ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 139 (100.00%)
1
71010001
บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:21:24
2
71010002
บ้านแก่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 17:03:57
3
71010003
วัดถ้ำมังกรทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:32:11
4
71010005
วัดท่าน้ำตื้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:45:52
5
71010006
ท่าพะเนียดกุญชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:14:03
6
71010007
บ้านหนองสองตอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:05:36
7
71010010
บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 06:52:02
8
71010011
บ้านทับศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:24:04
9
71010012
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:00:14
10
71010014
บ้านหัวหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:24:24
11
71010015
วัดบ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:18:35
12
71010016
วัดท่ามะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:00:48
13
71010017
พัฒน์พงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:30:14
14
71010018
บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:36:17
15
71010019
หนองบ้านเก่าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:33:13
16
71010020
บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:25:59
17
71010022
บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:38:11
18
71010025
วัดบ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:17:35
19
71010026
วัดพุน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:31:27
20
71010027
ตชด.บ้านประตูด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 09:22:58
21
71010028
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 14:23:18
22
71010029
อนุบาลกาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:10:57
23
71010030
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:34:43
24
71010031
บ้านวังสารภี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:28:24
25
71010032
วัดทุ่งลาดหญ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 11:20:21
26
71010033
วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:46:59
27
71010034
บ้านท่าหวี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:54:15
28
71010035
บ้านจันอุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:57:57
29
71010037
บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 09:10:31
30
71010038
บ้านทุ่งนานางหรอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:54:44
31
71010039
บ้านหนองสามพราน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:49:26
32
71010040
บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:58:33
33
71010041
บ้านวังด้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:22:44
34
71010042
บ้านท่าทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:57:56
35
71010043
บ้านท่าโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:18:46
36
71010044
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:29:34
37
71010045
วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:43:08
38
71010046
บ้านนากาญจน์
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:22:55
39
71010047
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:50:12
40
71010048
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:13:47
41
71010049
บ้านหนองกลางพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:58:19
42
71010050
ลุ่มโป่งเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:46:15
43
71010052
วัดศรีอุปลาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:52:36
44
71010053
บ้านพุประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:06:27
45
71010054
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 22:38:13
46
71010055
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:54:06
47
71010056
บ้านพุเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:06:13
48
71010058
บ้านทุ่งนาคราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:16:01
49
71010059
บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 03:45:37
50
71010060
บ้านวังปลาหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 18:18:34
51
71010061
บ้านวังลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 10:52:36
52
71010062
วัดไทยวิวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 19:42:21
53
71010063
บ้านถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:35:03
54
71010064
บ้านดอนคราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:48:55
55
71010065
วัดหนองตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:42:38
56
71010066
บ้านห้วยน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:56:06
57
71010067
วัดท่าตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:07:53
58
71010068
วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:48:23
59
71010069
อนุบาลท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:47:21
60
71010070
วัดท่าล้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:32:03
61
71010071
เขาดินวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:25:29
62
71010073
วัดศรีสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:56:58
63
71010074
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:25:23
64
71010075
บ้านหนองมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 09:01:20
65
71010076
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:40:33
66
71010077
บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:09:21
67
71010078
บ้านสระเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:53:16
68
71010079
วัดลําสำรอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:31:58
69
71010080
บ้านรางสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:55:57
70
71010081
ตลาดสํารอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:53:40
71
71010082
วัดหนองพังตรุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:45:28
72
71010083
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 14:54:04
73
71010084
บ้านหนองเป็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:00:46
74
71010085
วัดม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:57:01
75
71010086
วัดชุกพี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:48:22
76
71010087
วัดขุนไทยธาราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:02:49
77
71010088
บ้านรางสาลี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:20:00
78
71010089
วัดสระกลอยสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:11:53
79
71010090
บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:22:55
80
71010091
วัดวังขนายทายิการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:56:44
81
71010093
บ้านหนองตาบ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:53:22
82
71010094
วัดวังศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:02:49
83
71010095
วัดหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:04:49
84
71010096
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:07:48
85
71010097
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 17:29:35
86
71010098
บ้านรางจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:34:08
87
71010099
วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:41:22
88
71010100
บ้านห้วยตลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:30:18
89
71010101
วัดหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:29:00
90
71010102
บ้านโกรกตารอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:05:46
91
71010103
ดิศกุล
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 07:43:40
92
71010104
บ้านหนองอีเห็น
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 15:11:34
93
71010105
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:54:20
94
71010107
วัดยางเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:33:21
95
71010108
บ้านกลอนโด
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:56:13
96
71010110
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:11:18
97
71010111
บ้านแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 19:41:44
98
71010112
บ้านทุ่งมะขามเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:17:09
99
71010113
วัดจรเข้เผือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:17:30
100
71010114
บ้านท่ามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:27:07
101
71010115
บ้านท่าเสด็จ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 19:39:51
102
71010116
วัดถ้ำอ่างหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:51:08
103
71010117
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:34:33
104
71010118
บ้านหนองกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:05:21
105
71010119
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:03:48
106
71010120
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:53:33
107
71010121
บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:10:01
108
71010122
บ้านโป่งโก
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:20:09
109
71010123
บ้านท่ามะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:07:52
110
71010124
บ้านเนินไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:42:10
111
71010125
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:29:29
112
71010126
บ้านหนองปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:39:16
113
71010127
บ้านท่าแย้
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:11:55
114
71010129
บ้านท่าพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:22:25
115
71010131
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:42:53
116
71010132
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 00:16:26
117
71010133
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:14:44
118
71010134
บ้านหนองปากดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:06:14
119
71010135
บ้านหินแด้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:04:47
120
71010136
จํารูญเนติศาสตร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:52:59
121
71030041
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:50:07
122
71030042
บ้านสามหลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 14:00:28
123
71030044
บ้านดงเสลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:15:52
124
71030045
บ้านโป่งหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:23:40
125
71030046
บ้านพุน้ำเปรี้ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:40:27
126
71030047
บ้านท่าสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:35:24
127
71030048
บ้านบนเขาแก่งเรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:54:03
128
71030049
ชุมชนบ้านท่ากระดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:28:17
129
71030050
บ้านหม่องกระแทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:45:56
130
71030051
บ้านเจ้าเณร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:52:53
131
71030054
วัดถ้ำองจุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:57:35
132
71030055
บ้านองหลุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:46:30
133
71030056
บ้านปากนาสวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:23:19
134
71030057
บ้านองสิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:27:20
135
71030058
บ้านนาสวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:38:37
136
71030059
บ้านน้ำมุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:28:28
137
71030060
บ้านต้นมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:08:45
138
71030061
อนุบาลศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 17:18:41
139
71030062
บ้านทุ่งนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:55:53
     
139 (100.00%)