ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 127 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
65020001
วัดย่านยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:53:10
2
65020002
ราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:10:11
3
65020003
ราษฎร์ดำริ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:47:32
4
65020005
ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:08:31
17 
5
65020006
บ้านวังสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:11:08
12 
6
65020007
บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:20:18
11 
7
65020008
บ้านบุใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:34:25
8
65020009
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:08:45
10 
9
65020010
วัดราษฎร์สโมสร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 23:43:29
19 
10
65020011
วัดกรุงศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:49:44
12 
11
65020012
วัดบึงลำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:14:49
12
65020013
วัดแหลมพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:10:20
13
65020014
ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:20:46
29 
14
65020015
บ้านท่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:28:19
15
65020017
บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:22:59
16
65020018
บ้านหนองกลด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:44:31
17
65020019
วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:34:15
10 
18
65020020
วัดบางกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:31:14
10 
19
65020021
ศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 07:52:38
28 
20
65020024
วัดสิริสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:51:00
21
65020025
วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:43:52
22
65020026
วัดโคกสลุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:12:43
23
65020027
ประชาสรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:58:03
24
65020029
บ้านยางโทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:24:43
25
65020030
วัดท่านา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:42:49
26
65020031
วัดท่ามะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:43:37
11 
27
65020033
บ้านหนองสระพัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:45:37
28
65020034
วัดตายม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:42:54
29
65020035
รัฐราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:48:09
16 
30
65020036
วัดสนามคลีตะวันตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:00:00
14 
31
65020037
วัดสนามคลีตะวันออก
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:30:39
32
65020038
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:53:26
18 
33
65020039
บ้านโป่งปะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:04:19
12 
34
65020040
บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 06:26:37
19 
35
65020041
บ้านปากยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:13:54
18 
36
65020042
บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:13:19
18 
37
65020043
บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:53:50
38
65020044
ห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:43:01
19 
39
65020045
บ้านแก่งกุลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:20:39
11 
40
65020046
ราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:52:00
14 
41
65020048
บ้านบึงพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:00:44
20 
42
65020049
บ้านดินทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:30:45
43
65020050
บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:34:45
10 
44
65020051
ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 22:27:27
17 
45
65020052
บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:37:00
16 
46
65020053
วัดท่าหมื่นราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:35:00
20 
47
65020054
สามัคคีประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:12:13
48
65020057
บ้านหินประกาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:59:25
20 
49
65020058
บ้านใหม่ชัยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:31:08
20 
50
65020059
บ้านซำหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:07:34
18 
51
65020060
บ้านนาพราน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:06:48
17 
52
65020061
บ้านใหม่พนมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:31:43
53
65020062
บ้านป่าขนุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:27:33
54
65020063
บ้านน้ำริน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:44:32
19 
55
65020064
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:12:42
14 
56
65020065
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:55:31
57
65020066
บ้านน้ำยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 20:17:54
58
65020067
ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:32:12
24 
59
65020069
บ้านหนองงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:48:22
13 
60
65020070
สามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:51:17
61
65020071
วัดสุพรรณพนมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 21:21:58
17 
62
65020072
วัดพันชาลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 20:04:47
63
65020073
บ้านเนินไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:34:42
10 
64
65020074
บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:06:28
65
65020075
บ้านวังไม้ตอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:00:51
66
65020077
บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:22:27
16 
67
65020078
บ้านถ้ำเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:31:50
68
65020079
บ้านแม่ระกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:13:46
22 
69
65020080
บ้านเข็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:47:15
22 
70
65020081
บ้านดงพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:27:06
71
65020082
วัดดงข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:19:33
72
65020083
บึงราชนก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:31:10
73
65020084
คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:21:58
15 
74
65020085
บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:54:47
21 
75
65020086
วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:50:32
11 
76
65020087
บ้านวังพรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:02:27
77
65020088
พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:13:07
86 
78
65020089
บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:13:04
17 
79
65020090
บ้านแก่งจูงนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:56:31
17 
80
65020091
ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:46:21
18 
81
65020092
บ้านวังนกแอ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:56:31
82
65020093
บ้านวังดินสอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:16:07
10 
83
65020094
บ้านป่ามะกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:05:40
84
65020095
บ้านน้ำพรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:45:47
16 
85
65020096
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:39:24
17 
86
65020097
บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:41:24
19 
87
65020098
บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:12:34
16 
88
65020099
บ้านตอเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:42:55
11 
89
65020100
บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:02:43
90
65020102
วัดวังพิกุล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:39:31
13 
91
65020103
บ้านคลองเป็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:36:50
92
65020104
บ้านคลองเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:39:24
93
65020106
บ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 20:49:29
14 
94
65020107
บ้านหนองพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:00:07
95
65020108
บ้านเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:33:37
20 
96
65020110
บ้านซำรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 05:30:05
18 
97
65020111
บ้านชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:36:54
22 
98
65020112
บ้านน้ำปาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:38:46
16 
99
65020113
วัดปลวกง่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:55:44
100
65020114
รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:19:55
19 
101
65020115
ชุมชนบ้านไทรย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:31:08
18 
102
65020116
บ้านหนองขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 20:16:25
10 
103
65020117
บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:04:10
17 
104
65020118
บ้านพุกระโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:20:02
105
65020119
บ้านโคกวังสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:45:58
106
65020120
บ้านผารังหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:43:40
107
65020121
บ้านเนินมะปราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:40:58
82 
108
65020122
เนินดินราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:37:35
109
65020123
บ้านใหม่ทองประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:38:01
14 
110
65020124
บ้านหนองขอนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 14:24:00
111
65020125
บ้านหนองไม้ยางดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:13:08
112
65020126
บ้านพัฒนาดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:40:21
19 
113
65020127
บ้านผาท่าพล
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:09:54
18 
114
65020128
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:12:53
18 
115
65020129
บ้านลำภาศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:48:45
15 
116
65020130
หัวเขาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 15:41:40
117
65020131
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:47:07
11 
118
65020132
บ้านห้วยบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:27:06
119
65020133
วัดบ้านมุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:35:00
17 
120
65020134
บ้านวังโพรง
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 12:56:08
14 
121
65020135
บ้านวังขวัญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:49:55
17 
122
65020136
บ้านเขาเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:43:12
123
65020137
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:29:33
124
65020138
บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:31:33
125
65020139
บ้านวังดินเหนียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:57:13
126
65020140
บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 21:15:38
15 
127
65020141
บ้านไทรดงยั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:01:31
15 
     
127 (100.00%)