ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 151 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 97 (64.24%)
1
66020001
วัดวังไคร้
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 08:46:10
2
66020002
วัดคลองแขก
ยังไม่ยืนยัน
3
66020003
วัดคลองคูณ
ยังไม่ยืนยัน
4
66020004
วัดต้นชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 14:18:54
5
66020006
วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
6
66020007
วัดหนองคล่อ
ยังไม่ยืนยัน
7
66020008
วัดใหม่สำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:26:03
8
66020009
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 11:13:33
9
66020010
วัดพฤกษะวันโชติการาม
ยังไม่ยืนยัน
10
66020011
วัดทับปรู
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:02:37
11
66020012
บ้านบึงประดู่
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 10:32:53
12
66020013
วัดทับหมัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:22:24
13
66020015
วัดคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 10:49:44
14
66020017
บ้านไดกระพังปลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:08:52
15
66020018
บ้านสามบึงบาตร
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 09:34:24
16
66020019
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:29:23
17
66020020
วัดวังสำโรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:27:02
18
66020021
วัดบึงน้ำกลัด
ยังไม่ยืนยัน
19
66020022
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:38:57
20
66020023
วัดสัตตวนาราม
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 20:26:45
21
66020025
วัดเขารวก
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 13:13:05
22
66020026
บ้านเนินทราย
ยังไม่ยืนยัน
23
66020027
วัดวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 17:45:20
24
66020028
วัดท่าปอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:27:47
25
66020029
วัดยางคลี
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:10:47
26
66020030
เขาพนมกาวหนองนกยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 11:20:13
27
66020031
วัดหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
28
66020032
อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 15:02:19
29
66020033
วัดป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:54:37
30
66020034
วัดพรหมประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
31
66020035
วัดโพธิ์ลอย
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 09:46:16
32
66020036
วัดคลองทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:11:23
33
66020037
บ้านห้วงสลิด
ยังไม่ยืนยัน
34
66020038
วัดเทวประสาท
ยังไม่ยืนยัน
35
66020039
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:24:13
36
66020041
บำรุงราษฎร์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 20:43:21
37
66020043
บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
38
66020044
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-17 20:17:47
39
66020046
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
40
66020050
ศรีประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:26:17
41
66020051
อนุบาลบางมูลนาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:59:22
42
66020052
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 07:54:52
43
66020053
ชุมชนภูมิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44
66020054
วัดลำประดาใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:30:57
45
66020057
วัดลำประดากลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:29:27
46
66020059
วัดห้วยเรียงใต้
ยังไม่ยืนยัน
47
66020060
วังกรดนุกูลศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
48
66020061
วัดห้วยเรียงกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 10:44:24
49
66020062
วัดวังตะกู
ยังไม่ยืนยัน
50
66020063
วัดมะกอกงอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 08:24:19
51
66020064
วัดลำประดาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:13:22
52
66020067
วังสำโรงราษฎร์บำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
53
66020068
วัดหนองกอไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 10:43:27
54
66020069
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 06:43:54
55
66020070
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:36:08
56
66020073
บ้านน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
57
66020074
ชุมชนทะนงบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
58
66020075
บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:26:59
59
66020076
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
ยังไม่ยืนยัน
60
66020077
วัดบ้านท่าขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:58:07
61
66020078
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:18:58
62
66020080
วัดบ้านห้วยยาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 14:38:59
63
66020081
บ้านวังแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:39:28
64
66020082
บ้านเนินแค
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:04:35
65
66020083
วัดบ้านท่านั่ง
ยังไม่ยืนยัน
66
66020084
บ้านท่าบัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 12:24:44
67
66020085
วัดหลวง
ยังไม่ยืนยัน
68
66020086
วัดทับทิม
ยังไม่ยืนยัน
69
66020087
บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 09:56:19
70
66020088
บ้านเนินโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
71
66020089
วัดบ้านท้ายน้ำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 23:06:37
72
66020090
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
73
66020091
วัดบ้านท่ามะไฟ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:51:20
74
66020092
วัดบ้านหนองดง
ยังไม่ยืนยัน
75
66020093
