ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 134 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 134 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
66010001
ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:11:02
22 
2
66010002
วัดดงชะพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:20:12
3
66010004
วัดคลองโนน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:04:45
19 
4
66010005
บ้านสวนแตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:31:34
5
66010006
วัดฆะมัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:41:11
6
66010010
วัดดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:31:05
20 
7
66010015
วัดเขารูปช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:01:06
8
66010016
บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:42:53
11 
9
66010017
บึงสีไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:00:10
10
66010018
วัดวังมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:50:56
11
66010019
บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 20:54:58
13 
12
66010020
อนุบาลพิจิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:26:35
113 
13
66010021
อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:12:29
14 
14
66010022
ชุมชนบ้านวังกลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:41:31
12 
15
66010023
วัดบ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:28:48
16
66010024
บ้านไดชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:34:12
17
66010025
วัดหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:29:39
18
66010026
วัดราชช้างขวัญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:06:52
19
66010027
วัดยางคอยเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:50:31
20
66010029
บ้านหนองถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:52:43
21
66010030
วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:25:42
22
66010031
บ้านท่ามะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:57:08
23
66010032
วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:57:50
20 
24
66010034
วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:07:27
25
66010035
บ้านเมืองเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 15:36:10
26
66010036
พิจิตรอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:52:37
11 
27
66010039
วัดท่าข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:44:56
28
66010041
วัดหาดมูลกระบือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:40:49
19 
29
66010042
บ้านวังกระดี่ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:40:42
12 
30
66010043
วัดหงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:48:15
31
66010044
วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:26:42
32
66010046
บ้านวังทับยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:13:55
33
66010047
บ้านสายคำโห้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:54:57
34
66010048
บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:27:18
35
66010051
บ้านเนินยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:46:04
36
66010053
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:20:34
12 
37
66010055
วัดลำชะล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:18:30
38
66010056
วัดหนองนาดำพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:59:45
39
66010057
อนุบาลวังทรายพูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:25:21
20 
40
66010059
เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:29:43
25 
41
66010060
บ้านทุ่งโม่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:49:39
42
66010065
วัดหนองปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:40:50
43
66010066
วัดใหม่สามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:17:31
44
66010070
บ้านท่ากระดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:38:08
45
66010071
บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:22:34
11 
46
66010072
บ้านคลองสะแกป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:11:33
47
66010075
บ้านยางสามต้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:17:33
48
66010076
โรงเรียนบ้านหนองพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:24:38
16 
49
66010079
ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:54:48
11 
50
66010081
บ้านดงเสือเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:25:01
14 
51
66010082
บ้านหนองขานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:57:44
52
66010083
บ้านนาพิบูลพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:04:14
53
66010084
วัดเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:04:36
54
66010085
บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:33:55
55
66010086
บ้านหนองพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:28:01
16 
56
66010087
บ้านห้วยคำตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:19:33
57
66010088
อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:15:22
20 
58
66010089
บ้านทุ่งประพาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:40:03
59
66010090
บ้านห้วยน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:08:46
60
66010091
บ้านเนินขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:39:17
18 
61
66010092
บ้านเนินพลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:24:35
17 
62
66010093
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:26:44
19 
63
66010095
บ้านมาบมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:48:20
64
66010096
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:55:23
65
66010098
วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:49:38
15 
66
66010099
วัดบ้านลำนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:30:56
67
66010102
วัดไผ่รอบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:54:50
68
66010103
วัดหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:55:58
17 
69
66010105
วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:18:13
20 
70
66010106
บ้านหนองหัวปลวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:20:44
17 
71
66010107
บ้านหนองไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:10:01
72
66010108
บ้านใดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:10:36
73
66010109
วัดท่าบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:01:44
19 
74
66010110
บ้านโพธิ์ประทับช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:22:34
75
66010111
บ้านบึงโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:48:08
76
66010113
บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:54:59
77
66010114
ชุมชนวัดวังจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:14:49
18 
78
66010118
ชุมชนบ้านกำแพงดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:49:23
13 
79
66010119
บ้านท่าแห
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:10:45
80
66010121
วัดศรีศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:45:30
81
66010123
วัดเนินปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:35:27
82
66010124
บ้านมาบแฟบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 21:30:54
83
66010125
บ้านยางห้าหลุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:52:26
84
66010126
สระยายชีมิตรภาพที่ 79
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:21:23
12 
85
66010127
บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:38:57
86
66010131
วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 09:42:19
87
66010132
บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:22:36
12 
88
66010133
วัดจระเข้ผอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:21:07
89
66010134
บ้านหนองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:18:00
90
66010135
บ้านโนนไผ่ขุย
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 11:04:37
91
66010139
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 12:00:16
92
66010141
วัดวังแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:23:48
93
66010142
อนุบาลสามง่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:11:53
11 
94
66010144
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:06:36
95
66010145
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:46:00
24 
96
66010146
บ้านป่าแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:52:31
14 
97
66010147
บ้านมาบกระเปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:02:58
17 
98
66010148
บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:17:31
16 
99
66010149
บ้านไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 16:01:55
100
66010150
บึงเฒ่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:31:18
20 
101
66010151
บ้านหนองจั่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:50:15
102
66010152
บ้านหนองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:19:48
17 
103
66010154
บ้านท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:30:49
15 
104
66010155
บ้านวังอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:47:22
17 
105
66010156
บ้านวังทับไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:36:55
14 
106
66010157
บ้านตลุกหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:51:15
107
66010158
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:34:51
108
66010160
บ้านท่าพิกุล
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:29:33
109
66010161
บ้านทุ่งสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:19:28
110
66010162
อนุบาลสากเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:31:47
35 
111
66010163
บ้านถ้ำคะนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:03:44
112
66010164
บ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:05:12
113
66010166
บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:29:20
114
66010167
บ้านคลองทรายใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:34:41
115
66010168
วัดบ้านนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:20:40
116
66010169
บ้านปลวกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:42:35
10 
117
66010170
วัดโนนสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:13:04
118
66010173
บ้านหนองหูช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:58:48
18 
119
66010174
บ้านนิคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:08:34
11 
120
66010175
บ้านหนองขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:17:34
24 
121
66010176
บ้านยางตะพาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:47:25
13 
122
66010178
บึงบัวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:33:42
19 
123
66010179
บ้านยางสุขวัฒน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:26:56
124
66010180
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:44
125
66010181
บ้านหนองริ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:23:17
126
66010182
วัดวังตะขบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:57:25
127
66010183
ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:38:54
13 
128
66010184
บ้านสระบรเพ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:38:41
129
66010185
บ้านบัวยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:34:35
130
66010186
วัดหนองหลุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:09:56
131
66010187
วัดกลางวงศ์มณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:15:56
10 
132
66010188
อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:10:06
133
66010189
วัดโนนป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:17:57
134
66010190
บ้านยางนกกระทุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:21:17
     
134 (100.00%)