ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 108 (80.00%)
1
64010001
วัดยางเอน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 18:12:35
2
64010002
วัดตาลเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:32:52
3
64010003
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:29:16
4
64010004
บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 07:12:57
5
64010005
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 21:33:21
6
64010006
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
7
64010007
บ้านเพชรไฝ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:43:57
8
64010009
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
9
64010010
บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:35:45
10
64010011
บ้านเหมืองตามุก
ยังไม่ยืนยัน
11
64010012
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:54:45
12
64010013
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
ยังไม่ยืนยัน
13
64010014
วัดคุ้งยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:52:24
14
64010016
บ้านคลองปลายนา
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 10:33:58
15
64010019
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:34:26
16
64010020
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
17
64010021
อนุบาลสุโขทัย
ยังไม่ยืนยัน
18
64010022
บ้านปากแคว
ยังไม่ยืนยัน
19
64010023
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:37:15
20
64010024
วัดปากพระ
ยังไม่ยืนยัน
21
64010025
วัดลัดทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
22
64010026
บ้านวังขวาก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 20:55:36
23
64010027
บ้านหนองพยอม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:24:18
24
64010028
บ้านจอมสังข์
ยืนยันแล้ว
2016-06-21 17:58:28
25
64010029
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:18:08
26
64010030
วัดเชตุพน
ยังไม่ยืนยัน
27
64010031
บ้านมนต์คีรี
ยังไม่ยืนยัน
28
64010032
บ้านปากคลอง
ยังไม่ยืนยัน
29
64010033
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:01:23
30
64010034
บ้านวังวน
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:10:18
31
64010035
อนุบาลเมืองสุโขทัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 19:36:23
32
64010036
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:20:57
33
64010039
บ้านวังทองแดง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:21:18
34
64010040
บ้านสำนัก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:08:44
35
64010041
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 07:56:02
36
64010042
วัดหนองตาโชติ
ยังไม่ยืนยัน
37
64010043
บ้านราวรังงาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:19:08
38
64010045
บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:28:32
39
64010046
บ้านวังหาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 20:10:04
40
64010047
บ้านคลองไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:03:30
41
64010048
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 05:57:39
42
64010049
บ้านลานกระบือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 22:17:09
43
64010050
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:34:55
44
64010051
บ้านวังแดด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 07:49:15
45
64010053
บ้านหนองจัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:13:45
46
64010054
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:12:11
47
64010055
เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 20:55:45
48
64010056
บ้านหนองเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 06:12:44
49
64010057
บ้านวังโคนเปือย
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 09:12:54
50
64010058
บ้านวังไทร
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 09:35:32
51
64010059
บ้านปากคลองร่วม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:20:30
52
64010060
บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:04:04
53
64010061
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 16:08:02
54
64010062
บ้านลานทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:35:19
55
64010063
บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:07:42
56
64010064
บ้านหนองสองตอน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:41:02
57
64010065
บ้านหนองตม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:04:47
58
64010066
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 22:02:30
59
64010067
บ้านหนองจิกตีนเนิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:08:17
60
64010068
บ้านหนองไม้กอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 21:00:16
61
64010069
บ้านวังตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:16:21
62
64010071
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:15:48
63
64010072
บ้านยางแหลม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 16:34:20
64
64010073
บ้านเนินประดู่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:41:06
65
64010074
วัดหนองกก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:17:21
66
64010075
บ้านวังกร่าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 09:18:56
67
64010076
บ้านยางเมือง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:39:55
68
64010077
บ้านคลองน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 21:42:27
69
64010079
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:43:21
70
64010082
บ้านนาเชิงคีรี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:51:25
71
64010083
บ้านขุนนาวัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:54:52
72
64010084
บ้านโว้งบ่อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:17:28
73
64010085
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 07:09:54
74
64010086
บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:51:00
75
64010087
บ้านเขาทองผางับ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 19:51:34
76
64010088
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:11:03
77
64010089
บ้านลานเอื้อง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 20:56:56
78
64010090
มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 19:17:41
79
64010091
บ้านเนินยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:05:44
80
64010092
บ้านนากาหลง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:13:26
81
64010093
บ้านป้อมประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 22:10:44
82
64010094
บ้านนาไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 22:12:36
83
64010095
บ้านนาสระลอย
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 18:19:25
84
64010096
บ้านหนองตลับ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 16:33:41
85
64010097
ศรีคีรีมาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:16:06
86
64010099
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 21:31:29
87
64010100
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:24:10
88
64010102
บ้านหนองกระดิ่ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 23:12:03
89
64010103
บ้านลำคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:41:58
90
64010104
บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:17:33
91
64010105
บ้านใหม่เจริญผล
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:57:20
92
64010106
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:20:48
93
64010107
หนองบัวเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 15:57:12
94
64010108
วัดมุจลินทาราม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 21:08:19
95
64010109
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:54:24
96
64010110
บ้านบึงหญ้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:14:21
97
64010111
วัดปรักรัก
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:30:22
98
64010112
วัดกกแรต
ยังไม่ยืนยัน
99
64010113
บ้านคลองตะเข้
ยังไม่ยืนยัน
100
64010114
บ้านประดู่เฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
101
64010115
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
102
64010116
วัดสงฆาราม
ยังไม่ยืนยัน
103
64010119
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
104
64010120
บ้านหนองสามพญา
ยังไม่ยืนยัน
105
64010121
วัดศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:07:35
106
64010122
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:59:19
107
64010123
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:45:09
108
64010124
วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:35:17
109
64010125
บ้านโป่งแค
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:01:40
110
64010126
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:00:35
111
64010127
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 19:10:35
112
64010128
บ้านหนองมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:35:02
113
64010129
วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:01:59
114
64010130
บ้านวังขวัญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:56:05
115
64010131
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:42:15
116
64010132
บ้านหนองเสาเถียร
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 21:05:27
117
64010133
บ้านป่ามะม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:36:40
118
64010134
บ้านดงเดือย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:14:19
119
64010135
บ้านโพธิ์หอม
ยังไม่ยืนยัน
120
64010136
วัดดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
121
64010137
บ้านยางแดน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:31:56
122
64010138
บ้านดอนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:03:43
123
64010139
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:40:28
124
64010140
วัดท่าฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
125
64010141
วัดหางตลาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:59:30
126
64010143
บ้านน้ำเรื่อง
ยังไม่ยืนยัน
127
64010144
อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:27:56
128
64010145
บ้านใหม่สุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
129
64010146
บ้านใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:24:14
130
64010147
บ้านข่อยสองนาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:36:18
131
64010148
วัดทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:52:44
132
64010149
วัดเต่าทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:34:18
133
64010150
วัดใหม่ไทยบำรุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:15:21
134
64010151
บ้านหนองตูม
ยังไม่ยืนยัน
135
64010152
บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
     
108 (80.00%)