ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 72 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 72 (100.00%)
1
75010001
วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:22:36
2
75010002
วัดคลองโคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:08:35
3
75010003
วัดธรรมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:59:47
4
75010005
วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:54:16
5
75010006
บ้านคลองบางกก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:06:40
6
75010007
วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:49:05
7
75010008
วัดลาดเป้ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:57:05
8
75010009
ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:38:45
9
75010010
บ้านบางบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:10:02
10
75010012
วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:12:32
11
75010013
วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 14:29:51
12
75010014
วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:47:10
13
75010015
วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:40:19
14
75010018
วัดศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:39:26
15
75010019
วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 20:30:18
16
75010020
บ้านฉู่ฉี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:26:38
17
75010021
วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:12:36
18
75010022
วัดจันทร์เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:48:24
19
75010023
วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:39:10
20
75010024
วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:23:08
21
75010025
วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:43:15
22
75010027
เมืองสมุทรสงคราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:47:14
23
75010028
อนุบาลสมุทรสงคราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:02:51
24
75010029
บ้านลาดใหญ่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:46:13
25
75010030
วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:14:15
26
75010031
วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:13:38
27
75010032
วัดสวนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:49:38
28
75010033
บ้านเขตเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:54:20
29
75010034
บ้านตะวันจาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:06:56
30
75010035
บ้านลาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:50:31
31
75010037
วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:35:17
32
75010038
อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 06:31:19
33
75010039
วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:22:46
34
75010041
วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:46:02
35
75010042
บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:59:54
36
75010043
ศาลจ้าวอาม้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:11:17
37
75010044
วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:35:06
38
75010045
วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 05:44:27
39
75010046
วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:09:25
40
75010049
วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:17:25
41
75010050
วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:12:46
42
75010053
วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:38:31
43
75010054
คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:33:38
44
75010055
ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:28:14
45
75010056
วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 09:41:01
46
75010057
วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:21:58
47
75010058
บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:21:48
48
75010061
วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:59:23
49
75010063
วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:17:03
50
75010065
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:02:19
51
75010066
วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:52:38
52
75010067
วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:58:57
53
75010068
วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:01:47
54
75010069
วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 07:54:16
55
75010070
วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:19:21
56
75010073
บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:15:14
57
75010074
วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:57:50
58
75010075
วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:04:53
59
75010076
วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:23:54
60
75010077
วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 11:09:00
61
75010078
บ้านคลองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:16:41
62
75010079
บ้านแพรกหนามแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:42:41
63
75010081
บ้านต้นลำแพน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:21:03
64
75010082
บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:15:12
65
75010083
วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:51:43
66
75010084
จตุวัฏมหาราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:55:29
67
75010085
วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:10:57
68
75010086
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:39:24
69
75010088
วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:27:49
70
75010089
วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:48:14
71
75010092
วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:07:14
72
75010093
วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:03:07
     
72 (100.00%)