ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 162 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 162 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
64020001
บ้านดงคู่
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 09:35:45
19 
2
64020002
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 09:27:41
19 
3
64020003
บ้านห้วยติ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:26:02
10 
4
64020004
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 23:09:22
5
64020005
บ้านศาลาไก่ฟุบ
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 14:15:45
6
64020006
บ้านลำโชค
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 16:45:53
7
64020007
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:17:32
10 
8
64020008
บ้านแม่ท่าแพ
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 09:23:06
22 
9
64020009
บ้านห้วยหยวก
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:17:43
10
64020010
บ้านแก่ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 19:40:51
13 
11
64020011
บ้านศรีสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 17:12:48
12
64020012
บ้านปากคะยาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 10:59:54
21 
13
64020013
บ้านตึก
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:00:10
10 
14
64020014
วัดภูนก
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 14:50:57
15
64020015
บ้านนาต้นจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:18:09
16
64020016
บ้านหมอนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:18:18
17
64020018
บ้านดงย่าปา
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 17:14:53
18
64020019
บ้านแม่คุ
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 21:37:11
10 
19
64020020
บ้านห้วยตม
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 17:15:12
20
64020021
บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:18:22
21
64020022
บ้านแม่ราก
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:18:26
22
64020023
บ้านทุ่งพล้อ
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:18:29
10 
23
64020024
บ้านดอยไก่เขี่ย
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:18:34
24
64020025
วัดวังค่า
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 09:50:01
25
64020027
บ้านแม่สำ
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 10:48:09
26
64020029
บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 10:06:10
12 
27
64020030
บ้านดอนระเบียง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:44:11
28
64020032
แม่สานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:18:37
29
64020033
บ้านปากสาน
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 09:58:37
30
64020034
บ้านสันหีบ
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:18:40
19 
31
64020036
บ้านแม่สาน
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:19:05
32
64020037
บ้านแม่ฮู้
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 09:35:58
33
64020038
บ้านปางสา
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:19:23
10 
34
64020039
บ้านโป่งตีนตั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 09:02:16
35
64020040
บ้านสุเม่น
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:19:26
19 
36
64020041
บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:00:27
16 
37
64020042
บ้านแม่เทิน
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 10:04:18
23 
38
64020043
บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:28:12
39
64020044
บ้านห้วยโป้
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 12:44:16
20 
40
64020045
บ้านสะท้อ
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:19:27
41
64020046
บ้านผาเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 19:31:37
17 
42
64020047
ไชยะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:19:46
25 
43
64020048
บ้านป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 10:04:29
17 
44
64020049
หมอนสูงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:31:27
45
64020050
บ้านวังยายมาก
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:35:11
46
64020051
บ้านท่าชัย
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:20:11
11 
47
64020053
วัดตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 14:47:23
11 
48
64020055
บ้านพระปรางค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 16:11:53
49
64020057
วัดโบราณหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:53:25
14 
50
64020058
วัดแสนตอ
ยืนยันแล้ว
2020-02-07 10:46:36
10 
51
64020059
บ้านสารจิตร
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 16:00:45
23 
52
64020060
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:54:36
10 
53
64020061
บ้านเกาะน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 11:56:38
54
64020062
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:06:20
55
64020063
หนองอ้อบำเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 09:54:15
10 
56
64020064
บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:34:46
57
64020065
วัดเกาะน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 15:26:58
58
64020067
หาดเสี้ยววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:20:20
15 
59
64020068
อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 21:41:21
44 
60
64020071
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:03:57
10 
61
64020072
บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 17:09:43
12 
62
64020074
บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 15:28:39
28 
63
64020076
บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 14:12:51
11 
64
64020077
บ้านเตว็ดกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 20:58:26
10 
65
64020078
วัดศรีสังวร
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 16:24:52
11 
66
64020080
บ้านทับผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 12:09:10
67
64020081
มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 14:04:48
11 
68
64020082
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 15:19:09
14 
69
64020083
บ้านเขาดินไพรวัน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 20:14:52
13 
70
64020084
บ้านโซกเปือย
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 14:15:32
71
64020085
บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-02-07 22:04:25
72
64020086
บ้านนาขุนไกร
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 07:49:56
73
64020087
บ้านวังพิกุล
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 21:09:16
16 
74
64020088
บ้านวังสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-02-07 13:24:56
75
64020089
บ้านซ่าน
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 15:23:32
22 
76
64020090
บ้านปากคลองแดน
ยืนยันแล้ว
2019-11-25 10:20:12
77
64020091
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 16:34:58
78
64020093
บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 19:54:58
13 
79
64020094
บ้านดอนจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:01:25
12 
80
64020095
บ้านบุ่งสัก
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 15:30:24
81
64020097
บ้านราวต้นจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 02:41:21
