ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 142 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 133 (93.66%)
ครู/บุคลากร
1
80040001
ชุมชนวัดทอนหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:52:35
2
80040002
บ้านในเขียว 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:26:10
3
80040003
บ้านในเขียว 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:11:47
4
80040004
บ้านวังลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:09:34
20 
5
80040005
วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:11:27
6
80040006
บ้านชุมขลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:15:09
7
80040007
วัดหลวงครู
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:32:36
8
80040008
วัดกำแพงถม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:26:20
9
80040009
วัดโยธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 11:53:09
10
80040010
วัดนากัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:26:09
14 
11
80040011
วัดท้าวโทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:50:08
12
80040012
ชุมชนวัดอินทคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:25:52
12 
13
80040013
วัดเขาขุนพนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:14:34
31 
14
80040014
วัดพรหมโลก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:41:56
18 
15
80040015
วัดเขาปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:06:13
16
80040016
บ้านคลองแคว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:46:10
17 
17
80040017
วัดโทเอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:46:51
13 
18
80040018
วัดป่ากิ่ว
ยังไม่ยืนยัน
19
80040019
วัดสากเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:37:45
20
80040020
วัดดอนใคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:38:39
18 
21
80040021
บ้านบ่อกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:05:50
10 
22
80040022
บ้านพังปริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:56:40
15 
23
80040024
บ้านปากดวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 19:04:56
24
80040025
วัดจันพอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:16:34
25
80040026
วัดหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:06:23
21 
26
80040027
บ้านฉาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:10:50
27
80040028
บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
28
80040029
บ้านหน้าเขาวัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:56:46
29
80040030
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:34:57
30
80040031
บ้านปากเจา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:13:14
13 
31
80040032
วัดปลักปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:17:18
32
80040033
วัดจันทาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:16:46
10 
33
80040034
บ้านสำนักม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:57:38
11 
34
80040035
วัดป่า(ท่าขึ้น)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:43:50
35
80040036
วัดหมาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:26:04
36
80040037
วัดเทวดาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:59:57
16 
37
80040038
วัดยางงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:47:27
13 
38
80040039
วัดทางขึ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:27:06
14 
39
80040040
วัดพระเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:51:28
14 
40
80040041
วัดประดู่หอม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:39:56
41
80040042
วัดนางตรา
ยังไม่ยืนยัน
42
80040043
ปทุมานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:27:40
44 
43
80040044
วัดชลธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:07:21
10 
44
80040045
ราชประชานุเคราะห์ 8
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:50:01
51 
45
80040046
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:09:15
17 
46
80040047
บ้านท่าสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:10:21
17 
47
80040048
บ้านในถุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:56:55
30 
48
80040049
ท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:20:51
59 
49
80040050
ชุมชนใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:46:20
18 
50
80040051
บ้านสะพานหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:36:05
51
80040052
วัดพระอาสน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:36:12
52
80040053
วัดโคกเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:50:38
53
80040054
วัดสระประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:51:34
21 
54
80040055
บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:08:59
15 
55
80040056
วัดสโมสร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:47:21
56
80040057
วัดโมคลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:15:33
12 
57
80040058
วัดยางทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 05:40:36
13 
58
80040059
บ้านทุ่งเกราะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:04:11
38 
59
80040060
วัดป่า(โมคลาน)
ยังไม่ยืนยัน
60
80040061
บ้านประชาอารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:32:01
61
80040062
วัดชัยธารามประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:27:53
14 
62
80040063
วัดสวนหมาก
ยังไม่ยืนยัน
63
80040064
วัดน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:24:20
64
80040065
ชุมชนวัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:13:20
11 
65
80040066
บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:19:02
66
80040067
บ้านชุมโลง
ยังไม่ยืนยัน
67
80040068
บ้านอินทนิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 22:49:03
10 
68
80040069
บ้านหนับเภา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:05:29
11 
69
80040070
วัดนากุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:29:43
12 
70
80040071
บ้านทุ่งชน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:12:50
19 
71
80040072
วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:05:44
16 
72
80040073
บ้านทุ่งขันหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:14:33
