ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 177 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 177 (100.00%)
1
70010001
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:31:46
2
70010002
วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:24:45
3
70010003
วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:05:11
4
70010005
วัดโสดาประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:22:49
5
70010007
วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:53:20
6
70010009
วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:36:47
7
70010010
วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:18:29
8
70010011
วัดเหนือวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:59:33
9
70010013
จันทคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:02:48
10
70010014
วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:55:05
11
70010015
ชุมชนวัดคูบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:46:31
12
70010016
วัดบ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:03:10
13
70010017
วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 15:21:54
14
70010018
วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 20:53:32
15
70010019
วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:22:28
16
70010020
วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:35:54
17
70010021
วัดเขางูสันติธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:32:59
18
70010022
วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:52:23
19
70010023
วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 20:52:07
20
70010024
วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:21:34
21
70010025
วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:48:16
22
70010026
วัดทุ่งหญ้าคมบาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:29:00
23
70010027
วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:14:34
24
70010029
วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:11:27
25
70010030
บ้านหนองนางแพรว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:38:51
26
70010031
บ้านชัฎเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:56:37
27
70010032
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:13:18
28
70010033
วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 08:37:32
29
70010034
วัดพเนินพลู
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:44:55
30
70010035
วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 13:48:14
31
70010036
วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:38:38
32
70010038
วัดท้ายเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:46:00
33
70010039
วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:06:01
34
70010040
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:41:04
35
70010041
วัดบางกระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 21:15:51
36
70010042
วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:24:29
37
70010043
บ้านเขากรวด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:36:13
38
70010044
อนุบาลราชบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:51:23
39
70010045
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:12:03
40
70010046
วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 18:35:24
41
70010047
วัดเขาถ้ำกุญชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:39:26
42
70010048
วัดห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:22:17
43
70010049
วัดอรุณรัตนคีรี
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 14:45:57
44
70010051
บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:58:53
45
70010052
วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:01:36
46
70010053
วัดหนองตาหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:50:17
47
70010054
วัดโพธิ์ดก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:31:02
48
70010055
วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:05:00
49
70010056
อนุบาลเมืองราชบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:18:28
50
70010057
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:46:58
51
70010058
มหาราช๗
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:21:56
52
70010059
บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:07:46
53
70010060
บ้านหนองปากชัฎ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:37:07
54
70010061
บ้านรางเฆ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:39:43
55
70010062
บ้านพุตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:51:59
56
70010063
บ้านทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 04:06:24
57
70010064
บ้านสันดอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:17:45
58
70010065
บ้านทุ่งแจง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:15:16
59
70010066
บ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:18:05
60
70010067
บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 21:31:32
61
70010068
วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 07:43:02
62
70010069
อนุบาลจอมบึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:02:10
63
70010070
บ้านรางม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:28:37
64
70010071
บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:03:42
65
70010072
บ้านหนองขนาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:03:18
66
70010073
วัดด่านทับตะโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:55:33
67
70010074
บ้านห้วยท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:21:22
68
70010075
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:42:29
69
70010076
บ้านหนองสีนวล
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 18:18:36
70
70010077
บ้านหุบพริก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:21:17
71
70010078
บ้านโกรกสิงขร
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:25:27
72
70010080
บ้านหนองศาลเจ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:35:02
73
70010082
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:07:06
74
70010083
บ้านเบิกไพร
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:36:53
75
70010084
วัดสูงเนินราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:15:09
76
70010085
บ้านหนองตาเนิด
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 10:33:49
77
70010086
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:32:35
78
70010087
บ้านพุแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 21:33:58
79
70010088
วัดเขาปิ่นทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:48:05
80
70010089
วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:24:52
81
70010091
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:33:41
82
70010092
วัดชัฏใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:41:21
83
70010093
ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:54:42
84
70010094
บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:36:12
85
70010095
วัดหนองบัวค่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:58:28
86
70010096
บ้านหนองนกกะเรียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:51:01
87
70010097
รุจิรพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:36:23
88
70010098
บ้านท่ามะขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:02:18
89
70010099
บ้านสวนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:26:08
90
