ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 79 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 79 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
85010001
บ้านเกาะพยาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:36:24
2
85010002
บ้านเกาะช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:24:42
3
85010003
อนุบาลระนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:47:40
79 
4
85010004
ชาติเฉลิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:45:45
22 
5
85010006
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:11:17
6
85010007
บ้านทรายแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:30:29
10 
7
85010008
บ้านบางสีกิ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:42:17
8
85010009
บ้านบางนอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:20:43
9
85010010
เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:15:05
10
85010011
ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 05:49:31
15 
11
85010012
บ้านบางริ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:35:56
12
85010013
บ้านบางกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:34:27
13
85010014
บ้านทุ่งหงาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:53:25
39 
14
85010015
บ้านเกาะสินไห
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:33:31
17 
15
85010016
บ้านเขานางหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:08:03
11 
16
85010017
บ้านเกาะเหลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:04:50
17
85010018
บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:24:15
16 
18
85010019
บ้านหินช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:39:14
23 
19
85010021
บ้านนกงาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:41:07
22 
20
85010022
บ้านราชกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:15:46
14 
21
85010023
บ้านขจัดภัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:09:27
20 
22
85010024
บ้านคลองของ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:12:19
23
85010026
บ้านท่าฉาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:30:04
16 
24
85010027
บ้านหาดทรายดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:34:11
10 
25
85010028
บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:19:15
26
85010029
วัดหาดส้มแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 18:45:39
16 
27
85010030
บ้านเขาฝาชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:59:03
28
85010031
ทับไชยาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:10:44
29
85010032
วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 23:31:56
30
85010033
ทุ่งตาพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:07:21
19 
31
85010036
ระวิราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:51:53
16 
32
85010038
บ้านบางขุนแพ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:52:38
16 
33
85010039
บ้านละอุ่นใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:06:51
11 
34
85010040
บ้านปากแพรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:42:17
35
85010041
ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:24:33
36
85010042
ชนม์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:52:43
37
85010043
บ้านบางปรุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:18:41
12 
38
85010044
บ้านห้วยเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:52:24
13 
39
85010045
อนุบาลบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:58:55
45 
40
85010046
บ้านเชี่ยวเหลียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:12:23
41
85010048
บ้านบางหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:29:01
21 
42
85010049
บ้านชาคลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:02:56
12 
43
85010050
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:14:27
12 
44
85010051
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:44:52
17 
45
85010052
บ้านบางเบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:52:43
16 
46
85010053
บ้านสำนัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:35:16
23 
47
85010054
นิคมสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:17:13
38 
48
85010056
บ้านหินวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:23:21
49
85010057
บ้านทุ่งมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:30:24
18 
50
85010058
บ้านน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:40:20
51
85010059
เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:07:42
32 
52
85010060
บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:51:49
53
85010061
บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:22:33
54
85010062
บ้านบกกราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:59:13
55
85010063
บ้านบางกุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:03:35
56
85010064
กระบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 18:57:13
20 
57
85010065
บ้านน้ำจืดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:30:56
11 
58
85010067
บ้านบางสองรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:01:22
59
85010068
บ้านทับจาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:06:09
60
85010069
วัดสุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:40:05
15 
61
85010070
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:32:58
62
85010071
บ้านหาดจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:50:28
16 
63
85010072
บ้านคลองเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 18:52:27
64
85010073
บ้านปลายคลองวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:21:07
65
85010075
บ้านสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:50:01
66
85010076
มัชฌิมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:00:32
11 
67
85010077
ทับหลีสุริยวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:28:13
10 
68
85010078
บ้านลำเลียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:14:31
69
85010079
บ้านสองแพรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:36:30
38 
70
85010080
ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:19:47
20 
71
85010081
บ้านภูเขาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:27:32
14 
72
85010082
บ้านทะเลนอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:50:29
73
85010083
บ้านกำพวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:10:54
13 
74
85010084
บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:39:20
14 
75
85010085
บ้านบางมัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:06:42
11 
76
85010086
บ้านแหลมนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:50:17
77
85010087
ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:27:33
21 
78
85010088
บ้านควนไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:34:52
14 
79
85010089
บ้านบางกล้วยนอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:56:55
14 
     
79 (100.00%)