ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 74 (67.27%)
1
80010001
วัดชัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:50:57
2
80010002
บ้านย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:57:07
3
80010003
วัดสวนพล
ยังไม่ยืนยัน
4
80010004
วัดบ้านตาล
ยังไม่ยืนยัน
5
80010005
อนุบาลนครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
6
80010006
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:03:19
7
80010007
วัดน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:17:01
8
80010010
วัดเทพธิดาราม
ยังไม่ยืนยัน
9
80010011
วัดมหาชัยวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 14:03:01
10
80010013
วัดท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
11
80010014
บ้านปากพญา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:52:29
12
80010015
บ้านปากน้ำปากพญา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:02:55
13
80010017
วัดนาวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:48:01
14
80010018
ชุมชนวัดหมน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:44:38
15
80010019
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:00:59
16
80010020
วัดจังหูน
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 13:12:07
17
80010021
วัดพังสิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 13:36:22
18
80010023
บ้านหนองหนอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 11:30:33
19
80010024
บ้านบางเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 20:52:04
20
80010025
วัดโดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:02:15
21
80010026
วัดนารีประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
22
80010027
บ้านบางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
23
80010029
บ้านบางกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
24
80010030
วัดราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
25
80010031
วัดพระมงกุฎ
ยังไม่ยืนยัน
26
80010032
บ้านนาเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 15:48:44
27
80010033
บ้านคลองดิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:49:20
28
80010034
บ้านทวดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:11:53
29
80010036
วัดดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 13:13:23
30
80010037
วัดหญ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:25:50
31
80010038
วัดพระมหาธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
32
80010039
บ้านเนิน
ยังไม่ยืนยัน
33
80010040
วัดบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:43:04
34
80010044
วัดสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
35
80010047
วัดบางตะพาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 11:18:37
36
80010049
ราชประชานุเคราะห์ 5
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:17:33
37
80010050
บ้านคันธง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:06:16
38
80010051
วัดนางพระยา
ยังไม่ยืนยัน
39
80010053
วัดท่านคร
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:40:51
40
80010054
วัดมุขธารา
ยังไม่ยืนยัน
41
80010055
วัดท่าแพ
ยังไม่ยืนยัน
42
80010056
ราชประชานุเคราะห์ 4
ยังไม่ยืนยัน
43
80010057
วัดไพศาลสถิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:29:10
44
80010058
บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:07:48
45
80010059
บ้านปากน้ำเก่า
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 11:46:30
46
80010060
วัดวิสุทธิยาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:20:16
47
80010061
วัดศรีมงคล
ยังไม่ยืนยัน
48
80010062
บ้านชะเอียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:19:33
49
80010064
วัดท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:36:57
50
80010065
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 09:05:21
51
80010066
วัดมะม่วงทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 08:37:26
52
80010067
วัดหัวอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
53
80010068
บ้านทวดทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:48:20
54
80010069
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 14:28:12
55
80010070
วัดวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 14:18:27
56
80010071
วัดโพธิ์เสด็จ
ยังไม่ยืนยัน
57
80010072
วัดทุ่งแย้
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 15:26:48
58
80010073
วัดมะม่วงสองต้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:27:58
59
80010075
ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ยังไม่ยืนยัน
60
80010076
วัดสมอ
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 08:47:55
61
80010077
วัดวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
62
80010078
วัดโคกโพธิ์สถิตย์
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 08:26:36
63
80010079
วัดจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
64
80010080
ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
65
80010081
บ้านสำนักใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:16:07
66
80010082
วัดสอ
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 08:13:29
67
80010083
บ้านคดศอก
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 09:27:52
68
80010084
วัดใหม่ทอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 12:31:19
69
80010085
บ้านตลาด
ยืนยันแล้ว
2018-08-07 13:11:27
70
80010086
วัดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 10:47:09
71
80010087
วัดคีรีกันทร์
ยังไม่ยืนยัน
72
80010088
บ้านร่อน
ยังไม่ยืนยัน
73
80010089
บ้านสันยูง
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 14:38:24
74
80010090
ชุมชนลานสกา
ยังไม่ยืนยัน
75
80010092
บ้านมะม่วงทอง
ยังไม่ยืนยัน
76
80010093
วัดดินดอน
ยังไม่ยืนยัน
77
80010094
วัดน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:58:00
78
80010095
วัดวังหงส์
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:03:36
79
80010096
วัดเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2018-08-08 14:59:57
80
80010097
วัดแพร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 18:59:58
81
80010098
วัดไสมะนาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:27:29
82
80010099
บ้านห้วยยูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:30:39
83
80010100
วัดท้ายสำเภา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 07:37:40
84
80010101
บ้านไสใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:26:17
85
80010102
วัดเชิงแตระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:51:34
86
80010103
วัดราษฏร์เจริญวราราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:53:57
87
80010104
วัดพระพรหม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:04:29
88
80010105
บ้านห้วยระย้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:34:50
89
80010106
วัดห้วยพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:54:23
90
80010107
วัดท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 16:06:17
91
80010108
วัดมะม่วงตลอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:36:13
92
80010109
วัดกัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:42:17
93
80010110
วัดคันนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:36:35
94
80010111
วัดหนองแตน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:07:16
95
80010112
วัดพระเพรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:32:14
96
80010113
วัดสระไคร
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 19:58:49
97
80010114
วัดป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:08:29
98
80010115
บ้านอ่าวตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 10:58:31
99
80010116
บ้านปลายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
100
80010117
วัดบางหว้า
ยังไม่ยืนยัน
101
80010118
วัดโคกกะถิน
ยังไม่ยืนยัน
102
80010120
วัดดอนตรอ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 08:59:44
103
80010121
วัดสระเพลง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:23:11
104
80010122
บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:00:30
105
80010123
ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
106
80010124
วัดทางพูน
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 13:32:06
107
80010126
วัดพังยอม
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 13:54:20
108
80010127
วัดทุ่งเฟื้อ
ยังไม่ยืนยัน
109
80010128
บ้านบางไทร
ยังไม่ยืนยัน
110
80010129
บ้านบางนกวัก
ยังไม่ยืนยัน
     
74 (67.27%)