ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 133 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 133 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
80040001
ชุมชนวัดทอนหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:52:35
11 
2
80040002
บ้านในเขียว 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:26:10
3
80040003
บ้านในเขียว 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:11:47
4
80040004
บ้านวังลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:09:34
20 
5
80040005
วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:11:27
6
80040006
บ้านชุมขลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:15:09
7
80040007
วัดหลวงครู
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:32:36
8
80040008
วัดกำแพงถม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:26:20
9
80040009
วัดโยธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 11:53:09
10
80040010
วัดนากัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:26:09
14 
11
80040011
วัดท้าวโทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:50:08
12
80040012
ชุมชนวัดอินทคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:25:52
11 
13
80040013
วัดเขาขุนพนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:14:34
31 
14
80040014
วัดพรหมโลก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:41:56
18 
15
80040015
วัดเขาปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:06:13
16
80040016
บ้านคลองแคว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:46:10
18 
17
80040017
วัดโทเอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:46:51
13 
18
80040019
วัดสากเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:37:45
19
80040020
วัดดอนใคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:38:39
18 
20
80040021
บ้านบ่อกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:05:50
10 
21
80040022
บ้านพังปริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:56:40
14 
22
80040024
บ้านปากดวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 19:04:56
23
80040025
วัดจันพอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:16:34
24
80040026
วัดหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:06:23
21 
25
80040027
บ้านฉาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:10:50
26
80040029
บ้านหน้าเขาวัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:56:46
27
80040030
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:34:57
28
80040031
บ้านปากเจา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:13:14
13 
29
80040032
วัดปลักปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:17:18
11 
30
80040033
วัดจันทาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:16:46
10 
31
80040034
บ้านสำนักม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:57:38
11 
32
80040035
วัดป่า(ท่าขึ้น)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:43:50
33
80040036
วัดหมาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:26:04
34
80040037
วัดเทวดาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:59:57
17 
35
80040038
วัดยางงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:47:27
13 
36
80040039
วัดทางขึ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:27:06
13 
37
80040040
วัดพระเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:51:28
14 
38
80040041
วัดประดู่หอม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:39:56
39
80040043
ปทุมานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:27:40
49 
40
80040044
วัดชลธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:07:21
10 
41
80040045
ราชประชานุเคราะห์ 8
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:50:01
52 
42
80040046
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:09:15
17 
43
80040047
บ้านท่าสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:10:21
17 
44
80040048
บ้านในถุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:56:55
30 
45
80040049
ท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:20:51
60 
46
80040050
ชุมชนใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:46:20
20 
47
80040051
บ้านสะพานหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:36:05
48
80040052
วัดพระอาสน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:36:12
49
80040053
วัดโคกเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:50:38
50
80040054
วัดสระประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:51:34
21 
51
80040055
บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:08:59
15 
52
80040056
วัดสโมสร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:47:21
53
80040057
วัดโมคลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:15:33
12 
54
80040058
วัดยางทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 05:40:36
12 
55
80040059
บ้านทุ่งเกราะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:04:11
38 
56
80040061
บ้านประชาอารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:32:01
12 
57
80040062
วัดชัยธารามประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:27:53
14 
58
80040064
วัดน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:24:20
59
80040065
ชุมชนวัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:13:20
11 
60
80040066
บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:19:02
61
80040068
บ้านอินทนิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 22:49:03
11 
62
80040069
บ้านหนับเภา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:05:29
63
80040070
วัดนากุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:29:43
12 
64
80040071
บ้านทุ่งชน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:12:50
18 
65
80040072
วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:05:44
16 
66
80040073
บ้านทุ่งขันหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:14:33
67
80040075
บ้านเขาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:33:26
11 
68
80040076
วัดสุธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:47:43
10 
69
80040077
วัดคงคาเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 11:42:49
70
80040078
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:00:35
18 
71
80040079
บ้านน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:50:25
10 
72
80040080
วัดชนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:49:25
73
80040081
บ้านต้นจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:53:16
74
80040082
บ้านปลายทอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:08:30
14 
75
80040083
วัดถ้ำเทียนถวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:55:10
13 
76
80040084
ชุมชนวัดปัณณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:33:46
13 
77
80040085
บ้านเขาฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:38:33
20 
78
80040087
บ้านคลองตีนเป็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:49:15
79
80040088
วัดสุชน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:20:40
10 
80
80040089
บ้านสุวรรณเขต
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:12:15
81
80040090
บ้านห้วยทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:13:30
82
80040091
วัดธารน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:28:46
83
80040092
ชุมชนวัดเทพราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:12:57
16 
84
80040093
บ้านเขายวนเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:27:25
17 
85
80040094
บ้านเผียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:03:59
86
80040095
บ้านน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:04:23
87
80040096
วัดชนสังขรณพิจิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:02:08
18 
88
80040097
วัดศิลาชลเขต
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:54:43
89
80040098
บ้านเขาทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:35:30
90
80040099
บ้านไสพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:02:48
11 
91
80040100
บ้านไสเหรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:21:10
92
80040101
วัดประทุมทายการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:28:02
76 
93
80040102
บ้านบางฉาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:30:11
22 
94
80040103
วัดจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:39:23
12 
95
80040105
บ้านช่องเขาหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:48:45
18 
96
80040107
บ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:04:43
97
80040108
บ้านทุ่งหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:55:56
15 
98
80040109
บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:10:57
99
80040110
วัดสโมสรสันนิบาต
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:08:21
23 
100
80040111
บ้านทุ่งครั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:06:46
11 
101
80040112
วัดขรัวช่วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:13:31
20 
102
80040113
วัดปากด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:13:37
103
80040114
วัดคงคาวดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:16:27
12 
104
80040115
วัดสวนศิขรบรรพต
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:13:04
10 
105
80040116
ชุมชนบ้านบางโหนด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:45:53
26 
106
80040117
วัดเขา (วันครู2501)
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 18:04:49
23 
107
80040119
วัดกระดังงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:30:25
108
80040120
บ้านเปร็ต
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:28:47
11 
109
80040121
บ้านในเพลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:24:17
110
80040122
บ้านวัดใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:44:02
111
80040123
บ้านท่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:37:06
12 
112
80040124
ชุมชนวัดบางคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 17:44:56
17 
113
80040126
วัดเจดีย์หลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:52:28
10 
114
80040127
บ้านเขาหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:01:52
19 
115
80040128
บ้านคลองเหลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:41:56
116
80040129
บ้านคลองวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 19:54:30
18 
117
80040130
บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:12:48
118
80040131
บ้านแขวงเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:01:36
119
80040132
วัดคีรีวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:37:49
120
80040133
บ้านท่าจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:45:46
121
80040135
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:16:36
21 
122
80040136
บ้านปากลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:50:56
18 
123
80040137
วัดเปียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:53:49
10 
124
80040138
บ้านพิตำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 08:26:45
10 
125
80040139
บ้านนบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:22:20
126
80040141
วัดคงคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:17:37
16 
127
80040142
บ้านขุนทะเล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:37:01
128
80040143
วัดโรงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:33:40
129
80040144
บ้านโรงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:40:08
25 
130
80040145
บ้านพังหรัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:27:21
131
80040147
วัดนาเหรง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:40:48
132
80040148
บ้านในตูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:11:30
11 
133
80040149
เคียงศิริ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:05:40
19 
     
133 (100.00%)