้านคลองตะเข้
ยังไม่ยืนยัน
100
64010114
บ้านประดู่เฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
101
64010115
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
102
64010116
วัดสงฆาราม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:34:50
103
64010119
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
104
64010120
บ้านหนองสามพญา
ยังไม่ยืนยัน
105
64010121
วัดศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:07:35
106
64010122
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:59:19
107
64010123
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:45:09
108
64010124
วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:35:17
109
64010125
บ้านโป่งแค
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:01:40
110
64010126
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:00:35
111
64010127
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 19:10:35
112
64010128
บ้านหนองมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:35:02
113
64010129
วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:01:59
114
64010130
บ้านวังขวัญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:56:05
115
64010131
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:42:15
116
64010132
บ้านหนองเสาเถียร
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 21:05:27
117
64010133
บ้านป่ามะม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:36:40
118
64010134
บ้านดงเดือย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:14:19
119
64010135
บ้านโพธิ์หอม
ยังไม่ยืนยัน
120
64010136
วัดดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
121
64010137
บ้านยางแดน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:31:56
122
64010138
บ้านดอนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:03:43
123
64010139
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:40:28
124
64010140
วัดท่าฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
125
64010141
วัดหางตลาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:59:30
126
64010143
บ้านน้ำเรื่อง
ยังไม่ยืนยัน
127
64010144
อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:27:56
128
64010145
บ้านใหม่สุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
129
64010146
บ้านใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:24:14
130
64010147
บ้านข่อยสองนาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:36:18
131
64010148
วัดทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:52:44
132
64010149
วัดเต่าทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:34:18
133
64010150
วัดใหม่ไทยบำรุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:15:21
134
64010151
บ้านหนองตูม
ยังไม่ยืนยัน
135
64010152
บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
     
109 (80.74%)