วัดบ้านพังน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 20:34:47
76
66020094
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 13:54:50
77
66020095
บ้านยี่มุ่ย
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 21:44:24
78
66020096
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:09:03
79
66020097
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:30:04
80
66020098
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:16:59
81
66020099
วัดคงคาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:01:05
82
66020100
บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:12:04
83
66020101
บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
ยังไม่ยืนยัน
84
66020102
อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 14:06:46
85
66020103
วัดโพทะเล
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 12:19:49
86
66020104
วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 13:11:32
87
66020105
บ้านคลองตางาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 12:48:36
88
66020106
วัดขวาง
ยังไม่ยืนยัน
89
66020107
วัดพร้าว
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:49:20
90
66020110
วัดใดวน
ยังไม่ยืนยัน
91
66020111
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:05:37
92
66020112
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
ยังไม่ยืนยัน
93
66020113
วัดสัตตศิลาอาสน์
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 10:50:24
94
66020114
บ้านเขาโล้น
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:45:13
95
66020115
บ้านคีรีเทพนิมิต
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:25:57
96
66020117
วัดลำประดา
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 12:31:47
97
66020118
วัดเขาทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:16:40
98
66020119
วัดวังหินเพลิง
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 13:43:04
99
66020120
วัดวังแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 12:20:46
100
66020121
บ้านหนองจะปราบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 09:48:48
101
66020122
บ้านเขานกยูง
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 12:48:45
102
66020123
บ้านเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:46:48
103
66020124
วัดหนองน้ำเต้า
ยังไม่ยืนยัน
104
66020125
วัดชัยศรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:07:17
105
66020126
บุรพรัตน์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:50:21
106
66020127
ชุมชนวัดสายดงยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:00:38
107
66020128
อนุบาลทับคล้อ
ยังไม่ยืนยัน
108
66020129
วัดป่าเรไร
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:03:42
109
66020130
วัดศรีรัตนวราราม
ยังไม่ยืนยัน
110
66020132
วัดไดอีเผือก
ยังไม่ยืนยัน
111
66020133
บ้านคลองห้วยหลัว
ยังไม่ยืนยัน
112
66020134
วัดน้ำเคือง
ยังไม่ยืนยัน
113
66020135
ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 14:45:30
114
66020136
วัดบางเบน
ยังไม่ยืนยัน
115
66020137
วัดวังกระชัน
ยังไม่ยืนยัน
116
66020138
สี่แยกเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
117
66020139
วัดเขาส้าน
ยังไม่ยืนยัน
118
66020140
บ้านเนินม่วง
ยังไม่ยืนยัน
119
66020141
บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
120
66020143
วัดบ้านบางลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:56:26
121
66020144
บ้านทุ่งพรหมทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:11:55
122
66020146
วัดบ้านบางลายใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-18 11:59:48
123
66020147
วัดบ้านคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:18:18
124
66020148
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 21:15:31
125
66020149
วัดบ้านบึงนาราง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 18:30:38
126
66020150
บ้านห้วงปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:27:33
127
66020151
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
ยังไม่ยืนยัน
128
66020152
บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 15:49:19
129
66020153
บ้านบึงลี
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 21:00:22
130
66020154
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 12:26:43
131
66020155
บ้านวังพร้าว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:53:16
132
66020156
บ้านแหลมรัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:43:03
133
66020157
บ้านบึงทับจั่น
ยังไม่ยืนยัน
134
66020158
บ้านโป่งวัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
135
66020159
วังก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:13:37
136
66020161
วัดใหม่ดงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:35:53
137
66020162
บ้านวังกะทะ
ยังไม่ยืนยัน
138
66020163
อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
ยังไม่ยืนยัน
139
66020164
วัดวังเรือน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:37:00
140
66020165
วัดวังหินแรง
ยืนยันแล้ว
2017-10-03 14:38:47
141
66020166
วัดหนองง้าว
ยังไม่ยืนยัน
142
66020167
สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
143
66020168
บ้านวังบงค์
ยังไม่ยืนยัน
144
66020169
บ้านไดลึก
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 14:12:46
145
66020170
วัดใหม่วังหว้า
ยืนยันแล้ว
2017-10-23 13:29:01
146
66020171
บ้านห้วยตาดำ
ยังไม่ยืนยัน
147
66020172
ห้วยพุกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:46:01
148
66020173
วัดหนองสนวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:21:57
149
66020174
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
150
66020175
วัดหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
151
66020176
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 12:47:50
     
97 (64.24%)