ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 202 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 178 (88.12%)
1
80020001
บ้านคลองขัน
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:16:09
2
80020003
วัดเพ็ญญาติ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:12:35
3
80020004
วัดกะเปียด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:10:55
4
80020005
บ้านปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
5
80020006
วัดควนสูง
ยังไม่ยืนยัน
6
80020009
ฉวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:39:42
7
80020010
วัดมะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:08:25
8
80020011
วัดโคกเมรุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:07:00
9
80020012
บ้านนาเส
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:19:32
10
80020013
วัดนาเขลียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:11:48
11
80020014
บ้านโคกมะขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:32:44
12
80020015
บ้านไสโคกเกาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:37:47
13
80020016
บ้านควนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:54:21
14
80020017
วัดควนยูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:05:33
15
80020018
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:29:43
16
80020020
บ้านกันละ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:32:24
17
80020021
วัดไม้เรียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:50:14
18
80020023
วัดหาดสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:01:45
19
80020024
บ้านหาดทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:10:33
20
80020025
บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:53:51
21
80020027
บ้านเศลาใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:04:16
22
80020028
วัดมะปรางงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:13:38
23
80020029
บ้านป่าพาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:58:42
24
80020030
บ้านทอนวังปราง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:25:00
25
80020031
บ้านสวนอาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 08:44:27
26
80020032
บ้านปลายคลองเพรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:22:49
27
80020033
วัดโคกหาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:36:58
28
80020034
บ้านควน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:00:06
29
80020035
วัดเพ็ญมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:40:55
30
80020036
วัดสามัคคีนุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:40:56
31
80020037
วัดควนสะตอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:25:29
32
80020038
บ้านคลองสาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:51:51
33
80020039
บ้านห้วยปริก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:31:13
34
80020040
ชุมชนวัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:38:43
35
80020041
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 21:15:00
36
80020043
วัดนางเอื้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:04:28
37
80020044
บ้านห้วยกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 21:52:22
38
80020045
วัดหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:08:56
39
80020046
จุฬาภรณ์พิชญาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:33:36
40
80020047
บ้านปากระแนะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:29:08
41
80020048
วัดในไร่
ยังไม่ยืนยัน
42
80020049
ชุมชนบ้านปากเสียว
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 08:03:59
43
80020050
บ้านวังวัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:38:05
44
80020051
บ้านคุ้งวังวัว
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 10:59:08
45
80020052
วัดมังคลาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:31:34
46
80020053
วัดโบราณาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 10:17:14
47
80020054
บ้านนาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:44:31
48
80020055
บ้านเหนือคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 09:07:33
49
80020056
วัดทุ่งนาใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:29:55
50
80020057
วัดยางค้อม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:41:27
51
80020058
ราชประชานุเคราะห์ 6
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:42:33
52
80020059
บ้านพูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:45:21
53
80020060
วัดกะโสม
ยังไม่ยืนยัน
54
80020061
บ้านคลองตูก
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 11:02:28
55
80020062
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 08:26:55
56
80020063
บ้านเขาตาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:38:07
57
80020064
บ้านสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:37:49
58
80020065
บ้านไสส้าน
ยังไม่ยืนยัน
59
80020066
วัดนิคมคีรี
ยังไม่ยืนยัน
60
80020067
บ้านวังเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:51:13
61
80020068
บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:31:50
62
80020069
วัดเขาโร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:41:22
63
80020070
บ้านนาพรุ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:54:52
64
80020071
บ้านหนองท่อม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 09:41:04
65
80020072
วัดทะเลมิตรภาพที่ 151
ยังไม่ยืนยัน
66
80020073
ชุมชนบ้านไทรห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 09:49:59
67
80020074
บ้านหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:27:48
68
80020075
วัดวังหีบ
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 10:20:23
69
80020076
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:09:29
70
80020077
วัดเขากลาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:17:29
71
80020078
บ้านนาตาแย้ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:22:51
72
80020079
มหาราช ๓
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:22:46
73
80020080
บ้านจำปา
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 10:41:33
74
80020081
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:33:03
75
80020082
วัดถ้ำใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:15:00
76
80020083
บ้านวังยวน
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 09:53:29
77
80020084
วัดควนชม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 09:34:51
78
80020085
วัดก้างปลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:58:35
79
80020086
บ้านชายคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 18:19:16
80
80020087
วัดธรรมเผด็จ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:27:20
81
80020088
บ้านเกาะปราง
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 08:32:44
82
80020089
บ้านบนควน
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 17:49:38
83
80020090
บ้านเกาะยวน
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 16:45:58
84
80020091
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:17:38
85
80020092
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:39:57
86
80020093
บ้านบ่อมอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 10:55:29
87
80020094
วัดวังขรี
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:19:25
88
80020095
วัดทุ่งส้าน
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:31:10
89
80020096
บ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:47:49
90
80020097
ชุมชนวัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:35:41
91
80020098
วัดศิลาราย
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 09:51:55
92
80020099
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:07:03
93
80020100
บ้านถ้ำตลอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:50:01
94
80020101
บ้านน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:19:50
95
80020102
บ้านวังธน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:43:47
96
80020105
วัดคงคาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:09:54
97
80020106
บ้านนาเกิดผล
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 13:31:29
98
80020107
บ้านคลองขุด
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 09:39:28
99
80020109
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:23:55
100
80020110
