ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 129 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 129 (100.00%)
1
66020001
วัดวังไคร้
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:05:30
2
66020003
วัดคลองคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:34:11
3
66020004
วัดต้นชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:40:31
4
66020007
วัดหนองคล่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:11:30
5
66020008
วัดใหม่สำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:27:42
6
66020009
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:44:31
7
66020011
วัดทับปรู
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 17:22:30
8
66020012
บ้านบึงประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:44:49
9
66020013
วัดทับหมัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:16:59
10
66020015
วัดคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:17:54
11
66020018
บ้านสามบึงบาตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:36:33
12
66020019
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:29:49
13
66020020
อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:46:58
14
66020021
วัดบึงน้ำกลัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:29:50
15
66020022
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:42:58
16
66020023
วัดสัตตวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:37:09
17
66020025
วัดเขารวก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:47:51
18
66020026
บ้านเนินทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:30:36
19
66020027
วัดวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:57:09
20
66020028
วัดท่าปอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:08:37
21
66020030
เขาพนมกาวหนองนกยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:49:45
22
66020032
อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:35:07
23
66020033
วัดป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:04:56
24
66020035
วัดโพธิ์ลอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:04:00
25
66020036
วัดคลองทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:56:13
26
66020039
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:09:25
27
66020041
บำรุงราษฎร์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:17:44
28
66020044
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:36:21
29
66020046
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 19:46:52
30
66020050
ศรีประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:42:56
31
66020051
อนุบาลบางมูลนาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:13:18
32
66020052
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 08:45:35
33
66020054
วัดลำประดาใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:23:35
34
66020057
วัดลำประดากลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:09:11
35
66020061
วัดห้วยเรียงกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:42:28
36
66020062
วัดวังตะกู
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:42:12
37
66020063
วัดมะกอกงอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:04:24
38
66020064
วัดลำประดาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:47:24
39
66020068
วัดหนองกอไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:59:13
40
66020069
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 20:07:06
41
66020070
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:24:22
42
66020073
บ้านน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:02:10
43
66020074
ชุมชนทะนงบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:07:41
44
66020075
บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:15:06
45
66020076
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:46:48
46
66020077
วัดบ้านท่าขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:30:14
47
66020078
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 16:02:10
48
66020080
วัดบ้านห้วยยาว
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 14:31:07
49
66020081
บ้านวังแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:47:11
50
66020082
บ้านเนินแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:17:19
51
66020083
วัดบ้านท่านั่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:50:35
52
66020084
บ้านท่าบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:08:15
53
66020086
วัดทับทิม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:06:20
54
66020087
บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:16:19
55
66020088
บ้านเนินโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:00:04
56
66020089
วัดบ้านท้ายน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 20:29:28
57
66020090
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:47:16
58
66020091
วัดบ้านท่ามะไฟ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:29:10
59
66020092
วัดบ้านหนองดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:15:42
60
66020093
วัดบ้านพังน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:26:59
61
66020094
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:20:39
62
66020095
บ้านยี่มุ่ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:00:58
63
66020096
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:28:16
64
66020097
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 20:14:25
65
66020098
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:51:33
66
66020099
วัดคงคาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:07:30
67
66020100
บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:51:19
68
66020101
บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:35:37
69
66020102
อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 20:25:37
70
66020103
วัดโพทะเล
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:03:58
71
66020104
วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:03:20
72
66020105
บ้านคลองตางาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:58:34
73
66020106
วัดขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:54:11
74
66020107
วัดพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:28:33
75
66020111
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:36:55
76
66020112
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:47:17
77
66020113
วัดสัตตศิลาอาสน์
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:06:29
78
66020114
บ้านเขาโล้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:35:31
79
66020115
บ้านคีรีเทพนิมิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 16:16:24
80
66020118
วัดเขาทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:05:34
81
66020119
วัดวังหินเพลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:32:37
82
66020120
วัดวังแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:39:51
83
66020122
บ้านเขานกยูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:34:46
84
66020123
บ้านเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:38:37
85
66020124
วัดหนองน้ำเต้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:29:08
86
66020125
วัดชัยศรี
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 09:31:04
87
66020126
บุรพรัตน์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:06:43
88
66020127
ชุมชนวัดสายดงยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:54:36
89
66020128
อนุบาลทับคล้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:01:14
90
66020129
วัดป่าเรไร
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:13:33
91
66020130
วัดศรีรัตนวราราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:04:02
92
66020132
วัดไดอีเผือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:46:36
93
66020135
ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 03:54:50
94
66020136
วัดบางเบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:37:25
95
66020137
วัดวังกระชัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:14:44
96
66020138
สี่แยกเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:45:11
97
66020139
วัดเขาส้าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:54:59
98
66020140
บ้านเนินม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:30:42
99
66020141
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:33:46
100
66020143
วัดบ้านบางลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:51:07
101
66020144
บ้านทุ่งพรหมทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:40:23
102
66020146
วัดบ้านบางลายใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:06:30
103
66020147
วัดบ้านคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:49:10
104
66020148
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:57:32
105
66020149
วัดบ้านบึงนาราง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:10:17
106
66020150
บ้านห้วงปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:57:55
107
66020151
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:37:23
108
66020152
บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:25:54
109
66020153
บ้านบึงลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 06:04:29
110
66020154
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:30:08
111
66020155
บ้านวังพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:32:03
112
66020156
บ้านแหลมรัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:28:57
113
66020157
บ้านบึงทับจั่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:09:39
114
66020158
บ้านโป่งวัวแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:04:36
115
66020159
วังก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 19:09:11
116
66020161
วัดใหม่ดงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:12:21
117
66020162
บ้านวังกะทะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:51:03
118
66020163
อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:32:17
119
66020164
วัดวังเรือน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:47:06
120
66020165
วัดวังหินแรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:20:27
121
66020166
วัดหนองง้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:09:47
122
66020167
สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:47:06
123
66020168
บ้านวังบงค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:41:42
124
66020169
บ้านไดลึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:42:19
125
66020170
วัดใหม่วังหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:31:24
126
66020172
ห้วยพุกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:04:42
127
66020173
วัดหนองสนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:43:52
128
66020174
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:36:51
129
66020175
วัดหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 22:28:46
     
129 (100.00%)