73
80040075
บ้านเขาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:33:26
12 
74
80040076
วัดสุธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:47:43
11 
75
80040077
วัดคงคาเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 11:42:49
76
80040078
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:00:35
18 
77
80040079
บ้านน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:50:25
10 
78
80040080
วัดชนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:49:25
10 
79
80040081
บ้านต้นจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:53:16
80
80040082
บ้านปลายทอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:08:30
12 
81
80040083
วัดถ้ำเทียนถวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:55:10
13 
82
80040084
ชุมชนวัดปัณณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:33:46
13 
83
80040085
บ้านเขาฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:38:33
20 
84
80040086
บ้านเขาตาสัก
ยังไม่ยืนยัน
85
80040087
บ้านคลองตีนเป็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:49:15
86
80040088
วัดสุชน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:20:40
10 
87
80040089
บ้านสุวรรณเขต
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:12:15
88
80040090
บ้านห้วยทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:13:30
89
80040091
วัดธารน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:28:46
90
80040092
ชุมชนวัดเทพราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:12:57
16 
91
80040093
บ้านเขายวนเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:27:25
16 
92
80040094
บ้านเผียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:03:59
93
80040095
บ้านน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:04:23
94
80040096
วัดชนสังขรณพิจิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:02:08
18 
95
80040097
วัดศิลาชลเขต
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:54:43
96
80040098
บ้านเขาทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:35:30
97
80040099
บ้านไสพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:02:48
98
80040100
บ้านไสเหรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:21:10
99
80040101
วัดประทุมทายการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:28:02
77 
100
80040102
บ้านบางฉาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:30:11
28 
101
80040103
วัดจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:39:23
12 
102
80040105
บ้านช่องเขาหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:48:45
18 
103
80040107
บ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:04:43
104
80040108
บ้านทุ่งหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:55:56
15 
105
80040109
บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:10:57
106
80040110
วัดสโมสรสันนิบาต
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:08:21
23 
107
80040111
บ้านทุ่งครั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:06:46
11 
108
80040112
วัดขรัวช่วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:13:31
20 
109
80040113
วัดปากด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:13:37
110
80040114
วัดคงคาวดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:16:27
12 
111
80040115
วัดสวนศิขรบรรพต
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:13:04
10 
112
80040116
ชุมชนบ้านบางโหนด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:45:53
26 
113
80040117
วัดเขา (วันครู2501)
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 18:04:49
23 
114
80040119
วัดกระดังงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:30:25
115
80040120
บ้านเปร็ต
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:28:47
11 
116
80040121
บ้านในเพลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:24:17
117
80040122
บ้านวัดใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:44:02
118
80040123
บ้านท่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:37:06
10 
119
80040124
ชุมชนวัดบางคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 17:44:56
17 
120
80040125
บ้านเขาวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
121
80040126
วัดเจดีย์หลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:52:28
10 
122
80040127
บ้านเขาหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:01:52
16 
123
80040128
บ้านคลองเหลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:41:56
124
80040129
บ้านคลองวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 19:54:30
18 
125
80040130
บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:12:48
126
80040131
บ้านแขวงเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:01:36
127
80040132
วัดคีรีวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:37:49
128
80040133
บ้านท่าจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:45:46
129
80040135
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:16:36
20 
130
80040136
บ้านปากลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:50:56
19 
131
80040137
วัดเปียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:53:49
10 
132
80040138
บ้านพิตำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 08:26:45
13 
133
80040139
บ้านนบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:22:20
134
80040140
วัดเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
135
80040141
วัดคงคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:17:37
16 
136
80040142
บ้านขุนทะเล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:37:01
137
80040143
วัดโรงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:33:40
138
80040144
บ้านโรงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:40:08
27 
139
80040145
บ้านพังหรัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:27:21
140
80040147
วัดนาเหรง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:40:48
141
80040148
บ้านในตูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:11:30
11 
142
80040149
เคียงศิริ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:05:40
19 
     
133 (93.66%)