ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 122 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 117 (95.90%)
1
84010001
นิคมสร้างตนเอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 08:49:50
2
84010002
บ้านควนยูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:50:27
3
84010003
บ้านซอย 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:51:52
4
84010004
บ้านซอย 10
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:32:46
5
84010008
วัดนทีคมเขต
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:56:00
6
84010009
วัดแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:59:11
7
84010012
วัดบุญบันเทิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:10:18
8
84010013
บ้านทอนหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:57:36
9
84010014
วัดโพธิ์นิมิต
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:12:50
10
84010015
วัดท่าทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 21:56:11
11
84010016
บ้านโพหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:28:29
12
84010017
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 18:56:33
13
84010018
วัดประสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
14
84010019
บ้านคลองสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:56:41
15
84010020
วัดชลธาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:24:19
16
84010022
วัดบางใบไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:03:47
17
84010025
บ้านสุชน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:03:11
18
84010026
วัดกลางใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:19:18
19
84010027
บ้านบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:05:46
20
84010028
บ้านท่าเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:10:10
21
84010029
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:30:22
22
84010030
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:07:39
23
84010031
วัดสมหวัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:30:02
24
84010032
บ้านบางชุมโถ
ยังไม่ยืนยัน
25
84010033
บ้านบ่อน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:30:10
26
84010034
บ้านแม่โมกข์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:14:55
27
84010035
บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:03:36
28
84010036
วัดเขานางเภา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:35:36
29
84010037
บ้านไสใน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:44:31
30
84010038
วัดกาญจนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:04:46
31
84010039
บ้านคลองสระ
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 03:32:36
32
84010040
บ้านม่วงลีบ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:41:31
33
84010041
วัดคงคาล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:45:56
34
84010042
บ้านมะม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:21:01
35
84010043
บ้านไสตอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:46:50
36
84010044
วัดพุฒ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:05:27
37
84010046
บ้านหัวหมากล่าง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:12:16
38
84010047
บ้านห้วยโศก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:23:54
39
84010048
บ้านควนราชา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:04:00
40
84010049
บ้านหัวหมากบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:36:10
41
84010050
บ้านห้วยด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:04:33
42
84010051
วัดกงตาก
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:05:39
43
84010052
บ้านไสขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:46:25
44
84010053
วัดปากคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:48:14
45
84010054
วัดวชิรประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:11:01
46
84010055
วัดแสงประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 08:46:27
47
84010056
วัดนิกรประสาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:44:04
48
84010057
บ้านดอนสน
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:01:09
49
84010058
วัดเขาพระนิ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:48:51
50
84010059
บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:30:52
51
84010060
วัดดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:27:31
52
84010061
วัดประสพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:20:45
53
84010062
บ้านบางสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:09:02
54
84010063
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:52:29
55
84010064
บ้านศิลางาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:01:09
56
84010065
วัดบ้านใน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:25:47
57
84010066
วัดอุทยาราม
ยังไม่ยืนยัน
58
84010067
ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:45:15
59
84010068
บ้านกงหนิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:21:54
60
84010069
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:28:46
61
84010070
บ้านดอนหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:26:12
62
84010071
บ้านวังทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:11:34
63
84010072
บ้านทับท้อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:33:03
64
84010073
บ้านบ่อโฉลก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:33:13
65
84010074
วัดเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:46:00
66
84010075
บ้านวังหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 10:38:55
67
84010076
บ้านควนนิมิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:42:08
68
84010077
บ้านคลองกรูด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:38:11
69
84010078
วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:21:45
70
84010079
บ้านคีรีรอบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:09:05
71
84010080
บ้านกำสนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:34:45
72
84010081
บ้านท่าเสาเภา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:18:39
73
84010082
บ้านหนองเปล
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 20:49:16
74
84010083
บ้านปากกะแดะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:23:57
75
84010084
วัดพ่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:05:11
76
84010085
วัดชลคราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:50:26
77
84010086
วัดนทีวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:50:43
78
84010087
วัดนอก
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 18:04:06
79
84010088
บ้านศรีชัยคราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:18:33
80
84010090
ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:34:17
81
84010092
บ้านปากดอนสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:45:32
82
84010093
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:40:11
83
84010095
บ้านน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:37:55
84
84010096
บ้านห้วยเสียด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:46:57
85
84010097
วัดสิงขร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:12:11
86
84010098
บ้านเกาะนกเภา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:22:52
87
84010099
ชุมชนบ้านนางกำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:22:12
88
84010100
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:10:18
89
84010101
วัดคีรีวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:38:12
90
84010102
บ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:03:41
91
84010103
บ้านดอนเสาธง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:05:03
92
84010105
บ้านคลองคราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 23:31:48
93
84010106
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 16:24:34
94
84010107
บ้านดินแดงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:40:54
95
84010112
วัดคีรีวงการาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:06:49
96
84010113
วัดสันติวราราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:58:55
97
84010114
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
98
84010115
บ้านหาดงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:49:22
99
84010116
วัดบุณฑริการาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:31:15
100
84010117
บ้านบ่อผุด
ยังไม่ยืนยัน
101
84010118
บ้านบางรักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:52:00
102
84010119
บ้านปลายแหลม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:58:57
103
84010120
บ้านหน้าค่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:36:32
104
84010122
วัดภูเขาทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 18:29:13
105
84010123
บ้านแหลมหอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:56:38
106
84010124
บ้านดอนธูป
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:52:44
107
84010125
วัดนาราเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:56:35
108
84010127
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:03:13
109
84010128
วัดคุณาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:23:18
110
84010129
วัดประเดิม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:07:06
111
84010130
วัดแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:47:54
112
84010131
บ้านเกาะพลวย
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 17:22:38
113
84010132
บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:28:11
114
84010133
บ้านเกาะเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:17:46
115
84010134
บ้านโฉลกหลำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:23:35
116
84010135
บ้านมะเดื่อหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:39:04
117
84010136
บ้านศรีธนู
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:00:11
118
84010137
วัดสมัยคงคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:51:55
119
84010138
วัดราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:29:31
120
84010139
บ้านท้องนายปาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:15:49
121
84010140
บ้านหาดริ้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 17:30:41
122
84010141
ชุมชนบ้านใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:40:21
     
117 (95.90%)