ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 137 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 137 (100.00%)
1
72010001
วัดโคกโคเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:35:30
2
72010002
วัดหน่อสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:49:23
3
72010003
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:18:11
4
72010004
วัดวังพระนอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:30:10
5
72010005
วัดพันตำลึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:41:05
6
72010006
วัดอู่ยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:04:37
7
72010007
วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:57:07
8
72010008
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 18:59:52
9
72010009
วัดดอนโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:12:04
10
72010011
วัดอุทุมพราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:32:41
11
72010012
วัดใหม่รัตนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:52:43
12
72010013
วัดลาดตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:28:52
13
72010014
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:15:04
14
72010015
วัดสกุณปักษี
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 07:18:48
15
72010016
วัดสามทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:46:45
16
72010017
วัดสุวรรณนาคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:48:45
17
72010018
เมืองสุพรรณบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:49:18
18
72010019
อินทร์ศรัทธาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:39:51
19
72010020
วัดสระประทุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:08:37
20
72010021
วัดแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:12:03
21
72010023
สุพรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:33:19
22
72010024
อนุบาลสุพรรณบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:00:31
23
72010025
วัดมเหยงคณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:35:51
24
72010027
วัดคันทด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:58:04
25
72010028
บ้านบางกุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 21:54:48
26
72010029
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:33:01
27
72010030
วัดศีรษะเกษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:20:10
28
72010031
วัดประชุมชน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:58:46
29
72010032
วัดโพธิ์ท่าทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:49:34
30
72010033
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:46:31
31
72010034
วัดไผ่ขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:06:03
32
72010035
วัดดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:00:53
33
72010036
บ้านรางกะทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:46:30
34
72010037
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:46:00
35
72010038
วัดพิหารแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:04:24
36
72010039
วัดวรจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:04:39
37
72010040
วัดวังกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:59:25
38
72010041
วัดพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:13:26
39
72010042
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:32:11
40
72010045
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:19:56
41
72010046
วัดพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:39:18
42
72010047
วัดลาดกระจับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:23:40
43
72010048
วัดจำปี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:01:16
44
72010049
วัดหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:08:18
45
72010050
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:45:16
46
72010051
วัดสำนักตะฆ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 20:47:32
47
72010052
บ้านดอนโพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:10:49
48
72010054
บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:37:40
49
72010055
บ้านท่าเสด็จ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:30:20
50
72010056
วัดเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:04:51
51
72010058
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:36:32
52
72010059
วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:00:10
53
72010060
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:27:54
54
72010061
วัดไผ่ลูกนก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:12:24
55
72010062
บ้านไผ่แปลกแม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:50:00
56
72010063
วัดสวนแตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:35:15
57
72010064
วัดสังฆจายเถร
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 11:01:19
58
72010065
กฤษณา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:41:29
59
72010067
วัดโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:07:12
60
72010068
วัดบางเลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:09:52
61
72010070
วัดปากคลองกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:39:14
62
72010071
บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:49:52
63
72010073
วัดลานคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:14:15
64
72010074
วัดจระเข้ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:50:35
65
72010075
วัดดารา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:03:36
66
72010076
วัดชีปะขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:25:04
67
72010077
บางปลาม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:38:45
68
72010078
วัดศาลาท่าทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:13:42
69
72010079
วัดลำบัว
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:23:35
70
72010080
บ้านโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:58:09
71
72010081
อนุบาลวัดสวนหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:05:04
72
72010082
วัดบ้านหมี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:40:25
73
72010084
วัดเสาธง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:16:39
74
72010085
วัดโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:22:37
75
72010087
บางแม่หม้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:22:35
76
72010088
วัดบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:29:14
77
72010089
บ้านรางทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 15:49:19
78
72010090
วัดดอนกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:46:59
79
72010091
วัดศุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 07:44:39
80
72010093
วัดป่าพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:03:12
81
72010094
วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:06:24
82
72010095
วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:35:10
83
72010096
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:50:15
84
72010097
วัดสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:58:09
85
72010098
วัดตปะโยคาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:54:30
86
72010099
วัดตะลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:09:46
87
72010101
วัดไผ่มุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:26:47
88
72010102
วัดวังน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 07:27:22
89
72010104
วัดโพธิ์ตะควน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:24:34
90
72010105
วัดสังโฆสิตาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:15:26
91
72010106
วัดดาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:25:10
92
72010107
วัดดอนตาจีน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:36:03
93
72010108
วัดคูบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:45:15
94
72010109
วัดดอนขาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:44:49
95
72010110
วัดดอนไข่เต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:28:40
96
72010111
วัดไผ่เดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:15:59
97
72010113
วัดบางจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:03:48
98
72010116
วัดสาลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:12:33
99
72010117
วัดลาดน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:41:16
100
72010118
วัดบึงคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:31:44
101
72010119
วัดเสาธงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:57:06
102
72010120
วัดทรงกระเทียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:54:50
103
72010121
วัดองครักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:08:03
104
72010122
วัดคลองโมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:35:55
105
72010123
วัดกระทุ่มทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:46:48
106
72010124
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 19:37:05
107
72010125
วัดดอนสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:42:54
108
72010126
วัดโพธิ์นฤมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:51:40
109
72010127
วัดสามจุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:30:15
110
72010128
วัดหนองเพียร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 18:04:08
111
72010129
วัดบ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 20:27:32
112
72010130
วัดปู่เจ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:46:48
113
72010131
วัดดอนบุบผาราม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:31:04
114
72010132
วัดบ้านกร่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:03:00
115
72010134
บ้านคลองชะอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:57:54
116
72010135
บ้านหนองสรวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:04:40
117
72010136
วัดป่าพระเจ้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 20:52:32
118
72010137
บ้านรางหางม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:10:50
119
72010138
วัดเทพสุธาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:05:11
120
72010139
วัดเสาธงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:22:37
121
72010140
วัดวังพลับเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:16:31
122
72010141
วัดวังพลับใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:33:16
123
72010142
วัดเถรพลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:10:16
124
72010143
วัดปลายนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 19:56:27
125
72010144
บ้านห้วยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:54:16
126
72010145
วัดพังม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:47:13
127
72010146
วัดบรรไดทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:28:00
128
72010147
วัดไก่เตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:23:34
129
72010148
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:17:31
130
72010149
วัดสัปรสเทศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:25:55
131
72010150
วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:03:17
132
72010152
บ้านคลองชะโด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:36:24
133
72010153
วัดดงขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:06:16
134
72010154
วัดลาดปลาเค้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:09:31
135
72010155
วัดม่วงเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:13:41
136
72010157
อนุบาลศรีประจันต์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:04:26
137
72010158
วัดยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:35:26
     
137 (100.00%)