ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 177 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 177 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
70010001
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:19:02
25 
2
70010002
วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:56:52
18 
3
70010003
วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:30:01
13 
4
70010005
วัดโสดาประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:19:08
13 
5
70010007
วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:44:07
6
70010009
วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:33:46
7
70010010
วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:24:03
8
70010011
วัดเหนือวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:28:05
9
70010013
จันทคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:44:46
10
70010014
วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:43:12
11 
11
70010015
ชุมชนวัดคูบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:39:05
12
70010016
วัดบ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:33:50
13
70010017
วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:34:17
11 
14
70010018
วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:08:35
22 
15
70010019
วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:22:26
24 
16
70010020
วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:49:35
16 
17
70010021
วัดเขางูสันติธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:58:56
18
70010022
วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:17:05
19
70010023
วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:16:33
12 
20
70010024
วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:55:51
10 
21
70010025
วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:50:11
11 
22
70010026
วัดทุ่งหญ้าคมบาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:42:45
23
70010027
วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:55:00
24
70010029
วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:47:19
12 
25
70010030
บ้านหนองนางแพรว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:09:07
26
70010031
บ้านชัฎเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:48:39
12 
27
70010032
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:52:46
24 
28
70010033
วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:06:11
29
70010034
วัดพเนินพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:22:52
19 
30
70010035
วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:37:02
11 
31
70010036
วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 23:12:51
14 
32
70010038
วัดท้ายเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:56:00
33
70010039
วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:27:35
28 
34
70010040
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:33:11
14 
35
70010041
วัดบางกระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:36:20
17 
36
70010042
วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:17:48
10 
37
70010043
บ้านเขากรวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:15:13
38
70010044
อนุบาลราชบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 16:05:15
219 
39
70010045
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:45:52
154 
40
70010046
วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:05:55
41
70010047
วัดเขาถ้ำกุญชร
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:34:51
11 
42
70010048
วัดห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:52:59
28 
43
70010049
วัดอรุณรัตนคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:13:12
44
70010051
บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:59:44
45
70010052
วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:24:24
10 
46
70010053
วัดหนองตาหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:58:42
47
70010054
วัดโพธิ์ดก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:21:38
11 
48
70010055
วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:28:22
49
70010056
อนุบาลเมืองราชบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:35:25
27 
50
70010057
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:00:45
11 
51
70010058
มหาราช๗
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:49:36
30 
52
70010059
บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 09:23:37
53
70010060
บ้านหนองปากชัฎ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:25:09
54
70010061
บ้านรางเฆ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:08:04
55
70010062
บ้านพุตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:00:47
56
70010063
บ้านทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 19:59:09
12 
57
70010064
บ้านสันดอน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:17:51
58
70010065
บ้านทุ่งแจง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:03:15
10 
59
70010066
บ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:53:19
60
70010067
บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:39:56
72 
61
70010068
วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:43:48
12 
62
70010069
อนุบาลจอมบึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 20:25:14
26 
63
70010070
บ้านรางม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:05:40
64
70010071
บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:46:23
10 
65
70010072
บ้านหนองขนาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:08:29
66
70010073
วัดด่านทับตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:13:47
23 
67
70010074
บ้านห้วยท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 18:27:06
12 
68
70010075
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:41:43
19 
69
70010076
บ้านหนองสีนวล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:22:08
12 
70
70010077
บ้านหุบพริก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:11:31
71
70010078
บ้านโกรกสิงขร
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:51:28
10 
72
70010080
บ้านหนองศาลเจ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:30:22
73
70010082
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:22:48
10 
74
70010083
บ้านเบิกไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:42:53
17 
75
70010084
วัดสูงเนินราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:12:39
76
70010085
บ้านหนองตาเนิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:58:11
77
70010086
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:29:56
78
70010087
บ้านพุแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:22:46
79
70010088
วัดเขาปิ่นทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:24:01
23 
80
70010089
วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:48:25
22 
81
70010091
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:59:54
82
70010092
วัดชัฏใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:57:27
83
70010093
ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:58:28
19 
84
70010094
บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:18:22
85
70010095
วัดหนองบัวค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:32:34
86
70010096
บ้านหนองนกกะเรียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:27:15
17 
87
70010097
รุจิรพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:06:12
61 
88
70010098
บ้านท่ามะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:23:02
24 
89
70010099
บ้านสวนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:50:03
