ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 121 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 113 (93.39%)
1
73020001
วัดประชานาถ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:01:35
2
73020002
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 12:21:17
3
73020003
วัดโคกพระเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:11:04
4
73020004
วัดงิ้วราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:04:23
5
73020005
บ้านคลองบางกระจัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:28:31
6
73020006
วัดไทร
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 10:02:36
7
73020007
คลองทางหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 18:25:59
8
73020008
วัดท่าตำหนัก
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 19:52:37
9
73020009
วัดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
10
73020010
วัดไทยาวาส
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 20:38:42
11
73020011
วัดกลางบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 16:00:55
12
73020012
วัดตุ๊กตา
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 12:04:58
13
73020013
วัดบางพระ
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 11:22:12
14
73020014
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 12:42:40
15
73020015
วัดบ่อตะกั่ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:27:46
16
73020016
วัดห้วยตะโก
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 21:39:04
17
73020017
วัดลานตากฟ้า
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 07:01:50
18
73020018
วัดพุทธธรรมรังษี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:41:13
19
73020019
วัดสัมปทวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:38:16
20
73020020
วัดละมุด
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:34:28
21
73020021
บ้านลานแหลม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 17:07:02
22
73020022
วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 08:01:39
23
73020023
วัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:19:57
24
73020024
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:31:32
25
73020025
วัดศีรษะทอง
ยืนยันแล้ว
2017-08-07 16:38:55
26
73020026
วัดเสถียรรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2017-07-27 15:45:42
27
73020027
วัดกลางครูเวียง
ยืนยันแล้ว
2017-08-18 13:37:07
28
73020028
วัดกกตาล
ยังไม่ยืนยัน
29
73020030
บ้านห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:26:24
30
73020031
วัดท้องไทร
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:16:51
31
73020032
บ้านห้วยกรด
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:36:35
32
73020033
วัดโคกเขมา
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 13:52:13
33
73020034
วัดทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 11:48:48
34
73020035
วัดบางภาษี
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:46:13
35
73020036
บ้านคลองนกกระทุง
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 16:00:01
36
73020037
วัดลานคา
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 19:31:54
37
73020038
วัดดอนยอ
ยืนยันแล้ว
2017-08-25 14:03:34
38
73020039
วัดลาดสะแก
ยืนยันแล้ว
2017-08-10 08:19:28
39
73020040
วัดไผ่สามตำลึง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 17:24:08
40
73020041
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 07:26:26
41
73020042
วัดไผ่จรเข้
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 08:30:24
42
73020043
วัดเกษตราราม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:44:50
43
73020044
วัดพระมอพิสัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 10:44:58
44
73020045
บ้านนราภิรมย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 12:51:48
45
73020046
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2017-08-08 13:05:40
46
73020047
วัดนราภิรมย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:43:21
47
73020048
วัดนิลเพชร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 22:20:46
48
73020049
วัดบัวปากท่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:32:24
49
73020050
บ้านหนองปรงกาญจนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 15:28:34
50
73020051
วัดบอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 11:06:14
51
73020052
ตลาดเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:05:23
52
73020053
วัดบัวหวั่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:23:28
53
73020054
วัดบางไผ่นารถ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:30:08
54
73020055
วัดผาสุการาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:18:07
55
73020056
วัดบางปลา
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 10:51:58
56
73020057
วัดเกาะแรต
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 21:40:09
57
73020058
ตลาดเกาะแรต
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:29:53
58
73020059
วัดรางกำหยาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:20:24
59
73020060
ตลาดรางกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:59:02
60
73020061
บ้านรางกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-08-09 13:02:06
61
73020062
บ้านรางปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:07:10
62
73020063
บ้านคลองพระมอพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
63
73020064
วัดบึงลาดสวาย
ยืนยันแล้ว
2017-08-07 12:50:56
64
73020065
วัดสุขวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:59:54
65
73020066
ไทยรัฐวิทยา ๔
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:15:08
66
73020067
บ้านหนองปรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 17:44:49
67
73020068
วัดเกษมสุริยัมนาจ
ยืนยันแล้ว
2017-08-07 14:06:16
68
73020069
บ้านประตูน้ำพระพิมล
ยืนยันแล้ว
2017-08-09 15:00:03
69
73020070
บ้านบางเลน
ยืนยันแล้ว
2017-07-29 11:05:04
70
73020071
บ้านไผ่คอกวัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 19:41:34
71
73020072
วัดบางหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:18:52
72
73020073
วัดบางน้อยใน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:45:01
73
73020074
วัดราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:48:34
74
73020077
บ้านหนองมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:57:41
75
73020078
บ้านไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 12:40:35
76
73020079
วัดไผ่หูช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:06:19
77
73020080
วัดลำพญา
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 15:52:31
78
73020081
วัดเวฬุวนาราม
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 10:19:14
79
73020082
วัดศิลามูล
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 09:42:01
80
73020083
บ้านไผ่หลวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 09:55:25
81
73020084
บ้านกระทุ่มล้ม
ยืนยันแล้ว
2017-08-07 18:34:52
82
73020085
บ้านเพลินวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:03:11
83
73020086
วัดปรีดาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:24:44
84
73020087
บ้านคลองจินดา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:02:54
85
73020088
บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 17:08:51
86
73020089
วัดวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
87
73020090
บ้านฉาง
ยืนยันแล้ว
2017-08-04 14:34:15
88
73020091
วัดบางช้างเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:54:46
89
73020092
บ้านดอนทอง
ยังไม่ยืนยัน
90
73020093
บ้านคลองใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-08-07 13:06:19
91
73020094
วัดราษฏร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:42:54
92
73020095
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:35:24
93
73020096
บ้านตากแดด
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:20:26
94
73020097
วัดจินดาราม
ยืนยันแล้ว
2017-08-04 07:51:09
95
73020098
วัดทรงคนอง
ยังไม่ยืนยัน
96
73020099
วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 10:35:49
97
73020100
บ้านท่าตลาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 21:57:10
98
73020101
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
ยืนยันแล้ว
2017-08-10 12:51:00
99
73020102
คลองบางกระทึก
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 20:24:26
100
73020103
บ้านหัวอ่าว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:04:59
101
73020104
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-29 20:29:21
102
73020105
วัดบางช้างใต้
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 12:13:03
103
73020106
บ้านบางม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:06:14
104
73020107
บ้านบางเตย
ยืนยันแล้ว
2017-07-27 14:55:46
105
73020109
บ้านบางประแดง
ยืนยันแล้ว
2017-08-04 12:59:57
106
73020110
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 09:52:16
107
73020111
วัดเดชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-08-04 14:36:52
108
73020112
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:07:27
109
73020113
วัดท่าพูด
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:32:38
110
73020115
บ้านดงเกตุ
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 16:41:08
111
73020116
วัดหอมเกร็ด
ยังไม่ยืนยัน
112
73020117
บ้านหอมเกร็ด
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:02:36
113
73020119
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 11:17:07
114
73020120
บุณยศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:40:57
115
73020121
บ้านคลองสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 12:59:38
116
73020122
วัดมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2017-08-08 09:34:39
117
73020123
บ้านคลองโยง
ยืนยันแล้ว
2017-08-04 15:41:39
118
73020124
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
119
73020125
วัดสาลวัน
ยืนยันแล้ว
2017-08-11 07:32:30
120
73020126
วัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:01:30
121
73020127
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ยืนยันแล้ว
2017-08-25 07:15:35
     
113 (93.39%)