ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 120 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
73020001
วัดประชานาถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:06:28
14 
2
73020002
วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:46:13
14 
3
73020003
วัดโคกพระเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:04:17
19 
4
73020004
วัดงิ้วราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:46:57
12 
5
73020005
บ้านคลองบางกระจัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:44:26
6
73020006
วัดไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:16:37
21 
7
73020007
คลองทางหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:09:40
8
73020008
วัดท่าตำหนัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:32:17
26 
9
73020009
วัดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:42:06
10 
10
73020010
วัดไทยาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:32:32
11
73020011
วัดกลางบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:06:16
42 
12
73020012
วัดตุ๊กตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:28:20
14 
13
73020013
วัดบางพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:01:50
17 
14
73020014
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:52:13
10 
15
73020015
วัดบ่อตะกั่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:17:25
14 
16
73020016
วัดห้วยตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:37:13
11 
17
73020017
วัดลานตากฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:05:10
21 
18
73020018
วัดพุทธธรรมรังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:30:35
11 
19
73020019
วัดสัมปทวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:11:53
20
73020020
วัดละมุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:34:46
10 
21
73020021
บ้านลานแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:45:16
11 
22
73020022
วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:36:43
12 
23
73020023
วัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:03:47
24
73020024
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:16:06
22 
25
73020025
วัดศีรษะทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:53:26
22 
26
73020026
วัดเสถียรรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 18:53:15
27
73020027
วัดกลางครูเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:17:31
12 
28
73020028
วัดกกตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:03:22
12 
29
73020030
บ้านห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:18:21
30
73020031
วัดท้องไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:41:52
11 
31
73020032
บ้านห้วยกรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:08:47
32
73020033
วัดโคกเขมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:12:46
14 
33
73020034
วัดทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:05:12
34
73020035
วัดบางภาษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:19:06
35
73020036
บ้านคลองนกกระทุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:32:11
36
73020037
วัดลานคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:39:38
18 
37
73020038
วัดดอนยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:54:01
14 
38
73020039
วัดลาดสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:42:31
39
73020040
วัดไผ่สามตำลึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:44:42
40
73020041
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:25:52
24 
41
73020042
วัดไผ่จรเข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:39:13
42
73020043
วัดเกษตราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:36:08
43
73020044
วัดพระมอพิสัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:27:46
44
73020045
บ้านนราภิรมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:23:24
45
73020046
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:16:27
46
73020047
วัดนราภิรมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:16:33
33 
47
73020048
วัดนิลเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:53:25
12 
48
73020049
วัดบัวปากท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:18:11
14 
49
73020050
บ้านหนองปรงกาญจนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:30:36
50
73020051
วัดบอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:29:14
51
73020052
ตลาดเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:04:03
13 
52
73020053
วัดบัวหวั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:36:25
10 
53
73020054
วัดบางไผ่นารถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:50:25
10 
54
73020055
วัดผาสุการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:07:47
55
73020056
วัดบางปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:37:55
20 
56
73020057
วัดเกาะแรต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:43:43
13 
57
73020058
ตลาดเกาะแรต
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:50:56
12 
58
73020059
วัดรางกำหยาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:41:52
11 
59
73020060
ตลาดรางกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:29:21
11 
60
73020062
บ้านรางปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:47:34
61
73020063
บ้านคลองพระมอพิสัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:57:36
62
73020064
วัดบึงลาดสวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:10:02
26 
63
73020065
วัดสุขวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:04:00
12 
64
73020066
ไทยรัฐวิทยา ๔
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:36:59
15 
65
73020067
บ้านหนองปรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:12:27
66
73020068
วัดเกษมสุริยัมนาจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:34:28
10 
67
73020069
บ้านประตูน้ำพระพิมล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:30:01
18 
68
73020070
บ้านบางเลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:06:52
27 
69
73020071
บ้านไผ่คอกวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 19:57:25
70
73020072
วัดบางหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:17:48
35 
71
73020073
วัดบางน้อยใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:32:32
72
73020074
วัดราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:14:28
73
73020077
บ้านหนองมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:04:53
74
73020078
บ้านไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:54:11
75
73020079
วัดไผ่หูช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:15:12
19 
76
73020080
วัดลำพญา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:17:31
12 
77
73020081
วัดเวฬุวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:03:44
13 
78
73020082
วัดศิลามูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:07:11
18 
79
73020083
บ้านไผ่หลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:12:46
80
73020084
บ้านกระทุ่มล้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:24:58
59 
81
73020085
บ้านเพลินวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:38:10
16 
82
73020086
วัดปรีดาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:20:11
13 
83
73020087
บ้านคลองจินดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:48:44
84
73020088
บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:32:25
85
73020089
วัดวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:48:32
17 
86
73020090
บ้านฉาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:38:05
87
73020091
วัดบางช้างเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:10:55
88
73020092
บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:39:43
89
73020093
บ้านคลองใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:41:50
14 
90
73020094
วัดราษฏร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:31:18
91
73020095
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:44:25
92
73020096
บ้านตากแดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:10:51
93
73020097
วัดจินดาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:51:07
36 
94
73020098
วัดทรงคนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:48:25
15 
95
73020099
วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:56:02
12 
96
73020100
บ้านท่าตลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:22:10
16 
97
73020101
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:52:16
54 
98
73020102
คลองบางกระทึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:08:34
17 
99
73020103
บ้านหัวอ่าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:06:20
100
73020104
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:10:51
14 
101
73020105
วัดบางช้างใต้
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 21:16:38
15 
102
73020106
บ้านบางม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:00:38
103
73020107
บ้านบางเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:48:15
16 
104
73020109
บ้านบางประแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:07:44
11 
105
73020110
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:26:54
23 
106
73020111
วัดเดชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:08:18
107
73020112
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:25:37
90 
108
73020113
วัดท่าพูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:41:28
55 
109
73020115
บ้านดงเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:04:42
19 
110
73020116
วัดหอมเกร็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:08:31
35 
111
73020117
บ้านหอมเกร็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:57:51
17 
112
73020119
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:28:26
12 
113
73020120
บุณยศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:23:32
26 
114
73020121
บ้านคลองสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:42:57
115
73020122
วัดมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:36:11
27 
116
73020123
บ้านคลองโยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:30:23
17 
117
73020124
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:24:53
118
73020125
วัดสาลวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:08:11
18 
119
73020126
วัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:56:41
10 
120
73020127
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:43:37
81 
     
120 (100.00%)