บ้านไสโป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:35:05
101
80020111
วัดเกาะสระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:32:49
102
80020112
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:40:17
103
80020113
วัดหนองดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:10:39
104
80020115
บ้านไสยูงปัก
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 15:36:01
105
80020116
ชุมชนบ้านสี่แยก
ยังไม่ยืนยัน
106
80020117
บ้านคลองโอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:19:11
107
80020118
วัดสุวรรณคีรี
ยังไม่ยืนยัน
108
80020119
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:48:11
109
80020121
ชุมชนวัดอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
110
80020122
บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:16:45
111
80020123
วัดเทวสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
112
80020126
บ้านคลองจัง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:57:03
113
80020127
องค์การสวนยาง 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:25:42
114
80020128
องค์การสวนยาง 3
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 14:34:23
115
80020129
หมู่บ้านป่าไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:05:29
116
80020130
บ้านทะเลสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 17:56:34
117
80020131
บ้านบางปรน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:45:23
118
80020132
บ้านบ่อปลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:13:58
119
80020133
บ้านควนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
120
80020134
วัดเสม็ดจวน
ยังไม่ยืนยัน
121
80020135
วัดคงคาเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
122
80020136
ราชเวชพิศาล
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 10:24:52
123
80020137
วัดควนสระบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:03:34
124
80020138
บ้านนาท่อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:50:08
125
80020139
บ้านพอโกบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:41:42
126
80020140
บ้านบางตะเภา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:16:49
127
80020141
บ้านกรุงหยันใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:08:03
128
80020142
วัดท่ายาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:38:32
129
80020143
ชุมชนบ้านหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:45:29
130
80020144
บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:46:04
131
80020145
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:43:02
132
80020146
วัดควนยูง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:03:46
133
80020147
วัดภูเขาหลัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:02:24
134
80020148
บ้านนาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:13:56
135
80020150
วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:08:27
136
80020151
บ้านห้วยรื่น
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:09:34
137
80020152
วัดขนาน
ยังไม่ยืนยัน
138
80020153
บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
139
80020154
บ้านก่องาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:04:57
140
80020155
บ้านบางรูป
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:46:03
141
80020156
วัดวิสุทธิวงศ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:52:19
142
80020157
วัดประดิษฐาราม
ยังไม่ยืนยัน
143
80020158
บ้านทุ่งกรวด
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 08:14:53
144
80020159
บ้านไร่มุสลิม
ยังไม่ยืนยัน
145
80020160
วัดควน
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 12:24:47
146
80020161
บ้านไสใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:10:00
147
80020162
บ้านสระนางมโนราห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:03:10
148
80020163
บ้านควนลำภู
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:44:27
149
80020164
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:50:53
150
80020166
ราษฎร์ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
151
80020167
บ้านควนอวดพัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:49:43
152
80020168
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:49:03
153
80020169
วัดลำนาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:38:25
154
80020170
บ้านปากแพรก
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 15:50:19
155
80020171
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:49:58
156
80020172
บ้านควนประ
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 13:31:34
157
80020173
บ้านคลองเสาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:42:42
158
80020174
บ้านไสเตาอ้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:31:57
159
80020175
บ้านนาตำเสา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:34:49
160
80020176
บ้านนิคมวังหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:36:45
161
80020177
สมสรร
ยืนยันแล้ว
2018-07-14 13:01:24
162
80020178
บ้านเขาวง
ยังไม่ยืนยัน
163
80020179
เจริญรัชต์ภาคย์
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 13:05:33
164
80020180
สังวาลย์วิท 7
ยังไม่ยืนยัน
165
80020181
ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 10:37:17
166
80020182
บ้านไสยาสน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:46:44
167
80020183
บ้านสวน
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 08:41:32
168
80020184
วัดวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
169
80020185
บ้านหนองเจ
ยังไม่ยืนยัน
170
80020186
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 13:08:30
171
80020187
บ้านแพรกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:44:16
172
80020188
บ้านเกาะขวัญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:22:35
173
80020189
วัดสวนพิกุล
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:34:56
174
80020190
บ้านพรุวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:37:00
175
80020191
พรรณราชลเขต
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 15:22:18
176
80020193
วัดวังรีบุญเลิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:56:19
177
80020194
บ้านวังตลับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:36:09
178
80020195
บ้านนาพา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:05:55
179
80020196
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:13:38
180
80020197
บ้านปลายเส
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 08:42:14
181
80020198
วัดควนกอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:06:56
182
80020199
บ้านปลายรา
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:14:17
183
80020200
วัดควนส้าน
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:48:30
184
80020201
บ้านคลองงา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:07:25
185
80020202
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 10:44:39
186
80020203
วัดมะนาวหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:31:58
187
80020204
บ้านหน้าเหมน
ยังไม่ยืนยัน
188
80020205
บ้านกุยเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 10:22:16
189
80020206
บ้านคลองกุย
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 10:27:33
190
80020207
บ้านจันดี
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 09:50:57
191
80020208
ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:04:42
192
80020209
องค์การสวนยาง 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:14:52
193
80020210
บ้านคลองปีก
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:26:16
194
80020211
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 14:42:53
195
80020213
วัดสวนขัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:51:15
196
80020214
บ้านหนองเตย
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:44:28
197
80020215
วัดจันดี
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:08:56
198
80020216
วัดหลักช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:49:19
199
80020217
บ้านควนตม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:55:34
200
80020218
บ้านนาปราน
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 20:51:08
201
80020219
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:55:16
202
80020220
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 13:55:50
     
178 (88.12%)