ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 102 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 25 (24.51%)
1
71020035
วัดเขาสามสิบหาบ
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 19:33:19
2
71020036
บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
3
71020037
บ้านเขาช่อง
ยังไม่ยืนยัน
4
71020038
วัดเขาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
5
71020039
บ้านชายธูป
ยังไม่ยืนยัน
6
71020040
วัดเขาตะพั้น
ยังไม่ยืนยัน
7
71020041
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 22:53:37
8
71020042
วัดดอนขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
9
71020043
วัดทุ่งมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 22:47:37
10
71020044
บ้านทุ่งประทุน
ยังไม่ยืนยัน
11
71020045
วัดดอนชะเอม
ยังไม่ยืนยัน
12
71020046
บ้านบึงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13
71020047
บ้านหนองตาแพ่ง
ยังไม่ยืนยัน
14
71020048
บ้านรางกระต่าย
ยังไม่ยืนยัน
15
71020049
บ้านหนองตาคง
ยังไม่ยืนยัน
16
71020050
วัดตะคร้ำเอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:01:59
17
71020051
วัดสำนักคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-31 10:12:06
18
71020052
บ้านหนองลาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 09:22:34
19
71020054
บ้านท่ามะกา
ยังไม่ยืนยัน
20
71020055
วัดคร้อพนัน
ยังไม่ยืนยัน
21
71020056
วัดกระต่ายเต้น
ยังไม่ยืนยัน
22
71020057
วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
ยังไม่ยืนยัน
23
71020058
วัดใหม่เจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
24
71020059
บ้านท่าพะเนียง
ยังไม่ยืนยัน
25
71020060
ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
26
71020061
วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
27
71020062
เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
ยังไม่ยืนยัน
28
71020063
วัดดงสัก
ยังไม่ยืนยัน
29
71020064
วัดพระแท่นดงรัง
ยังไม่ยืนยัน
30
71020065
บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 12:35:19
31
71020066
บ้านดอนรัก
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 19:56:12
32
71020067
บ้านหนองกรด
ยังไม่ยืนยัน
33
71020068
วัดห้วยตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
34
71020069
วัดหนองโรง
ยังไม่ยืนยัน
35
71020070
วัดเขาสะพายแร้ง
ยังไม่ยืนยัน
36
71020071
วัดสนามแย้
ยืนยันแล้ว
2018-09-26 15:13:31
37
71020072
บ้านดอนเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
38
71020073
วัดหนองพลับ
ยังไม่ยืนยัน
39
71020074
วัดท่ากระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
40
71020075
วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
41
71020076
วัดหนองลาน
ยังไม่ยืนยัน
42
71020077
บ้านจันทร์ลาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43
71020078
วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
ยังไม่ยืนยัน
44
71020079
วัดหนองไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:58:04
45
71020080
วัดหวายเหนียว
ยังไม่ยืนยัน
46
71020081
บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
47
71020082
ประชาวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
48
71020083
บ้านแจงงาม
ยังไม่ยืนยัน
49
71020084
บ้านดอนตาลเสี้ยน
ยังไม่ยืนยัน
50
71020085
บ้านอุโลกสี่หมื่น
ยังไม่ยืนยัน
51
71020086
วัดดอนเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
52
71020087
วัดบ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:50:18
53
71020090
วัดสาลวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
54
71020091
บ้านบ่อหว้า
ยังไม่ยืนยัน
55
71020092
บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
56
71020093
บ้านดอนมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
57
71020094
วัดทุ่งสมอ
ยังไม่ยืนยัน
58
71020095
บ้านดอนสระ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:54:53
59
71020097
วัดบ้านทวน
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 19:58:40
60
71020098
วัดพังตรุ
ยังไม่ยืนยัน
61
71020099
บ้านบ่อระแหง
ยังไม่ยืนยัน
62
71020100
บ้านโป่งกูป
ยังไม่ยืนยัน
63
71020102
บ้านกระเจา
ยังไม่ยืนยัน
64
71020103
วัดเบญพาด
ยังไม่ยืนยัน
65
71020104
อนุบาลพนมทวน
ยังไม่ยืนยัน
66
71020105
บ้านโคราช
ยังไม่ยืนยัน
67
71020106
บ้านดอนเตาอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
68
71020107
บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
69
71020108
บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 09:56:07
70
71020109
วัดห้วยสะพาน
ยังไม่ยืนยัน
71
71020110
วัดนาพระยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:21:58
72
71020111
บ้านรางยอม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:20:57
73
71020113
บ้านห้วยด้วน
ยังไม่ยืนยัน
74
71020114
บ้านวังรัก
ยังไม่ยืนยัน
75
71020115
บ้านหลุมหิน
ยังไม่ยืนยัน
76
71020116
บ้านหนองขุย
ยังไม่ยืนยัน
77
71020117
บ้านสระลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
78
71020118
เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 14:25:17
79
71020183
วัดดอนแสลบ
ยังไม่ยืนยัน
80
71020185
วัดหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
81
71020186
วัดเขารักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 19:50:39
82
71020187
บ้านตลุง
ยังไม่ยืนยัน
83
71020188
บ้านพนมนาง
ยังไม่ยืนยัน
84
71020189
บ้านหนองนางเลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
85
71020190
บ้านวังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
86
71020191
บ้านหนองตายอด
ยังไม่ยืนยัน
87
71020192
บ้านอ่างหิน
ยังไม่ยืนยัน
88
71020193
บ้านนาใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 21:18:01
89
71020194
บ้านไผ่สี
ยังไม่ยืนยัน
90
71020195
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:31:56
91
71020196
บ้านสระจันทอง
ยังไม่ยืนยัน
92
71020197
วัดสระลงเรือ
ยังไม่ยืนยัน
93
71020198
บ้านหนองเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
94
71020199
เมตตาจิตต
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:33:26
95
71020200
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:14:33
96
71020201
บ้านเขาศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:02:58
97
71020202
บ้านทุ่งมังกะหร่า
ยังไม่ยืนยัน
98
71020203
บ้านทัพพระยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 09:50:55
99
71020204
บ้านเขากรวด
ยังไม่ยืนยัน
100
71020205
อนุบาลห้วยกระเจา
ยังไม่ยืนยัน
101
71020206
บ้านซ่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:18:11
102
71020207
บ้านไพรงาม
ยังไม่ยืนยัน
     
25 (24.51%)