70010100
กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:46:43
91
70010101
บ้านมะขามเอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:29:02
92
70010102
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 11:00:41
93
70010103
วัดเขาไก่แจ้
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:16:55
94
70010104
สมนึกวิทิศวรการ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:38:52
95
70010106
บ้านชัฎหนองหมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:15:22
96
70010107
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:46:47
97
70010108
บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:10:22
98
70010109
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 16:55:55
99
70010110
บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:52:54
100
70010111
อนุบาลสวนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:51:42
101
70010112
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:16:31
102
70010113
บ้านห้วยผาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:33:53
103
70010114
สินแร่สยาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:25:53
104
70010115
บ้านตะโกล่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:25:16
105
70010116
ชุมชนบ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:48:29
106
70010117
วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:53:05
107
70010119
วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:58:46
108
70010120
บ้านเขาถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:25:33
109
70010121
บ้านเขาอีส้าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:32:23
110
70010122
บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:27:39
111
70010123
บ้านไพรสะเดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:08:27
112
70010124
บ้านเขาถ่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:21:26
113
70010125
ชุมชนวัดทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:40:29
114
70010126
บ้านพุคาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:44:15
115
70010127
บ้านหนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:34:06
116
70010128
วัดสันติการาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:34:04
117
70010129
บ้านเขาพระเอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:02:53
118
70010130
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:10:03
119
70010131
วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:00:06
120
70010132
บ้านหนองวัวดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:49:59
121
70010134
วัดวิมลมรรคาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:30:10
122
70010135
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:52:11
123
70010136
บ้านบ่อตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:24:49
124
70010137
อนุบาลปากท่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 21:14:09
125
70010138
วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:31:50
126
70010139
วัดโคกพระเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:54:09
127
70010140
ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 20:33:48
128
70010141
วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 10:37:34
129
70010142
บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:18:40
130
70010143
บ้านห้วยศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:02:25
131
70010144
บ้านแม่ประจัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:46:03
132
70010145
บ้านท่ายาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:29:37
133
70010146
บ้านหินสี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:10:13
134
70010147
บ้านยางคู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:34:27
135
70010148
สีวะรา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:49:51
136
70010149
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:29:01
137
70010150
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:11:54
138
70010151
บ้านมณีลอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 19:33:28
139
70010152
วัดวังมะนาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:44:07
140
70010153
วัดยางงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:49:12
141
70010154
วัดหัวป่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 19:29:28
142
70010155
วัดวันดาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:30:23
143
70010157
บ้านเขาช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:03:21
144
70010158
วัดราษฎร์สมานฉันท์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:31:55
145
70010159
วัดโพธิศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 07:56:41
146
70010160
วัดพิบูลวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:36:34
147
70010161
บ้านหนองลังกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:10:40
148
70010162
บ้านหัวเขาจีน
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:32:25
149
70010163
บ้านพุเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:35:16
150
70010164
บ้านห้วยยางโทน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:48:35
151
70010165
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:02:53
152
70010166
บ้านอ่างหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:23:02
153
70010170
บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 18:06:39
154
70010171
วัดเวียงทุน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 07:59:11
155
70010173
วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:05:46
156
70010174
บ้านปากสระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:27:17
157
70010175
จรูญศรีวิทยาประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 11:07:08
158
70010176
อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:00:49
159
70010177
วัดศรัทธาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:27:59
160
70010178
บ้านลำพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:27:46
161
70010179
อนุบาลบ้านคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:50:29
162
70010180
บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:50:56
163
70010181
บ้านโป่งเจ็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:30:19
164
70010182
ประชาพัฒนาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:44:15
165
70010183
บ้านเก่าต้นมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:30:41
166
70010184
บ้านโป่งกระทิงบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:58:45
167
70010185
บ้านโป่งกระทิงล่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:02:52
168
70010186
โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:45:57
169
70010187
บ้านพุบอนบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:22:52
170
70010188
บ้านร่องเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:37:27
171
70010189
น้ำตกห้วยสวนพลู
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:03:50
172
70010190
โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:57:40
173
70010191
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 14:59:02
174
70010192
วัดหนองพันจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:05:16
175
70010193
วัดยอดสุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:57:48
176
70010194
บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:25:15
177
70010195
วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:39:01
     
177 (100.00%)