ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 130 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 130 (100.00%)
1
65020001
วัดย่านยาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 09:08:55
2
65020002
ราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:10:59
3
65020003
ราษฎร์ดำริ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:35:13
4
65020005
ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 13:58:11
5
65020006
บ้านวังสาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 00:20:56
6
65020007
บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:36:26
7
65020008
บ้านบุใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 10:17:20
8
65020009
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:32:59
9
65020010
วัดราษฎร์สโมสร
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 13:12:14
10
65020011
วัดกรุงศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-08-30 16:48:37
11
65020012
วัดบึงลำ
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 13:58:26
12
65020013
วัดแหลมพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:48:34
13
65020014
ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 14:34:20
14
65020015
บ้านท่ายาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:09:57
15
65020016
บ้านสระเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 08:11:52
16
65020017
บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:03:02
17
65020018
บ้านหนองกลด
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:06:12
18
65020019
วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 11:15:34
19
65020020
วัดบางกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-08-10 20:40:15
20
65020021
ศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:22:38
21
65020024
วัดสิริสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-08-10 13:31:12
22
65020025
วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:54:08
23
65020026
วัดโคกสลุด
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:16:51
24
65020027
ประชาสรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:51:41
25
65020029
บ้านยางโทน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:54:50
26
65020030
วัดท่านา
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 14:31:13
27
65020031
วัดท่ามะขาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 10:31:29
28
65020033
บ้านหนองสระพัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 12:36:48
29
65020034
วัดตายม
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 09:35:13
30
65020035
รัฐราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:04:40
31
65020036
วัดสนามคลีตะวันตก
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:53:28
32
65020037
วัดสนามคลีตะวันออก
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 11:02:01
33
65020038
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:12:20
34
65020039
บ้านโป่งปะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:49:51
35
65020040
บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:04:33
36
65020041
บ้านปากยาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 08:27:58
37
65020042
บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ยืนยันแล้ว
2018-08-31 10:00:35
38
65020043
บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 14:52:58
39
65020044
ห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:03:22
40
65020045
บ้านแก่งกุลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 11:18:49
41
65020046
ราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 10:15:19
42
65020048
บ้านบึงพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 20:44:46
43
65020049
บ้านดินทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 08:30:09
44
65020050
บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:42:55
45
65020051
ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 14:38:53
46
65020052
บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:55:08
47
65020053
วัดท่าหมื่นราม
ยืนยันแล้ว
2018-08-24 12:24:21
48
65020054
สามัคคีประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 11:08:35
49
65020057
บ้านหินประกาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 14:13:53
50
65020058
บ้านใหม่ชัยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:52:14
51
65020059
บ้านซำหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:50:23
52
65020060
บ้านนาพราน
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:41:58
53
65020061
บ้านใหม่พนมทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 18:11:26
54
65020062
บ้านป่าขนุน
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 13:17:46
55
65020063
บ้านน้ำริน
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 10:42:42
56
65020064
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:05:25
57
65020065
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 14:16:02
58
65020066
บ้านน้ำยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:17:14
59
65020067
ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 13:59:58
60
65020068
บ้านคลองดู่
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 09:43:41
61
65020069
บ้านหนองงา
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 09:24:20
62
65020070
สามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 20:01:43
63
65020071
วัดสุพรรณพนมทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 14:49:00
64
65020072
วัดพันชาลี
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:52:16
65
65020073
บ้านเนินไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 10:10:35
66
65020074
บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:56:34
67
65020075
บ้านวังไม้ตอก
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 19:40:31
68
65020077
บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 12:43:54
69
65020078
บ้านถ้ำเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-08-10 12:32:22
70
65020079
บ้านแม่ระกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:29:50
71
65020080
บ้านเข็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:40:24
72
65020081
บ้านดงพลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:15:29
73
65020082
วัดดงข่อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:54:02
74
65020083
บึงราชนก
ยืนยันแล้ว
2018-08-10 12:18:22
75
65020084
คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:42:01
76
65020085
บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 10:23:24
77
65020086
วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:41:24
78
65020087
บ้านวังพรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:35:47
79
65020088
พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 12:28:52
80
65020089
บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-08-10 14:37:01
81
65020090
บ้านแก่งจูงนาง
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 09:44:38
82
65020091
ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 04:56:16
83
65020092
บ้านวังนกแอ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 17:02:50
84
65020093
บ้านวังดินสอ
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 16:31:01
85
65020094
บ้านป่ามะกรูด
ยืนยันแล้ว
2018-08-11 11:07:20
86
65020095
บ้านน้ำพรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:30:07
87
65020096
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 11:49:22
88
65020097
บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:17:00
89
65020098
บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 09:25:40
90
65020099
บ้านตอเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 19:43:31
91
65020100
บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:46:10
92
65020101
วัดทางลัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:39:58
93
65020102
วัดวังพิกุล
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 11:43:32
94
65020103
บ้านคลองเป็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:48:46
95
65020104
บ้านคลองเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:43:07
96
65020106
บ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 15:32:18
97
65020107
บ้านหนองพระ
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 11:44:34
98
65020108
บ้านเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:46:30
99
65020110
บ้านซำรัง
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 13:59:22
100
65020111
บ้านชมภู
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 13:07:21
101
65020112
บ้านน้ำปาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 11:41:52
102
65020113
วัดปลวกง่าม
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 10:53:58
103
65020114
รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-08-16 22:10:33
104
65020115
ชุมชนบ้านไทรย้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 15:28:29
105
65020116
บ้านหนองขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 10:29:13
106
65020117
บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:13:00
107
65020118
บ้านพุกระโดน
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 15:26:42
108
65020119
บ้านโคกวังสาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 10:45:30
109
65020120
บ้านผารังหมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:31:40
110
65020121
บ้านเนินมะปราง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 08:55:17
111
65020122
เนินดินราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:31:53
112
65020123
บ้านใหม่ทองประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:13:11
113
65020124
บ้านหนองขอนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 10:19:30
114
65020125
บ้านหนองไม้ยางดำ
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 15:36:55
115
65020126
บ้านพัฒนาดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:05:24
116
65020127
บ้านผาท่าพล
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:36:25
117
65020128
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:19:51
118
65020129
บ้านลำภาศ
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 11:39:49
119
65020130
หัวเขาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 13:31:08
120
65020131
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:09:54
121
65020132
บ้านห้วยบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:26:08
122
65020133
วัดบ้านมุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 13:22:05
123
65020134
บ้านวังโพรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:08:59
124
65020135
บ้านวังขวัญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 10:14:07
125
65020136
บ้านเขาเขียว
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 11:17:57
126
65020137
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 10:00:19
127
65020138
บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 13:21:55
128
65020139
บ้านวังดินเหนียว
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 14:25:31
129
65020140
บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:58:15
130
65020141
บ้านไทรดงยั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:23:11
     
130 (100.00%)