ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 101 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 78 (77.23%)
ครู/บุคลากร
1
71020035
วัดเขาสามสิบหาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:15:03
11 
2
71020036
บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
12 
3
71020037
บ้านเขาช่อง
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:03:42
10 
4
71020038
วัดเขาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:25:38
11 
5
71020039
บ้านชายธูป
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:59:47
6
71020040
วัดเขาตะพั้น
ยังไม่ยืนยัน
7
71020041
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 15:39:09
64 
8
71020042
วัดดอนขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:27:45
10 
9
71020043
วัดทุ่งมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:49:46
10
71020044
บ้านทุ่งประทุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:25:32
14 
11
71020045
วัดดอนชะเอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:02:46
11 
12
71020046
บ้านบึงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:06:26
13
71020047
บ้านหนองตาแพ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-08-27 14:08:40
10 
14
71020048
บ้านรางกระต่าย
ยืนยันแล้ว
2019-08-04 16:35:20
19 
15
71020049
บ้านหนองตาคง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:01:30
16
71020050
วัดตะคร้ำเอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:35:37
35 
17
71020051
วัดสำนักคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:15:19
28 
18
71020052
บ้านหนองลาน
ยืนยันแล้ว
2019-08-30 13:45:52
15 
19
71020054
บ้านท่ามะกา
ยังไม่ยืนยัน
34 
20
71020055
วัดคร้อพนัน
ยังไม่ยืนยัน
18 
21
71020056
วัดกระต่ายเต้น
ยังไม่ยืนยัน
15 
22
71020057
วัดท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
14 
23
71020058
วัดใหม่เจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
13 
24
71020059
บ้านท่าพะเนียง
ยังไม่ยืนยัน
10 
25
71020060
ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 09:37:49
26
71020061
วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:24:32
27
71020062
เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
ยังไม่ยืนยัน
28
71020063
วัดดงสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 12:43:53
29
71020064
วัดพระแท่นดงรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:14:56
33 
30
71020065
บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:30:44
13 
31
71020066
บ้านดอนรัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:45:46
11 
32
71020067
บ้านหนองกรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:27:27
10 
33
71020068
วัดห้วยตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 21:33:54
34
71020069
วัดหนองโรง
ยืนยันแล้ว
2019-08-30 13:43:55
35
71020070
วัดเขาสะพายแร้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:09:53
13 
36
71020071
วัดสนามแย้
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 11:00:29
16 
37
71020072
บ้านดอนเขว้า
ยืนยันแล้ว
2019-11-24 11:30:12
38
71020073
วัดหนองพลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:58:38
20 
39
71020074
วัดท่ากระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:15:32
40
71020075
วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 10:26:17
41
71020076
วัดหนองลาน
ยังไม่ยืนยัน
42
71020077
บ้านจันทร์ลาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:28:34
43
71020078
วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
ยังไม่ยืนยัน
15 
44
71020079
วัดหนองไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 12:23:25
13 
45
71020080
วัดหวายเหนียว
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 05:22:09
33 
46
71020081
บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:49:12
11 
47
71020082
ประชาวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
11 
48
71020084
บ้านดอนตาลเสี้ยน
ยังไม่ยืนยัน
13 
49
71020085
บ้านอุโลกสี่หมื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:56:24
10 
50
71020086
วัดดอนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:51:41
20 
51
71020087
วัดบ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:28:41
52
71020090
วัดสาลวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:13:10
17 
53
71020091
บ้านบ่อหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:28:56
10 
54
71020092
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:43:44
10 
55
71020093
บ้านดอนมะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:54:15
12 
56
71020094
วัดทุ่งสมอ
ยังไม่ยืนยัน
18 
57
71020095
บ้านดอนสระ
ยืนยันแล้ว
2019-08-30 13:39:08
12 
58
71020097
วัดบ้านทวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:41:13
16 
59
71020098
วัดพังตรุ
ยังไม่ยืนยัน
15 
60
71020099
บ้านบ่อระแหง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:35:39
16 
61
71020100
บ้านโป่งกูป
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:03:40
12 
62
71020102
บ้านกระเจา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:04:25
11 
63
71020103
วัดเบญพาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:05:28
25 
64
71020104
อนุบาลพนมทวน
ยังไม่ยืนยัน
28 
65
71020105
บ้านโคราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 10:17:32
66
71020106
บ้านดอนเตาอิฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:16:56
10 
67
71020107
บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
13 
68
71020108
บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:19:11
26 
69
71020109
วัดห้วยสะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:46:58
15 
70
71020110
วัดนาพระยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:36:04
71
71020111
บ้านรางยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:59:38
72
71020113
บ้านห้วยด้วน
ยืนยันแล้ว
2019-07-10 14:45:51
73
71020114
บ้านวังรัก
ยังไม่ยืนยัน
74
71020115
บ้านหลุมหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:59:59
19 
75
71020116
บ้านหนองขุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:30:53
76
71020117
บ้านสระลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:03:39
17 
77
71020118
เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
ยืนยันแล้ว
2019-12-12 14:15:44
78
71020183
วัดดอนแสลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:30:57
20 
79
71020185
วัดหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2019-08-30 13:40:23
14 
80
71020186
วัดเขารักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 09:43:14
21 
81
71020187
บ้านตลุงใต้
ยังไม่ยืนยัน
18 
82
71020188
บ้านพนมนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:31:10
83
71020189
บ้านหนองนางเลิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:19:56
84
71020190
บ้านวังไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-11-19 10:12:42
12 
85
71020191
บ้านหนองตายอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:20:15
86
71020192
บ้านอ่างหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:34:59
12 
87
71020193
บ้านนาใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:31:30
88
71020194
บ้านไผ่สี
ยังไม่ยืนยัน
11 
89
71020195
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:12:36
11 
90
71020196
บ้านสระจันทอง
ยังไม่ยืนยัน
91
71020197
วัดสระลงเรือ
ยังไม่ยืนยัน
19 
92
71020198
บ้านหนองเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
93
71020199
เมตตาจิตต
ยืนยันแล้ว
2019-09-05 14:35:13
94
71020200
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 15:33:18
95
71020201
บ้านเขาศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:23:26
96
71020202
บ้านทุ่งมังกะหร่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:57:09
97
71020203
บ้านทัพพระยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:21:37
20 
98
71020204
บ้านเขากรวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:51:41
19 
99
71020205
อนุบาลห้วยกระเจา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:01:45
19 
100
71020206
บ้านซ่อง
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 09:12:22
11 
101
71020207
บ้านไพรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 12:16:03
10 
     
78 (77.23%)