ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 120 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
77010001
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:48:56
10 
2
77010002
บ้านทุ่งเคล็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:42:24
10 
3
77010005
ด่านสิงขร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:31:53
13 
4
77010006
อุดมราชภักดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:07:30
5
77010007
บ้านทางหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:07:02
6
77010008
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:26:09
7
77010009
บ้านคลองวาฬ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:07:13
22 
8
77010010
บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:01:28
11 
9
77010011
บ้านห้วยใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:56:51
10
77010012
เศรษฐพานิชวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:07:14
11
77010013
พัฒนาประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:15:31
21 
12
77010014
บ้านห้วยน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:37:55
22 
13
77010015
ประชารังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 16:19:57
14
77010016
วัดปากคลองเกลียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:45:39
15
77010017
บ้านท่าฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:30:19
13 
16
77010019
วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:37:22
17
77010020
บ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:32:49
14 
18
77010021
บ้านหนองปุหลก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:46:22
19
77010022
บ้านยุบพริก
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:32:03
20
77010023
บ้านคลองชายธง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:37:24
21
77010024
ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:22:02
22
77010025
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:51:58
21 
23
77010026
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 12:35:09
84 
24
77010027
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:05:06
25
77010029
บ้านบึง
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 15:21:15
13 
26
77010030
บ้านคั่นกระได
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:00:02
17 
27
77010031
บ้านอ่าวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:39:46
28
77010032
บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:07:49
18 
29
77010034
เนินแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:06:04
30
77010035
บ้านย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:02:20
31
77010036
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:34:14
16 
32
77010037
สามัคคีร่วมจิต
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 08:29:05
33
77010038
วังมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:51:26
15 
34
77010039
ประชาบูรณะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:51:07
11 
35
77010040
หาดสนุกราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:45:16
28 
36
77010041
บ้านพุตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:41:08
37
77010042
วัดทุ่งกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:04:57
38
77010043
บ้านดอนใจดี
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:39:34
39
77010044
บ้านมะเดื่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:04:09
20 
40
77010045
วัดนาหูกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:57:33
41
77010046
วัดนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:32:33
42
77010048
วัดทุ่งประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:06:22
43
77010049
อนุบาลทับสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:04:04
26 
44
77010050
บ้านดอนทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:28:45
12 
45
77010051
ประชาราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:26:43
46
77010052
สมาคมเลขานุการสตรี 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:02:36
17 
47
77010053
บ้านเหมืองแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:32:18
48
77010054
บ้านทุ่งตาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:37:19
12 
49
77010055
อ่างทองพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:23:26
50
77010056
บ้านไร่ใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:24:45
51
77010057
บ้านหินเทิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:22:17
52
77010058
บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:37:55
13 
53
77010059
ประชาพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:00:01
14 
54
77010060
บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:03:32
25 
55
77010061
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:02:32
14 
56
77010062
บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:29:55
18 
57
77010063
บ้านสีดางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:23:55
58
77010064
บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:21:56
12 
59
77010065
วัดหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:12:19
20 
60
77010067
บ้านหนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:53:26
18 
61
77010068
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:17:17
13 
62
77010069
บ้านดอนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:06:35
11 
63
77010070
วัดนาผักขวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 16:17:34
64
77010071
บ้านถ้ำเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:39:29
65
77010072
บ้านดอนสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:47:13
18 
66
77010073
อนุบาลบางสะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:22:25
47 
67
77010074
ไตรกิตทัตตานนท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:20:27
68
77010075
บ้านดงไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:18:51
11 
69
77010076
บ้านมรสวบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:40:30
19 
70
77010077
บ้านเขามัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:44:36
10 
71
77010078
สมาคมเลขานุการสตรี 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:58:01
21 
72
77010079
บ้านหนองจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:23:10
13 
73
77010080
บ้านยางเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:45:24
74
77010081
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:03:41
75
77010082
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 19:56:52
76
77010083
บ้านทองมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:53:25
33 
77
77010084
บ้านราษฏร์ประสงค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:40:27
78
77010085
บ้านธรรมรัตน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:48:48
17 
79
77010086
บ้านในล็อค
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 21:17:40
26 
80
77010087
วัดธงชัยธรรมจักร
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:51:03
20 
81
77010088
วัดดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:46:02
21 
82
77010089
บ้านหนองมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:45:58
83
77010090
บ้านดอนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:03:58
84
77010091
บ้านหนองระแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:51:18
16 
85
77010092
วัดถ้ำคีรีวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:56:23
10 
86
77010095
บ้านหินกอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:20:33
10 
87
77010096
บ้านชะม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:45:10
10 
88
77010097
บ้านสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:51:42
16 
89
77010098
บ้านห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:23:43
12 
90
77010099
บางสะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:12:24
39 
91
77010100
บ้านท่าขาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:05:31
14 
92
77010101
บ้านดอนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:18:57
13 
93
77010102
บ้านอ่าวยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:24:40
94
77010103
บ้านคลองลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:55:19
14 
95
77010104
บ้านวังน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:50:32
27 
96
77010105
ธนาคารออมสิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:13:31
75 
97
77010106
บ้านทุ่งเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:26:32
11 
98
77010107
บ้านดอนสำนัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:49:35
99
77010108
มูลนิธิศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:47:44
17 
100
77010109
บ้านไร่บนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:57:02
18 
101
77010110
บ้านบางเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 22:32:45
23 
102
77010111
บ้านทองอินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:47:30
18 
103
77010112
บ้านช้างเผือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:17:27
13 
104
77010113
บ้านไชยราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 18:09:25
31 
105
77010114
อนุบาลบางสะพานน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:06:52
16 
106
77010115
บ้านบางเบิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:05:34
107
77010116
บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:43:23
13 
108
77010117
วัดกำมะเสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:32:33
14 
109
77010119
บ้านห้วยสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:53:29
110
77010120
บ้านทุ่งสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:28:21
19 
111
77010121
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 15:46:34
112
77010122
บ้านหนองฆ้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:08:51
11 
113
77010123
บ้านทุ่งไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:40:30
114
77010124
บ้านบางสะพานน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:56:05
27 
115
77010125
วัดดอนตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:00:44
10 
116
77010126
บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:12:43
10 
117
77010127
บ้านทุ่งกะโตน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:36:39
46 
118
77010128
บ้านหนองห้วยฝาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:16:41
24 
119
77010129
วัดเขาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:24:39
120
77010130
บ้านปากแพรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:54:18
     
120 (100.00%)