12 
82
64020098
บ้านวังไฟไหม้
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:58:09
13 
83
64020099
บ้านท่ามักกะสัง
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 12:28:27
18 
84
64020100
บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
2020-02-11 09:03:35
85
64020103
บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 20:03:23
15 
86
64020104
บ้านโคกกะทือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 12:50:14
87
64020105
วัดวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-02-11 09:13:18
88
64020107
ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 15:59:16
89
64020108
บ้านสันติพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 09:26:54
10 
90
64020109
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 15:38:09
91
64020110
วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:33:57
11 
92
64020111
เทวัญอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 11:11:56
12 
93
64020112
อนุบาลศรีสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 17:15:24
45 
94
64020113
วัดบ้านกรุ
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 15:58:16
11 
95
64020115
วัดคลองกระจง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 18:53:37
96
64020116
วัดกรงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:47:34
97
64020118
บ้านไผ่ตะล่อม
ยืนยันแล้ว
2020-02-08 16:11:10
98
64020119
ชุมชนบ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:40:52
99
64020120
บ้านวังแร่
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 22:00:51
18 
100
64020122
บ้านท่าทอง
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 14:50:37
101
64020124
บ้านหนองป่าตอ
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 09:27:17
102
64020126
บ้านดงไทยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 15:08:16
17 
103
64020128
บ้านเขาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:02:23
10 
104
64020130
มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 21:05:04
10 
105
64020133
บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 20:40:48
16 
106
64020134
วัดปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-02-11 10:35:41
20 
107
64020135
บ้านไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 12:53:56
108
64020136
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 13:40:17
109
64020137
ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 20:47:49
110
64020138
บ้านป่ากุมเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 13:52:28
17 
111
64020139
วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 17:04:21
112
64020140
บ้านใหม่โพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 14:48:16
10 
113
64020141
บ้านนาพง
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 17:30:08
10 
114
64020142
บ้านขอนซุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 20:25:55
20 
115
64020143
บ้านคลองแห้ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 19:00:31
116
64020144
วัดปากคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 19:02:15
117
64020146
บ้านวัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 09:17:10
11 
118
64020148
วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 17:35:40
119
64020151
วัดไทรย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 13:17:15
120
64020153
อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 16:03:33
18 
121
64020154
วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 12:23:56
122
64020157
บ้านหนองกลับ
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:20:22
15 
123
64020158
วัดป่าถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:36:13
124
64020159
โรตารี่สวรรคโลก 1
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 14:47:30
125
64020160
ศึกษาเกษตรศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:04:55
16 
126
64020161
วัดศิริบูรณาราม
ยืนยันแล้ว
2020-02-07 09:22:15
127
64020162
บ้านทุ่งมหาชัย
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 13:44:35
128
64020163
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2019-11-14 13:29:22
21 
129
64020164
บ้านดงจันทน์
ยืนยันแล้ว
2020-02-07 10:12:44
130
64020165
บ้านบึงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 17:47:02
131
64020166
บ้านบึงสวย
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 17:24:42
132
64020167
บ้านน้ำขุม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 15:14:41
12 
133
64020168
วัดบ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:04:29
134
64020169
อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-02-07 09:01:17
58 
135
64020170
วัดบ้านเหมือง
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 17:18:56
136
64020171
บ้านตาลพร้า
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 22:16:01
137
64020172
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 19:01:29
17 
138
64020173
บ้านกลางดง
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 09:46:23
16 
139
64020174
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2020-02-07 17:16:47
140
64020175
บ้านโป่งฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 10:12:52
141
64020176
เชิงผา
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 17:51:39
10 
142
64020177
บ้านแม่บ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 16:20:09
143
64020178
บ้านแม่ทุเลาใน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 11:38:53
144
64020179
บ้านหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 12:09:30
145
64020180
บ้านบึงบอน
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 15:58:08
20 
146
64020181
บ้านห้วยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 14:54:48
147
64020182
บ้านไทยชนะศึก
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 22:10:01
14 
148
64020183
บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 12:29:04
21 
149
64020185
บ้านธารน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:18:20
10 
150
64020186
บ้านวังธาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 21:53:22
151
64020187
บ้านโซกม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:51:10
16 
152
64020188
อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 12:41:40
25 
153
64020189
บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 12:56:57
33 
154
64020191
บ้านแม่ทุเลา
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 14:09:37
12 
155
64020192
บ้านคลองสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 21:14:08
156
64020193
บ้านฝั่งหมิ่น
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 17:36:57
157
64020194
บ้านธารชะอม
ยืนยันแล้ว
2020-02-07 13:31:30
17 
158
64020195
บ้านหนองหมื่นชัย
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 15:41:00
159
64020198
บ้านหนองรังสิต
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:03:34
18 
160
64020199
บ้านแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 20:39:47
161
64020200
บ้านท่าวิเศษ
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 14:40:12
14 
162
64020201
บ้านลานตาเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-02-06 14:44:40
14 
     
162 (100.00%)