19 
90
70010100
กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:04:20
18 
91
70010101
บ้านมะขามเอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:23:34
92
70010102
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:55:44
93
70010103
วัดเขาไก่แจ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:49:32
13 
94
70010104
สมนึกวิทิศวรการ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:30:02
95
70010106
บ้านชัฎหนองหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:09:32
96
70010107
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:11:47
10 
97
70010108
บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:10:02
98
70010109
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:18:27
99
70010110
บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:50:35
10 
100
70010111
อนุบาลสวนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:14:44
29 
101
70010112
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:31:46
21 
102
70010113
บ้านห้วยผาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:22:15
18 
103
70010114
สินแร่สยาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:17:20
22 
104
70010115
บ้านตะโกล่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:47:55
44 
105
70010116
ชุมชนบ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:39:32
42 
106
70010117
วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:28:05
12 
107
70010119
วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 10:11:43
11 
108
70010120
บ้านเขาถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:34:00
12 
109
70010121
บ้านเขาอีส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:29:30
110
70010122
บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:27:07
111
70010123
บ้านไพรสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:54:52
14 
112
70010124
บ้านเขาถ่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:44:48
14 
113
70010125
ชุมชนวัดทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:29:26
114
70010126
บ้านพุคาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 20:40:37
11 
115
70010127
บ้านหนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:04:15
116
70010128
วัดสันติการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:33:22
16 
117
70010129
บ้านเขาพระเอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:39:47
118
70010130
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:01:35
13 
119
70010131
วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:35:01
11 
120
70010132
บ้านหนองวัวดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:53:06
10 
121
70010134
วัดวิมลมรรคาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 17:35:03
122
70010135
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:14:13
123
70010136
บ้านบ่อตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:47:42
124
70010137
อนุบาลปากท่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:36:24
23 
125
70010138
วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:54:37
21 
126
70010139
วัดโคกพระเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:09:05
127
70010140
ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:51:44
18 
128
70010141
วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:01:43
20 
129
70010142
บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:50:35
130
70010143
บ้านห้วยศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:24:33
12 
131
70010144
บ้านแม่ประจัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:25:37
132
70010145
บ้านท่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:15:48
12 
133
70010146
บ้านหินสี
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:49:43
134
70010147
บ้านยางคู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:04:42
10 
135
70010148
สีวะรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:01:03
11 
136
70010149
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:17:08
11 
137
70010150
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 07:18:03
15 
138
70010151
บ้านมณีลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:33:53
139
70010152
วัดวังมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:33:31
140
70010153
วัดยางงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:43:31
15 
141
70010154
วัดหัวป่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:34:49
142
70010155
วัดวันดาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:38:16
143
70010157
บ้านเขาช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:20:40
144
70010158
วัดราษฎร์สมานฉันท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:49:13
11 
145
70010159
วัดโพธิศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:11:50
146
70010160
วัดพิบูลวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:58:25
11 
147
70010161
บ้านหนองลังกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:17:16
10 
148
70010162
บ้านหัวเขาจีน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:35:24
149
70010163
บ้านพุเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:41:36
150
70010164
บ้านห้วยยางโทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:52:32
19 
151
70010165
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:34:12
12 
152
70010166
บ้านอ่างหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:46:49
153
70010170
บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:33:19
10 
154
70010171
วัดเวียงทุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:04:50
12 
155
70010173
วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:39:09
156
70010174
บ้านปากสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:51:54
157
70010175
จรูญศรีวิทยาประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:45:48
158
70010176
อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:49:39
19 
159
70010177
วัดศรัทธาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:02:46
160
70010178
บ้านลำพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:23:10
22 
161
70010179
อนุบาลบ้านคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:47:39
13 
162
70010180
บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:03:42
15 
163
70010181
บ้านโป่งเจ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:10:21
164
70010182
ประชาพัฒนาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:56:28
165
70010183
บ้านเก่าต้นมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:25:57
166
70010184
บ้านโป่งกระทิงบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:19:40
26 
167
70010185
บ้านโป่งกระทิงล่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:52:39
15 
168
70010186
โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:07:16
169
70010187
บ้านพุบอนบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:24:36
170
70010188
บ้านร่องเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:59:53
14 
171
70010189
น้ำตกห้วยสวนพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:57:02
11 
172
70010190
โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:03:25
10 
173
70010191
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:29:34
174
70010192
วัดหนองพันจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:11:30
17 
175
70010193
วัดยอดสุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:19:56
11 
176
70010194
บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:36:42
11 
177
70010195
วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:57:44
12 
     
177 (100.00%)