ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 122 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 121 (99.18%)
ครู/บุคลากร
1
73010001
วัดดอนยายหอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:27:17
30 
2
73010002
วัดดอนขนาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:54:20
3
73010003
วัดตาก้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:37:35
25 
4
73010004
บ้านมาบแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:09:18
12 
5
73010005
วัดเกาะวังไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:34:18
43 
6
73010006
วัดทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:25:59
23 
7
73010007
วัดม่วงตารศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:12:30
14 
8
73010008
วัดทุ่งรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:16:28
9
73010009
บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:59:22
12 
10
73010010
บ้านลำท่าโพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:23:02
11
73010011
วัดธรรมศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:08:00
39 
12
73010012
บ้านต้นสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:54:33
11 
13
73010013
บ้านนาสร้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:10:49
14 
14
73010015
หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:13:25
14 
15
73010016
วัดดอนเสาเกียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:41:46
16
73010017
วัดบางแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:05:03
14 
17
73010018
วัดลาดปลาเค้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:38:47
19 
18
73010019
บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:42:11
11 
19
73010020
วัดบ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:53:12
10 
20
73010021
บ้านหนองกะโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:30:33
17 
21
73010022
บ้านคอวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:57:41
22
73010023
วัดพระปฐมเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:50:03
108 
23
73010024
อนุบาลนครปฐม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:25:47
130 
24
73010025
วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:06:51
41 
25
73010026
วัดพระประโทณเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:18:56
18 
26
73010028
วัดโพรงมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:53:06
28 
27
73010029
วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:18:19
19 
28
73010030
วัดศรีวิสารวาจา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:25:56
29
73010031
วัดพะเนียงแตก
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 06:58:17
13 
30
73010033
บ้านลำพยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:00:57
12 
31
73010034
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:05:21
32
73010035
วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:54:51
24 
33
73010036
วัดวังเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 11:14:43
34
73010037
บ้านไร่ต้นสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:11:06
11 
35
73010038
บ้านหนองขาหยั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:44:19
36
73010039
วัดใหม่ดอนทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:28:56
37
73010040
วัดสระกะเทียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:55:29
18 
38
73010041
วัดลาดหญ้าแพรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:47:51
39
73010042
วัดรางปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:29:56
40
73010043
วัดใหม่ห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:04:59
13 
41
73010044
วัดสามควายเผือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:17:15
23 
42
73010045
บ้านรางมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:07:19
12 
43
73010046
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:51:50
24 
44
73010047
บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
45
73010048
วัดหนองดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:31:38
12 
46
73010049
วัดหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:41:32
25 
47
73010050
บ้านทุ่งหัวพรหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:55:24
48
73010051
วัดทัพยายท้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:45:02
49
73010052
บ้านหนองปากโลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:19:13
14 
50
73010053
วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:35:26
12 
51
73010054
วัดทะเลบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:03:07
26 
52
73010055
ประถมฐานบินกำแพงแสน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:12:30
70 
53
73010056
อนุบาลกำแพงแสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:12:02
64 
54
73010058
วัดทุ่งกระพังโหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:37:19
55
73010059
วัดบ่อน้ำจืด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:36:53
20 
56
73010060
บ้านดอนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 22:14:16
57
73010061
วัดสระพัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:17:18
10 
58
73010062
วัดหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:16:49
12 
59
73010063
อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:16:17
16 
60
73010064
บ้านห้วยขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:53:48
61
73010065
บ้านรางอีเม้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:33:31
15 
62
73010066
บ้านอ้อกระทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:06:14
24 
63
73010067
วัดสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:23:28
15 
64
73010068
วัดลาดหญ้าไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:18:14
20 
65
73010069
บ้านสระน้ำส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:52:28
15 
66
73010070
บ้านหลักเมตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:44:03
67
73010071
วัดปลักไม้ลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:57:16
19 
68
73010072
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:47:27
12 
69
73010073
บ้านบ่อน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:50:12
12 
70
73010074
เมืองเก่ากำแพงแสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:56:12
71
73010075
วัดนิยมธรรมวราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:43:06
22 
72
73010076
บ้านหนองไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:01:44
13 
73
73010077
วัดหนองศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 17:26:02
17 
74
73010078
บ้านหนองกร่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:21:31
13 
75
73010079
บ้านห้วยรางเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:15:57
14 
76
73010080
วัดไร่แตงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:07:49
77
73010081
วัดหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:27:51
13 
78
73010082
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:55:05
14 
79
73010083
บ้านอ้อกระทุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:25:17
80
73010084
วัดห้วยผักชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:06:39
81
73010085
วัดประชาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:40:39
14 
82
73010086
บ้านห้วยด้วน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:59:09
83
73010088
บ้านดอนซาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:58:59
10 
84
73010089
บ้านคลองตัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:14:56
85
73010090
วัดวังน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:41:49
35 
86
73010091
บ้านหนองพงนก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:06:19
12 
87
73010092
วัดสระสี่มุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:25:24
28 
88
73010093
บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:28:15
12 
89
73010094
วัดราษฎร์วราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:35:00
12 
90
73010095
บ้านหนองพงเล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:10:50
91
73010096
วัดดอนเตาอิฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:39:25
12 
92
73010097
บ้านหนองเขมร
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:09:56
13 
93
73010098
วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:03:48
11 
94
73010099
วัดห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:02:36
12 
95
73010100
วัดปทุมทองสุทธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:08:05
96
73010101
วัดท่าเสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:51:14
12 
97
73010102
บ้านบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 23:01:53
16 
98
73010103
วัดกำแพงแสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:08:17
14 
99
73010104
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:26:20
13 
100
73010105
วัดหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:40:13
24 
101
73010108
ละเอียดอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:07:51
14 
102
73010109
บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:27:19
103
73010110
วัดสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:55:18
12 
104
73010111
วัดสุขวราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:34:36
13 
105
73010112
วัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:05:18
22 
106
73010113
วัดหนองกระพี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:08:13
107
73010114
วัดลำลูกบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:59:47
10 
108
73010115
บ้านแหลมกะเจา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:54:08
10 
109
73010116
วัดลำเหย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:29:56
18 
110
73010117
วัดทุ่งสีหลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:50:12
15 
111
73010118
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:54:36
10 
112
73010119
บ้านรางมูก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:42:43
113
73010120
วัดแหลมมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:54:15
10 
114
73010121
วัดตะโกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:22:48
14 
115
73010123
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:36:25
68 
116
73010124
วัดทุ่งผักกูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:23:46
117
73010125
วัดกงลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 17:10:48
15 
118
73010126
วัดห้วยพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:17:50
119
73010127
บ้านแจงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:28:21
11 
120
73010128
วัดเลาเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:13:14
15 
121
73010129
วัดทุ่งพิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:41:35
122
73010130
บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:52:45
10 
     
121 (99.18%)